ขายทีวี, เครื่องเสียงและอุปกรณ์กล้องวิดีโอโตชิบา (TOSHIBA) Thailand May 2019

ความนิยม

ถูกที่สุด

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล BATA 37E พร้อมติดตั้ง 8 จุด + 1 x 8 Satellite Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล BATA 37E พร้อมติดตั้ง 8 จุด + 1 x 8 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 8 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย แม้รับชมแปดจุดก็คมชัดระดับ HD เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก เหมาะสำหรับพื้นท...

1,500 บาท 31% OFF 2,175 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล BATA 37E พร้อมติดตั้ง 6 จุด + 1 x 6 Satellite Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล BATA 37E พร้อมติดตั้ง 6 จุด + 1 x 6 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 6 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย แม้รับชมแปดจุดก็คมชัดระดับ HD เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก เหมาะสำหรับพื้นท...

1,360 บาท 31% OFF 1,980 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล BATA 37E พร้อมติดตั้ง 4 จุด + 1 x 4 Satellite Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล BATA 37E พร้อมติดตั้ง 4 จุด + 1 x 4 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 4 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย แม้รับชมแปดจุดก็คมชัดระดับ HD เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก เหมาะสำหรับพื้นท...

1,170 บาท 31% OFF 1,700 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล BATA 37E พร้อมติดตั้ง 3 จุด + 1 x 3 Satellite Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล BATA 37E พร้อมติดตั้ง 3 จุด + 1 x 3 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 3 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย แม้รับชมแปดจุดก็คมชัดระดับ HD เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก เหมาะสำหรับพื้นท...

1,090 บาท 31% OFF 1,580 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล BATA 37E พร้อมติดตั้ง 2 จุด + 1 x 2 Satellite Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล BATA 37E พร้อมติดตั้ง 2 จุด + 1 x 2 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 2 จุดออกแบบมาเพื่อ สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง สามารถรับชมทีวีได้สองจุดโดยไม่ต้องเพิ่มเสาอากาศ แม้รับชมสองจุดก็คมชัดระดับ HD แผง...

1,020 บาท 31% OFF 1,480 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล infosat 30E พร้อมติดตั้ง 8 จุด + 1 x 8 Satellite Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล infosat 30E พร้อมติดตั้ง 8 จุด + 1 x 8 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 8 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง แม้รับชมสองจุดก็คมชัดระดับ HD สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก เหมาะกับงานโค...

1,540 บาท 28% OFF 2,156 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล infosat 30E พร้อมติดตั้ง 6 จุด + 1 x 6 Satellite Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล infosat 30E พร้อมติดตั้ง 6 จุด คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 6 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง แม้รับชมสองจุดก็คมชัดระดับ HD สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก เหมาะกับงานโครงการ MATV CATV ติดตั้งง่าย...

1,380 บาท 28% OFF 1,932 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล infosat 30E พร้อมติดตั้ง 4 จุด + 1 x 4 Satellite Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล infosat 30E พร้อมติดตั้ง 4 จุด + 1 x 4 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 4 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง แม้รับชมสองจุดก็คมชัดระดับ HD สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก เหมาะกับงานโค...

1,150 บาท 28% OFF 1,610 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล infosat 30E พร้อมติดตั้ง 3 จุด + 1 x 3 Satellite Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล infosat 30E พร้อมติดตั้ง 3 จุด + 1 x 3 Satellite Splitter ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 3 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง แม้รับชมสองจุดก็คมชัดระดับ HD สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก เหมาะกับงานโครงการ ...

1,060 บาท 28% OFF 1,484 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล infosat 30E พร้อมติดตั้ง 2 จุด + 1 x 2 Satellite Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล infosat 30E พร้อมติดตั้ง 2 จุด + 1 x 2 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 2 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง แม้รับชมสองจุดก็คมชัดระดับ HD สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก เหมาะกับงานโค...

990 บาท 28% OFF 1,386 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล PlanetComm Wing 13E พร้อมติดตั้ง 8 จุด + 1 x 8 Satellite ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล PlanetComm Wing 13E พร้อมติดตั้ง 8 จุด + 1 x 8 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 3 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง แม้รับชมสามจุดก็คมชัดระดับ HD สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก แผงสา...

995 บาท 31% OFF 1,445 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล PlanetComm Wing 13E พร้อมติดตั้ง 6 จุด + 1 x 6 Satellite ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล PlanetComm Wing 13E พร้อมติดตั้ง 6 จุด + 1 x 6 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 6 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง แม้รับชมสามจุดก็คมชัดระดับ HD สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก แผงสา...

860 บาท 31% OFF 1,250 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล PlanetComm Wing 13E พร้อมติดตั้ง 3 จุด + 1 x 3 Satellite ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล PlanetComm Wing 13E พร้อมติดตั้ง 3 จุด + 1 x 3 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 3 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง แม้รับชมสามจุดก็คมชัดระดับ HD สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก แผงสา...

660 บาท 22% OFF 855 บาท shopee

TOSHIBA ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล PlanetComm Wing 13E พร้อมติดตั้ง 2 จุด + 1 x 2 Satellite ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอล PlanetComm Wing 13E พร้อมติดตั้ง 2 จุด + 1 x 2 Satellite Splitter คุณสมบัติ ชุดเสาอากาศทีวีดิจิตอลพร้อมติดตั้ง 2 จุดออกแบบมาเพื่อ ใช้เสาเพียงอันเดียวในการติดตั้ง สะดวกต่อการติดตั้งแม้มีพื้นที่น้อย แม้รับชมแปดจุดก็คมชัดระดับ HD เสาอากาศ รับระบบ ดิจิตอล / อนาล็อก เหมาะ...

590 บาท 21% OFF 750 บาท shopee

TOSHIBA อุปกรณ์แยกสัญญาณ 1 x 8 Satellite Splitter dBy All Port Power Pass 8way

ผู้ผลิต
TOSHIBA

อุปกรณ์แยกสัญญาณ 1 x 8 Satellite Splitter dBy All Port Power Pass 8way รุ่น S2A (8 ทาง เพาเวอร์พาส / ไฟผ่านทุกขา) 1. ตัวแยก 8ทาง แบบเหล็ก 2. ใช้แยกสัญญาณจากดาวเทียมเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล 3.ใช้แยกสัญญาณจากเสาอากาสเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล 3. ความถี่ 5-2400 MHz 4. ใช้ได้ทั...

145 บาท 32% OFF 214 บาท shopee

TOSHIBA อุปกรณ์แยกสัญญาณ 1 x 6 Satellite Splitter dBy All Port Power Pass 6way

ผู้ผลิต
TOSHIBA

อุปกรณ์แยกสัญญาณ 1 x 6 Satellite Splitter dBy All Port Power Pass 6way รุ่น S2A (6 ทาง เพาเวอร์พาส / ไฟผ่านทุกขา) 1. ตัวแยก 4ทาง แบบเหล็ก 2. ใช้แยกสัญญาณจากดาวเทียมเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล 3.ใช้แยกสัญญาณจากเสาอากาสเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล 3. ความถี่ 5-2400 MHz 4. ใช้ได้ทั...

135 บาท 30% OFF 195 บาท shopee

TOSHIBA อุปกรณ์แยกสัญญาณ 1 x 4 Satellite Splitter dBy All Port Power Pass 4way

ผู้ผลิต
TOSHIBA

อุปกรณ์แยกสัญญาณ 1 x 4 Satellite Splitter dBy All Port Power Pass 4way รุ่น S2A (4 ทาง เพาเวอร์พาส / ไฟผ่านทุกขา) 1. ตัวแยก 4ทาง แบบเหล็ก 2. ใช้แยกสัญญาณจากดาวเทียมเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล 3.ใช้แยกสัญญาณจากเสาอากาสเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล 3. ความถี่ 5-2400 MHz 4. ใช้ได้ทั...

70 บาท 40% OFF 117 บาท shopee

TOSHIBA อุปกรณ์แยกสัญญาณ 1 x 3 Satellite Splitter dBy All Port Power Pass 3way

ผู้ผลิต
TOSHIBA

อุปกรณ์แยกสัญญาณ 1 x 3 Satellite Splitter dBy All Port Power Pass 3way รุ่น S2A (3 ทาง เพาเวอร์พาส / ไฟผ่านทุกขา) 1. ตัวแยก 3ทาง แบบเหล็ก 2. ใช้แยกสัญญาณจากดาวเทียมเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล 3.ใช้แยกสัญญาณจากเสาอากาสเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล 3. ความถี่ 5-2400 MHz 4. ใช้ได้ทั...

65 บาท 37% OFF 104 บาท shopee

TOSHIBA มัลติสวิตซ์แยกสัญญาณ iDeaSat 3x12 Satellite Mutiswitch(ดาวเทียม+ทีวีดิจิตอล)

ผู้ผลิต
TOSHIBA

มัลติสวิตซ์แยกสัญญาณ ideasat 3x12 Satellite Mutiswitch(ดาวเทียม+ทีวีดิจิตอล) เป็นมัลติสวิตซ์์เข้า 3 ทางออก 12 ทาง เหมาะสำหรับบ้าน หรืออพาร์ทเม้นท์ขนาดเล็ก ที่ต้องการแยกดูอิสระ 12 จุด โดยใช้จาน 1 ใบ หรือดาวเทียม 1 ดวง ใช้กับระบบ C-band หรือ Ku-Band ก็ได้ มีช่องสำหรับมิกซ์เสาอากาศทีวีดิจิตอล...

1,130 บาท 26% OFF 1,540 บาท shopee

TOSHIBA อุปกรณ์แยกสัญญาณ 1x2 Satellite Splitter dBy

ผู้ผลิต
TOSHIBA

อุปกรณ์แยกสัญญาณ Satellite Splitter dBy All Port Power Pass 2way รุ่น S2A (2 ทาง เพาเวอร์พาส / ไฟผ่านทุกขา) 1. ตัวแยก 2ทาง แบบเหล็ก 2. ใช้แยกสัญญาณจากดาวเทียมเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล 3.ใช้แยกสัญญาณจากเสาอากาสเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล 3. ความถี่ 5-2400 MHz 4. ใช้ได้ทั้งระบบ...

60 บาท shopee

TOSHIBA รีโมท TV LCD TOSHIBA CT-90384 ใช้ได้กับ รุ่น 32HV10T,24HV10T,19HV10T

ผู้ผลิต
TOSHIBA

รีโมท TV LCD TOSHIBA CT-90384 ใช้ได้กับ รุ่น 32HV10T,24HV10T,19HV10T รีโมท TV LCD #TOSHIBA #CT-90384 ใช้ได้กับ รุ่น #32HV10T #24HV10T #19HV10T #โตชิบา

150 บาท shopee

TOSHIBA REMOTE CONTROL FOR TV TOSHIBA RM-162B รีโมททีวี โตชิบ้า

ผู้ผลิต
TOSHIBA

Power & Batteries - BATTERIES INCLUDED : No - BATTERY FORM FACTOR : AAA - REQUIRED BATTERY COUNT : 2

129 บาท shopee

TOSHIBA Finder Satellite Digital Receiver Upgrade บลูทูธควบคุม Multi

ผู้ผลิต
TOSHIBA

คุณสมบัติ:,DVB Finder DVB-S2 Multi มาตรฐาน demodulation และถอดรหัส,การเชื่อมต่อบลูทูธสำหรับ Android APP และ Apple APP,สนับสนุน Full Satellite เลือก,การวิเคราะห์สนับสนุนเว็บไซต์: www.freesat.cn

524 บาท 44% OFF 944 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA รีโมทแอลอีดี แอลซีดีทีวีโตชิบ้า LED Smart TV Toshibaใช้กับ LED , LCD TV Toshiba !!...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

รีโมทแอลอีดี แอลซีดีทีวีโตชิบ้า LED Smart TV Toshibaใช้กับ LED , LCD TV Toshiba

269 บาท 61% OFF 699 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA หัวรับสัญญาณดาวเทียม LNBF C-Band iDeaSat Satellite Dish (ID-800) แพ็ค 4

ผู้ผลิต
TOSHIBA

มีสัญญาณดาวเทียมออก 1 พอร์ต,คุณภาพสูงรับสัญญาณได้ทั้งขั้ว V/H,รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบแยกจุดอิสระ,ใช้ได้กับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมทุกรุ่น,ลดการคาดเคลื่อนในการล๊อคช่องสัญญาณ,ป้องกันคลื่นความถี่รบกวนจากภายนอกได้,รับสัญญาณย่าย C-Band ระบบ Digital & Analogue,รุ่นใหม่ล่าสุด ขยายสัญญาณเป็น 2 เท่...

830 บาท 28% OFF 1,155 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA GGSHOP Satellite สัญญาณ LNB แรงดันไฟฟ้า LOW Loss LNB ตัวรับ Multiswitch

ผู้ผลิต
TOSHIBA

คุณภาพสูงส่วนประกอบ Professional line, ขนาดเล็ก loss. ตัวรับสัญญาณเอาท์พุท 13/18 V และ 0/22 KHz แรงดันไฟฟ้าผ่าน Coaxial สายสวิทช์สวิทช์ที่สอดคล้องกันพอร์ต,สามารถเข้าถึงสี่ Satellite ทีวีที่เวลาเดียวกัน. One Way TO สวิทช์สี่ Satellite ทีวีผ่าน 13/18 V และ 0/22 KHz,สามารถถูกใช้โดย 4 ผู้ใช้ที...

626 บาท 24% OFF 827 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA ขายร้อน 4 - Way Splitter 4 - Channel Satellite สัญญาณ Splitter เครื่องรับสัญญาณทีว...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ขนาดเล็กขนาดและน้ำหนักเบา. ติดตั้งง่าย, ทั้งสองด้านของหลุม Fix The Body. ป้องกันองศา: 5-2400MHz 鈮? 00dB. Low insertion loss IL, การแยกตัวอย่างสูง, ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม,ออกแบบมาสำหรับ SATV/CATV การออกแบบ,อินพุตและเอาท์พุทโดยสูงสุดปัจจุบัน: 24V0. 8A.

157 บาท 35% OFF 242 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA PSI S3 HYBRID SMART SATELLITE กล่องรับสัญญาณดาวเทียม กล่องดาวเทียม เครื่องรับดาว...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านUSB 2.0 ไม่ว่าจะดูหนัง ฟังเพลง เปิดดูรูปภาพ,รองรับการเชื่อมต่อผ่าน HDMI ทำให้คุณเพลิดเพลินกับวิดีโอความละเอียดสูง,รองรับ WIFI สามารถดาวน์โหลดไฟล์และถ่ายโอนวิดีโอ Full HD ,และไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว,เชื่อมต่อกับ Bluetooth มือถือเพื่อเปิดใช้งานรีโมทบนมื...

829 บาท 16% OFF 990 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA กดซื้อให้ไว ของถูกมาอีกแล้ว!!กล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI S3 Hybrid Satellite (ใหม่ล...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

เปลี่ยนทีวีที่บ้าน ให้เป็น Smart TV ด้วย S3 HYBRID Smart Satellite,กล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI S3 กล่องรับดาวเทียม ใหม่ล่าสุด ปี 2019,*รองรับการดู YOUTUBE,*รับสัญญาณทีวีดาวเทียม ได้ทั้งระบบ C Band และ KU Band,*ช่อง HDMI 2.0 รองรับการเชื่อมต่อผ่าน HDMI,*มีช่อง AV output สำหรับต่อทีวีทั่วไป,*...

749 บาท 46% OFF 1,390 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA PSI S3 HYBRID SMART SATELLITE กล่องรับสัญญานดาวเทียม

ผู้ผลิต
TOSHIBA

เชื่อมต่อความสุขด้วย SMART SETELLITE,Entertainment Mode,ดูทีวีดาวเทียมได้ทั้ง 2ระบบ C-Band / Ku-Band,เล่นวีดีโอยูทูป YouTube ผ่านเครื่องรับสัญญาณ S3,ทันสมัยกว่า ควบคุม และเลือกช่องรายการ,อัพเดทช่องรายการทีวีอัตโนมัติ ด้วยระบบ OTA,Media Player เปิดไฟล์วีดีโอ และรูปภาพ,ความคมชัดสูงสุดระดับ ...

756 บาท 60% OFF 1,890 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA ผู้ขายร้อนกันน้ำ 4X1 DS-04M Satellite DiSEqC2.0 FTA จาน LNBS Multiswitch

ผู้ผลิต
TOSHIBA

DiSEqC 2.0, รองรับฟังก์ชั่นการควบคุมแบบเต็มรูปแบบแบบสองทิศทาง DiSEqC. ใช้ One COAXIAL CABLE ส่งควบคุมคำแนะนำและ Satellite SIGNAL พร้อมกัน,คุณภาพดีเยี่ยมชิป Professional การออกแบบโปรแกรมและใช้งานร่วมกับประเภทเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม,สามารถทำงานได้ตามปกติกลางแจ้งภายใต้ unsheltered สถานการณ์ป...

125 บาท 34% OFF 192 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA ELEC Mini Portable 2x4 JS-MS24 Satellite Signal Multiswitch LNB Voltage Selected ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

Applicable to multi-satellite and multi-receiver usage. IC in switch distribute and control power supply to LNB , reducing energy consumption. 13/18V supplied by satellite receiver through coaxial cable to switch corresponding port. Distributed into four subscribers to use simultaneously ...

188 บาท 40% OFF 314 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA ELEC Waterproof 4x1 DS-04M Satellite 950-2400MHz DiSEqC2.0 Switch FTA Dish Flat ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

DiSEqC 2.0, supports bi-directional DiSEqC full control functions. Utilize one coaxial cable to transmit control instruction and satellite signal simultaneously. Excellent quality chip, professional program design and compatible with more types of satellite receiver,Can work normally ...

139 บาท 39% OFF 229 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA หัวรับสัญญาณดาวเทียม LNBF C-Band iDeaSat Satellite Dish (ID-800) แพ็ค 2

ผู้ผลิต
TOSHIBA

มีสัญญาณดาวเทียมออก 1 พอร์ต,คุณภาพสูงรับสัญญาณได้ทั้งขั้ว V/H,รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบแยกจุดอิสระ,ใช้ได้กับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมทุกรุ่น,ลดการคาดเคลื่อนในการล๊อคช่องสัญญาณ,ป้องกันคลื่นความถี่รบกวนจากภายนอกได้,รับสัญญาณย่าย C-Band ระบบ Digital & Analogue,รุ่นใหม่ล่าสุด ขยายสัญญาณเป็น 2 เท่...

440 บาท 31% OFF 644 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA ideasat มัลติสวิตซ์ ID-316B Ideasat 3X16 Satellite Mutiswitch

ผู้ผลิต
TOSHIBA

เป็นมัลติสวิตซ์เข้า 3 ทางออก 16 ทาง ใช้เป็นสวิตซ์์ตัดต่อเหมาะสำหรับบ้าน หรืออพาร์ทเม้นท์ขนาดเล็ก ที่ต้องการแยกดูอิสระ 16 จุด โดยใช้จาน 1 ใบ,หรือดาวเทียม 1 ดวง ใช้กับระบบ C-band หรือ Ku-Band ก็ได้,มีช่องสำหรับมิกซ์เสาอากาศทีวีดิจิตอล 1 ช่อง แนะนำให้ใช้ LNB แยก V แยก H

1,280 บาท 36% OFF 2,030 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA ข้อเสนอฉับพลัน Satellite สัญญาณ LNB แรงดันไฟฟ้า LOW Loss LNB ตัวรับ Multiswitch

ผู้ผลิต
TOSHIBA

คุณภาพสูงส่วนประกอบ Professional line, ขนาดเล็ก loss. ตัวรับสัญญาณเอาท์พุท 13/18 V และ 0/22 KHz แรงดันไฟฟ้าผ่าน Coaxial สายสวิทช์สวิทช์ที่สอดคล้องกันพอร์ต,สามารถเข้าถึงสี่ Satellite ทีวีที่เวลาเดียวกัน. One Way TO สวิทช์สี่ Satellite ทีวีผ่าน 13/18 V และ 0/22 KHz,สามารถถูกใช้โดย 4 ผู้ใช้ที...

636 บาท 23% OFF 827 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA ผู้ขายที่ดีที่สุดกันน้ำ 4X1 DS-04M Satellite DiSEqC2.0 FTA จาน LNBS Multiswitch

ผู้ผลิต
TOSHIBA

DiSEqC 2.0, รองรับฟังก์ชั่นการควบคุมแบบเต็มรูปแบบแบบสองทิศทาง DiSEqC. ใช้ One COAXIAL CABLE ส่งควบคุมคำแนะนำและ Satellite SIGNAL พร้อมกัน,คุณภาพดีเยี่ยมชิป Professional การออกแบบโปรแกรมและใช้งานร่วมกับประเภทเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม,สามารถทำงานได้ตามปกติกลางแจ้งภายใต้ unsheltered สถานการณ์ป...

142 บาท 30% OFF 203 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA 5-1000 MHz 6 - Way Splitter/สูง Satellite สัญญาณ Power Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

โลหะผสมสังกะสี Die - Cast HOUSING, ดีบุกชุบ,ขนาดเล็กขนาดและน้ำหนักเบา. ติดตั้งง่าย, ทั้งสองด้านของหลุม Fix The Body. Low insertion loss IL, การแยกตัวอย่างสูง, ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม,ออกแบบมาสำหรับ SATV/CATV การออกแบบ,75ΩF - การออกแบบร่วมกัน

143 บาท 46% OFF 268 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA ที่นี่ Satellite Power Splitter 3 - Way Splitter สาม Power Splitter JS-SP03 ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ขนาดเล็กขนาดและน้ำหนักเบา,ติดตั้งได้ง่าย, หลุมทั้งสองด้านถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขหลัก,ป้องกันองศา: 5-2400 MHz ≥ 100dB,Low insertion loss IL, การแยกตัวอย่างสูง, ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม,ออกแบบมาสำหรับ SATV/CATV,อินพุตและเอาท์พุทสามารถสูงสุดปัจจุบัน: 24V0. 8A

85 บาท 46% OFF 160 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA 5-1000 MHz 4 - Way Splitter/สูง Satellite สัญญาณ Power Splitter

ผู้ผลิต
TOSHIBA

โลหะผสมสังกะสี Die - Cast HOUSING, ดีบุกชุบ,ขนาดเล็กขนาดและน้ำหนักเบา. ติดตั้งง่าย, ทั้งสองด้านของหลุม Fix The Body. Low insertion loss IL, การแยกตัวอย่างสูง, ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม,ออกแบบมาสำหรับ SATV/CATV การออกแบบ,75ΩF - การออกแบบร่วมกัน

108 บาท 46% OFF 203 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA [ขายแฟลช] 2 WAY ที่แยกสายไฟ Satellite Multiswich เครื่องผสมสัญญาณ Satellite ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

สินค้ามาใหม่,ขายร้อน,ผู้ขายที่ดีที่สุด,การจัดส่งทันเวลา,โปรโมชั่น,ใช้งานง่าย

84 บาท 34% OFF 129 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA ผู้ขายร้อน 2 WAY ที่แยกสายไฟ Satellite Multiswich เครื่องผสมสัญญาณ Satellite ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

สินค้ามาใหม่,ขายร้อน,ผู้ขายที่ดีที่สุด,การจัดส่งทันเวลา,โปรโมชั่น,ใช้งานง่าย

80 บาท 34% OFF 123 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA หัวรับสัญญาณดาวเทียม LNBF C-Band iDeaSat Satellite Dish (ID-800) แพ็ค 2

ผู้ผลิต
TOSHIBA

มีสัญญาณดาวเทียมออก 1 พอร์ต,คุณภาพสูงรับสัญญาณได้ทั้งขั้ว V/H,รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบแยกจุดอิสระ,ใช้ได้กับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมทุกรุ่น,ลดการคาดเคลื่อนในการล๊อคช่องสัญญาณ,ป้องกันคลื่นความถี่รบกวนจากภายนอกได้,รับสัญญาณย่าย C-Band ระบบ Digital & Analogue,รุ่นใหม่ล่าสุด ขยายสัญญาณเป็น 2 เท่...

385 บาท 40% OFF 644 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA Abbottstore Gtmedia V8 Nova (ใหม่ V8 Super) DVB-S2 Freesat Satellite Built ไวไฟเอช...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการดูวิดีโอเล่นเกมท่องอินเทอร์เน็ตฯลฯ,แอพพลิเคชัน/เกมขนาดใหญ่ติดตั้งไฟล์ APK จาก Micro การ์ด SD หรือ USB แฟลช. สนับสนุนเม้าส์และคีย์บอร์ดเครื่องตั้งสัญญาณโทรทัศน์ & 2.4G เม้าส์และคีย์บอร์ด. MINI ขนาด, สามารถใช้ได้ทุกที่แม้เมื่อคุณเดินทางรอบ. ในตัวไมโคร TF ช่องเสียบบัต...

1,216 บาท 68% OFF 3,893 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA Satellite ควบคุมอัพเกรดตัวรับสัญญาณตัวค้นหาบลูทูธ Multi

ผู้ผลิต
TOSHIBA

คุณสมบัติ:,DVB Finder DVB-S2 Multi มาตรฐาน demodulation และถอดรหัส,การเชื่อมต่อบลูทูธสำหรับ Android APP และ Apple APP,สนับสนุน Full Satellite เลือก,การวิเคราะห์สนับสนุนเว็บไซต์: www.freesat.cn

517 บาท 44% OFF 931 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA Abbottstore Gtmedia V8 Nova (ใหม่ V8 Super) DVB-S2 Freesat Satellite Built ไวไฟเอช...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการดูวิดีโอเล่นเกมท่องอินเทอร์เน็ตฯลฯ,แอพพลิเคชัน/เกมขนาดใหญ่ติดตั้งไฟล์ APK จาก Micro การ์ด SD หรือ USB แฟลช. สนับสนุนเม้าส์และคีย์บอร์ดเครื่องตั้งสัญญาณโทรทัศน์ & 2.4G เม้าส์และคีย์บอร์ด. MINI ขนาด, สามารถใช้ได้ทุกที่แม้เมื่อคุณเดินทางรอบ. ในตัวไมโคร TF ช่องเสียบบัต...

1,216 บาท 68% OFF 3,893 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA เครื่องวัดสัญญาณความแรงของจานดาวเทียม Digital WS6903 Satellite Signal Finder Sat ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ทำงานได้กับจานหลายระบบ,จอแสดงผล LCD,ตั้งค่าจานดาวเทียมได้ง่ายขึ้นบน RVs,สามารถใช้งานได้ง่าย

248 บาท 59% OFF 606 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA GMM Z กล่องรับสัญญาณดาวเทียม ใช้กับจานดาวเทียมได้ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ Satellite ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ดิจิตอลรีซีฟเวอร์กล่องเดียวดูได้ทุกจาน, ชมได้ทันทีมากกว่า 220 ช่อง ในระบบ C-Band และมากกว่า 80 ช่อง ในระบบ KU-Band,ระบบเรียงช่อง OTA ช่องเดิมไม่หาย ช่องใหม่เพิ่มอัตโนมัติ,หากเครื่องหมด จะให้ PSI OKX แทน ดูช่องได้เท่ากัน,สินค้ารับประกัน 1 ปี,ถ้า GMM หมดจะให้ PSI S2 HD แทน

449 บาท 23% OFF 590 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA หัวรับสัญญาณดาวเทียม LNBF C-Band iDeaSat X-2 Output Satellite Dish (ID-820) แพ็ค 2

ผู้ผลิต
TOSHIBA

รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบแยกจุดอิสระ,ใช้ได้กับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมทุกรุ่น,คุณภาพสูงรับสัญญาณได้ทั้งขั้ว VH + VH,ลดการคาดเคลื่อนในการล๊อคช่องสัญญาณ,ป้องกันคลื่นความถี่รบกวนจากภายนอกได้,2 โพลาไรท์ V/H ใช้แรงไฟตัดต่อ 13/18 โวลท์,รับสัญญาณย่าย C-Band ระบบ Digital & Analogue,รุ่นใหม่ล่าสุด ขย...

685 บาท 31% OFF 994 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA GOOD GOOD HD 1080P DVB-S2 Smart TV Box WIFI 3G Network IPHD Satellite Receiver EU ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

Material:plastic,Package:Yes,Remote Control:Included

2,166 บาท 50% OFF 4,332 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA อุปกรณ์แยกสัญญาณ 1 x 8 Satellite Splitter dBy All Port Power Pass 8way

ผู้ผลิต
TOSHIBA

 ตัวแยก 8ทาง แบบเหล็ก , ใช้แยกสัญญาณจากดาวเทียมเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล,ใช้แยกสัญญาณจากเสาอากาสเข้ารีซีฟเวอร์และกล่องทีวีดิจิตอล, ความถี่ 5-2400 MHz, ใช้ได้ทั้งระบบ C-Band และ KU-Band และทีวีดิจิตอล

195 บาท 38% OFF 318 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA PSI S3 HYBRID SMART SATELLITE กล่องดาวเทียม เครื่องรับดาวเทียม C / Ku Band ดู ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านUSB 2.0 ไม่ว่าจะดูหนัง ฟังเพลง เปิดดูรูปภาพ,รองรับการเชื่อมต่อผ่าน HDMI ทำให้คุณเพลิดเพลินกับวิดีโอความละเอียดสูง,รองรับ WIFI สามารถดาวน์โหลดไฟล์และถ่ายโอนวิดีโอ Full HD ,เชื่อมต่อกับ Bluetooth มือถือเพื่อเปิดใช้งานรีโมทบนมือถือ ,และอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี ...

1,090 บาท 45% OFF 1,990 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA อุปกรณ์แยกสัญญาณ ดาวเทียม 1 x 2 Splitter รุ่น DBY 4202AP Satellite Splitter dBy ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

ใช้สำหรับแยกสัญญาณดาวเทียมออก 2 ทาง,เป็นอุปกรณ์แยกสัญญาณดาวเทียม ความถี่ 5-2400 MHz,เทคโนโลยี All Power Pass ทำให้แรงไฟผ่านออกได้ทุกทาง

55 บาท 63% OFF 150 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA Digital Satellite DVB T2 USBเสียบทีวีจูนเนอร์เสาอากาศระยะไกลตัวรับสัญญาณทีวี HD สำ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

เพลิดเพลินไปกับ Future - proof DVB-T2/T/C บน PC ของคุณ!,นาฬิกาและบันทึก Original คุณภาพดิจิตอลบน PC ของคุณ!,ขนาดเล็กและกะทัดรัด, ง่ายต่อการพกพา!,นาฬิกาทีวี Full - Screen หรือ Scalable หน้าต่าง,ใช้เวลาขยับ TO หยุดชั่วคราวและ Rewind ทีวีถ่ายทอดสด,บันทึกแสดงที่ชื่นชอบหรือตาราง Future บันทึก

1,025 บาท 29% OFF 1,450 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA PSI S3 HYBRID SMART SATELLITE กล่องรับสัญญาณดาวเทียม รุ่น S3

ผู้ผลิต
TOSHIBA

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านพอร์ต USB 2.0 ไม่ว่าจะดูหนัง ฟังเพลง เปิดดูรูปภาพ ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย,รองรับการเชื่อมต่อผ่าน HDMI ทำให้คุณเพลิดเพลินกับวิดีโอความละเอียดสูง และได้คุณภาพเสียงคมชัด,รองรับ WIFI สามารถดาวน์โหลดไฟล์และถ่ายโอนวิดีโอ Full HD และไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว...

732 บาท 63% OFF 1,990 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA PSI S3 HYBRID SMART SATELLITE กล่องดาวเทียม เครื่องรับดาวเทียม C / Ku Band ดู ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านUSB 2.0 ไม่ว่าจะดูหนัง ฟังเพลง เปิดดูรูปภาพ,รองรับการเชื่อมต่อผ่าน HDMI ทำให้คุณเพลิดเพลินกับวิดีโอความละเอียดสูง,รองรับ WIFI สามารถดาวน์โหลดไฟล์และถ่ายโอนวิดีโอ Full HD ,เชื่อมต่อกับ Bluetooth มือถือเพื่อเปิดใช้งานรีโมทบนมือถือ ,และอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี ...

1,090 บาท 45% OFF 1,990 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA กล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI S3 HYBRID SMART SATELLITE

ผู้ผลิต
TOSHIBA

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านพอร์ต USB 2.0 ไม่ว่าจะดูหนัง ฟังเพลง เปิดดูรูปภาพ ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย,รองรับการเชื่อมต่อผ่าน HDMI ทำให้คุณเพลิดเพลินกับวิดีโอความละเอียดสูง และได้คุณภาพเสียงคมชัด,รองรับ WIFI สามารถดาวน์โหลดไฟล์และถ่ายโอนวิดีโอ Full HD และไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว...

739 บาท 60% OFF 1,890 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA รีโมททีวี โตชิบ้า Toshiba รุ่น CT-90323 รับประกันสินค้า มีเก็บเงินปลายทาง จัดส่งไว...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

รุ่น CT-90323,ใช้งานได้กับรุ่นที่รีโมทหน้าตาเหมือนกัน,ใช้งานแทนรีโมทอันเดิมที่เสียหรือหายได้เลย โดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆ,[มีสินค้าพร้อมจัดส่ง],สินค้าใหม่ [สินค้ามือ1],รับประกันสินค้าโดย สยามรีโมท,รับประกัน เปลี่ยนสินค้าใหม่ ถ้ารีโมทใช้งานไม่ได้,รับประกัน รับคืนสินค้า ถ้ารีโมทใช้งานไม่ได้,จัดส่...

200 บาท 42% OFF 350 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA พร้อมแล้ว Stock รีโมทคอนโทรล RC IR อินฟราเรดสำหรับ TOSHIBA ทีวีจอแอลซีดี CT90344 ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

เทคโนโลยีล่าสุดผลิตภัณฑ์,การออกแบบที่สร้างสรรค์,ใช้งานได้หลากหลาย. การผลิตระดับมืออาชีพคุณภาพใหม่,ทำให้คุณมีความสุขผลิตภัณฑ์

134 บาท 64% OFF 378 บาท Lazada ลาซาด้า

TOSHIBA Set DIY satellite receiver PSI OKD wall type dish 35cm. PSI S2 HD receiver free ...

ผู้ผลิต
TOSHIBA

หน้าจานขาผนังขนาด 35ซม. เล็ก ติดตั้งง่าย,สัญญาณแรงทั่วประเทศ,หัวรับแบบ Universal รองรับดาวเทียมไทยคม 5/6/8,ค้นหาช่องอัตโนมัติ OTA,ตั้งค่า LNB อัตโนมัติ,ช่อง Digital HD บนจานทึบ เฉพาะช่อง 5 , NBT , MCOT HD , One HD , ไทยรัฐทีวี HD , 3 HD และอัมรินทร์ทีวี HD

2,030 บาท 50% OFF 4,060 บาท Lazada ลาซาด้า

ราคา ทีวี, เครื่องเสียงและอุปกรณ์กล้องวิดีโอโตชิบา (TOSHIBA) ยอดนิยม 2019

วอเชอร์และคูปอง ทีวี, เครื่องเสียงและอุปกรณ์กล้องวิดีโอ ล่าสุด

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ

จำกัดการค้นหาของคุณ