ขายทีวี, เครื่องเสียงและอุปกรณ์กล้องวิดีโอ (Sennheiser) Thailand September 2020

ความนิยม

ถูกที่สุด

Sennheiser ฟองน้ำหูฟัง สำหรับหูฟัง Sennheiser px100 px200 รุ่น XT14 - สีเทา

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟัง สำหรับหูฟัง Sennheiser px100 px200 รุ่น XT14 - สีเทา คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟัง รุ่น XT14 สำหรับหูฟัง Sennheiser px100 px200 รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser px100 - px200

290 บาท 25% OFF 390 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟัง สำหรับหูฟัง Sennheiser HD25 HD25SP HD25-1 PC150 PC151PC155 รุ่น ...

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟัง สำหรับหูฟัง Sennheiser HD25 HD25SP HD25-1 PC150 PC151 PC155 รุ่น XT13 - Black คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟัง สำหรับหูฟัง Sennheiser HD25 HD25SP HD25-1 PC150 PC151 PC155 รุ่น XT13 - Black รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser HD25 HD25SP HD25-1 PC150 PC151 PC155

490 บาท 37% OFF 790 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser Urbanite XL รุ่น XT87 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser Urbanite XL รุ่น XT87 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser Urbanite XL รุ่น XT87 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser Urbanite XL

490 บาท 28% OFF 690 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser PX100 รุ่น XT80 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser PX100 รุ่น XT80 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser PX100 รุ่น XT80 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser PX100

390 บาท 20% OFF 490 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser PC330 รุ่น XT86 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser PC330 รุ่น XT86 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser PC330 รุ่น XT86 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser PC330

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser hd600 650 545 580 รุ่น XT111 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser hd600 650 545 580 รุ่น XT111 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser hd600 650 545 580 รุ่น XT111 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser hd600 - Sennheiser 650 - Sennheiser 545 - Sennheiser 580

490 บาท 50% OFF 990 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT83 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT83 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT83 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser MOMENTUM

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD8 DJ H6 รุ่น XT113 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD8 DJ H6 รุ่น XT113 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD8 DJ H6 รุ่น XT113 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser HD8 DJ H6

490 บาท 58% OFF 1,190 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD8 DJ H6 รุ่น XT112 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD8 DJ H6 รุ่น XT112 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD8 DJ H6 รุ่น XT112 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser HD8 DJ H6

490 บาท 58% OFF 1,190 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD500 รุ่น XT89 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD500 รุ่น XT89 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD500 รุ่น XT89 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser HD500

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD201 รุ่น XT84 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD201 รุ่น XT84 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD201 รุ่น XT84 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser HD201

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ก้านฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD8 DJ H6 รุ่น XT114 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ก้านฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD8 DJ H6 รุ่น XT114 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ก้านฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD8 DJ H6 รุ่น XT114 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser HD8 DJ H6

490 บาท 28% OFF 690 บาท shopee

Sennheiser ก้านฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser px100 px200 รุ่น XT110 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ก้านฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser px100 px200 รุ่น XT110 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ก้านฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser px100 px200 รุ่น XT110 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser px100 - Sennheiser px200

290 บาท 40% OFF 490 บาท shopee

Sennheiser ก้านฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser px100 px200 รุ่น XT110 (สีขาว)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ก้านฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser px100 px200 รุ่น XT110 (สีขาว) คุณสมบัติ X-Tips ก้านฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser px100 px200 รุ่น XT110 (สีขาว) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser px100 - Sennheiser px200

290 บาท 40% OFF 490 บาท shopee

Sennheiser Hiegi ฟองน้ำสำหรับ Sennheiser PX200 1แพค 1คู่ (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

ฟองน้ำสำหรับเปลี่ยนหูฟัง Sennheiser PX200 สีดำ ฟองน้ำคุณภาพสูง เหนียว และ ทนทาน สามารถใส่ได้พอดีกับหูฟัง Sennheiser PX200 เดิมของคุณ ให้คุณภาพเสียงเหมือนเดิม ไม่ผิดเพี้ยน

150 บาท 62% OFF 400 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟัง สำหรับหูฟัง Sennheiser RS160 RS170 รุ่น XT15 - Black

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟัง สำหรับหูฟัง Sennheiser RS160 RS170 รุ่น XT15 - Black คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟัง สำหรับหูฟัง Sennheiser RS160 RS170 รุ่น XT15 - Black รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser RS160 RS170

490 บาท 37% OFF 790 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟัง สำหรับหูฟัง Sennheiser PXC350 รุ่น XT11 - Black

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟัง สำหรับหูฟัง Sennheiser PXC350 รุ่น XT11 - Black คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟัง รุ่น XT11 สำหรับหูฟัง Sennheiser PXC350 รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser PXC350

490 บาท 44% OFF 890 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟัง สำหรับหูฟัง Sennheiser HD515 รุ่น XT12 - Black

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟัง สำหรับหูฟัง Sennheiser HD515 รุ่น XT12 - Black คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟัง รุ่น XT12 สำหรับหูฟัง Sennheiser HD515 รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser HD515

450 บาท 49% OFF 890 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟัง สำหรับหูฟัง Sennheiser HD380 Pro รุ่น XT51 - Black

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟัง สำหรับหูฟัง Sennheiser HD380 Pro รุ่น XT51 - Black คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟัง สำหรับหูฟัง Sennheiser HD380 Pro รุ่น XT51 - Black รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser HD380 Pro

490 บาท 44% OFF 890 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser Urbanite รุ่น XT88 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser Urbanite รุ่น XT88 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser Urbanite รุ่น XT88 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser Urbanite

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser รุ่น XT118 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD25 HD25SP HD25-1 PC150 PC151 PC155390 รุ่น XT118 (สีดำ) คุณสมบัติ ฟองน้ำหูฟังทำจากหนังกำมะหยี่อย่างดีสำหรับหูฟัง - Sennheiser HD25 - Sennheiser HD25SP - Sennheiser HD25-1 - Sennheiser PC150 - Sennheiser PC151 - Sennheiser PC155390

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser px100 px200 รุ่น XT14 (สีขาว)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser px100 px200 รุ่น XT14 (สีขาว) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser px100 px200 รุ่น XT14 (สีขาว) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser px100 - Sennheiser px200

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT83 (สีน้ำตาล)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT83 (สีน้ำตาล) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT83 (สีน้ำตาล) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser MOMENTUM

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT82 (สีแดง)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT82 (สีแดง) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT82 (สีแดง) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser MOMENTUM

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT82 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT82 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT82 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser MOMENTUM

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT82 (สีเทา)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT82 (สีเทา) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT82 (สีเทา) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser MOMENTUM

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD228/HD218/HD219/HD229/HD220 รุ่นXT81 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD228 , HD218 , HD219 , HD229 , HD220 รุ่น XT81 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD228 , HD218 , HD219 , HD229 , HD220 รุ่น XT81 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser HD228 - Sennheiser HD218 - Sennheiser HD219 - Sennheiser ...

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD25/PC150/PC151/PC155 รุ่น XT109(สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD25, PC150, PC151, PC155 รุ่น XT109 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD25, PC150, PC151, PC155 รุ่น XT109 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser HD25 - Sennheiser PC150 - Sennheiser PC151 - Sennheiser PC155

450 บาท 34% OFF 690 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD228/HD218/HD219/HD229/HD220 รุ่นXT81 (สีขาว)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD228 , HD218 , HD219 , HD229 , HD220 รุ่น XT81 (สีขาว) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD228 , HD218 , HD219 , HD229 , HD220 รุ่น XT81 (สีขาว) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser HD228 - Sennheiser HD218 - Sennheiser HD219 - Sennheiser ...

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟัง สำหรับหูฟัง AKGK141 Sennheiser HD205 HD215 HD225 HD440PRO700DJ รุ่น...

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ฟองน้ำหูฟัง สำหรับหูฟัง AKGK141 Sennheiser HD205 HD215 HD225 HD440 PRO700DJ รุ่น XT27 - Black คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟัง รุ่น XT27 สำหรับหูฟัง AKGK141 Sennheiser HD205 HD215 HD225 HD440 PRO700DJ - Black รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - AKGK141 - Sennheiser HD205 - HD215 - HD225 - ...

490 บาท 44% OFF 890 บาท shopee

Sennheiser ก้านฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD25/PC150/PC151/PC155 รุ่น XT79(สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ก้านฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD25 , PC150 , PC151 , PC155 รุ่น XT79 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ก้านฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD25 , PC150 , PC151 , PC155 รุ่น XT79 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser HD25 - Sennheiser PC150 - Sennheiser PC151 - Sennheiser PC155

290 บาท 50% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ก้านฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD201รุ่น XT85 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

X-Tips ก้านฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD201รุ่น XT85 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ก้านฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD201รุ่น XT85 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser HD201

392 บาท 20% OFF 490 บาท shopee

Sennheiser Hiegi ฟองน้ำสำหรับ Sennheiser PX100 1แพค 1คู่ (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

ฟองน้ำสำหรับเปลี่ยนหูฟัง Sennheiser PX100 สีดำ ฟองน้ำคุณภาพสูง เหนียว และ ทนทาน สามารถใส่ได้พอดีกับหูฟัง Sennheiser PX100 เดิมของคุณ ให้คุณภาพเสียงเหมือนเดิม ไม่ผิดเพี้ยน

190 บาท 36% OFF 300 บาท shopee

Sennheiser Hiegi ฟองน้ำสำหรับ Sennheiser PX100 1แพค 1คู่ (สีขาว)

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

ฟองน้ำสำหรับเปลี่ยนหูฟัง Sennheiser PX100 สีดำ ฟองน้ำคุณภาพสูง เหนียว และ ทนทาน สามารถใส่ได้พอดีกับหูฟัง Sennheiser PX100 เดิมของคุณ ให้คุณภาพเสียงเหมือนเดิม ไม่ผิดเพี้ยน

150 บาท 50% OFF 300 บาท shopee

Sennheiser [รับJoox 1เดือน] SENNHEISER หูฟังเกมส์ Gaming รุ่น GSP 350 สีแดงดำ

ผู้ผลิต
Sennheiser

หูฟัง Sennheiser Gaming GSP 350 -รับประกัน 2 ปี ทั่วโลก -พร้อมซาวด์การ์ด Dolby 7.1 -Noice Cancelation Microphone -พับไมค์โครโฟนขึ้นเพื่อปิดไมค์โครโฟนอัตโนมัติ -Surround Dongle cable: 1.7 m / USB extension cable: 1.2 m -MULTI-PLATFORM สามารถเล่นเครื่องเล่นได้หลายแบบ -ฟองน้ำออกแบบพิเศษ หนา น...

3,990 บาท 31% OFF 5,790 บาท shopee

Sennheiser SENNHEISER หูฟัง CX 180 Inear

ผู้ผลิต
Sennheiser

รายละเอียดของสินค้า หูฟัง Sennheiser CX 180 คุณสมบัติ ให้เสียงเบสที่เหนือชั้นด้วยเสียงสเตอริโอที่สมดุลและมีความละเอียดสูง พอดีกับหูที่ดีเยี่ยมในหู (อะแดปเตอร์หูในขนาดต่างๆรวมสำหรับพอดีแบบกำหนดเอง) ลดเสียงรอบข้างจากภายนอกเพื่อการฟังที่ดียิ่งขึ้น มาพร้อมกับปลั๊ก 3.5 มม. ซึ่งสามารถทำงานร่วมกั...

790 บาท 27% OFF 1,090 บาท shopee

Sennheiser [รับ Joox 3 เดือน] SENNHEISER หูฟังเกมส์ Gaming GAME ZERO

ผู้ผลิต
Sennheiser

หูฟัง SENNHEISER Gaming -GAME ZERO -รับประกัน 2 ปี ทั่วโลก -ฟองน้ำออกแบบพิเศษ หนา นุ่ม สวมใส่สบาย -Frequency response . Microphone: 50 Hz - 16,000 Hz - Headphones: 15 Hz - 28,000 Hz -Sensitivity Microphone: -38 dBV at 94 dBSPL -มีระบบขจัดเสียงรบกวน Noice Cancelation Microphone -เสียงคมชัด ...

7,190 บาท 28% OFF 9,990 บาท shopee

Sennheiser Sennheiser หูฟังแบบทับหู HD 2.30i พร้อมไมโครโฟนและรีโมต (iOS)

ผู้ผลิต
Sennheiser

In the company of mobile luxury With the HD 2.30 we went for the all-in package. This means, you get much more then a pair of elegantly designed, lightweight yet robust, foldable headphones. For freedom of movement the HD 2.30 features a detachable single-sided cable, which has a 3-button ...

2,590 บาท 41% OFF 4,390 บาท shopee

Sennheiser Sennheiser Vocal Dynamic Microphone ไมโครโฟนไดนามิก รุ่น e 828s

ผู้ผลิต
Sennheiser

Dynamic mic,Precision manufactured in Germany,Cardioid pattern,Metal construction,Internal shockmounting,Hum-compensating coil,Neodymium ferrous magnet with boron,On/off switch that can be locked in on position,80Hz - 12kHz frequency response,Pick-up pattern: Cardioid,Frequency response: ...

1,190 บาท 40% OFF 1,990 บาท Lazada ลาซาด้า

Sennheiser X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD545 HD565 HD580 HD600 HD650รุ่น XT158 (สี...

ผู้ผลิต
Sennheiser
สายเคเบิล
มีสาย

ฟองน้ำหูฟัง X-Tips รุ่น XT158 นุ่มเบาสบายหู สำหรับหูฟัง Sennheiser HD545 Sennheiser HD565 Sennheiser HD580 Sennheiser HD600 Sennheiser HD650

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser รุ่น XT118 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD25 HD25SP HD25-1 PC150 PC151 PC155390 รุ่น XT118 (สีดำ) คุณสมบัติ ฟองน้ำหูฟังทำจากหนังกำมะหยี่อย่างดี- Sennheiser HD25 - Sennheiser HD25SP - Sennheiser HD25-1 - Sennheiser PC150 - Sennheiser PC151 - Sennheiser PC155390

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser Urbanite รุ่น XT88 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser Urbanite รุ่น XT88 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser Urbanite รุ่น XT88 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser Urbanite

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser Urbanite XL รุ่น XT87 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser Urbanite XL รุ่น XT87 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser Urbanite XL รุ่น XT87 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser Urbanite XL

490 บาท 28% OFF 690 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser PX100 รุ่น XT80 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser PX100 รุ่น XT80 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser PX100 รุ่น XT80 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser PX100

343 บาท 30% OFF 490 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser px100 px200 รุ่น XT14 (สีขาว)

ผู้ผลิต
Sennheiser

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser px100 px200 รุ่น XT14 (สีขาว) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser px100 px200 รุ่น XT14 (สีขาว) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser px100 - Sennheiser px200

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD25/PC150/PC151/PC155 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD25 PC150 PC151 PC155 รุ่น XT109 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD25 PC150 PC151 PC155 รุ่น XT109 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser HD25 - Sennheiser PC150 - Sennheiser PC151 - Sennheiser PC155

490 บาท 28% OFF 690 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser PC330 รุ่น XT86 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser PC330 รุ่น XT86 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser PC330 รุ่น XT86 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser PC330

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT83 (สีน้ำตาล)

ผู้ผลิต
Sennheiser

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT83 (สีน้ำตาล) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT83 (สีน้ำตาล) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser MOMENTUM

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT83 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT83 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT83 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser MOMENTUM

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT82 (สีแดง)

ผู้ผลิต
Sennheiser

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT82 (สีแดง) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT82 (สีแดง) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser MOMENTUM

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT82 (สีเทา)

ผู้ผลิต
Sennheiser

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT82 (สีเทา) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT82 (สีเทา) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser MOMENTUM

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT82 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT82 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser MOMENTUM รุ่น XT82 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser MOMENTUM

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD8 DJ H6 รุ่น XT113 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD8 DJ H6 รุ่น XT113 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD8 DJ H6 รุ่น XT113 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser HD8 DJ H6

690 บาท 42% OFF 1,190 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD8 DJ H6 รุ่น XT112 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD8 DJ H6 รุ่น XT112 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD8 DJ H6 รุ่น XT112 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser HD8 DJ H6

690 บาท 42% OFF 1,190 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser hd600 650 545 580 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser hd600 650 545 580 รุ่น XT111 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser hd600 650 545 580 รุ่น XT111 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser hd600 - Sennheiser 650 - Sennheiser 545 - Sennheiser 580

693 บาท 30% OFF 990 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD500 รุ่น XT89 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD500 รุ่น XT89 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD500 รุ่น XT89 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser HD500

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD228/218/219/229/220 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD228 HD218 HD219 HD229 HD220 รุ่น XT81 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD228 HD218 HD219 HD229 HD220 รุ่น XT81 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser HD228 - Sennheiser HD218 - Sennheiser HD219 - Sennheiser HD229 - ...

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD228/218/219/229/220 (สีขาว)

ผู้ผลิต
Sennheiser

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD228 HD218 HD219 HD229 HD220 รุ่น XT81 (สีขาว) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD228 HD218 HD219 HD229 HD220 รุ่น XT81 (สีขาว) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser HD228 - Sennheiser HD218 - Sennheiser HD219 - Sennheiser HD229 - ...

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD201 รุ่น XT84 (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD201 รุ่น XT84 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ Sennheiser HD201 รุ่น XT84 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - Sennheiser HD201

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

Sennheiser ฟองน้ำหูฟังสำหรับ AKG SENNHEISER Sony Audio Technica (สีดำ)

ผู้ผลิต
Sennheiser

X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ AKG SENNHEISER Sony Audio Technica รุ่น XT93 (สีดำ) คุณสมบัติ X-Tips ฟองน้ำหูฟังสำหรับ AKG SENNHEISER Sony Audio Technica รุ่น XT93 (สีดำ) รุ่นนี้สามารถใช้งานได้กับ - AKG K518 - AKG K518DJ - AKG K81 - AKG K518LE - SENNHEISER PC161 - SENNHEISER PC151 - SENNHEISER ...

490 บาท 16% OFF 590 บาท shopee

วอเชอร์และคูปอง ทีวี, เครื่องเสียงและอุปกรณ์กล้องวิดีโอ ล่าสุด

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ

จำกัดการค้นหาของคุณ