ขาย เสาอากาศ Thailand April 2019

ความนิยม

ถูกที่สุด

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล BATA 37E พร้อมติดตั้ง 8 จุด + 1 x 8 Satellite Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล BATA 37E พร้อมติดตั้ง 8 จุด + 1 x 8 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 8 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย แม้รับชมแปดจุดก็คมชัดระดับ HD เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก เหมาะสำหรับพื้นท...

1,500 บาท 31% OFF 2,175 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล BATA 37E พร้อมติดตั้ง 6 จุด + 1 x 6 Satellite Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล BATA 37E พร้อมติดตั้ง 6 จุด + 1 x 6 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 6 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย แม้รับชมแปดจุดก็คมชัดระดับ HD เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก เหมาะสำหรับพื้นท...

1,360 บาท 31% OFF 1,980 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล BATA 37E พร้อมติดตั้ง 4 จุด + 1 x 4 Satellite Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล BATA 37E พร้อมติดตั้ง 4 จุด + 1 x 4 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 4 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย แม้รับชมแปดจุดก็คมชัดระดับ HD เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก เหมาะสำหรับพื้นท...

1,170 บาท 31% OFF 1,700 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล BATA 37E พร้อมติดตั้ง 3 จุด + 1 x 3 Satellite Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล BATA 37E พร้อมติดตั้ง 3 จุด + 1 x 3 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 3 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย แม้รับชมแปดจุดก็คมชัดระดับ HD เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก เหมาะสำหรับพื้นท...

1,090 บาท 31% OFF 1,580 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล BATA 37E พร้อมติดตั้ง 2 จุด + 1 x 2 Satellite Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล BATA 37E พร้อมติดตั้ง 2 จุด + 1 x 2 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 2 จุดออกแบบมาเพื่อ สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง สามารถรับชมทีวีได้สองจุดโดยไม่ต้องเพิ่มเสาอากาศ แม้รับชมสองจุดก็คมชัดระดับ HD แผง...

1,020 บาท 31% OFF 1,480 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล infosat 30E พร้อมติดตั้ง 8 จุด + 1 x 8 Satellite Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล infosat 30E พร้อมติดตั้ง 8 จุด + 1 x 8 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 8 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง แม้รับชมสองจุดก็คมชัดระดับ HD สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก เหมาะกับงานโค...

1,540 บาท 28% OFF 2,156 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล infosat 30E พร้อมติดตั้ง 6 จุด + 1 x 6 Satellite Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล infosat 30E พร้อมติดตั้ง 6 จุด คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 6 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง แม้รับชมสองจุดก็คมชัดระดับ HD สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก เหมาะกับงานโครงการ MATV CATV ติดตั้งง่าย...

1,380 บาท 28% OFF 1,932 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล infosat 30E พร้อมติดตั้ง 4 จุด + 1 x 4 Satellite Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล infosat 30E พร้อมติดตั้ง 4 จุด + 1 x 4 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 4 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง แม้รับชมสองจุดก็คมชัดระดับ HD สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก เหมาะกับงานโค...

1,150 บาท 28% OFF 1,610 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล infosat 30E พร้อมติดตั้ง 3 จุด + 1 x 3 Satellite Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล infosat 30E พร้อมติดตั้ง 3 จุด + 1 x 3 Satellite Splitter ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 3 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง แม้รับชมสองจุดก็คมชัดระดับ HD สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก เหมาะกับงานโครงการ ...

1,060 บาท 28% OFF 1,484 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล infosat 30E พร้อมติดตั้ง 2 จุด + 1 x 2 Satellite Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล infosat 30E พร้อมติดตั้ง 2 จุด + 1 x 2 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 2 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง แม้รับชมสองจุดก็คมชัดระดับ HD สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก เหมาะกับงานโค...

990 บาท 28% OFF 1,386 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล PlanetComm Wing 13E พร้อมติดตั้ง 8 จุด + 1 x 8 Satellite ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล PlanetComm Wing 13E พร้อมติดตั้ง 8 จุด + 1 x 8 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 3 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง แม้รับชมสามจุดก็คมชัดระดับ HD สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก แผงสา...

995 บาท 31% OFF 1,445 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล PlanetComm Wing 13E พร้อมติดตั้ง 6 จุด + 1 x 6 Satellite ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล PlanetComm Wing 13E พร้อมติดตั้ง 6 จุด + 1 x 6 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 6 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง แม้รับชมสามจุดก็คมชัดระดับ HD สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก แผงสา...

860 บาท 31% OFF 1,250 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล PlanetComm Wing 13E พร้อมติดตั้ง 3 จุด + 1 x 3 Satellite ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล PlanetComm Wing 13E พร้อมติดตั้ง 3 จุด + 1 x 3 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 3 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง แม้รับชมสามจุดก็คมชัดระดับ HD สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก แผงสา...

660 บาท 22% OFF 855 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล PlanetComm Wing 13E พร้อมติดตั้ง 2 จุด + 1 x 2 Satellite ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล PlanetComm Wing 13E พร้อมติดตั้ง 2 จุด + 1 x 2 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 2 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย แม้รับชมแปดจุดก็คมชัดระดับ HD เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก เหมาะ...

590 บาท 21% OFF 750 บาท shopee

TOSHIBA อุปกรณ์แยกสัญญาณ 1 x 8 Satellite Splitter dBy All Port Power Pass 8way

ผู้ผลิต
TOSHIBA

อุปกรณ์แยกสัญญาณ 1 x 8 Satellite Splitter dBy All Port Power Pass 8way รุ่น S2A (8 ทาง เพาเวอร์พาส / ไฟผ่านทุกขา) 1. ตัวแยก 8ทาง แบบเหล็ก 2. ใช้แยกสัญญาณจากดาวเทียมเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล 3.ใช้แยกสัญญาณจากเสาอากาสเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล 3. ความถี่ 5-2400 MHz 4. ใช้ได้ทั...

145 บาท 32% OFF 214 บาท shopee

TOSHIBA อุปกรณ์แยกสัญญาณ 1 x 6 Satellite Splitter dBy All Port Power Pass 6way

ผู้ผลิต
TOSHIBA

อุปกรณ์แยกสัญญาณ 1 x 6 Satellite Splitter dBy All Port Power Pass 6way รุ่น S2A (6 ทาง เพาเวอร์พาส / ไฟผ่านทุกขา) 1. ตัวแยก 4ทาง แบบเหล็ก 2. ใช้แยกสัญญาณจากดาวเทียมเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล 3.ใช้แยกสัญญาณจากเสาอากาสเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล 3. ความถี่ 5-2400 MHz 4. ใช้ได้ทั...

135 บาท 30% OFF 195 บาท shopee

TOSHIBA อุปกรณ์แยกสัญญาณ 1 x 4 Satellite Splitter dBy All Port Power Pass 4way

ผู้ผลิต
TOSHIBA

อุปกรณ์แยกสัญญาณ 1 x 4 Satellite Splitter dBy All Port Power Pass 4way รุ่น S2A (4 ทาง เพาเวอร์พาส / ไฟผ่านทุกขา) 1. ตัวแยก 4ทาง แบบเหล็ก 2. ใช้แยกสัญญาณจากดาวเทียมเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล 3.ใช้แยกสัญญาณจากเสาอากาสเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล 3. ความถี่ 5-2400 MHz 4. ใช้ได้ทั...

70 บาท 40% OFF 117 บาท shopee

TOSHIBA อุปกรณ์แยกสัญญาณ 1 x 3 Satellite Splitter dBy All Port Power Pass 3way

ผู้ผลิต
TOSHIBA

อุปกรณ์แยกสัญญาณ 1 x 3 Satellite Splitter dBy All Port Power Pass 3way รุ่น S2A (3 ทาง เพาเวอร์พาส / ไฟผ่านทุกขา) 1. ตัวแยก 3ทาง แบบเหล็ก 2. ใช้แยกสัญญาณจากดาวเทียมเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล 3.ใช้แยกสัญญาณจากเสาอากาสเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล 3. ความถี่ 5-2400 MHz 4. ใช้ได้ทั...

65 บาท 37% OFF 104 บาท shopee

Smile GMM-Z กล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM Z HD Smile โปรโมชั่น ยิ่งซื้อมากยิ่งถูก

ผู้ผลิต
Smile

คมชัดระดับ Full HD 1080P มีระบบ PVR บันทึกรายการโปรดได้ตามขนาด Hard Disk มีระบบ Time Shift หยุดเล่นภาพได้ดั่งใจ รองรับการเล่นมีเดียไฟล์ ผ่านพอร์ต USB ใช้ได้กับจานดาวเทียม C Band และ KU Band มีระบบเรียงช่อง OTA ช่องเดิมไม่หาย เพิ่มช่องรายการให้อัตโนมัติ รีโมทอัจฉริยะ จัดกลุ่มช่องรายการ หาช่...

430 บาท 18% OFF 529 บาท shopee

Acer มัลติสวิตช์ IDEASAT Multi Switch iDeasat 3x6 (เข้า3ออก6)

ผู้ผลิต
Acer

มัลติสวิตช์ IDEASAT Multi Switch iDeasat 3x6 (เข้า3ออก6) เป็นมัลติสวิตซ์์เข้า 3 ทางออก 6 ทาง ใช้เป็นสวิตซ์์ตัดต่อเหมาะสำหรับบ้านพัก โดยใช้จาน 1 ใบ หรือดาวเทียม 1 ดวงใช้กับระบบ C-band หรือ Ku-Band ก็ได้ มีช่องสำหรับมิกซ์เสาอากาศทีวีดิจิตอล 1 ช่อง มี Adapter และมีขยายสัญญาณเสาอากาศ TV ...

650 บาท 23% OFF 850 บาท shopee

Family กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล FAMILY T-030

ผู้ผลิต
Family

กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล FAMILY T-030 อุปกรณ์ประกอบด้วย 1.เครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล 2.รีโมทคอนโทรล + ถ่าน AAA จำนวน 2 ก้อน 3.สายสัญญาณ HDMI 4.สายสัญญาณ AV รายละเอียดสินค้า - เมนูภาษาไทย/อังกฤษ - บันทึกรายการทีวีด้วยระบบ PVR ผ่านช่อง USB ลง Flash drive และ External hard disk (ฮาร์ดดิสก์ภ...

420 บาท 39% OFF 690 บาท shopee

TOSHIBA มัลติสวิตซ์แยกสัญญาณ iDeaSat 3x12 Satellite Mutiswitch(ดาวเทียม+ทีวีดิจิตอล)

ผู้ผลิต
TOSHIBA

มัลติสวิตซ์แยกสัญญาณ ideasat 3x12 Satellite Mutiswitch(ดาวเทียม+ทีวีดิจิตอล) เป็นมัลติสวิตซ์์เข้า 3 ทางออก 12 ทาง เหมาะสำหรับบ้าน หรืออพาร์ทเม้นท์ขนาดเล็ก ที่ต้องการแยกดูอิสระ 12 จุด โดยใช้จาน 1 ใบ หรือดาวเทียม 1 ดวง ใช้กับระบบ C-band หรือ Ku-Band ก็ได้ มีช่องสำหรับมิกซ์เสาอากาศทีวีดิจิตอล...

1,130 บาท 26% OFF 1,540 บาท shopee

Acer PSI multi switch 2 X 4 อุปกรณ์แยกสัญญาณดาวเทียม

ผู้ผลิต
Acer

PSI multi switch 2 X 4 อุปกรณ์แยกสัญญาณดาวเทียม พีเอสไอ เข้า 2 ออก 4 รองรับสัญญาณทีวีดาวเทียม C-Band และ Ku-Band รับสัญญาณทางด้าน IN PUT ได้ทั้งขั้ว VER และ HOR ในย่านความถี่ ตั้งแต่ 950-2150MHz มีวงจรขยายสัญญาณ สามารถรักษาระดับความแรงเป็นสัญญาณด้านขาออกได้ดี ไม่มีการลดทอนของสัญญาณมาก

250 บาท 35% OFF 390 บาท shopee

Acer IDEA-SAT MULTI SWITCH รุ่น ID-532B

ผู้ผลิต
Acer

- เป็นมัลติสวิตซ์เข้า 5 ทางออก 32 ทาง - ใช้เป็นสวิตซ์ตัดต่อเหมาะสำหรับบ้าน หรืออพาร์ทเม้นท์ขนาดเล็ก ที่ต้องการแยกดูอิสระ 32 จุด โดยใช้จาน 2 ใบ หรือดาวเทียม 2 ดวง - ใช้กับระบบ C-band หรือ Ku-Band ก็ได้ - มีช่องสำหรับมิกซ์เสาอากาศทีวีดิจิตอล 1 ช่อง ( แนะนำให้ใช้ LNB แยก V แยก H โดยจาน C-band...

2,690 บาท 2% OFF 2,749 บาท shopee

Acer IDEA-SAT MULTI SWITCH รุ่น ID-56C

ผู้ผลิต
Acer

- เป็นมัลติสวิตซ์เข้า 5 ทางออก 6 ทาง - ใช้เป็นสวิตซ์ตัดต่อเหมาะสำหรับบ้านพัก โดยใช้จาน 1 ใบ หรือดาวเทียม 1 ดวง ใช้กับระบบ C-band หรือ Ku-Band ก็ได้ - มีช่องสำหรับมิกซ์เสาอากาศทีวีดิจิตอล 1 ช่อง ( แนะนำให้ใช้ LNB แยก V แยก H โดยจาน C-band ให้ใช้ ID-232 หรือ Thaicom Ku-Band ให้ใช้ ID-K211VH ...

880 บาท 7% OFF 949 บาท shopee

Acer IDEA-SAT MULTI SWITCH รุ่น ID-516B

ผู้ผลิต
Acer

- เป็นมัลติสวิตซ์เข้า 5 ทางออก 16 ทาง - ใช้เป็นสวิตซ์ตัดต่อเหมาะสำหรับบ้าน หรืออพาร์ทเม้นท์ขนาดเล็ก ที่ต้องการแยกดูอิสระ 16 จุด โดยใช้จาน 2 ใบ หรือดาวเทียม 2 ดวง - ใช้กับระบบ C-band หรือ Ku-Band ก็ได้ - มีช่องสำหรับมิกซ์เสาอากาศทีวีดิจิตอล 1 ช่อง ( แนะนำให้ใช้ LNB แยก V แยก H โดยจาน C-band...

1,770 บาท 6% OFF 1,890 บาท shopee

Acer IDEA-SAT MULTI SWITCH รุ่น ID-36B

ผู้ผลิต
Acer

- เป็นมัลติสวิตซ์์เข้า 3 ทางออก 6 ทาง ใช้เป็นสวิตซ์์ตัดต่อเหมาะสำหรับบ้านพัก โดยใช้จาน 1 ใบ หรือดาวเทียม 1 ดวง ใช้กับระบบ C-band หรือ Ku-Band ก็ได้ - มีช่องสำหรับมิกซ์เสาอากาศทีวีดิจิตอล 1 ช่อง (แนะนำให้ใช้ LNB แยก V แยก H โดยจาน C-band ให้ใช้ ID-232 หรือ Thaicom Ku-Band ให้ใช้ ID-K211VH ห...

550 บาท 6% OFF 590 บาท shopee

Acer IDEA-SAT MULTI SWITCH ID -3X8 รุ่น ID-38B

ผู้ผลิต
Acer

อุปกรณ์นี้ใช้เป็นสวิตช์ตัดต่อแรงไฟ 13/14 V และ 17/18 V จาก LNBF เหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการรับชมแยกอิสระ 3-8 จุด โดยใช้รีซีฟเวอร์จุดละ 1 เครื่อง การใช้งานเหมือนมัลติสวิตช์ 2x4 เพียงแต่มัลติสวิตช์รุ่นนี้ได้เพิ่มเติมช่องสำหรับ MIX สัญญาณ RF (เสาอากาศ) มาด้วย เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการกระจายสัญญ...

610 บาท 6% OFF 650 บาท shopee

Acer Multi Switch ยี่ห้อ Ideasat 2x8

ผู้ผลิต
Acer

มัลติสวิตช์ IDEASAT Multi Switch ideasat 2x8 (เข้า 2 ออก 8) ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง - ใช้เพื่อรับสัญญาณในระบบดิจิตอลแบบแยกจุดอิสระ - สามารถรองรับดาวเทียมได้ 1 ดวง - แยกจุดรับชมอิสระได้ทั้งหมด 8 จุด - ตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียม ระบายความร้อนได้ดี เปิดใช้งานได้เป็นเวลานาน ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน

450 บาท shopee

TOSHIBA อุปกรณ์แยกสัญญาณ 1x2 Satellite Splitter dBy

ผู้ผลิต
TOSHIBA

อุปกรณ์แยกสัญญาณ Satellite Splitter dBy All Port Power Pass 2way รุ่น S2A (2 ทาง เพาเวอร์พาส / ไฟผ่านทุกขา) 1. ตัวแยก 2ทาง แบบเหล็ก 2. ใช้แยกสัญญาณจากดาวเทียมเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล 3.ใช้แยกสัญญาณจากเสาอากาสเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล 3. ความถี่ 5-2400 MHz 4. ใช้ได้ทั้งระบบ...

60 บาท shopee

Samsung รีโมทรวมทีวี Samsung ใช้สำหรับจอแก้ว จอสลิม รุ่นเก่าทุกรุ่น

ผู้ผลิต
Samsung

รีโมทรวมทีวี Samsung จอนูน จอโค้ง จอแบน จอแอลซีดี แอลอีดี ถ้าไม่มั่นใจว่าจะใช้ได้หรือไม่ ให้ส่งตัวอย่างรีโมท ชื่อรุ่นทีวี มาให้เช็คให้ก่อนได้

150 บาท shopee

HTC รีโมทกล่องดิจิตอลทีวี ONE BOX HOME TWIN

ผู้ผลิต
HTC

รีโมทกล่องดิจิตอลทีวี ONE BOX HOME TWIN หรือ รุ่นที่มีปุ่มเหมือนกัน #รีโมทกล่องดิจิตอลทีวี #ONEBOXHOME #TWIN (ให้ลูกค้าตรวจสอบรุ่นก่อนทำการสั่งซื้อ one box home มีรีโมท 2 รุ่น บางเครื่องใช้ด้วยกันไม่ได้ หากรีโมทอันเดิมสีเทาให้สั่งรุ่นสีเทา หากรีโมทเดิมสีดำให้สั่งสีดำ)

100 บาท shopee

HTC รีโมทกล่องดิจิตอลทีวี ONE BOX HOME STARS

ผู้ผลิต
HTC

รีโมทกล่องดิจิตอลทีวี ONE BOX HOME STARS #รีโมทกล่องดิจิตอลทีวี #ONEBOXHOME #STARS (ให้ลูกค้าตรวจสอบรุ่นก่อนทำการสั่งซื้อ one box home มีรีโมท 2 รุ่น บางเครื่องใช้ด้วยกันไม่ได้ หากรีโมทอันเดิมสีเทาให้สั่งรุ่นสีเทา หากรีโมทเดิมสีดำให้สั่งสีดำ)

100 บาท shopee

Acer Multi Switch ยี่ห้อ PSI รุ่น D2R 2x10

ผู้ผลิต
Acer

MULTI SWITCH PSI D2R-2x10 + ADAPTOR ใช้เป็นสวิตช์ตัดต่อ เหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการรับชมแยกอิสระ 10 จุด โดยใช้จานดาวเทียม 1 จาน ความถี่ 950-2150 MHZ มีช่องสำหรับมิกซ์เสาอากาศ 1 ช่อง มี Power supply ในตัว ป้องกันการตัดต่อแนว V-H ผิดพลาด กรณีแรงดันไฟไม่พอ แนะนำให้ใช้ร่วมกับ LNBF 2 OUTPUT แยก ...

1,150 บาท shopee

Acer PSI multi switch D2R 2X4 อุปกรณ์แยกสัญญาณดาวเทียม พีเอสไอ เข้า 2 ออก 4 (มัลติสวิทซ์)

ผู้ผลิต
Acer

PSI multi switch D2R 2X4 อุปกรณ์แยกสัญญาณดาวเทียม พีเอสไอ เข้า 2 ออก 4 รองรับสัญญาณทีวีดาวเทียม C-Band และ Ku-Band รับสัญญาณทางด้าน IN PUT ได้ทั้งขั้ว VER และ HOR ในย่านความถี่ ตั้งแต่ 950-2150MHz มีวงจรขยายสัญญาณ สามารถรักษาระดับความแรงเป็นสัญญาณด้านขาออกได้ดี ไม่มีการลดทอนของสัญญาณมาก ...

299 บาท shopee

Soken เสาอาศทีวีดิจิตอลภายในบ้าน SOKEN รุ่น A-4B

ผู้ผลิต
Soken

เสาภายใน SOKEN ระยะการรับ ประมาณ20กม VHF:170-230MHz UHF:470-860MHz VHF: Gain:25dB UHF:Gain:25dB

80 บาท 55% OFF 180 บาท shopee

Soken รีโมทกล่องดิจิตอลทีวี SOKEN DB-234/233/232

ผู้ผลิต
Soken

รีโมทกล่องดิจิตอลทีวี SOKEN DB-234 #รีโมทกล่องดิจิตอลทีวี #SOKEN #DB-234 ใช้ร่วมกันได้กับ DB-234 , DB-233 และ DB-232

100 บาท shopee

จานทรู true 35ซม + หัว11300 แบบติดผนัง (นำไปติดตั้งเอง)

#จานทรู #true #จาน35 #shopeebuddy -จานทรู 35ซม. ขนาดเล็ก กระทัดรัด สามารถติดตั้งได้เอง -มุมก้มเงย ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ -สามารถรับชมภาพในระบบ HD -รองรับมากถึง 2จุด ดูได้อย่างอิสระ -น้ำหนักเบา สีสวย ติดตั้งง่าย -รับสัญญาณได้สูง เทียบเท่าจานขนาด 60cm -รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม -ของแท้ ลิขสิทธ...

299 บาท 16% OFF 359 บาท shopee

จานทรู true 35ซม พร้อมหัว universal แบบติดผนัง

#จานทรู #true #จาน35 #shopeebuddy -จานมินิ 35ซม. ขนาดเล็ก กระทัดรัด สามารถติดตั้งได้เอง -มุมก้มเงย ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ -สามารถรับชมภาพในระบบ HD -รองรับมากถึง 2จุด ดูได้อย่างอิสระ -น้ำหนักเบา สีสวย ติดตั้งง่าย -รับสัญญาณได้สูง เทียบเท่าจานขนาด 60cm -สามารถรับดาวเทียม ไทยคม และ วีนาแซท ไ...

290 บาท 19% OFF 359 บาท shopee

NIGHTCOM-คอจับ LNB สำหรับจาน KU-BAND พร้อมจุกกันน้ำ ยิ่งซื้อมากยิ่งถูก

ใช้กับจานKU-BAND OFFSET ขนาด 60-75 ซ.ม. ได้ทุกยี่ห้อ สำหรับจับยึด LNB KU-BAND ได้ทุกยี่ห้อ ผลิตจากพลาสติก อย่างดีไม่กรอบ แตกง่าย พร้อมจุกกันน้ำขาจับ LNB พร้อมน็อตยึดจับ

50 บาท 27% OFF 69 บาท shopee

IPM LNB KU-Band UNIVERSAL รุ่น BLK111 ยิ่งซื้อมากยิ่งลดราคา

ใช้สำหรับรับสัญญาณดาวเทียม ในระบบ KU-BAND (thaicom2/5/8KU) ใช้งานร่วมกับจานดาวเทียมได้ทุกยี่ห้อในระบบ KU-BAND ใช้งานร่วมกับจานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมได้ทุกยี่ห้อในระบบ KU-BAND คุณภาพสูงรับสัญญาณได้ทั้งขั้ว V/H ค่าการรบกวนสัญญานต่ำมาก รับสัญญาณได้ดี ทนทานทั้งความร้อนและความชื้น พลาสติกอย่า...

100 บาท 27% OFF 138 บาท shopee

Thaisat Antenna เสาอากาศทีวีดิจิตอล รุ่น 14E พร้อมสาย 30 เมตร

Thaisat Antenna เสาอากาศทีวีดิจิตอล รุ่น 14E พร้อมสาย 30 เมตร วิดีโอการประกอบเสาอากาศทีวีดิจิตอล ไทยแซท 14E >>> https://youtu.be/edaS_mZDfzc <<< คุณสมบัติ -เหมาะสำหรับ: พื้นที่ห่างไกลจากสถานีส่ง -รองรับการต่อแยกจุดเข้าโทรทัศน์ได้ 1-4เครื่อง -รับระบบดิจิตอล 48 ช่องตามประกาศของ กสทช. -เสาอาก...

369 บาท 29% OFF 520 บาท shopee

Thaisat Antenna รุ่น 14E เสาอากาศทีวีดิจิตอล พร้อมสาย 10 เมตร

Thaisat Antenna รุ่น 14E เสาอากาศทีวีดิจิตอล พร้อมสาย 10 เมตร วิดีโอการประกอบเสาอากาศทีวีดิจิตอล ไทยแซท 14E >>> https://youtu.be/edaS_mZDfzc <<< คุณสมบัติ -เหมาะสำหรับ: พื้นที่ห่างไกลจากสถานีส่ง -รองรับการต่อแยกจุดเข้าโทรทัศน์ได้ 1-4เครื่อง -รับระบบดิจิตอล 48 ช่องตามประกาศของ กสทช. -เสาอาก...

299 บาท 28% OFF 420 บาท shopee

ProVision เสาอากาศ ดิจิตอล รุ่น AR162A

เสาอากาศรับสัญญาณทีวีดิจิตอล, ใช้ได้ดีแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณน้อย, วัสดุเนื้อดี ป้องกันน้ำและความเปียกชื้น, ดีไซน์สวยงาม -รองรับไฟเลี้ยง 5.0 VDC จากช่องต่อเสาอากาศทาง STB และจากช่อง USB ของทีวี - อัตราขยาย 20 dB Specification - ย่านความถี่ : VHF/UHF - ความถี่ : 170-862 MHz - อัตราข...

240 บาท 50% OFF 480 บาท shopee

ชุดจานดาวเทียมปิคนิค รุ่น HI 35cm.

ชุดจานดาวเทียมปิคนิค รุ่น HI (35cm.) - จานปิคนิครุ่นนี้ เป็นจาน Offset ขนาด 35 ซม. - สามารถนำไปใช้กับเครื่องรับสัญญาณ True,Psi ,Gmm z, เหมาะสำหรับพกพาไปต่างจังหวัด หรือไปแคมปิ้ง - รับสัญญาณภาพคมชัดในระบบ KU-Band Digital - เล็กกะทัดรัดน้ำหนักเบา - ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย - ติดตั้งง่ายด้ว...

270 บาท 28% OFF 380 บาท shopee

True ชุดจานดาวเทียมทรู Ku-Band 75 Cm. พร้อมชุดติดตั้ง + LNB universal 4 จุดอิสระ

True ชุดจานดาวเทียมทรู Ku-Band 75 Cm. พร้อมชุดติดตั้ง + LNB universal 4 จุดอิสระ คุณสมบัติ ใช้รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-BAND ใช้ได้ทันทีร่วมกับรีซีฟเวอร์ True ทุกกล่อง ทุกค่าย หน้าจานดาวเทียม ขนาด 75cm รองรับดาวเทียมไทยคม 8 ในชุดประกอบด้วย คอจานและอุปกรณ์ครบชุด + น็อตครบชุด ขาตั้งจาน KU-B...

1,200 บาท 28% OFF 1,680 บาท shopee

True ชุดจานดาวเทียมทรู Ku-Band 75 Cm. พร้อมชุดติดตั้ง + LNB 11300 2 จุดอิสระ

True ชุดจานดาวเทียมทรู Ku-Band 75 Cm. พร้อมชุดติดตั้ง + LNB 11300 2 จุดอิสระ คุณสมบัติ ใช้รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-BAND ใช้ได้ทันทีร่วมกับรีซีฟเวอร์ True ทุกกล่อง ทุกค่าย หน้าจานดาวเทียม ขนาด 75cm รองรับดาวเทียมไทยคม 8 ในชุดประกอบด้วย 1. คอจานและอุปกรณ์ครบชุด + น็อตครบชุด 2. ขาตั้งจาน ...

1,100 บาท 28% OFF 1,540 บาท shopee

ชุดจานดาวเทียม KU-BAND PSI (60 cm.) + LNB UNIVERSAL 4 จุดอิสระ

ชุดจานดาวเทียม KU-BAND PSI (60 cm.) + LNB UNIVERSAL 4 จุดอิสระ (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) ดูฟรีไม่มีรายเดือน ติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อย รับชมช่องรายการในระบบ KU-Band ใช้ได้กับจานทุกสีทุกยี่ห้อ IC จูนเนอร์ใหม่ คุณภาพสูง รับสัญญาณไวขึ้น +10% ภาคการจ่ายไฟเป็นแบบ Switching (SMPS) คุณภาพสูง ประหย...

920 บาท 28% OFF 1,288 บาท shopee

ชุดจานดาวเทียม KU-BAND PSI (60 cm.) + LNB 11300 2 จุดอิสระ

ชุดจานดาวเทียม KU-BAND PSI (60 cm.) + LNB 11300 2 จุดอิสระ (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) ดูฟรีไม่มีรายเดือน ติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อย รับชมช่องรายการในระบบ KU-Band ใช้ได้กับจานทุกสีทุกยี่ห้อ IC จูนเนอร์ใหม่ คุณภาพสูง รับสัญญาณไวขึ้น +10% ภาคการจ่ายไฟเป็นแบบ Switching (SMPS) คุณภาพสูง ประหยัดพล...

720 บาท 28% OFF 1,008 บาท shopee

Psi x2 หัวดาวเทียม จานตะแกรง C-Band 2ขั้ว

#psi #x2 #psix2 #SHOPEEBUDDY - ใช้แยกสัญญาณอิสระ 2จุด ขึ้นไป - สามารถนำไปแทนที่เดิมได้เลย - นำไปใช้งานกับมัลติสวิทซ์ได้ - ใช้ได้กับหลายดาวเทียม หมุนตามองศา

369 บาท 17% OFF 449 บาท shopee

dBy Mixer Diplexer TV-SAT รุ่น GC02 (อุปกรมิกเซอร์ทีวีดิจิตอลและดาวเทียม)

dBy Mixer Diplexer TV-SAT รุ่น GC02 (อุปกรมิกเซอร์ทีวีดิจิตอลและดาวเทียม) อุปกรณ์รวมสัญญาณระหว่าง Digital TV (5-860MHz) และสัญญาณดาวเทียม (950-2150 MHz) ใช้มิกซ์รวมสัญญาณระหว่างระบบเสาอากาศ หรือระบบเคเบิลทีวี กับระบบจานดาวเทียม เพื่อการรับชม 2รูปแบบ ไม่ต้องเดินสายเยอะ เพื่อความสวยงาม ประหย...

70 บาท 69% OFF 230 บาท shopee

INFOSAT เครื่องรับสัณณาณดาวเทียม รุ่น AEC TV กล่องบอลโลก 2018 + ชุดจานดาวเทียมปิคนิค (35cm...

INFOSAT เครื่องรับสัณณาณดาวเทียม รุ่น AEC TV กล่องบอลโลก 2018 + ชุดจานดาวเทียมปิคนิค (35cm.) รุ่น HI พร้อมสาย 10 เมตร ชุดจานดาวเทียมปิคนิค รุ่น HI (35cm.) คุณสมบัติ - จานปิคนิครุ่นนี้ เป็นจาน Offset ขนาด 35 ซม. - สามารถนำไปใช้กับเครื่องรับสัญญาณ True,Psi ,Gmm z - รับสัญญาณภาพคมชัดในระบบ ...

860 บาท 43% OFF 1,530 บาท shopee

Thaisat เสาไทยแซท ดิจิตอล รุ่น td-5e (คละสี)

#เสา #เสาอากาศ #เสาทีวี #เสาอากาศทีวีดิจิตอล #เสาอากาศภายนอก #เสาไทยแซท #ไทยแซท #SHOPEEBUDDY เสาอากาศไทยแซท 5E (สินค้า ไม่มีสายสัญญาณ) ๐ ออกแบบพิเศษสำหรับระบบดิจิตอลทีวี โดยเฉพาะระบบการเหนี่ยวนำสัญญาณสูงกว่าเสาอากาศแบบเดิมทั่วไป ๐ รับสัญญาณ ได้กว้าง UHF 21-69 ๐ ก้านบูมใช้อลูมิเนียมอย่างหนา...

149 บาท 25% OFF 199 บาท shopee

Family Antenna Digital TV SG-607 V2 แพคคู่ เสาอากาศดิจิตอลภายนอกอาคาร

Family Antenna Digital TV SG-607 V2 แพคคู่ เสาอากาศดิจิตอลภายนอกอาคาร แรง ชัด ชัวส์ รุ่น SG-607 V2 Outdoor เสาอากาศ ภายนอกอาคาร คุณสมบัติเด่น Family Antenna Digital TV SG-607 V2 - สามารถรับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้ดี แรง ชัด ชัวส์ - ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา สามารถยึดติดผนังหรือเสาได้ - สะดวก ง่าย...

359 บาท 55% OFF 798 บาท shopee

Samart เสาสามารถดิจิตอล D7E มีสาย10เมตร ( ขายส่ง ยกลัง 10ต้น )

#เสาดิจิตอล #เสาสามารถ #สามารถD7E #สามารถ #เสาดิจิตอล #เสาดิจิตอลทีวี #ขายส่ง #เสา #ดิจิตอล #SHOPEEBUDDY รายละเอียดสินค้า แผงสายอากาศดิจิตอลรับสัญญาณระบบ UHF (ช่อง 21-69) สามารถรับสัญญาณได้ไกล จากสถานีส่ง 1-60 กิโลเมตร จากสถานีส่งที่ออกเป็นระบบ UHF ทั่วประเทศ Features (ลักษณะเด่น) ๐ทำจากวั...

2,000 บาท 8% OFF 2,190 บาท shopee

เซทคู่ เสาดิจิตอล createch รุ่น at-1 เสาภายใน/ภายนอก มีไฟเลี้ยงในตัว (2ชิ้น)

#createch #at1 #mcot #hd #เสา #เสาดิจิตอล #เสาcreatech #SHOPEEBUDDY เสาอากาศภายในแบบ Active ใช้สำหรับกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้ทุกยี่ห้อ ตัวเสามีขนาดเล็กกระทัดรัด สามารถนำไปวางและติดตั้งได้สะดวกเนื่องจากตัวฐานเป็นแม่เหล็ก สามารถดูดยึดติดกับโลหะที่เป็นเหล็กได้อย่างดี สามารถติดตั้งในรถยนต์...

370 บาท 21% OFF 469 บาท shopee

iDea Sat LNBF KU-BAND รุ่น ID-113

iDea Sat LNBF KU-BAND รุ่น ID-113 ใช้กับจานดาวเทียม KU-BAND 1 จุด รับสัญญาณ ชนิดความถี่ 11300 MHz แบบ 1 Output เหมือนสำหรับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมยี่ห้อ TRUE , GMMZ และอื่นๆ ที่รองรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม KU-BAND

129 บาท 66% OFF 390 บาท shopee

SAMART เสาอากาศดิจิตอล รุ่น 5E - ของแท้

รายละเอียดสินค้า แผงสายอากาศดิจิตอลรับสัญญาณระบบ UHF Band (ช่อง 21-69) สามารถรับสัญญาณได้ไกลจากสถานีส่ง 1-60 กิโลเมตร จากสถานีส่งที่ออกเป็นระบบ UHF ทั่วประเทศ Features (ลักษณะเด่น) - ทำจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน ออกแบบให้มีความเหมาะสมกับระบบ UHF (ช่อง 21 - 69) - มี Gain การรับสูง สามารถรับได้ไก...

110 บาท 15% OFF 130 บาท shopee

True ชุดจานดาวเทียมทรู Ku-Band 75 Cm. พร้อมชุดติดตั้ง + LNB universal

ชุดจานดาวเทียม KU-BAND true ครบชุด 75 cm. - ใช้รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-BAND - ใช้ได้ทันทีร่วมกับรีซีฟเวอร์ True ทุกกล่อง ทุกค่าย - หน้าจานดาวเทียม ขนาด 75 cm - รองรับดาวเทียมไทยคม 8 ในชุดประกอบด้วย 1. คอจานและอุปกรณ์ครบชุด + น็อตครบชุด 2. ขาตั้งจาน KU-Band แบบมาตรฐาน 90 องศา 3. หัวรับสั...

950 บาท 23% OFF 1,236 บาท shopee

True ชุดจานดาวเทียมทรู Ku-Band 75 Cm. พร้อมชุดติดตั้ง + LNB universal 2 จุดอิสระ

True ชุดจานดาวเทียมทรู Ku-Band 75 Cm. พร้อมชุดติดตั้ง + LNB universal 2 จุดอิสระ - ใช้รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-BAND - ใช้ได้ทันทีร่วมกับรีซีฟเวอร์ True ทุกกล่อง ทุกค่าย - หน้าจานดาวเทียม ขนาด 75cm - รองรับดาวเทียมไทยคม 8 ในชุดประกอบด้วย 1. คอจานและอุปกรณ์ครบชุด + น็อตครบชุด 2. ขาตั้งจาน ...

1,100 บาท 23% OFF 1,431 บาท shopee

วอเชอร์และคูปอง ทีวี, เครื่องเสียงและอุปกรณ์กล้องวิดีโอ ล่าสุด

เสาอากาศ อุปกรณ์เสริมสำคัญของยุคดิจิทัล

เกี่ยวกับเสาอากาศ

เสาอากาศเป็นตัวแปลงสัญญาณที่แปลงคลื่นเดินทางที่กระจายอยู่บนสายส่งไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แพร่กระจายในสื่อขนาดใหญ่ที่ไม่จำกัด โดยทั่วไปคือพื้นที่ว่าง หรือในทางกลับกัน ส่วนประกอบที่ใช้ในวิทยุเพื่อส่งหรือรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสื่อสารทางวิทยุวิทยุโทรทัศน์เรดาร์การนำทางสงครามอิเล็กทรอนิกส์การรับรู้ระยะไกลดาราศาสตร์วิทยุและระบบวิศวกรรมอื่น ๆ การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งข้อมูลทั้งหมดขึ้นอยู่กับเสาอากาศในการทำงาน นอกจากนี้ในการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งพลังงานรังสีที่ไม่ใช่สัญญาณยังต้องใช้เสาอากาศ เสาอากาศทั่วไปสามารถย้อนกลับได้นั่นคือเสาคู่เดียวกันสามารถใช้เป็นเสาอากาศรับสัญญาณและเสาอากาศรับสัญญาณได้ เสาอากาศเดียวกับลักษณะพื้นฐานของพารามิเตอร์การเปิดหรือรับสัญญาณจะเหมือนกัน นี่คือทฤษฎีบทซึ่งกันและกันของเสาอากาศ เสาอากาศ ที่คุ้นเคยกัน คือเสาอากาศวิทยุ และโทรทัศน์ที่ทำให้การรับสัญญาณดีขึ้นทำให้ภาพและเสียงมีความชัดเจน คมชัดมากขึ้น

ชนิดของเสาอากาศ

ชนิดของเสาอากาศ แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ เสาอากาศแบบติดตั้งภายนอกอาคาร และ เสาอากาศแบบติดตั้งภายในอาคาร

1. เสาอากาศแบบติดตั้งภายนอกอาคาร การกระจายสัญญาณของเสาอากาศแบบติดตั้งภายนอกอาคาร แบ่งได้ดังนี้

 • Omni Type เสาอากาศแบบรอบทิศทาง ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคารแบบ Point to Multi-Point เหมาะสำหรับการกระจายสัญญาณรอบทิศทาง หรือการทำจุดกระจายสัญญาณไร้สายสาธารณะ (Wi-Fi Hot Spot)
 • Panel Type เสาอากาศแบบทิศทาง ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคารแบบ Point to Multi-Point เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่ตั้งกระจายตัวอยู่ในบริเวณเดียวกันและระยะทางไม่ห่างกันมากนัก และต้องการควบคุมทิศทางของสัญญาณไร้สาย
 • Sector Type เสาอากาศแบบทิศทาง ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคารแบบ Point to Multi-Point และต้องการควบคุมทิศทางในแนวระนาบ เหมาะสำหรับการเชื่อมต่ออาคารที่กระจายตัวอยู่ในบริเวณเดียวกัน และอาคารส่วนใหญ่มีความสูงใกล้เคียงกัน
 • Yagi Type เสาอากาศแบบทิศทาง ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคารแบบ Point to Point เหมาะสำหรับการใช้งานกับ Client ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ Access Point ในระยะไกล โดยเน้นการกระจายสัญญาณเป็นเส้นตรง
 • Grid Type เสาอากาศแบบทิศทาง ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคารแบบ Point to Point เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายจากอาคารสู่อาคาร และต้องการควบคุมทิศทางของสัญญาณไร้สาย

2. เสารับสัญญาณทีวีดิจิตอลภายในอากาศแบบ (Active Antenna) ในตัวเสาเองจะมีตัวขยายสัญญาณในตัว และต้องอาศัยไฟเลี้ยงจากกล่องทีวีดิจิตอลหรือ set top box หากผ่านการรับรองมาแล้วกล่องจะต้องสามารถปล่อยไฟ 5V ออกมา มีหลายบริษัทวางจำหน่ายอยู่หลายยี่ห้อด้วยกัน ทั้งขายพร้อมกล่องและขายแยก

ฟีเจอร์เด่นๆของเสาอากาศ

 1. เสาอากาศต้องถูกออกแบบมาให้รับสัญญาณ Full HD ได้เป็นอย่างดี
 2. มีความไวในการรับสัญญาณดีเยี่ยม
 3. ควรมี LED แสดงสถานะ การทำงาน
 4. ควรมีระบบป้องกันการรบกวน

แบรนด์ดังๆ ของเสาอากาศ

 • SAMART ผู้ผลิต เสาอากาศภายในอาคารแบรนด์ไทยที่ได้รับความนิยมมาก SAMART ออกแบบพิเศษเพื่อรองรับสัญญาณดิจิตอลทีวีโดยเฉพาะ เป็นเสาอากาศชนิด FLAT CORNER REFECTOR ANTENNA ทำให้มีอัตราการขยายสูงรับสัญญาณที่มีความเข้มต่ำได้ดี มีน้ำหนักเบา และติดตั้งง่าย ใช้รับสัญญาณทีวีย่านความถี่ UHF อัตราการขยายสูง ทำให้รับในที่สัญญาณต่ำได้ดี อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายสัญญาณ + JACK ทีวี ใช้วัตถุดิบผสมสาร UV ทำให้ทนทานต่อการเสื่อมสภาพ น้ำหนักเบา ทำให้ติดตั้งง่าย สามารถตั้งโต๊ะหรือยึดผนังได้ เป็นเสาอากาศชนิด FLAT CORNER REFECTOR ANTENNA ทำให้มีอัตราการขยายสูงรับสัญญาณที่มีความเข้มต่ำได้ดี ใช้รับสัญญาณภายในอาคาร
 • Leotech ผู้ผลิตเสาอากาศแบบภายในอาคาร ตามร้านค้าทั่วไปอาจจะหาซื้อได้ยาก ส่วนใหญ่สินค้าลักษณะนี้สามารถหาซื้อได้จากร้านขายแบบออนไลน์หรือร้านขายอุปกรณ์ดาวเทียม โดยคุณสมบัติโดดเด่นเป็นเรื่องของขนาดและน้ำหนัก รูปร่างที่สามารถเอาเทปมาติดกับกระจกหน้าหรือหลังรถได้ จึงเหมาะกับการใช้งานในรถยนต์อีกด้วย
 • BETA ผู้ผลิตเสาอากาศดิจิตอล คุณภาพสูง BETA เหมาะสำหรับงานระบบอาคารชุด คอนโดฯ อพาร์ทเมนท์ บ้านชานเมือง ต่างจังหวัด และพื้นที่ห่างไกลจากสถานีส่ง

การจะซื้อเสาอากาศขึ้นอยู่กับงบประมาณและระยะห่างจากเสาส่ง หากที่อยู่ของเราห่างจากเสาส่งไม่มากก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเสาอากาศภายในที่มี gain สูงเกินไปเพราะไม่จำเป็น แต่หากท่านคิดว่าระยะห่างของเสาส่งกับที่อยู่ของท่านถือว่าไกลแล้วล่ะก็ มองหาเสาอากาศที่มี gain สูงๆ ไว้ก่อนก็จะเป็นการดี ซึ่งจะมีราคาอาจจะสูงขึ้น

2018-05-07

กระทู้ล่าสุดในเสาอากาศ

Moc ca

หยวดกุ้งแบบไหนใช้กับ Smart TV ดีครับ

เสาอากาศแบบหนวดกุ้งที่ใช้กับ Smart TV แบบไหนถึงจะรับสัญญาณได้ชัดสุด ครับ

 • อัพเดทล่าสุด : 24/4/2018
 • โพสต์โดย Moc ca
 • ตอบกระทู้นี้ : 2 คำตอบ

KittiKa John

Digital TV ต้องใช้เสาอากาศอะไรครับ

Digital TV ต้องใช้เสาอากาศอะไรครับ

 • อัพเดทล่าสุด : 24/4/2018
 • โพสต์โดย KittiKa John
 • ตอบกระทู้นี้ : 2 คำตอบ
แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ

จำกัดการค้นหาของคุณ