ประกาศยุติการให้บริการ

Priceprice.com จะยุติการให้บริการในวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2021 (ตามกำหนดการ)
ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

ข้อกำหนด

ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์

ขอต้อนรับสู่priceprice.com ("เว็บไซต์") เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลูกค้าในการรวบรวมข้อมูล โพสต์ข้อความเพื่อแสดงความคิดเห็น ให้ข่าวสาร วิจารณ์ รูปภาพ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการหัวข้อ และประเภทสินค้าบางชนิด เท่านั้น และต้องไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดอีกนอกเหนือจากนี้ คำว่า "คาคากุ" และ "บริษัท" หมายถึง Kakaku.com, Inc. และบริษัทในเครือ คำว่า "ท่าน" และ "ผู้ใช้" หมายถึง ลูกค้าและ/หรือผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือเขียนเนื้อหาเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้นำเสนอแก่ท่านโดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไขและคำบอกกล่าวใดๆ/ทั้งหมดตามที่ระบุข้างล่างนี้ (เรียกรวมกันว่า "ข้อตกลง") โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนด้วยการเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะใดก็ตาม ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยข้อตกลงนี้ กรุณาอ่านข้อตกลงอย่างรอบคอบ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด ท่านก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้ ขอให้กลับมาที่หน้านี้เสมอๆ เพื่อมาทบทวนข้อตกลงฉบับที่เป็นปัจจุบันที่สุด บริษัทสงวนสิทธ์ิในการใช้วิจารณญาณโดยฝ่ายเดียวไม่ว่าในเวลาใดที่จะเปลี่ยนแปลง หรือปรับข้อตกลงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในที่นี้ การที่ท่านยังเข้าชม หรือใช้งานเว็บไซต์นี้ แสดงให้เห็นว่า ท่านยอมรับข้อตกลงที่ได้รับการแก้ไขหรือปรับให้เป็นปัจจุบันแล้ว

ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ (ต่อไปจะเรียกว่า "ข้อกำหนด") ได้กำหนดเงื่อนไขการใช้บริการ (ต่อไปจะเรียกว่า"บริการ") ที่บริษัทเสนอ

ข้อ 1. การใช้บริการ
ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ในการใช้บริการต่างๆจะถือว่าผู้ใช้ได้เห็นชอบกับข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว บริการอื่นๆอาจอยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดและแนวทางที่กำหนดไว้อีกต่างหาก(ต่อไปจะเรียกว่า "ข้อกำหนดอื่น") ในกรณีดังกล่าว ให้ผู้ใช้อ้างถึงข้อกำหนดอื่นเพิ่มเติมและต้องเห็นชอบกับข้อกำหนดอื่นนั้นก่อนใช้

ข้อกำหนดอื่นสำหรับบริการเฉพาะ อาจมีข้อความที่ไม่นำส่วนใดๆของข้อกำหนดนี้มาใช้ หรือที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดนี้ ในกรณีดังกล่าว ให้ข้อความในข้อกำหนดอื่นสำหรับบริการเฉพาะ มีอำนาจบังคับเหนือข้อกำหนดนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 2. ความเป็นส่วนตัว
ข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ลงไป และข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทได้มา จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท การเข้าดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โปรดคลิกที่นี่

ผู้ใช้ควรทราบด้วยว่าข้อมูลส่วนตัวที่ตนเปิ ดเผยโดยสมัครใจในบริการเหล่านี้ เช่น การเข้าไปโพสต์ข้อความในฟอรั่มปากต่อปาก (Word of Mount Forum) โดยใส่ที่อยู่อีเมล์ไว้ด้วยนั้น ผู้ใช้รายอื่นอาจเก็บไว้หรือใช้ก็ได้ แม้ว่าบริษัทจะเอาใจใส่อย่างสูงสุดเพื่อปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลก็ตาม ก็ยังถือว่าผู้ใช้เป็นผู้ส่งหรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของตนเอง เว็บไซต์ต่างๆของบุคคลภายนอกที่ผู้ใช้เข้าถึงโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทนั้นต่างก็มีนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายในการเก็บข้อมูลเป็นของตนเองโดยอิสระจากจากบริษัท บริษัทจึงไม่ยอมรับภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆสำหรับนโยบายและกิจกรรมต่างๆของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ผู้ใช้จะต้องเก็บรักษาและจัดการรหัสผ่าน (passwords) และข้อมูลที่ลงไว้ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกด้วยความเสี่ยงของตนเอง บริษัทอาจใช้คุกกี้ (cookies) และเว็บบีคอน (webbeacons) เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้จะปฏิเสธหรือจำกัดคุกกี้ด้วยการปรับแบบบราวเซ่อร์ของตนก็ได้ แต่การกระทำดังกล่าวอาจจะเป็นการจำกัดการใช้เว็บไซต์ ในบางกรณีผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมการใช้เว็บบีคอนได้ บริษัทไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเว็บบีคอน ปรากฏตามด้านล่างนี้

1. คุกกี้
คุกกี้จะจัดวิธีที่ให้ระบบปฏิบัติการของเว็บไซต์เก็บบันทึกประวัติข้อมูลชั่วคราวไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เว็บไซต์ โดยอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ วันเวลาที่ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์ครั้งสุดท้ายและจำนวนผู้เข้าชม เราใช้คุกกี้เพื่อระบุตัวผู้ใช้เว็บไซต์ด้วยระบบที่พิสูจน์ตัวผู้ใช้จริง และด้วยบริการบนเว็บที่คุ้นเคยกับผู้ใช้
(1) คุกกี้ที่มาจากบุคคลภายนอก
การปรับการงดรับคุกกี้สำหรับวิเคราะห์การเข้าใช้
เว็บไซต์ของบริษัทจะใช้บริการของบริษัท Adobe Systems Incorporated สำหรับติดตามสถานะการใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์นี้ บางหน้าของเว็บไซต์จะใช้คุกกี้ที่จัดให้โดยบริษัท Adobe Systems Incorporated รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ ข้อมูลที่เก็บจากคุกกี้ และวิธีเลือกไม่รับ (opt-out) คุกกี้ โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท Adobe Systems Incorporated.

คุกกี้เพื่อการเผยแพร่โฆษณา
เว็บไซต์ใช้บริการโฆษณาที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่มีรายชื่อด้านล่างเพื่อการเผยแพร่โฆษณาที่มีประสิทธิภาพ
บริการเหล่านี้ใช้คุกกี้เพื่อดูแลให้การเผยแพร่โฆษณามีประสิทธิภาพเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือจุดประสงค์อื่น หากต้องการปิดใช้งานคุกกี้นี้ กรุณาคลิกลิงก์ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในหน้าตรวจสอบสถานะคุกกี้ของลิงก์นั้น
- Google.Inc
- BI.Garage, Inc.
- Facebook, Inc.
- Index Exchange,inc.

2. เว็บบีคอน
เว็บบีคอนมุ่งที่จะติดตามสถานการณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้ด้วยการใช้ไฟล์ภาพที่ไม่มีสีพื้นหลัง และสคริปต์ เราจะใช้บีคอนเก็บข้อมูลสถิติของผู้ใช้เว็บไซต์และข้อมูลอื่นๆ

3. เงื่อนไขการใช้บริการของบุคคลที่สาม
เงื่อนไขในการใช้บริการของบุคคลที่สาม (https://firebase.google.com/) ที่ให้บริการโดย Google Inc. มีเงื่อนไขในการใช้บริการดังนี้ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ยินยอมให้ทางบริษัทและ Google Inc. เก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ (ไม่รวมข้อมูลส่วนตัว) เพื่อที่จะนำข้อมูลนั้นไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและความสะดวกสบายของการให้บริการ ทั้งนี้รวมไปถึงการนำเสนอสื่อโฆษณาต่างๆด้วย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "วิธีที่ Google ใช้ข้อมูลเมื่อคุณใช้ไซต์หรือแอปของพันธมิตร (https://www.google.com/intl/th/policies/privacy/partners/)."

ข้อ 3. อุปกรณ์สำหรับใช้
เพื่อใช้บริการได้นั้น ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบในการเชื่อมต่อเว็บอีกทั้งเตรียมการที่ถูกต้องและมีอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ที่จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินการและการเตรียมการดังกล่าวเพื่อให้ผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อดังกล่าว

ข้อ 4. วัตถุประสงค์การใช้
บริษัทเสนอบริการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของผู้ใช้เท่านั้นและมิใช่เพื่อการค้า ยกเว้นกรณีที่บริษัทให้ความเห็นชอบก่อน ผู้ใช้จะถูกห้ามมิให้ใช้หรือเชื่อมต่อการบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ที่เทียบเคียงกัน หรือเป็นการเตรียมการกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์นั้น และผู้ใช้จะต้องไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาหรือการเมืองหรือวัตถุประสงค์ทางอุดมการณ์อื่นๆ

ข้อ 5 ลิขสิทธ์ิ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
1. ลิขสิทธ์ิ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆของเนื้อหา ข้อมูลเครื่องหมายการค้า รูปภาพ การโฆษณา การออกแบบ และงานที่คล้ายกัน (ต่อไปจะเรียกว่า "งาน")ที่มีอยู่ในบริการ เป็นของบริษัท หรือผู้สร้างสรรค์ หรือผู้ทรงลิขสิทธ์ิของงาน

2. บริการและซอฟท์แวร์ทั้งหมดที่ใช้เชื่อมต่อบริการนั้นมีสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

3. ผู้ใช้จะไม่ทำซ้ำ ตัดต่อ ดัดแปลง เผยแพร่ เผยแพร่ซ้ำ ถ่ายทอด จำหน่าย ขาย ให้ ดัดแปลง หรือใช้บริการโดยประการอื่น ยกเว้นกรณีการใช้ดังกล่าวกฎหมายหรือบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธ์ิหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นอนุญาต หรือกรณีที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนดว่าไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

4. บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ผู้ใช้รวมทั้งบุคคลภายนอกได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำการอันเป็นการละเมิดวรรคก่อน บริษัทมีสิทธิเรียกร้องจำนวนเงินเท่ากับผลกำไรใดๆที่ผู้ใช้ได้รับอันเนื่องมาจากการดังกล่าว

ข้อ 6. การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกบริการ
1. บริษัทอาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกบริการทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งข้อมูลที่เสนอในบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ผู้ใช้รวมทั้งบุคคลภายนอกได้รับอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง การระงับหรือการยกเลิกบริการ

2. ในกรณีใดๆที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ บริษัทอาจระงับหรือหยุดบริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ผู้ใช้รวมทั้งบุคคลภายนอกได้รับอันเนื่องมาจากการระงับหรือหยุดบริการ:
(1) การบำรุงรักษาหรืองานอื่นสำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ทำโดยบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่บริษัทกำหนด
(2) อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่บริษัทหรือบุคคลภายนอกที่บริษัทเป็นผู้ควบคุม มีความบกพร่องหรือล้มเหลว
(3) แผ่นดินไหว อุทกภัย สึนามิ หรือภัยธรรมชาติอื่น หรือสงคราม จลาจล ความวุ่นวาย ไฟฟ้าดับ หรือเหตุฉุกเฉินอื่น
(4) ได้รับหมายจากองค์กรยุติธรรม รัฐบาล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(5) เหตุอื่นๆที่บริษัทจำเป็นต้องระงับหรือหยุดด้วยเหตุผลทางการปฏิบัติการหรือทางเทคนิค

ข้อ 7. วิธีติดต่อผู้ใช้
บริษัทจะติดต่อหรือแจ้งให้ผู้ใช้ทราบด้วยการประกาศทางเว็บไซต์ที่กำหนดไว้แล้วของบริษัท หรือโดยการส่งอีเมล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะใช้จดหมายไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่เห็นว่าจำเป็น

ข้อ 8. การสละความรับผิด
ผู้ใช้ตกลงยินยอมกับข้อความต่อไปนี้ด้วยวินิจฉัยและความเสี่ยงของตนเองก่อนใช้บริการ
1. ในกรณีใดๆบริษัทจะไม่รับผิดต่อบุคคลหรือบริษัท สำหรับ:
(1) ความสูญหาย หรือ เสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนอันเป็นผลมาจากการได้และใช้ข้อมูลใดๆที่เสนอในบริการ (ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายละเอียดผลิตภัณฑ์รูปภาพ และลิงค์ต่างๆ คำว่า "ข้อมูล" ให้มีขอบเขตเช่นเดียวกับเมื่อนำคำมาใช้ภายในข้อกำหนดเหล่านี้) หรือเกิดจากการไม่มีข้อมูลดังกล่าว หรือ
(2) ความสูญหาย หรือ เสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดจากข้อมูลผิดพลาดที่มีอยู่ในบริการโดยไม่คำนึงว่าจะเกี่ยวข้องกับความประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือไม่ หรือเกิดจากสถานการณ์อื่น

2. ข้อมูลที่เสนอในบริการจะไม่ถือเป็นการเสนอการรับประกันข้อเท็จจริง ข้อความการเป็นพันธมิตรหรือแนะนำเพื่อให้ซื้อ ขาย หรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ การอ้างถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ บริการ กรรมวิธีหรือข้อมูลอื่นด้วยชื่อการค้า เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือโดยประการอื่น มิได้เป็นหรือบ่งว่าบริษัทรับรอง สนับสนุนหรือแนะนำสิ่งเหล่านั้น แม้บริษัทจะได้เสนอคำแนะนำแก่ผู้ใช้ผ่านบริการโดยตรง บริษัทก็มิได้เสนอการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งความถูกต้องความเป็นปัจจุบัน ความครบถ้วน การสามารถซื้อขายได้ หรือความเหมาะสมของคำแนะนำ บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายหรือข้อเสียเปรียบที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ หรือบุคคลที่สามที่เกิดจากการดังกล่าว

3. บริษัทไม่เสนอการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบันความครบถ้วน การสามารถซื้อขายได้ หรือความเหมาะสมของข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ หรือข้อมูลอื่นที่เก็บจากห้างร้าน ศูนย์การค้า และผู้ประกอบการพาณิชย์อีเล็คทรอนิค(ต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ประกอบการ") และที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ (ต่อไปจะเรียกว่า "ข้อมูลผู้ประกอบการ") บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือข้อเสียเปรียบที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ หรือบุคคลที่สามที่เกิดจากกรณีดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้ติดต่อกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการ

ก่อนซื้อสินค้าหรือลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ทำความเข้าใจข้อตกลงและข้อกำหนดต่างๆ ที่ผู้ประกอบการกำหนดให้ดี คาคากุมิได้ควบคุมเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการเหล่านั้น และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือความเป็นส่วนตัวหรือข้อปฏิบัติอื่นของเว็บไซต์ดังกล่าว ในกรณีดังกล่าวข้อตกลงและข้อกำหนดต่างๆ ที่ผู้ประกอบการเป็นผู้กำหนดจะถูกนำมาใช้ บริษัทไม่เสนอการรับประกันกิจกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการ สินค้าที่ผู้ประกอบการจัดการ ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ การซื้อสินค้าที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการเหล่านั้นหรือการทำสัญญาระหว่างผู้ใช้กับผู้ประกอบการ และผล เวลา ตลอดจนรายละเอียดของการอัพเดทและการต่ออายุ บริษัทไม่รับผิดสำหรับการทำหรือไม่ทำตามข้อความของ หรือการดำเนินการตามสัญญาระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ใช้ การหาข้อยุติในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวให้ดำเนินการกันระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ใช้โดยตรง การสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ค่าธรรมเนียม เงื่อนไขสัญญา และข้อมูลอื่นๆที่ผู้ประกอบการเผยแพร่ในเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ประกอบการที่เป็นปัญหาโดยตรง

ข้อ 9. การใช้ข้อมูล
บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่ได้โดยผ่านบริการและข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้หรือใส่ (ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับราคาของผลิตภัณฑ์และบริการ หรือเกี่ยวกับผู้จำหน่ายและผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการ แต่จะไม่มีข้อมูลระบุตัวบุคคลหรือบริษัท) เพื่อวิเคราะห์และประเมินข้อมูลหรือเสนอข้อมูลต่อบุคคลที่สาม

ข้อ 10. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
บริษัทอาจรวมการเชื่อมกับเว็บไซต์หรือแหล่งอื่นไว้ในบริการด้วย บุคคลภายนอกอาจตั้งการเชื่อมโยงเว็บไซต์ (links) หรือแหล่งอื่นหรือการย้อนแกะรอยไว้ ไฮเปอร์ลิงค์ดังกล่าวมีไว้เพื่อให้ท่านใช้อ้างอิงเท่านั้นเว็บไซต์หรือแหล่งปลายทางการเชื่อมโยงอยู่ในความคุมโดยอิสระของผู้ประกอบการ จึงขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจได้ว่าลิงค์ที่เลือกหรือซอฟท์แวร์ที่ดาวโหลด (ไม่ว่าจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น) ไม่มีรายการต่างๆอย่างเช่น ไวรัส เวอร์ม โทรจันฮอร์ส ข้อบกพร่อง หรือรายการที่มีลักษณะทำลายอื่นๆ บริษัทจะไม่รับผิดเกี่ยวกับข้อมูลในเว็บเชื่อมโยง (ลิงค์) หรือความปลอดภัยของลิงค์หรือแหล่งต่างๆ เนื่องจากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในความควบคุมของบริษัท

ข้อ 11. ข้อห้าม
ห้ามมิให้ผู้ใช้กระทำการใดๆตามรายการข้างล่างซึ่งเป็นข้อห้ามของบริษัท:
1. ลอกเลียน ทำซ้ำ ผลิตซ้ำ ส่ง โอน จ่ายแจก ขายต่อ ถ่ายทอด ทำให้ถ่ายทอดได้ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง หรือให้ใช้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งข้อมูลที่ให้ผ่านบริการ หรือเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อน
2. การกระทำอันเป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้ หรือข้อกำหนดอื่น
3. การกระทำอันเป็นละเมิดหรือน่าจะละเมิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชน
4. การกระทำผิดหรือน่าจะผิดอาญาหรือผิดกฎหมาย
5. การกระทำอันก่อหรือน่าจะก่อให้เกิดข้อเสียต่อผู้ใช้คนอื่นหรือบุคคลที่สาม
6. การกระทำอันเป็นการขัดขวางหรือน่าจะเป็นการขัดขวางการดำเนินการบริการ
7. กระทำการอันเป็นการดูหมิ่นหรือน่าจะเป็นการดูหมิ่นบริษัทหรือบริการ
8. กระทำการอันเป็นละเมิดหรือน่าจะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธ์ิ สิทธิในแบบ สิทธิในแบบนวัตกรรม สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรและความรู้) ของบริษัทหรือบุคคลที่สาม หรือสิทธิหรือผลประโยชน์อื่น เช่น ชื่อเสียงเกียรติคุณและความเป็นส่วนตัว)
9. การกระทำที่เป็นการส่งเสริมการกระทำใดๆที่ระบุไว้ข้างตัน
10. การกระทำอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

หากผู้ใช้กระทำการที่เข้ารายการใดรายการหนึ่งตามที่ระบุไว้ในวรรคก่อน บริษัทจะระงับการใช้บริการของผู้ใช้ หรือดำเนินการอื่นที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม บริษัทอาจดำเนินการเช่นเดียวกันนั้นหากผู้ใช้ละเมิดข้อความหรือวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ หรือกระทำการที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมโดยคำนึงถึงหลักการอันเป็นที่มาของข้อกำหนดนี้ บริษัทอาจดำเนินการตามข้อนี้ที่เห็นว่าไม่เหมาะสมโดยไม่คำนึงว่าความผิดของผู้ใช้หรือไม่ ผู้ใช้ยอมรับว่าบริษัทไม่มีภาระหน้าที่ที่จะเปิดเผยเหตุสำหรับการดำเนินการดังกล่าวตามข้อนี้

บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ใช้อันเกิดจากการใดๆที่ดำเนินการโดยบริษัทตามมาตรานี้

ข้อ 12. การปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนด
1. บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ การแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางบริษัท
2. ในกรณีตามวรรคก่อนหน้า บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงเนื้อหาในการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว และวันที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่เหมาะสม แต่ไม่ต่ำกว่า 1 เดือนก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะลดเวลาในการแจ้งเตือนในกรณีที่บริษัทเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขหรือการเพิ่มเติมนั้นมีผลกระทบในทางที่เสียหายต่อผู้ใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
3. ข้อความในวรรคก่อนหน้านี้จะไม่บังคับใช้ในกรณีที่การปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้มีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ทั่วไปของผู้ใช้

ข้อ 13. กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล
ข้อกำหนดนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ทั้งศาลแพ่งโตเกียวหรือศาลแขวงโตเกียว แล้วแต่ทุนทรัพย์ในคดี เป็นศาลในเขตอำนาจโดยเด็ดขาดสำหรับคดีความที่จำเป็นที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดการใช้บัญชีผู้ใช้ไพรซ์ไพรซ์ (Priceprice Account)

ข้อ 1: ผู้ใช้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีผู้ใช้
บัญชีผู้ใช้ไพรซ์ไพรซ์ (Priceprice Account) (นิยามไว้ข้างล่าง) (ต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้ขึ้นทะเบียน")หมายถึงผู้ที่ตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดของการใช้บัญชีผู้ใช้ไพรซ์ไพรซ์ (ต่อไปจะเรียกว่า "ข้อกำหนด") และลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ตามลักษณะที่กำหนดโดยบริษัทคาคากุ (ต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") และบริษัทอนุมัติให้เป็นผู้ใช้ขึ้นทะเบียน คำว่า "บัญชีผู้ใช้ไพรซ์ไพรซ์" หมายถึงบัญชีผู้ใช้ที่บริษัทออกให้สำหรับบริการที่จัดให้โดยบริษัท

ข้อ 2: ข้อกำหนด
ข้อกำหนดเหล่านี้ให้ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนปฏิบัติตามเมื่อและภายหลังจากขึ้นทะเบียนแล้ว

ข้อ 3: การแก้ไขข้อกำหนด
1. บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ การแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางบริษัท
2. ในกรณีตามวรรคก่อนหน้า บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงเนื้อหาในการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว และวันที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่เหมาะสม แต่ไม่ต่ำกว่า 1 เดือนก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะลดเวลาในการแจ้งเตือนในกรณีที่บริษัทเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขหรือการเพิ่มเติมนั้นมีผลกระทบในทางที่เสียหายต่อผู้ใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
3. ข้อความในวรรคก่อนหน้านี้จะไม่บังคับใช้ในกรณีที่การปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้มีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ทั่วไปของผู้ใช้

ข้อ 4: คุณสมบัติของผู้ใช้ขึ้นทะเบียนและขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ไพรซ์ไพรซ์
1. คุณสมบัติของผู้ใช้ขึ้นทะเบียน
บุคคลใดๆที่เห็นชอบกับข้อกำหนดเหล่านี้และยื่นคำขอตามที่บริษัทกำหนด จะผ่านการเป็ นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเมื่อได้ทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนครบถ้วน ขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ไพรซ์ไพรซ์นั้น ให้ผู้ที่ขอเป็นผู้ใช้ขึ้นทะเบียนตัวจริงเป็นผู้ดำเนินการ ห้ามมิให้บุคคลใดๆดำเนินการลงทะเบียนในนามของผู้ใช้ขึ้นทะเบียนตัวจริง นอกจากนั้น บริษัทอาจจะไม่ยอมรับคำขอใดๆของผู้เคยถูกยกเลิกคุณสมบัติและคำขอเป็นผู้ใช้ขึ้นทะเบียนใดๆที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

2. ขั้นตอนการลงทะเบียน บัญชีผู้ใช้ไพรซ์ไพรซ์
ผู้ที่ดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ไพรซ์ไพรซ์ จะต้องใส่ข้อมูลตามที่กำหนดลงในแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลตามที่บริษัทกำหนด

ข้อ 5: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้ขึ้นทะเบียน
หากภายหลังผ่านการเป็นผู้ใช้ขึ้นทะเบียนแล้ว ข้อมูลที่ลงทะเบียนของผู้ใช้ขึ้นทะเบียนเปลี่ยนไป ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ลงทะเบียนให้บริษัททราบตามขั้นตอนการแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่บริษัทกำหนด บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆที่เกิดจากการไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อ 6: การจัดการรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน (ID and Passwords)
1. ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดการที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่าน (ต่อไปจะเรียกว่า "บัญชี") ที่ลงทะเบียนกับบัญชีผู้ใช้ไพรซ์ไพรซ์

2. ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนมีหน้าที่เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นครั้งคราว บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการไม่ทำหน้าที่ดังกล่าว

3. ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้/จัดการบัญชีของตน ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนจะต้องรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดจาการจัดการบัญชีของตนอย่างไม่เพียงพอ ความผิดพลาดในการใช้บัญชีโดยผู้ใช้ขึ้นทะเบียน การใช้บัญชีโดยบุคลที่สามหรือเหตุอื่นใด และบริษัทจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายดังกล่าว

4. ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนจะต้องไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนรายอื่นหรือบุคคลที่สามใช้บัญชีของตน และจะไม่ให้ยืม โอน ขาย/ซื้อ จำนำ หรือจำหน่ายโดยประการอื่นซึ่งบัญชีของตน

5. บริษัทอาจระงับการใช้บัญชีโดยผู้ใช้ขึ้นทะเบียนด้วยดุลพินิจของบริษัทเอง เมื่อกำหนดได้ว่าไม่มีการใช้บัญชีหรือการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนั้น บริษัทอาจลบบัญชีออกโดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้ขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้องหากเป็นการจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทำเช่นนั้น บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้บัญชีของตนเนื่องจากมาตรการที่บริษัทได้ดำเนินการดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

ข้อ 7: การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ลงทะเบียน
1. สำหรับชื่อของผู้ประกอบธุรกิจ และตำแหน่ง รวมทั้งข้อมูลติดต่อของผู้แทนจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่อื่น โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัว:
[http://. …. .]

2. ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนไว้ อาจนำไปใช้เพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลเวลาที่เข้า เว็บไซต์ของบริษัท การส่งแม็กกาซีนทางอีเมล์ การโฆษณา และข้อมูลอื่น รวมทั้งการให้บริการผ่านเว็บไซต์ที่บริษัทเสนอ นอกจากนั้น บริษัทอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลทางสถิติเพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆของบริษัท โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลนั้นได้เมื่อได้ทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุบุคคลใดๆได้แล้วเท่านั้น

3. บริษัทอาจให้ข้อมูลของผู้ใช้ขึ้นทะเบียนใดๆหรือทั้งหมดเพื่อปกป้ องสิทธ์ิ ชื่อเสียง และทรัพย์สินของบริษัทหากการให้ข้อมูลดังกล่าวกำหนดโดยศาล สำนักงานอัยการ ตำรวจ สำนักงานภาษี เนติบัณฑิตยสภาศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค หรือเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่คล้ายกันอื่นๆ หรือบุคคลใดๆที่มีหน้าที่รักษาความลับของบริษัท

4. ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนจะต้องติดต่อสำนักงานตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่ใน ยูอาร์แอล (URL) ข้างล่างเมื่อมีการขอแจ้งความประสงค์ขอใช้ข้อมูลส่วนตัว การเปิ ดเผย หรือการแก้ไข/ การเพิ่มเติม/ การลบข้อมูลส่วนตัวของตน การระงับการใช้หรือการลบข้อมูลส่วนตัวของตน
[http://. …. .]

5. บริษัทอาจรายงานข้อมูลของผู้ใช้ขึ้นทะเบียนให้แก่บุคคลที่สามใดๆ ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นใดทราบเมื่อบริษัทเชื่อว่าผู้ใช้ขึ้นทะเบียนได้เกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ขึ้นทะเบียนคนอื่นหรือต่อบุคคลที่สาม

ข้อ 8: การถอนโดยผู้ใช้ขึ้นทะเบียน
1. ผู้ที่ถอนจากการเป็นผู้ใช้ขึ้นทะเบียน จะเสียสิทธิและสิทธิพิเศษใดๆและทั้งหมดในบัญชีของตน

2. เมื่อผู้ใช้ขึ้นทะเบียนใดๆถอนตัว ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนโพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัทจะไม่ถูกลบจากเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อ 9: ห้ามผู้ใช้ขึ้นทะเบียนเฉพาะใช้ และการยกเลิกคุณสมบัติสำหรับผู้ใช้ขึ้นทะเบียน
บริษัทอาจระงับการใช้บริการของบริษัทโดยผู้ใช้ขึ้นทะเบียนเฉพาะ หรือยกเลิกคุณสมบัติของการเป็นผู้ใช้ขึ้นทะเบียนเฉพาะเมื่อบริษัทเชื่อว่าผู้ใช้ขึ้นทะเบียนได้เกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆตามที่ระบุไว้ข้างล่าง บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆที่ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนได้รับจากการระงับหรือการยกเลิกนั้น นอกจากนั้น ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนจะต้องชดเชยให้แก่บริษัทหรือบุคคลที่สามใดๆสำหรับความเสียหายที่บริษัทหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องใดๆได้รับอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนได้เกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆตามที่ระบุไว้ข้างล่าง
1. จดทะเบียนเป็นผู้ใช้ขึ้นทะเบียนด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ลงไว้แล้ว
3. ละเมิดกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ข้อกำหนดเหล่านี้ หรือกฎเกณฑ์อื่น
4. ใช้บริการของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต
5. ใช้บัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต หรืออนุญาตให้ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนรายอื่นหรือบุคคลที่สามใช้บัญชี
6. แทรกแซงการดำเนินธุรกิจของบริษัท
7. การกระทำอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ขึ้นทะเบียน

ข้อ 10: คำบอกกล่าว
คำบอกกล่าวใดๆจากบริษัทจะมีด้วยการส่งอีเมล์ไปตามที่อยู่อีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทอาจมีคำบอกกล่าวโดยทางอื่นในกรณีฉุกเฉิน

ข้อ 11: การใช้บริการ
1. ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ที่บริษัทกำหนด และจะใช้บริการของบริษัทตามข้อกำหนด/แนวทางและหลักเกณฑ์อื่นของบริการแต่ละอย่าง

2. บริษัทอาจหยุดหรือระงับบริการใดๆหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ก) เมื่อมีการทำการบำรุงรักษาระบบตามปกติหรือเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการใช้บริการมีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอสำหรับผู้ใช้ขึ้นทะเบียน (ข) เมื่อจำเป็ นต้องหยุดหรือระงับเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ขึ้นทะเบียน (ค)เมื่อระบบโหลด และ (ง) เมื่อจำเป็นโดยประการอื่น บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆที่ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนได้รับเนื่องมาจากการหยุดหรือการระงับ

ข้อ 12: ข้อห้าม
ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนจะห้ามมิให้เกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆที่ระบุไว้ข้างล่างเมื่อใช้บริการของบริษัท:
1. ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้
2. ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
3. การกระทำใดๆที่อาจนำไปสู่อาชญากรรม
4. การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธ์ิ สิทธิในการออกแบบ สิทธิในแบบนวัตกรรม สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และความรู้) ของบริษัท ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนอื่นใด หรือบุคคลที่สามใดๆ
5. การกระทำใดๆที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ขึ้นทะเบียนหรือบุคลที่สาม
6. การแทรกแซงการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท
7. การจดทะเบียนเป็นผู้ใช้ขึ้นทะเบียนใช้ซ้ำโดยบุคคลเดียวกัน
8. การกระทำอื่นใดที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

ข้อ 13: การหารือกัน
เมื่อปัญหาใดๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัทระหว่างผู้ใช้ขึ้นทะเบียนกับบริษัท บริษัทจะพยายามหารือและแก้ไขปัญหานั้นกับผู้ใช้ขึ้นทะเบียนโดยสุจริต

ข้อ 14: การละเมิดข้อกำหนด
หากผู้ใช้ขึ้นทะเบียนพบการกระทำใดๆที่อาจเป็นการละเมิดข้อกำหนดหนี้ ผู้ใช้ขึ้นทะเบียนจะต้องแจ้งให้บริษัททราบการกระทำนั้น

ข้อ 15: กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อตกลงว่าด้วยเขตอำนาจศาล
ข้อกำหนดเหล่านี้ให้ตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น คดีความใดๆเกี่ยวข้อกำหนดเหล่านี้ ให้บริษัทและผู้ใช้ขึ้นทะเบียนนำขึ้นสู่เขตอำนาจของศาลแขวงโตเกียวในฐานะเป็นศาลชั้นต้นที่มีอำนาจเด็ดขาด

ข้อกำหนดของการใช้ ความเห็นของผู้ใช้ เงื่อนไข และคำบอกกล่าว

ขอต้อนรับสู่priceprice.com ("เว็บไซต์") เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลูกค้าในการรวบรวมข้อมูล โพสต์ข้อความเพื่อแสดงความคิดเห็น ให้ข่าวสาร วิจารณ์ รูปภาพ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการหัวข้อ และประเภทสินค้าบางชนิด เท่านั้น และต้องไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดอีกนอกเหนือจากนี้ คำว่า "คาคากุ" และ "บริษัท" หมายถึง Kakaku.com, Inc. และบริษัทในเครือ คำว่า "ท่าน" และ "ผู้ใช้" หมายถึง ลูกค้าและ/หรือผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือเขียนเนื้อหาเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้นำเสนอแก่ท่านโดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไขและคำบอกกล่าวใดๆ/ทั้งหมดตามที่ระบุข้างล่างนี้ (เรียกรวมกันว่า "ข้อตกลง") โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนด้วยการเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะใดก็ตาม ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยข้อตกลงนี้ กรุณาอ่านข้อตกลงอย่างรอบคอบ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด ท่านก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้ ขอให้กลับมาที่หน้านี้เสมอๆ เพื่อมาทบทวนข้อตกลงฉบับที่เป็นปัจจุบันที่สุด บริษัทสงวนสิทธ์ิในการใช้วิจารณญาณโดยฝ่ายเดียวไม่ว่าในเวลาใดที่จะเปลี่ยนแปลง หรือปรับข้อตกลงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในที่นี้ การที่ท่านยังเข้าชม หรือใช้งานเว็บไซต์นี้ แสดงให้เห็นว่า ท่านยอมรับข้อตกลงที่ได้รับการแก้ไขหรือปรับให้เป็นปัจจุบันแล้ว

ข้อ 1 วัตถุประสงค์
บริษัทขอกำหนดข้อกำหนดการใช้ ("ข้อกำหนด") ของความเห็นของผู้ใช้ ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น ("การบริการ") ตามระบุข้างล่างนี้ ท่านใดที่ประสงค์จะใช้การบริการ ( "ผู้ใช้") ต้องตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนใช้ ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ซึ่งบริษัทระบุแยกไว้ต่างหากพึงบังคับใช้กับกรณีใดๆ ก็ตามที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อตกลงนี้

ข้อ 2 ชื่อผู้ใช้
1. เพื่อเข้าใช้ฟังก์ชั่นการโพสต์ข้อความ (ตามระบุข้างล่าง ต่อไปในที่นี้ใช้บังคับเช่นเดียวกัน) ของการบริการ ผู้ใช้จำเป็นต้องลงทะเบียนชื่อผู้ใช้ซึ่งจัดให้โดยบริษัท ("ชื่อผู้ใช้ส่วนของบริษัท") หรือเลขประจำตัวสำหรับฟังก์ชั่นต่างๆ และบริการที่จัดให้โดย Facebook, Inc. หรือ Facebook IrelandLimited Twitter, Inc. (เรียกรวมกันว่า "บริษัทเฟซบุ๊ค") หรือโดย Twitter, Inc. (ทวิตเตอร์) (ฟังก์ชั่นและบริการต่างๆ ซึ่งจัดให้โดยบริษัทเฟซบุ๊ค และ/หรือทวิตเตอร์ และกลุ่มบริษัท เรียกรวมกันว่า"บริการภายนอก" และชื่อผู้ใช้ดังกล่าวที่จัดให้โดยบริษัทเฟซบุ๊ค และ/หรือทวิตเตอร์ เรียกว่า "ชื่อผู้ใช้ภายนอก") ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการโพสต์ข้อความของการบริการ หากยังไม่มีชื่อผู้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุมาข้างต้น

2. "ข้อกำหนดของการใช้บัญชีผู้ใช้ไพรซ์ไพรซ์" (PricePrice Account) ให้บังคับใช้กับการใช้ชื่อผู้ใช้ในส่วนของบริษัท ผู้ใช้ต้องยืนยันข้อความ "ข้อกำหนดของการใช้บัญชีผู้ใช้ไพรซ์ไพรซ์" ก่อนการลงทะเบียนชื่อผู้ใช้ส่วนของบริษัท

3. ผู้ใช้ต้องลงทะเบียน จัดการ และดำเนินการอื่นใดกับชื่อผู้ใช้ภายนอกด้วยความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ผู้ใช้ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการจัดการไม่ถูกต้อง การใช้งานที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้เองการใช้ของบุคคลที่สาม หรือการใช้อื่นใด และบริษัทไม่ต้องรับผิดอันเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ภายนอกของผู้ใช้แต่อย่างใด ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานทั้งหมดซึ่งจัดทำโดยบริษัทเฟซบุ๊คทวิตเตอร์ สำหรับการใช้บริการภายนอกในทุกด้าน รวมทั้งการลงทะเบียนและการใช้ชื่อผู้ใช้ภายนอก ตลอดจนการโพสต์ข้อความไปยังการให้บริการโพสต์ข้อมูลภายนอก (ดังระบุข้างล่างนี้) ที่ทำโดยผู้ใช้เข้าใช้บริการ

ข้อ 3. ความร่วมมือกับบริการภายนอก
1. ในกรณีผู้ใช้ใช้เลขประจำตัวภายนอกเพื่อเข้าใช้บริการ ผู้ใช้ยินยอม
(1) ให้บริษัทรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ซึ่งได้ลงทะเบียนกับบริการภายนอกและแสดงข้อมูลในการบริการ(ของบริษัท)
(2) ให้บริษัทจะส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการบริการเป็นครั้งคราวไปยังที่อยู่ทางอีเมล์ใดๆ ที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการภายนอกหรือกับการบริการ(ของบริษัท)
(3) ให้บริษัทจะโพสต์ข้อมูลไปยังผู้บริการภายนอกทั้งหมดหรือบางส่วนที่ผู้ใช้ได้โพสต์ไว้กับการบริการ(ของบริษัท)ในนามของผู้ใช้
(4) ให้บริษัทใส่ชื่อยูอาร์แอล (URL) ของเว็บไซต์ไปกับโพสต์ข้อมูลเมื่อบริษัทโพสต์ต่อไปยังผู้ให้บริการภายนอกในนามของผู้ใช้
(5) ให้บริษัทสรุปหรือทำบทคัดย่อข้อความในข้อมูลที่โพสต์

ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการโพสต์ข้อมูล เว้นแต่ผู้ใช้จะได้ยอมรับและให้อนุญาตแก่บริษัทในการทำรายการ (1) ถึง (5) ข้างต้น เมื่อล็อกออนเข้าใช้บริการสำหรับใช้บริการภายนอก

2. เว็บไซต์นี้มีการบรรจุไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากคาคากุ ไฮเปอร์ลิงค์ดังกล่าวนี้มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้อ้างอิงเท่านั้น บริษัทมิได้ควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือคุ้มครองความเป็ นส่วนตัว หรือการดำเนินการอื่นๆ ของเว็บไซต์เหล่านั้น เมื่อผู้ใช้เข้าใช้บริการภายนอกหรือบริการที่จัดทำโดยบุคคลอื่น ผู้ใช้ต้องใช้บริการนั้นๆด้วยความเสี่ยงของผู้ใช้เอง และบริษัทจะไม่รับผิดสำหรับกรณีใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบริการดังกล่าวแต่ประการใด อาทิ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการใดๆ และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการนั้นกับตัวผู้ใช้

ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบเองในการป้ องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไฮเปอร์ลิงค์ที่ตนเลือก หรือซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมานั้น (ไม่ว่าจะมาจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น) ปราศจากสิ่งต่างๆ อาทิ ไวรัสคอมพิวเตอร์เวอร์ม โทรจันฮอร์ส ข้อบกพร่อง หรือรายการอื่นซึ่งมีลักษณะก่อเสียหาย

3. บริษัทจะลบข่าวสารที่เกี่ยวกับผู้ใช้ที่ได้รับจากเฟซบุ๊ค หากผู้ใช้ร้องขอ

ข้อ 4. ลักษณะของการบริการ
ในการบริการ บริษัทจะจัดทำฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้สามารถโพสต์ข้อมูล แสดงความเห็น รูปภาพ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หัวข้อ และประเภทสินค้าต่างๆ เป็นการเฉพาะ และที่จัดแสดงข้อมูลความเห็น รูปภาพ ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้ใช้ได้ตั้งโพสต์ข้อมูลไว้ ("ข้อมูลที่โพสต์" และฟังก์ชั่นดังกล่าวเรียกว่า "ฟังก์ชั่นการโพสต์ข้อมูล" ) บริษัทอาจเปลี่ยนการบริการ หรือระงับ หรือปิ ดการบริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ข้อ 5 ไม่มีการประกันการบริการ
1. การบริการของบริษัทเป็นไปตามที่ผู้ใช้ใช้การบริการด้วยความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ผู้ใช้รับผิดชอบต่อข้อมูลที่โพสต์ของตนเอง บริษัทไม่รับผิดชอบ หรือไม่รับผิดในนามของผู้ใช้ ในทำนองเดียวกันบริษัทไม่ประกันความถูกต้อง ความรวดเร็วทันเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย ความครบถ้วนอรรถประโยชน์ หรือคุณภาพอื่นใดของข้อมูลที่โพสต์ ผู้ใช้พึงใช้วิจารณญาณของตนเองในการใช้ข้อมูลที่โพสต์ บริษัทไม่ชดใช้ หรือไม่มีความเกี่ยวพันใดๆ ต่อความเสียหายอันเกิดจากข้อมูลที่โพสต์ใดๆ หรือเว็บไซต์ภายนอกที่ถูกโยงกับข้อมูลที่โพสต์นั้นๆ (รวมถึงความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน) หรือปัญหา หรือความขัดแย้งใดๆ ระหว่างผู้ใช้

2. การบริการนี้มิใช่การบริการที่รับรองว่าข้อมูลที่โพสต์จะได้รับการเก็บรักษาไว้ หรือเก็บไว้เพื่อให้เข้าถึงได้ตลอดไป บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งเกิดกับผู้ใช้รายใดอันเกี่ยวเนื่องกับการบริการ รวมทั้งจากการตั้งโพสต์ข้อมูล การลบ หรือการสูญหายของข่าวสารในโพสต์ข้อมูล การบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง การรบกวน การระงับ การไม่ต่อเนื่อง หรือปิดตัวลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ข้อ 6. การลบข้อมูลที่โพสต์
ห้ามผู้ใช้โพสต์ข้อมูลที่เข้าลักษณะหรืออาจเข้าลักษณะตามรายการที่ระบุข้างล่างนี้ หากผู้ใช้ท่านใดโพสต์ข้อมูลซึ่งเข้าลักษณะ หรืออาจเข้าลักษณะประการใดประการหนึ่งตามรายการระบุข้างล่างนี้ บริษัทอาจลบโพสต์ข้อมูล ระงับ หรือจำกัดผู้ใช้ผู้นั้นในการใช้ฟังก์ชั่นการโพสต์ข้อมูล หรือดำเนินการอื่นโดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้ผู้ใช้ทราบ การพิจารณาว่าการโพสต์ข้อมูลใดเข้าข่ายที่จะต้องได้รับการดำเนินการที่กล่าวถึงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของบริษัทแต่ฝ่ายเดียว และเหตุผลสำหรับการดำเนินการนั้นๆ จะไม่เป็นที่เปิ ดเผย ผู้ใช้ตกลงในที่นี้ว่า แม้จะเป็นโพสต์ข้อมูลซึ่งไม่ถือว่าเข้าข่าย หรืออาจเข้าข่ายลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่รายการระบุข้างล่าง อาจต้องถูกลบออกไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรืออาจเกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการ และการดำเนินการบริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ลบ หรือดำเนินการอื่นใดกับข้อมูลที่โพสต์ซึ่งเผยแพร่โดยความร่วมมือของการบริการจากภายนอกตามที่กำหนดในข้อที่ 3. หมวด1 หากแสดงข่าวสารในบริการ หรือเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม

1. ข้อมูลที่โพสต์ที่บ่ายเบนไปจากวัตถุประสงค์ของการบริการ
2. ข้อมูลที่โพสต์ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย สคริพต์ หรือเนื้อหาที่คล้ายกัน
3. ข้อมูลที่โพสต์ที่ละเมิดสิทธ์ิ หรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น รวมทั้งลิขสิทธ์ิ สิทธ์ิโดยธรรม สิทธ์ิในเครื่องหมายการค้า หรือสิทธ์ิในด้านทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธ์ิส่วนบุคคล
4. ข้อมูลที่โพสต์ที่ทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
5. ข้อมูลที่โพสต์ที่ทำให้ความเป็นที่ไว้วางใจลดน้อยถอยลง อาทิ การทำให้ผู้ประกอบธุรกิจบางรายเสียชื่อเสียงโดยปราศจากมูลความจริง
6. ข้อมูลที่โพสต์ที่โยงถึง หรือสนับสนุนการทำความผิดทางอาญา อาทิ การประกาศล่วงหน้า หรือการออกคำสั่งให้ก่ออาชญากรรม
7. ข้อมูลที่โพสต์ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบ หรือความสงบเรียบร้อยทางสังคมหรือทางจริยธรรม
8. ข้อมูลที่โพสต์ที่มีลักษณะอนาจารทางเพศ
9. ข้อมูลที่โพสต์ที่โยงถึง หรือสนับสนุนการกระทำที่อุกฉกรรจ์และเป็นอันตราย
10. ข้อมูลที่โพสต์ที่มีวัตถุประสงค์ด้านการพาณิชย์ หรือนำเสนอธุรกรรม หรือการขายส่วนบุคคล
11. ข้อมูลที่โพสต์ที่เกี่ยวพันกับการโฆษณา
12. ข้อมูลที่โพสต์ที่พบในเว็บไซต์อื่น หรือในหนังสือ นิตยสาร สื่อโฆษณา หรือสื่ออื่นอีกสื่อหนึ่งว่าใช้เนื้อหาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
13. ข้อมูลที่โพสต์ที่ตั้งมากกว่าหนึ่งครั้งด้วยเนื้อหาเหมือนกัน
14. ข้อมูลที่โพสต์ที่มีพื้นฐานจากการกระทำที่มีเจตนาสร้างคะแนนนิยม
15. ข้อมูลที่โพสต์ที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เงิน สินค้า หรือการตอบแทนอื่นใดจากบุคคลที่สาม โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท
16. ข้อมูลที่โพสต์ที่รบกวนการบริการนี้ หรือบริการอื่นที่บริษัทเป็ นผู้จัดทำ หรือจัดทำโดยการดำเนินการเพื่อรบกวนการบริการนี้ หรือบริการอื่นของบริษัท
17. ข้อมูลที่โพสต์ที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จ
18. ข้อมูลที่โพสต์ที่ถูกจัดเข้ากลุ่มอนาจาร หรือเป็นภาพอนาจารของเด็ก
19. ข้อมูลที่โพสต์ที่สนับสนุนการค้าประเวณี
20. ข้อมูลที่โพสต์ที่สนับสนุนการใช้สารกระตุ้น ยาเสพติด หรือยาอื่นๆ
21. ข้อมูลที่โพสต์ที่จัดทำโดยใช้ชื่อปลอม
22. ข้อมูลที่โพสต์แนะนำการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การเล่นการพนัน หรือพฤติกรรมคล้ายคลึงกันแก่เยาวชน
23. ข้อมูลที่โพสต์ที่มีเจตนานำไปสู่ หรือสนับสนุน หรือโน้มน้าวให้มีการเผชิญหน้าในลักษณะที่ไม่เป็นผลดี
24. ข้อมูลที่โพสต์ที่บรรจุข้อมูลส่วนตัว หรือรายละเอียดการติดต่อซึ่งเจตนาให้เกิดการเผชิญหน้าในลักษณะที่ไม่เป็นผลดี
25. ข้อมูลที่โพสต์อื่นใดซึ่งบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือเห็นว่าจัดทำขึ้นจากการกระทำที่ไม่เหมาะสม
26. ข้อมูลที่เป็นปัญหาเพราะบางที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับระหว่างประเทศ

ผู้ใช้ตกลงในที่นี้ว่า บริษัทมีสิทธิที่จะใช้วิจารณญาณโดยฝ่ ายเดียวที่จะลบหรือไม่ลบข้อมูลที่โพสต์ แม้ว่าบริษัทจะได้รับการร้องขอให้ลบจากผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้โพสต์ข้อมูลนั้น เว้นแต่เมื่อโพสต์ข้อมูลละเมิดข้อกำหนดหรือเมื่อมีสถานการณ์พิเศษอื่น อาทิ การออกคำสั่งของศาล

ข้อ 7. ลิขสิทธ์ิและสิทธ์ิอื่นๆจากการโพสต์ข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชั่นการตั้งโพสต์ข้อมูล ถือได้ว่าผู้ใช้ให้สิทธ์ิแก่บริษัทโดยไม่คิดค่าในลิขสิทธ์ิทั้งมวลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนสิทธ์ิที่จะทำซ้ำ เผยแพร่ โอนย้าย แปลภาษาหรือปรับเปลี่ยนโพสต์ข้อมูล รวมทั้งสิทธ์ิอื่นๆ ซึ่งได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย กฎหมายและระเบียบอื่นที่คล้ายกันในต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เรียกรวมกันว่า "กฎหมายลิขสิทธ์ิ") โดยรวมถึงการให้สิทธ์ิอนุญาตต่อไปแก่บุคคลที่สาม

ผู้ใช้ตกลงและปฏิบัติตามความที่ระบุข้างล่างนี้

1. ผู้ใช้รับรองต่อบริษัทว่า ผู้ใช้ทรงลิขสิทธ์ิที่จะทำซ้ำ เผยแพร่ โอนย้าย แปลภาษา หรือปรับเปลี่ยนและสิทธ์ิอื่นๆ ซึ่งได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์ิ ผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้โพสต์ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังที่เพียงพอที่จะยืนยันว่า เป็นผู้มีสิทธ์ิภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์ิ นอกจากนี้ เมื่อทำการโพสต์ข้อมูลโดยการใช้ผลงานของบุคคลที่สาม ผู้ใช้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นทุกประการเพื่อให้บริษัทได้รับอนุญาตที่ระบุไว้ในวรรคก่อนนี้ (รวมถึงขั้นตอนทั้งหลายที่จำเป็นกับผู้ใช้ในการให้อนุญาตกับบริษัท และต่อการที่บริษัทจะให้อนุญาตช่วงต่อไปแก่บุคคลที่สาม) ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้เอง การกระทำของบริษัทตามข้อกำหนดนี้อยู่บนสมมติฐานว่า ผู้ใช้ได้ดำเนินการข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้พึงใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอเมื่อนำงานของบุคคลที่สามมาใช้

2. บริษัทหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตต่อจากบริษัทอาจใช้ข้อมูลที่โพสต์ของผู้ใช้ในวิธีที่หลากหลายและแตกต่างกันไป รวมทั้งการจัดทำเนื้อหาให้แก่เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัท หรือบุคคลที่สามและด้วยวิธีอื่นๆ ในกรณีนี้ เนื้อความในข้อมูลที่โพสต์อาจถูกย่อ หรือคัดมา รูปภาพอาจได้รับการปรับขนาดด้วยวิธีการคลิปหรือวิธีอื่น หรืออาจไม่ระบุผู้สร้างสรรค์ ผู้ใช้สละธรรมสิทธ์ิตามระบุในกฎหมายลิขสิทธ์ิในฐานะเป็ นผู้สร้างสรรค์โพสต์ข้อมูลของผู้ใช้ (อาทิ สิทธ์ิที่จะมีหรือไม่มีชื่อผู้สร้างสรรค์กำกับไว้ และสิทธ์ิในการคงไว้ซึ่งสิทธ์ิโดยธรรม) ในกรณีที่บริษัท หรือบุคคลที่สามได้รับอนุญาตช่วงจากบริษัทใช้ข้อมูลที่โพสต์ของผู้ใช้ในลักษณะที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะในวรรคนี้ หรือระบุเป็ นอย่างอื่น แม้ว่าบริษัทจะใช้ความระมัดระวังเพียงพอแล้วขณะใช้ข้อมูลที่โพสต์ที่ผู้ใช้เป็นผู้โพสต์ข้อมูล กรุณาติดต่อบริษัทหากท่านเชื่อว่า การใช้ข้อมูลที่โพสต์นั้นๆทำให้เกียรติยศ ชื่อเสียงของท่านเสียหาย

3. ในกรณีที่บริษัท หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตช่วงจากบริษัทใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่โพสต์ซึ่งผู้ใช้เป็นผู้โพสต์ข้อมูล การใช้ประโยชน์นั้นต้องไม่อยู่ภายใต้บังคับข้อจำกัดเฉพาะของภูมิภาค หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เพิ่มเข้ามา การให้อนุญาตจากผู้ใช้มีพอตราบเท่าที่ลิขสิทธ์ิของผู้โพสต์ข้อมูลนั้นยังดำรงอยู่ ไม่มีกรณีใดที่ต้องจ่ายค่าสิทธ์ิ หรือค่าตอบแทนอื่นใด

ข้อ 8. การแก้ไข/ การเพิ่มเติม
1. บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ การแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางบริษัท
2. ในกรณีตามวรรคก่อนหน้า บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงเนื้อหาในการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว และวันที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่เหมาะสม แต่ไม่ต่ำกว่า 1 เดือนก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะลดเวลาในการแจ้งเตือนในกรณีที่บริษัทเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขหรือการเพิ่มเติมนั้นมีผลกระทบในทางที่เสียหายต่อผู้ใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
3. ข้อความในวรรคก่อนหน้านี้จะไม่บังคับใช้ในกรณีที่การปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้มีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ทั่วไปของผู้ใช้
4. แม้จะมีบทบัญญัติไว้ในวรรค 1 ถึงวรรค 3 ก่อนหน้าก็ตาม บริษัทอาจดำเนินการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดให้บริการในส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันในการทำงาน ฐานข้อมูล และเนื้อหาในเวลาใดก็ได้ บริษัทอาจมีการจำกัดฟังก์ชันในการทำงานและบริการใดบริการหนึ่ง หรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ใช้ (รวมถึงที่กล่าวในประโยคก่อนหน้า ซึ่งในวรรคที่ 4 นี้จะเรียกว่า “การแก้ไขเพิ่มเติม”) โดยไม่แจ้งล่วงหน้าหรือไม่ต้องรับผิดชอบ อันเนื่องมาจากเหตุผลทางเทคนิคหรือเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย หรือการทำลายข้อมูล หรือในกรณีที่บริษัทพิจารณาโดยฝ่ายเดียวแล้วเห็นว่า ผู้ใช้กระทำผิดบทบัญญัติข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนด หรือกฎหมาย หรือกฎระเบียบ ตลอดจนในกรณีที่บริษัทตัดสินใจว่าจะยุติการให้บริการ

การที่ท่านยังคงเข้าใช้เว็บไซต์นี้หลังจากที่มีการแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ลงในเว็บไซต์แล้ว จะถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในวรรคที่ 4 นี้แล้ว

ข้อ 9. การติดต่อบริษัท
การสอบถามบริษัทของผู้ใช้ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การร้องขอให้ลบตามวรรค 3 ข้อ 3) ต้องใช้ที่อยู่ทางอีเมล์ ดังนี้
E-mail:

ข้อกำหนดของการใช้ ฟังค์ชั่นการรักษาคะแนนนิยม เงื่อนไข และคำบอกกล่าว

ขอต้อนรับสู่priceprice.com ("เว็บไซต์") เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลูกค้าในการรวบรวมข้อมูล โพสต์ข้อความเพื่อแสดงความคิดเห็น ให้ข่าวสาร วิจารณ์ รูปภาพ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการหัวข้อ และประเภทสินค้าบางชนิด เท่านั้น และต้องไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดอีกนอกเหนือจากนี้ คำว่า "คาคากุ" และ "บริษัท" หมายถึง Kakaku.com, Inc. และบริษัทในเครือ คำว่า "ท่าน" และ "ผู้ใช้" หมายถึง ลูกค้าและ/หรือผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือเขียนเนื้อหาเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้นำเสนอแก่ท่านโดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไขและคำบอกกล่าวใดๆ/ทั้งหมดตามที่ระบุข้างล่างนี้ (เรียกรวมกันว่า "ข้อตกลง") โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนด้วยการเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะใดก็ตาม ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยข้อตกลงนี้ กรุณาอ่านข้อตกลงอย่างรอบคอบ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด ท่านก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้ ขอให้กลับมาที่หน้านี้เสมอๆ เพื่อมาทบทวนข้อตกลงฉบับที่เป็นปัจจุบันที่สุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในที่นี้

ข้อ 1 วัตถุประสงค์
บริษัทขอกำหนดข้อกำหนดการใช้ (ต่อไปในที่นี้เรียก "ข้อกำหนด") ของฟังค์ชั่นการรักษาคะแนนนิยม ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น (ต่อไปในที่นี้เรียก "การบริการ") ตามระบุข้างล่างนี้ ท่านใดที่ประสงค์จะใช้การบริการ(ต่อไปในที่นี้เรียก "ผู้ใช้") ต้องตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนใช้ ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ซึ่งบริษัทระบุแยกไว้ต่างหากพึงบังคับใช้กับกรณีใดๆ ก็ตามที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อตกลงนี้

ข้อ 2 ชื่อผู้ใช้
1. เพื่อเข้าใช้ฟังก์ชั่นการโพสต์ข้อความ (ตามระบุข้างล่าง ต่อไปในที่นี้ใช้บังคับเช่นเดียวกัน) ของการบริการ ผู้ใช้จำเป็นต้องลงทะเบียนชื่อผู้ใช้ซึ่งจัดให้โดยบริษัท ("ชื่อผู้ใช้ส่วนของบริษัท") หรือเลขประจำตัวสำหรับฟังก์ชั่นต่างๆ และบริการที่จัดให้โดย Facebook, Inc. หรือ Facebook IrelandLimited Twitter, Inc. (เรียกรวมกันว่า "บริษัทเฟซบุ๊ค") หรือจัดให้โดย Twitter, Inc. (ทวิตเตอร์)(ฟังก์ชั่น และบริการต่างๆ ซึ่งจัดให้โดยบริษัทเฟซบุ๊ค และทวิตเตอร์ และกลุ่มบริษัท เรียกรวมกันว่า"บริการภายนอก" และชื่อผู้ใช้ดังกล่าวที่จัดให้โดยบริษัทเฟซบุ๊ค และทวิตเตอร์ กลุ่มทวิตเตอร์ เรียกรวมกันว่า "ชื่อผู้ใช้ภายนอก") ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการโพสต์ข้อความของการบริการ หากยังไม่มีชื่อผู้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุมาข้างต้น

2. "ข้อกำหนดของการใช้บัญชีผู้ใช้ไพรซ์ไพรซ์" (PricePrice Account) ให้บังคับใช้กับการใช้ชื่อผู้ใช้ในส่วนของบริษัท ผู้ใช้ต้องยืนยันข้อความ "ข้อกำหนดของการใช้บัญชีผู้ใช้ไพรซ์ไพรซ์" ก่อนการลงทะเบียนชื่อผู้ใช้ส่วนของบริษัท

3. ผู้ใช้ต้องลงทะเบียน จัดการ และดำเนินการอื่นใดกับชื่อผู้ใช้ภายนอกด้วยความเสี่ยงของผู้ใช้เองผู้ใช้ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการจัดการไม่ถูกต้อง การใช้งานที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้เอง การใช้ของบุคคลที่สาม หรือการใช้อื่นใด และบริษัทไม่ต้องรับผิดอันเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ภายนอกของผู้ใช้แต่อย่างใด ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานทั้งหมดซึ่งจัดทำโดยบริษัทเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ สำหรับการใช้บริการภายนอกในทุกด้าน รวมทั้งการลงทะเบียนและการใช้ชื่อผู้ใช้ภายนอก ตลอดจนการโพสต์ข้อความไปยังการให้บริการโพสต์ข้อมูลภายนอก (ดังระบุข้างล่างนี้) ที่ทำโดยผู้ใช้เข้าใช้บริการ

ข้อ 3. ความร่วมมือกับบริการภายนอก
1. ในกรณีผู้ใช้ใช้เลขประจำตัวภายนอกเพื่อเข้าใช้บริการ ผู้ใช้ยินยอม
(1) ให้บริษัทรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ซึ่งได้ลงทะเบียนกับบริการภายนอกและแสดงข้อมูลในการบริการ(ของบริษัท)
(2) ให้บริษัทจะส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการบริการเป็นครั้งคราวไปยังที่อยู่ทางอีเมล์ใดๆ ที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการภายนอกหรือกับการบริการ(ของบริษัท)
(3) ให้บริษัทจะโพสต์ข้อมูลไปยังผู้บริการภายนอกทั้งหมดหรือบางส่วนที่ผู้ใช้ได้โพสต์ไว้กับการบริการ(ของบริษัท)ในนามของผู้ใช้
(4) ให้บริษัทใส่ชื่อยูอาร์แอล (URL) ของเว็บไซต์ไปกับโพสต์ข้อมูลเมื่อบริษัทโพสต์ต่อไปยังผู้ให้บริการภายนอกในนามของผู้ใช้
(5) ให้บริษัทสรุปหรือทำบทคัดย่อข้อความในข้อมูลที่โพสต์

ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการโพสต์ข้อมูล เว้นแต่ผู้ใช้จะได้ยอมรับและให้อนุญาตแก่บริษัทในการทำรายการ (1) ถึง (5) ข้างต้น เมื่อล็อกออนเข้าใช้บริการสำหรับใช้บริการภายนอก

2. เว็บไซต์นี้มีการบรรจุไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากคาคากุ ไฮเปอร์ลิงค์ดังกล่าวนี้มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้อ้างอิงเท่านั้น บริษัทมิได้ควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการดำเนินการอื่นๆ ของเว็บไซต์เหล่านั้นเมื่อผู้ใช้เข้าใช้บริการภายนอกหรือบริการที่จัดทำโดยบุคคลอื่น ผู้ใช้ต้องใช้บริการนั้นๆ ด้วยความเสี่ยงของผู้ใช้เอง และบริษัทจะไม่รับผิดสำหรับกรณีใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบริการดังกล่าวแต่ประการใด อาทิ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการใดๆ และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการนั้นกับตัวผู้ใช้

ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบเองในการป้ องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไฮเปอร์ลิงค์ที่ตนเลือก หรือซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมานั้น (ไม่ว่าจะมาจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น) ปราศจากสิ่งต่างๆ อาทิ ไวรัสคอมพิวเตอร์เวอร์ม โทรจันฮอร์ส ข้อบกพร่อง หรือรายการอื่นซึ่งมีลักษณะก่อเสียหาย

3. บริษัทจะลบข่าวสารที่เกี่ยวกับผู้ใช้ที่ได้รับจากเฟซบุ๊ค หากผู้ใช้ร้องขอ

ข้อ 4. ลักษณะของการบริการ
ในการบริการ บริษัทจะจัดทำฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้สามารถโพสต์ข้อมูล แสดงความเห็น รูปภาพ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หัวข้อ และประเภทสินค้าต่างๆ เป็นการเฉพาะ และที่จัดแสดงข้อมูลความเห็น รูปภาพ ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้ใช้ได้ตั้งโพสต์ข้อมูลไว้ (ต่อไปในที่นี้เรียกรวมกันว่า"ข้อมูลที่โพสต์" และฟังก์ชั่นดังกล่าวเรียกว่า "ฟังก์ชั่นการโพสต์ข้อมูล" ) บริษัทอาจเปลี่ยนการบริการ หรือระงับ หรือปิดการบริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ข้อ 5 การสละความรับผิด
1. การบริการของบริษัทเป็นไปตามที่ผู้ใช้ใช้การบริการด้วยความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ผู้ใช้รับผิดชอบต่อโพสต์ข้อมูลของตนเอง บริษัทไม่รับผิดชอบ หรือไม่รับผิดในนามของผู้ใช้ ในทำนองเดียวกันบริษัทไม่ประกันความถูกต้อง ความรวดเร็วทันเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย ความครบถ้วนอรรถประโยชน์ หรือคุณภาพอื่นใดของโพสต์ข้อมูล ผู้ใช้พึงใช้วิจารณญาณของตนเองในการใช้โพสต์ข้อมูล บริษัทไม่ชดใช้ หรือไม่มีความเกี่ยวพันใดๆ ต่อความเสียหายอันเกิดจากโพสต์ข้อมูลใดๆ หรือเว็บไซต์ภายนอกที่ถูกโยงกับโพสต์ข้อมูลนั้นๆ (รวมถึงความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน) หรือปัญหา หรือความขัดแย้งใดๆ ระหว่างผู้ใช้

2. การบริการนี้มิใช่การบริการที่รับรองว่า ข้อมูลที่โพสต์จะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ขายที่ขายสินค้า และ/หรือบริการ ซึ่งสินค้าและบริการจะต้องเป็นไปตามความเห็นหรือการประเมินของผู้ใช้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งเกิดกับผู้ขายรายใดอันเกี่ยวเนื่องกับการบริการ (ของบริษัท)

ข้อ 6. การลบข้อมูลที่โพสต์
ห้ามผู้ใช้โพสต์ข้อมูลที่เข้าลักษณะหรืออาจเข้าลักษณะตามรายการที่ระบุข้างล่างนี้ หากผู้ใช้ท่านใดโพสต์ข้อมูลซึ่งเข้าลักษณะ หรืออาจเข้าลักษณะประการใดประการหนึ่งตามรายการระบุข้างล่างนี้ บริษัทอาจลบโพสต์ข้อมูล ระงับ หรือจำกัดผู้ใช้ผู้นั้นในการใช้ฟังก์ชั่นการโพสต์ข้อมูล หรือดำเนินการอื่นโดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้ผู้ใช้ทราบ การพิจารณาว่าการโพสต์ข้อมูลใดเข้าข่ายที่จะต้องได้รับการดำเนินการที่กล่าวถึงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของบริษัทแต่ฝ่ายเดียว และเหตุผลสำหรับการดำเนินการนั้นๆ จะไม่เป็นที่เปิ ดเผย ผู้ใช้ตกลงในที่นี้ว่า แม้จะเป็นโพสต์ข้อมูลซึ่งไม่ถือว่าเข้าข่าย หรืออาจเข้าข่ายลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่รายการระบุข้างล่าง อาจต้องถูกลบออกไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรืออาจเกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการ และการดำเนินการบริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ลบ หรือดำเนินการอื่นใดกับข้อมูลที่โพสต์ซึ่งเผยแพร่โดยความร่วมมือของการบริการจากภายนอกตามที่กำหนดในข้อที่ 3. หมวด1 หากแสดงข่าวสารในบริการ หรือเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม

1. ข้อมูลที่โพสต์ที่บ่ายเบนไปจากวัตถุประสงค์ของการบริการ
2. ข้อมูลที่โพสต์ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย สคริพต์ หรือเนื้อหาที่คล้ายกัน
3. ข้อมูลที่โพสต์ที่ละเมิดสิทธ์ิ หรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น รวมทั้งลิขสิทธ์ิ สิทธ์ิโดยธรรม สิทธ์ิในเครื่องหมายการค้า หรือสิทธ์ิในด้านทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธ์ิส่วนบุคคล
4. ข้อมูลที่โพสต์ที่ทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
5. ข้อมูลที่โพสต์ที่ทำให้ความเป็นที่ไว้วางใจลดน้อยถอยลง อาทิ การทำให้ผู้ประกอบธุรกิจบางรายเสียชื่อเสียงโดยปราศจากมูลความจริง
6. ข้อมูลที่โพสต์ที่โยงถึง หรือสนับสนุนการทำความผิดทางอาญา อาทิ การประกาศล่วงหน้า หรือการออกคำสั่งให้ก่ออาชญากรรม
7. ข้อมูลที่โพสต์ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบ หรือความสงบเรียบร้อยทางสังคมหรือทางจริยธรรม
8. ข้อมูลที่โพสต์ที่มีลักษณะอนาจารทางเพศ
9. ข้อมูลที่โพสต์ที่โยงถึง หรือสนับสนุนการกระทำที่อุกฉกรรจ์และเป็นอันตราย
10. ข้อมูลที่โพสต์ที่มีวัตถุประสงค์ด้านการพาณิชย์ หรือนำเสนอธุรกรรม หรือการขายส่วนบุคคล
11. ข้อมูลที่โพสต์ที่เกี่ยวพันกับการโฆษณา
12. ข้อมูลที่โพสต์ที่พบในเว็บไซต์อื่น หรือในหนังสือ นิตยสาร สื่อโฆษณา หรือสื่ออื่นอีกสื่อหนึ่งว่าใช้เนื้อหาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
13. ข้อมูลที่โพสต์ที่ตั้งมากกว่าหนึ่งครั้งด้วยเนื้อหาเหมือนกัน
14. ข้อมูลที่โพสต์ที่มีพื้นฐานจากการกระทำที่มีเจตนาสร้างคะแนนนิยม
15. ข้อมูลที่โพสต์ที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เงิน สินค้า หรือการตอบแทนอื่นใดจากบุคคลที่สาม โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท
16. ข้อมูลที่โพสต์ที่รบกวนการบริการนี้ หรือบริการอื่นที่บริษัทเป็ นผู้จัดทำ หรือจัดทำโดยการดำเนินการเพื่อรบกวนการบริการนี้ หรือบริการอื่นของบริษัท
17. ข้อมูลที่โพสต์ที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จ
18. ข้อมูลที่โพสต์ที่ถูกจัดเข้ากลุ่มอนาจาร หรือเป็นภาพอนาจารของเด็ก
19. ข้อมูลที่โพสต์ที่สนับสนุนการค้าประเวณี
20. ข้อมูลที่โพสต์ที่สนับสนุนการใช้สารกระตุ้น ยาเสพติด หรือยาอื่นๆ
21. ข้อมูลที่โพสต์ที่จัดทำโดยใช้ชื่อปลอม
22. ข้อมูลที่โพสต์แนะนำการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การเล่นการพนัน หรือพฤติกรรมคล้ายคลึงกันแก่เยาวชน
23. ข้อมูลที่โพสต์ที่มีเจตนานำไปสู่ หรือสนับสนุน หรือโน้มน้าวให้มีการเผชิญหน้าในลักษณะที่ไม่เป็นผลดี
24. ข้อมูลที่โพสต์ที่บรรจุข้อมูลส่วนตัว หรือรายละเอียดการติดต่อซึ่งเจตนาให้เกิดการเผชิญหน้าในลักษณะที่ไม่เป็นผลดี
25. ข้อมูลที่โพสต์อื่นใดซึ่งบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือเห็นว่าจัดทำขึ้นจากการกระทำที่ไม่เหมาะสม

ผู้ใช้ตกลงในที่นี้ว่า บริษัทมีสิทธิที่จะใช้วิจารณญาณโดยฝ่ ายเดียวที่จะลบหรือไม่ลบข้อมูลที่โพสต์ แม้ว่าบริษัทจะได้รับการร้องขอให้ลบจากผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้โพสต์ข้อมูลนั้น เว้นแต่เมื่อโพสต์ข้อมูลละเมิดข้อกำหนดหรือเมื่อมีสถานการณ์พิเศษอื่น อาทิ การออกคำสั่งของศาล

ข้อ 7. ลิขสิทธ์ิและสิทธ์ิอื่นๆ
จากการโพสต์ข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชั่นการตั้งโพสต์ข้อมูล ถือได้ว่าผู้ใช้ให้สิทธ์ิแก่บริษัทโดยไม่คิดค่าในลิขสิทธ์ิทั้งมวลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนสิทธ์ิที่จะทำซ้ำ เผยแพร่ โอนย้าย แปลภาษาหรือปรับเปลี่ยนโพสต์ข้อมูล รวมทั้งสิทธ์ิอื่นๆ ซึ่งได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย กฎหมายและระเบียบอื่นที่คล้ายกันในต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เรียกรวมกันว่า "กฎหมายลิขสิทธ์ิ") โดยรวมถึงการให้สิทธ์ิอนุญาตต่อไปแก่บุคคลที่สาม

ผู้ใช้ตกลงและปฏิบัติตามความที่ระบุข้างล่างนี้

1. ผู้ใช้รับรองต่อบริษัทว่า ผู้ใช้ทรงลิขสิทธ์ิที่จะทำซ้ำ เผยแพร่ โอนย้าย แปลภาษา หรือปรับเปลี่ยนและสิทธ์ิอื่นๆ ซึ่งได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์ิ ผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้โพสต์ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังที่เพียงพอที่จะยืนยันว่า เป็นผู้มีสิทธ์ิภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์ิ นอกจากนี้ เมื่อทำการโพสต์ข้อมูลโดยการใช้ผลงานของบุคคลที่สาม ผู้ใช้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นทุกประการเพื่อให้บริษัทได้รับอนุญาตที่ระบุไว้ในวรรคก่อนนี้ (รวมถึงขั้นตอนทั้งหลายที่จำเป็นกับผู้ใช้ในการให้อนุญาตกับบริษัท และต่อการที่บริษัทจะให้อนุญาตช่วงต่อไปแก่บุคคลที่สาม) ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้เอง การกระทำของบริษัทตามข้อกำหนดนี้อยู่บนสมมติฐานว่า ผู้ใช้ได้ดำเนินการข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้พึงใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอเมื่อนำงานของบุคคลที่สามมาใช้

2. บริษัทหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตต่อจากบริษัทอาจใช้โพสต์ข้อมูลของผู้ใช้ในวิธีที่หลากหลายและแตกต่างกันไป รวมทั้งการจัดทำเนื้อหาให้แก่เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัท หรือบุคคลที่สาม และด้วยวิธีอื่นๆ ในกรณีนี้ เนื้อความในข้อมูลที่โพสต์อาจถูกย่อ หรือคัดมา รูปภาพอาจได้รับการปรับขนาดด้วยวิธีการคลิปหรือวิธีอื่น หรืออาจไม่ระบุผู้สร้างสรรค์ ผู้ใช้สละธรรมสิทธ์ิตามระบุในกฎหมายลิขสิทธ์ิในฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์โพสต์ข้อมูลของผู้ใช้ (อาทิ สิทธ์ิที่จะมี หรือไม่มีชื่อผู้สร้างสรรค์กำกับไว้ และสิทธ์ิในการคงไว้ซึ่งสิทธ์ิโดยธรรม) ในกรณีที่บริษัท หรือบุคคลที่สามได้รับอนุญาตช่วงจากบริษัทใช้โพสต์ข้อมูลของผู้ใช้ในลักษณะที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะในวรรคนี้หรือระบุเป็นอย่างอื่น แม้ว่าบริษัทจะใช้ความระมัดระวังเพียงพอแล้วขณะใช้โพสต์ข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้โพสต์ข้อมูล กรุณาติดต่อบริษัทหากท่านเชื่อว่า การใช้โพสต์ข้อมูลนั้นๆ ทำให้เกียรติยศ ชื่อเสียงของท่านเสียหาย

3. ในกรณีที่บริษัท หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตช่วงจากบริษัทใช้ประโยชน์จากโพสต์ข้อมูลซึ่งผู้ใช้เป็นผู้โพสต์ข้อมูล การใช้ประโยชน์นั้นต้องไม่อยู่ภายใต้บังคับข้อจำกัดเฉพาะของภูมิภาค หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เพิ่มเข้ามา การให้อนุญาตจากผู้ใช้มีพอตราบเท่าที่ลิขสิทธ์ิของผู้โพสต์ข้อมูลนั้นยังดำรงอยู่ ไม่มีกรณีใดที่ต้องจ่ายค่าสิทธ์ิ หรือค่าตอบแทนอื่นใด

ข้อ 8. การแก้ไข/ การเพิ่มเติม

1. บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ การแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางบริษัท

2. ในกรณีตามวรรคก่อนหน้า บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงเนื้อหาในการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว และวันที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่เหมาะสม แต่ไม่ต่ำกว่า 1 เดือนก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะลดเวลาในการแจ้งเตือนในกรณีที่บริษัทเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขหรือการเพิ่มเติมนั้นมีผลกระทบในทางที่เสียหายต่อผู้ใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

3. ข้อความในวรรคก่อนหน้านี้จะไม่บังคับใช้ในกรณีที่การปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้มีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ทั่วไปของผู้ใช้

4. แม้จะมีบทบัญญัติไว้ในวรรคก่อนหน้าก็ตาม บริษัทอาจดำเนินการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดให้บริการในส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันในการทำงาน ฐานข้อมูล และเนื้อหาในเวลาใดก็ได้ บริษัทอาจมีการจำกัดฟังก์ชันในการทำงานและบริการใดบริการหนึ่ง หรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ใช้ (รวมถึงที่กล่าวในประโยคก่อนหน้า ซึ่งในวรรคที่ 4 นี้จะเรียกว่า “การแก้ไขเพิ่มเติม”) โดยไม่แจ้งล่วงหน้าหรือไม่ต้องรับผิดชอบ อันเนื่องมาจากเหตุผลทางเทคนิคหรือเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย หรือการทำลายข้อมูล หรือในกรณีที่บริษัทพิจารณาโดยฝ่ายเดียวแล้วเห็นว่า ผู้ใช้กระทำผิดบทบัญญัติข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนด หรือกฎหมาย หรือกฎระเบียบ ตลอดจนในกรณีที่บริษัทตัดสินใจว่าจะยุติการให้บริการ

การที่ท่านยังคงเข้าใช้เว็บไซต์นี้หลังจากที่มีการแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ลงในเว็บไซต์แล้ว จะถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในวรรคที่ 4 นี้แล้ว

ข้อ 9. การติดต่อบริษัท
การสอบถามบริษัทของผู้ใช้ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การร้องขอให้ลบตามวรรค 3 ข้อ 3) ต้องใช้ที่อยู่ทางอีเมล์ ดังนี้
E-mail:

ข้อกำหนดของการใช้ เวทีปากต่อปาก เงื่อนไข และคำบอกกล่าว

ขอต้อนรับสู่priceprice.com ("เว็บไซต์") เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลูกค้าในการรวบรวมข้อมูล โพสต์ข้อความเพื่อแสดงความคิดเห็น ให้ข่าวสาร วิจารณ์ รูปภาพ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการหัวข้อ และประเภทสินค้าบางชนิด เท่านั้น และต้องไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดอีกนอกเหนือจากนี้ คำว่า "คาคากุ" และ "บริษัท" หมายถึง Kakaku.com, Inc. และบริษัทในเครือ คำว่า "ท่าน" และ "ผู้ใช้" หมายถึง ลูกค้าและ/หรือผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือเขียนเนื้อหาเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้นำเสนอแก่ท่านโดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไขและคำบอกกล่าวใดๆ/ทั้งหมดตามที่ระบุข้างล่างนี้ (เรียกรวมกันว่า "ข้อตกลง") โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนด้วยการเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะใดก็ตาม ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยข้อตกลงนี้ กรุณาอ่านข้อตกลงอย่างรอบคอบ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด ท่านก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้ ขอให้กลับมาที่หน้านี้เสมอๆ เพื่อมาทบทวนข้อตกลงฉบับที่เป็นปัจจุบันที่สุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในที่นี้

ข้อ 1 วัตถุประสงค์
บริษัทขอกำหนดข้อกำหนดการใช้ ( "ข้อกำหนด") ของเวทีปากต่อปาก ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น ( "การบริการ")ตามระบุข้างล่างนี้ ท่านใดที่ประสงค์จะใช้การบริการ ( "ผู้ใช้") ต้องตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนใช้ ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ซึ่งบริษัทระบุแยกไว้ต่างหากพึงบังคับใช้กับกรณีใดๆ ก็ตามที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อตกลงนี้

ข้อ 2 ชื่อผู้ใช้
1. เพื่อเข้าใช้ฟังก์ชั่นการโพสต์ข้อความ (ตามระบุข้างล่าง ต่อไปในที่นี้ใช้บังคับเช่นเดียวกัน) ของการบริการ ผู้ใช้จำเป็นต้องลงทะเบียนชื่อผู้ใช้ซึ่งจัดให้โดยบริษัท ("ชื่อผู้ใช้ส่วนของบริษัท") หรือเลขประจำตัวสำหรับฟังก์ชั่นต่างๆ และบริการที่จัดให้โดย Facebook, Inc. หรือ Facebook IrelandLimited Twitter, Inc. (เรียกรวมกันว่า "บริษัทเฟซบุ๊ค") หรือโดย Twitter, Inc. (ทวิตเตอร์) (ฟังก์ชั่นและบริการต่างๆ ซึ่งจัดให้โดยบริษัทเฟซบุ๊ค และ/หรือทวิตเตอร์ และกลุ่มบริษัท เรียกรวมกันว่า"บริการภายนอก" และชื่อผู้ใช้ดังกล่าวที่จัดให้โดยบริษัทเฟซบุ๊ค และ/หรือทวิตเตอร์ เรียกว่า "ชื่อ

ผู้ใช้ภายนอก") ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการโพสต์ข้อความของการบริการ หากยังไม่มีชื่อผู้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุมาข้างต้น

2. "ข้อกำหนดของการใช้บัญชีผู้ใช้ไพรซ์ไพรซ์" (PricePrice Account) ให้บังคับใช้กับการใช้ชื่อผู้ใช้ในส่วนของบริษัท ผู้ใช้ต้องยืนยันข้อความ "ข้อกำหนดของการใช้บัญชีผู้ใช้ไพรซ์ไพรซ์" ก่อนการลงทะเบียนชื่อผู้ใช้ส่วนของบริษัท

3. ผู้ใช้ต้องลงทะเบียน จัดการ และดำเนินการอื่นใดกับชื่อผู้ใช้ภายนอกด้วยความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ผู้ใช้ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการจัดการไม่ถูกต้อง การใช้งานที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้เองการใช้ของบุคคลที่สาม หรือการใช้อื่นใด และบริษัทไม่ต้องรับผิดอันเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ภายนอกของผู้ใช้แต่อย่างใด ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานทั้งหมดซึ่งจัดทำโดยบริษัทเฟซบุ๊คทวิตเตอร์ สำหรับการใช้บริการภายนอกในทุกด้าน รวมทั้งการลงทะเบียนและการใช้ชื่อผู้ใช้ภายนอก ตลอดจนการโพสต์ข้อความไปยังการให้บริการโพสต์ข้อมูลภายนอก (ดังระบุข้างล่างนี้) ที่ทำโดยผู้ใช้เข้าใช้บริการ

ข้อ 3. ความร่วมมือกับบริการภายนอก
1. ในกรณีผู้ใช้ใช้เลขประจำตัวภายนอกเพื่อเข้าใช้บริการ ผู้ใช้ยินยอม
(1) ให้บริษัทรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ซึ่งได้ลงทะเบียนกับบริการภายนอกและแสดงข้อมูลในการบริการ(ของบริษัท)
(2) ให้บริษัทจะส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการบริการเป็นครั้งคราวไปยังที่อยู่ทางอีเมล์ใดๆ ที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการภายนอกหรือกับการบริการ(ของบริษัท)
(3) ให้บริษัทจะโพสต์ข้อมูลไปยังผู้บริการภายนอกทั้งหมดหรือบางส่วนที่ผู้ใช้ได้โพสต์ไว้กับการบริการ(ของบริษัท)ในนามของผู้ใช้
(4) ให้บริษัทใส่ชื่อยูอาร์แอล (URL) ของเว็บไซต์ไปกับโพสต์ข้อมูลเมื่อบริษัทโพสต์ต่อไปยังผู้ให้บริการภายนอกในนามของผู้ใช้
(5) ให้บริษัทสรุปหรือทำบทคัดย่อข้อความในข้อมูลที่โพสต์
ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการโพสต์ข้อมูล เว้นแต่ผู้ใช้จะได้ยอมรับและให้อนุญาตแก่บริษัทในการทำรายการ (1) ถึง (5) ข้างต้น เมื่อล็อกออนเข้าใช้บริการสำหรับใช้บริการภายนอก

2. เว็บไซต์นี้มีการบรรจุไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากคาคากุ ไฮเปอร์ลิงค์ดังกล่าวนี้มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้อ้างอิงเท่านั้น บริษัทมิได้ควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการดำเนินการอื่นๆ ของเว็บไซต์เหล่านั้น เมื่อผู้ใช้เข้าใช้บริการภายนอกหรือบริการที่จัดทำโดยบุคคลอื่น ผู้ใช้ต้องใช้บริการนั้นๆ ด้วยความเสี่ยงของผู้ใช้เอง และบริษัทจะไม่รับผิดสำหรับกรณีใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบริการดังกล่าวแต่ประการใด อาทิ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการใดๆ และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการนั้นกับตัวผู้ใช้

ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบเองในการป้ องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไฮเปอร์ลิงค์ที่ตนเลือก หรือซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมานั้น (ไม่ว่าจะมาจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น) ปราศจากสิ่งต่างๆ อาทิ ไวรัสคอมพิวเตอร์เวอร์ม โทรจันฮอร์ส ข้อบกพร่อง หรือรายการอื่นซึ่งมีลักษณะก่อความเสียหาย

3. บริษัทจะลบข่าวสารที่เกี่ยวกับผู้ใช้ที่ได้รับจากเฟซบุ๊ค หากผู้ใช้ร้องขอ

ข้อ 4. ลักษณะของการบริการ
ในการบริการ บริษัทจะจัดทำฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้สามารถโพสต์ข้อมูล แสดงความเห็น รูปภาพ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หัวข้อ และประเภทสินค้าต่างๆ เป็นการเฉพาะ และที่จัดแสดงข้อมูลความเห็น รูปภาพ ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้ใช้ได้ตั้งโพสต์ข้อมูลไว้ ( "ข้อมูลที่โพสต์" และฟังก์ชั่นดังกล่าวเรียกว่า "ฟังก์ชั่นการโพสต์ข้อมูล" ) บริษัทอาจเปลี่ยนการบริการ หรือระงับ หรือปิดการบริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ข้อ 5 ไม่มีการประกันการบริการ
1. การบริการของบริษัทเป็นไปตามที่ผู้ใช้ใช้การบริการด้วยความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ผู้ใช้รับผิดชอบต่อข้อมูลที่โพสต์ของตนเอง บริษัทไม่รับผิดชอบ หรือไม่รับผิดในนามของผู้ใช้ ในทำนองเดียวกันบริษัทไม่ประกันความถูกต้อง ความรวดเร็วทันเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย ความครบถ้วนอรรถประโยชน์ หรือคุณภาพอื่นใดของข้อมูลที่โพสต์ ผู้ใช้พึงใช้วิจารณญาณของตนเองในการใช้ข้อมูลที่โพสต์ บริษัทไม่ชดใช้ หรือไม่มีความเกี่ยวพันใดๆ ต่อความเสียหายอันเกิดจากข้อมูลที่โพสต์ใดๆ หรือเว็บไซต์ภายนอกที่ถูกโยงกับข้อมูลที่โพสต์นั้นๆ (รวมถึงความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน) หรือปัญหา หรือความขัดแย้งใดๆ ระหว่างผู้ใช้

2. การบริการนี้มิใช่การบริการที่รับรองว่าข้อมูลที่โพสต์จะได้รับการเก็บรักษาไว้ หรือเก็บไว้เพื่อให้เข้าถึงได้ตลอดไป บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งเกิดกับผู้ใช้รายใดอันเกี่ยวเนื่องกับการบริการ รวมทั้งจากการตั้งโพสต์ข้อมูล การลบ หรือการสูญหายของข่าวสารในโพสต์ข้อมูล การบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง การรบกวน การระงับ การไม่ต่อเนื่อง หรือปิดตัวลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ข้อ 6. การลบข้อมูลที่โพสต์
ห้ามผู้ใช้โพสต์ข้อมูลที่เข้าลักษณะหรืออาจเข้าลักษณะตามรายการที่ระบุข้างล่างนี้ หากผู้ใช้ท่านใดโพสต์ข้อมูลซึ่งเข้าลักษณะ หรืออาจเข้าลักษณะประการใดประการหนึ่งตามรายการระบุข้างล่างนี้ บริษัทอาจลบโพสต์ข้อมูล ระงับ หรือจำกัดผู้ใช้ผู้นั้นในการใช้ฟังก์ชั่นการโพสต์ข้อมูล หรือดำเนินการอื่นโดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้ผู้ใช้ทราบ การพิจารณาว่าการโพสต์ข้อมูลใดเข้าข่ายที่จะต้องได้รับการดำเนินการที่กล่าวถึงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของบริษัทแต่ฝ่ายเดียว และเหตุผลสำหรับการดำเนินการนั้นๆ จะไม่เป็นที่เปิ ดเผย ผู้ใช้ตกลงในที่นี้ว่า แม้จะเป็นโพสต์ข้อมูลซึ่งไม่ถือว่าเข้าข่าย หรืออาจเข้าข่ายลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่รายการระบุข้างล่าง อาจต้องถูกลบออกไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรืออาจเกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการ และการดำเนินการบริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ลบ หรือดำเนินการอื่นใดกับข้อมูลที่โพสต์ซึ่งเผยแพร่โดยความร่วมมือของการบริการจากภายนอกตามที่กำหนดในข้อที่ 3. หมวด 1 หากแสดงข่าวสารในบริการ หรือเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม

1. ข้อมูลที่โพสต์ที่บ่ายเบนไปจากวัตถุประสงค์ของการบริการ
2. ข้อมูลที่โพสต์ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย สคริพต์ หรือเนื้อหาที่คล้ายกัน
3. ข้อมูลที่โพสต์ที่ละเมิดสิทธ์ิ หรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น รวมทั้งลิขสิทธ์ิ สิทธ์ิโดยธรรม สิทธ์ิในเครื่องหมายการค้า หรือสิทธ์ิในด้านทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธ์ิส่วนบุคคล
4. ข้อมูลที่โพสต์ที่ทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
5. ข้อมูลที่โพสต์ที่ทำให้ความเป็นที่ไว้วางใจลดน้อยถอยลง อาทิ การทำให้ผู้ประกอบธุรกิจบางรายเสียชื่อเสียงโดยปราศจากมูลความจริง
6. ข้อมูลที่โพสต์ที่โยงถึง หรือสนับสนุนการทำความผิดทางอาญา อาทิ การประกาศล่วงหน้า หรือการออกคำสั่งให้ก่ออาชญากรรม
7. ข้อมูลที่โพสต์ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบ หรือความสงบเรียบร้อยทางสังคมหรือทางจริยธรรม
8. ข้อมูลที่โพสต์ที่มีลักษณะอนาจารทางเพศ
9. ข้อมูลที่โพสต์ที่โยงถึง หรือสนับสนุนการกระทำที่อุกฉกรรจ์และเป็นอันตราย
10. ข้อมูลที่โพสต์ที่มีวัตถุประสงค์ด้านการพาณิชย์ หรือนำเสนอธุรกรรม หรือการขายส่วนบุคคล
11. ข้อมูลที่โพสต์ที่เกี่ยวพันกับการโฆษณา
12. ข้อมูลที่โพสต์ที่พบในเว็บไซต์อื่น หรือในหนังสือ นิตยสาร สื่อโฆษณา หรือสื่ออื่นอีกสื่อหนึ่งว่าใช้เนื้อหาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
13. ข้อมูลที่โพสต์ที่ตั้งมากกว่าหนึ่งครั้งด้วยเนื้อหาเหมือนกัน
14. ข้อมูลที่โพสต์ที่มีพื้นฐานจากการกระทำที่มีเจตนาสร้างคะแนนนิยม
15. ข้อมูลที่โพสต์ที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เงิน สินค้า หรือการตอบแทนอื่นใดจากบุคคลที่สาม โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท
16. ข้อมูลที่โพสต์ที่รบกวนการบริการนี้ หรือบริการอื่นที่บริษัทเป็ นผู้จัดทำ หรือจัดทำโดยการดำเนินการเพื่อรบกวนการบริการนี้ หรือบริการอื่นของบริษัท
17. ข้อมูลที่โพสต์ที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จ
18. ข้อมูลที่โพสต์ที่ถูกจัดเข้ากลุ่มอนาจาร หรือเป็นภาพอนาจารของเด็ก
19. ข้อมูลที่โพสต์ที่สนับสนุนการค้าประเวณี
20. ข้อมูลที่โพสต์ที่สนับสนุนการใช้สารกระตุ้น ยาเสพติด หรือยาอื่นๆ
21. ข้อมูลที่โพสต์ที่จัดทำโดยใช้ชื่อปลอม
22. ข้อมูลที่โพสต์แนะนำการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การเล่นการพนัน หรือพฤติกรรมคล้ายคลึงกันแก่เยาวชน
23. ข้อมูลที่โพสต์ที่มีเจตนานำไปสู่ หรือสนับสนุน หรือโน้มน้าวให้มีการเผชิญหน้าในลักษณะที่ไม่เป็นผลดี
24. ข้อมูลที่โพสต์ที่บรรจุข้อมูลส่วนตัว หรือรายละเอียดการติดต่อซึ่งเจตนาให้เกิดการเผชิญหน้าในลักษณะที่ไม่เป็นผลดี
25. ข้อมูลที่โพสต์อื่นใดซึ่งบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือเห็นว่าจัดทำขึ้นจากการกระทำที่ไม่เหมาะสม
26. ข้อมูลที่เป็ นปัญหาเพราะบางที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับระหว่างประเทศ

ผู้ใช้ตกลงในที่นี้ว่า บริษัทมีสิทธิที่จะใช้วิจารณญาณโดยฝ่ ายเดียวที่จะลบหรือไม่ลบข้อมูลที่โพสต์ แม้ว่าบริษัทจะได้รับการร้องขอให้ลบจากผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้โพสต์ข้อมูลนั้น เว้นแต่เมื่อโพสต์ข้อมูลละเมิดข้อกำหนดหรือเมื่อมีสถานการณ์พิเศษอื่น อาทิ การออกคำสั่งของศาล

ข้อ 7. ลิขสิทธ์ิและสิทธ์ิอื่นๆ
จากการโพสต์ข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชั่นการตั้งโพสต์ข้อมูล ถือได้ว่าผู้ใช้ให้สิทธ์ิแก่บริษัทโดยไม่คิดค่าในลิขสิทธ์ิทั้งมวลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนสิทธ์ิที่จะทำซ้ำ เผยแพร่ โอนย้าย แปลภาษาหรือปรับเปลี่ยนโพสต์ข้อมูล รวมทั้งสิทธ์ิอื่นๆ ซึ่งได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย กฎหมายและระเบียบอื่นที่คล้ายกันในต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เรียกรวมกันว่า "กฎหมายลิขสิทธ์ิ") โดยรวมถึงการให้สิทธ์ิอนุญาตต่อไปแก่บุคคลที่สาม

ผู้ใช้ตกลงและปฏิบัติตามความที่ระบุข้างล่างนี้

1. ผู้ใช้รับรองต่อบริษัทว่า ผู้ใช้ทรงลิขสิทธ์ิที่จะทำซ้ำ เผยแพร่ โอนย้าย แปลภาษา หรือปรับเปลี่ยนและสิทธ์ิอื่นๆ ซึ่งได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์ิ ผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้โพสต์ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังที่เพียงพอที่จะยืนยันว่า เป็นผู้มีสิทธ์ิภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์ิ นอกจากนี้ เมื่อทำการโพสต์ข้อมูลโดยการใช้ผลงานของบุคคลที่สาม ผู้ใช้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นทุกประการเพื่อให้บริษัทได้รับอนุญาตที่ระบุไว้ในวรรคก่อนนี้ (รวมถึงขั้นตอนทั้งหลายที่จำเป็นกับผู้ใช้ในการให้อนุญาตกับบริษัท และต่อการที่บริษัทจะให้อนุญาตช่วงต่อไปแก่บุคคลที่สาม) ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้เอง การกระทำของบริษัทตามข้อกำหนดนี้อยู่บนสมมติฐานว่า ผู้ใช้ได้ดำเนินการข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้พึงใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอเมื่อนำงานของบุคคลที่สามมาใช้

2. บริษัทหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตต่อจากบริษัทอาจใช้ข้อมูลที่โพสต์ของผู้ใช้ในวิธีที่หลากหลายและแตกต่างกันไป รวมทั้งการจัดทำเนื้อหาให้แก่เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัท หรือบุคคลที่สามและด้วยวิธีอื่นๆ ในกรณีนี้ เนื้อความในข้อมูลที่โพสต์อาจถูกย่อ หรือคัดมา รูปภาพอาจได้รับการปรับขนาดด้วยวิธีการคลิปหรือวิธีอื่น หรืออาจไม่ระบุผู้สร้างสรรค์ ผู้ใช้สละธรรมสิทธ์ิตามระบุในกฎหมายลิขสิทธ์ิในฐานะเป็ นผู้สร้างสรรค์โพสต์ข้อมูลของผู้ใช้ (อาทิ สิทธ์ิที่จะมีหรือไม่มีชื่อผู้สร้างสรรค์กำกับไว้ และสิทธ์ิในการคงไว้ซึ่งสิทธ์ิโดยธรรม) ในกรณีที่บริษัท หรือบุคคลที่สามได้รับอนุญาตช่วงจากบริษัทใช้โพสต์ข้อมูลของผู้ใช้ในลักษณะที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะในวรรคนี้ หรือระบุเป็ นอย่างอื่น แม้ว่าบริษัทจะใช้ความระมัดระวังเพียงพอแล้วขณะใช้โพสต์ข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้โพสต์ข้อมูล กรุณาติดต่อบริษัทหากท่านเชื่อว่า การใช้โพสต์ข้อมูลนั้นๆ ทำให้เกียรติยศ ชื่อเสียงของท่านเสียหาย

3. ในกรณีที่บริษัท หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตช่วงจากบริษัทใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่โพสต์ซึ่งผู้ใช้เป็นผู้โพสต์ข้อมูล การใช้ประโยชน์นั้นต้องไม่อยู่ภายใต้บังคับข้อจำกัดเฉพาะของภูมิภาค หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เพิ่มเข้ามา การให้อนุญาตจากผู้ใช้มีพอตราบเท่าที่ลิขสิทธ์ิของผู้โพสต์ข้อมูลนั้นยังดำรงอยู่ ไม่มีกรณีใดที่ต้องจ่ายค่าสิทธ์ิ หรือค่าตอบแทนอื่นใด

ข้อ 8. การแก้ไข/ การเพิ่มเติม
1. บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ การแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางบริษัท
2. ในกรณีตามวรรคก่อนหน้า บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงเนื้อหาในการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว และวันที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่เหมาะสม แต่ไม่ต่ำกว่า 1 เดือนก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะลดเวลาในการแจ้งเตือนในกรณีที่บริษัทเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขหรือการเพิ่มเติมนั้นมีผลกระทบในทางที่เสียหายต่อผู้ใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
3. ข้อความในวรรคก่อนหน้านี้จะไม่บังคับใช้ในกรณีที่การปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้มีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ทั่วไปของผู้ใช้
4. แม้จะมีบทบัญญัติไว้ในวรรคก่อนหน้าก็ตาม บริษัทอาจดำเนินการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดให้บริการในส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันในการทำงาน ฐานข้อมูล และเนื้อหาในเวลาใดก็ได้ บริษัทอาจมีการจำกัดฟังก์ชันในการทำงานและบริการใดบริการหนึ่ง หรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ใช้ (รวมถึงที่กล่าวในประโยคก่อนหน้า ซึ่งในวรรคที่ 4 นี้จะเรียกว่า “การแก้ไขเพิ่มเติม”) โดยไม่แจ้งล่วงหน้าหรือไม่ต้องรับผิดชอบ อันเนื่องมาจากเหตุผลทางเทคนิคหรือเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย หรือการทำลายข้อมูล หรือในกรณีที่บริษัทพิจารณาโดยฝ่ายเดียวแล้วเห็นว่า ผู้ใช้กระทำผิดบทบัญญัติข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนด หรือกฎหมาย หรือกฎระเบียบ ตลอดจนในกรณีที่บริษัทตัดสินใจว่าจะยุติการให้บริการ

การที่ท่านยังคงเข้าใช้เว็บไซต์นี้หลังจากที่มีการแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ลงในเว็บไซต์แล้ว จะถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในวรรคที่ 4 นี้แล้ว

ข้อ 9. การติดต่อบริษัท
การสอบถามบริษัทของผู้ใช้ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การร้องขอให้ลบตามวรรค 3 ข้อ 3) ต้องใช้ที่อยู่ทางอีเมล์ ดังนี้
E-mail:

ข้อตกลงการใช้บริการแสดงข้อมูลสินค้า

ข้อตกลงการใช้บริการแสดงข้อมูลสินค้าฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น สำหรับผู้ใช้บริการแสดงข้อมูลสินค้า (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ผู้ใช้บริการ”) ของเว็บไซต์ www.priceprice.com (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้บริการแสดงข้อมูลสินค้า ตลอดจนบริการอื่นๆ ของบริษัท Kakaku.com, Inc. (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ ตามที่มีการกำหนดไว้ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการแสดงข้อมูลสินค้า และข้อตกลงอื่นๆ ของบริษัทตามที่มีการกำหนดไว้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ข้อตกลงนี้”)

ข้อ1 การบริการ
บริการแสดงข้อมูลสินค้า หมายถึง การขึ้นทะเบียนและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการติดต่อของบุคคลบุคคลที่เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์และเว็บเพจอื่นใดที่ดำเนินการออกโดยบริษัท และสินค้าที่ทำการเสนอขายโดยบุคคลดังกล่าว (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “การบริการ”)โดยผู้ซื้อสามารถอ้างอิงจากข้อมูลสินค้าที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ และติดต่อไปยังที่อยู่ซึ่งติดต่อได้ของผู้ใช้บริการนั้นๆ เพื่อเจรจาทำการซื้อขายต่อไป และให้หมายความรวมถึง การขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์จะซื้อสินค้าจากรายการที่ได้ขึ้นทะเบียนแสดงข้อมูลสินค้าไว้
ทั้งนี้ บริษัทจะนำข้อมูลสินค้า ซึ่งรวมถึงรูปภาพ รุ่นและราคาสินค้า ตลอดจนที่อยู่ซึ่งติดต่อได้ตามรายละเอียดของผู้ใช้บริการรายนั้นๆ ขึ้นแสดงไว้บนเว็บไซต์เท่านั้น บริษัท มิได้ยุ่งเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการทำความตกลงอย่างใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประสงค์จะซื้อสินค้า ตลอดจนบริษัทมิได้เป็นคู่สัญญาในการซื้อขายดังกล่าวแต่ประการใด

ข้อ2 หน้าที่ของผู้ใช้บริการ
1 ผู้ใช้บริการจะต้องอ่านข้อตกลงนี้ ตลอดจนหมายเหตุต่างๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้เข้าใจและเห็นชอบเสียก่อนจึงจะใช้บริการแสดงข้อมูลสินค้า (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ตลอดจนรูปภาพ รุ่นและราคาสินค้า และที่อยู่ซึ่งติดต่อได้ของผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้เริ่มใช้บริการแสดงข้อมูลสินค้าแล้ว ให้ถือว่า ผู้ใช้บริการเห็นชอบและยินยอมที่จะเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้แล้ว นับแต่วันที่ผู้ใช้บริการได้เริ่มใช้บริการแสดงข้อมูลสินค้า

2 ในการใช้บริการแสดงข้อมูลสินค้าของเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1)รับรองว่า ข้อมูลสินค้า ซึ่งรวมถึงรูปภาพ รุ่นและราคาสินค้า ตลอดจนที่อยู่ซึ่งติดต่อได้ของผู้ใช้บริการที่ขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และชอบด้วยกฎหมาย
(2)ข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของผู้อื่น ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม
(3)ต้องไม่แสดงข้อมูลสินค้า ตลอดจนรูปภาพ รุ่นและราคาสินค้าบนเว็บไซต์ อันเป็นการละเมิดสิทธิหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
(4)การตลาดแอบแฝง (Stealth Marketing) หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นลักษณะเดียวกัน ซึ่งอาจสร้างความผิดพลาดในการใช้ดุลพินิจตัดสินใจของผู้ใช้บริการต้องไม่นำมาแสดงในเว็บไซต์
(5)ต้องไม่นำข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์มาแสดงไว้บนเว็บไซต์
(6)ต้องไม่ขึ้นทะเบียนแสดงข้อมูลสินค้าที่ถูกลักขโมยมา สินค้าที่เป็นการหลอกลวง และสินค้าปลอมแปลง ตลอดจนสินค้าที่ได้มาจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม
(7)ต้องไม่ขึ้นทะเบียนแสดงข้อมูลสินค้าที่ผิดกฎหมาย
ต้องไม่ขึ้นทะเบียนแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ยารักษาโรค ยาเสพติด สัตว์ทุกชนิด อาวุธ สิ่งลามก อนาจาร สารประกอบวัตถุระเบิด อุปกรณ์ทำลายล้าง ลูกระเบิด เครื่องกระสุนปืน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ซิกาแรต ยาสูบ ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ ที่อยู่ อีเมล์ โดเมน หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งทางบริษัทพิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรขึ้นแสดงบนเว็บไซต์
(8)ต้องไม่ใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง ต้มตุ๋น เสแสร้ง ปลอมแปลง หรืออาชญากรรมอื่นๆ ตลอดจนการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายของประเทศไทย
(9)ไม่ดำเนินพฤติกรรมที่นอกเหนือวัตถุประสงค์ของการให้บริการทางเว็บไซต์ หรือตามที่บริษัทตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควร
(10)เคารพและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่บริษัท หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ เห็นสมควร หรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ในการแสดงข้อมูลสินค้า ซึ่งรวมถึงรูปภาพ รุ่นและราคาสินค้า ตลอดจนที่อยู่ซึ่งติดต่อได้ตามรายละเอียดของผู้ใช้บริการ

3 ผู้ใช้บริการต้องใช้ข้อมูลในการติดต่อกับผู้ที่ประสงค์จะซื้อสินค้า ตามที่ระบุในเว็บไซต์ด้วยความซื่อสัตย์และสนองตอบต่อผู้ที่ประสงค์จะซื้อสินค้าด้วยความจริงใจ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ผลจากการติดต่อกับลูกค้าหรือผู้ที่ประสงค์จะซื้อสินค้านั้น อาจไม่สำเร็จลงด้วยการทำสัญญาซื้อขายเสมอไป และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเจรจาทำสัญญาซื้อขายนั้น ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบ

4 กรณีมีการซื้อขายเกิดขึ้น ขอให้คู่สัญญาซื้อขายปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ บริษัท มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวในทุกกรณี

5 ผู้ใช้บริการแสดงข้อมูลสินค้าบนเว็บไซต์ ยอมรับและอนุญาตให้บริษัท ทำสำเนา จ่ายแจก ส่งต่อสู่สาธารณะ หรือประชาชนทั่วไป ปรับรูปแบบเนื้อหา แปล หรือใช้ประโยชน์อื่นใดอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลสินค้าที่ผู้ใช้บริการได้ขึ้นแสดงข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ หรือส่งมาให้แก่บริษัทเพื่อการแสดงข้อมูลสินค้า หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการแสดงข้อมูลสินค้าบนเว็บไซต์ โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ จากบริษัท ไม่ผูกขาด ไม่คิดค่าใช้จ่าย และยินยอมให้บริษัทสามารถดำเนินการได้ทั่วโลก

6 ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน หรือระหว่างผู้ใช้บริการและผู้มีความประสงค์จะซื้อสินค้า โดยสาเหตุจากการบริการแสดงข้อมูลสินค้าบนเว็บไซต์ ให้ผู้ใช้บริการนั้นๆ รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาด้วยความตั้งใจโดยออกค่าใช้จ่ายเอง

7 ผู้ใช้บริการแสดงข้อมูลสินค้า จะรับผิดชอบต่อข้อมูลที่นำมาขึ้นทะเบียนแสดงบนเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด ในทุกกรณี ตลอดจนผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดจากการแสดงข้อมูลสินค้า รวมถึงรูปภาพ รุ่นและราคาสินค้า ต่อบุคคลที่ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาในข้อความที่ตนได้นำมาแสดงไว้บนเว็บไซต์ และต่อความเสียหายอย่างใดๆที่อาจเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการยังต้องระลึกไว้ว่าการบรรจุข้อมูลใดๆที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงต่อความจริงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำให้ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

8 ข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามาแสดงในเว็บไซต์จะถูกซ่อนโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไปมากกว่า 30 วัน หากต้องการให้แสดงข้อมูล โปรดตั้งค่าการแสดงข้อมูลที่โพสต์ในหน้าจอรายการส่วนบุคคล (My Menu)

ข้อ3 ข้อจำกัดความรับผิด
1 บริษัทไม่รับรองว่า เนื้อหาข้อมูลที่ให้บริการมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ถูกกฎหมาย หรือสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ผู้ใช้บริการแสดงข้อมูลต้องรับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆ ต่อข้อมูลที่นำมาขึ้นทะเบียนแสดงบนเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด ในทุกรณี
2 บริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆ ในกรณีผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายจากการใช้ หยุดชะงัก หรือถูกยับยั้งการบริการแสดงข้อมูลสินค้าบนเว็บไซต์
3 บริษัทไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการเจรจาต่อรอง ทำความตกลง หรือทำสัญญาซื้อขาย และไม่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือคนกลางสำหรับการประสานงานในทุกกรณี ขอให้ผู้ใช้บริการแสดงข้อมูลสินค้าบนเว็บไซต์ดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง
4 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากการซื้อขายในกรณีข้างต้นแต่ในบางกรณีที่บริษัทฯไม่อาจจำกัดหรือละเว้นความรับผิดชอบจากความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด หรือ ความเสียหายมีผลกระทบอื่นตามมา สืบเนื่องจากกฎหมายบังคับ ให้ความรับผิดชอบของบริษัทฯ จำกัดอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
5 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าข้อมูลที่ส่งมาแสดงบนเว็บไซต์นั้นอาจถูกลบทิ้งได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท และในกรณีที่ลบทิ้งข้อมูลดังกล่าวทิ้ง บริษัทจะไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือเปิดเผยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น
6บริษัทอาจดำเนินการทบทวนอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการทบทวนดังกล่าว
7 ในการนี้ผู้ใช้บริการขอรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท สำหรับความเสียหายอย่างใดๆและทั้งหมดที่บริษัทอาจต้องได้รับความเสียหายจากการใช้โดยปราศจากอำนาจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์, การบริการ หรือการใช้ข้อมูลใดๆ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนหรือเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์

ข้อ4 ข้อควรระวัง
บริษัทไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการกรุณาทำการซื้อขายด้วยความรับผิดชอบและวิจารณญาณของตนเอง และในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการตกลงดำเนินการซื้อขายระหว่างกันบนเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ฝากข้อห่วงใยไว้ โดยขอให้ผู้ใช้บริการใช้ความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้ และโปรดทราบว่าข้อความด้านล่างนี้เป็นข้อเสนอแนะและคำแนะนำเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันจากบริษัทว่า การดำเนินการซื้อขายไม่มีความเสี่ยงแต่อย่างใด โดยข้อควรระวังด้านล่างนี้ไม่ได้ทำให้การซื้อขายระหว่างกันนั้นปลอดภัย ดังมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

1 การส่งมอบสินค้า
(1)กรุณาใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังในการซื้อสินค้า หากราคาสินค้าถูกมากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับราคาท้องตลาดปกติ
(2)ขอแนะนำให้ผู้ซื้อเรียกร้องใบเสร็จรับเงินเสมอเมื่อจะชำระเงินในการซื้อขายสินค้า
(3)พื่อรับการพิสูจน์ให้แน่นอนว่า สินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นของแท้ วิธีการที่แนะนำอย่างหนึ่ง คือ การนัดพบผู้ขายที่ร้านค้า (ซึ่งจำหน่ายสินค้านั้น) ที่มีหลักแหล่งแน่นอน
(4)โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีซื้อสินค้าราคาสูงหรือสินค้าแบรนด์เนม น่าจะมีการพบกันโดยตรงที่ร้านหรือที่สาธารณะเพื่อตรวจสอบถึงความน่าเชื่อถือเสียก่อน
(5)เมื่อพบผู้ขาย ให้ผู้ซื้อตรวจสอบสินค้าว่า ทำงานได้ตามปกติหรือไม่ นอกจากนั้น กรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา ควรจะขอตรวจดูบัตรประชาชน, ข้อมูลบัญชีธนาคาร, ใบขับขี่, หนังสือเดินทาง ฯลฯ ส่วนกรณีผู้ขายเป็นบริษัทฯ ควรขอตรวจดูใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และอื่นๆตามความจำเป็น พร้อมกับตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบุคคลที่ติดต่อด้วย
(6)กรณีผู้ขายพักอาศัยอยู่นอกเมือง และอาจยากลำบากที่จะพบกันโดยตรง ขอแนะนำให้เพื่อนหรือตัวแทนอื่นที่อยู่เมืองเดียวกันตรวจสอบแทน
(7)บริษัท ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการแสดงข้อมูลสินค้า ส่งข้อมูลสินค้าปลอมแปลงสินค้าเลียนแบบ หรือสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นเข้ามาเพื่อแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ กรณีพบว่าสินค้ามีข้อสงสัยที่ส่อถึงเจตนาดังกล่าว ขอความกรุณาติดต่อบริษัทโดยเร็ว

2 การชำระเงิน
(1)ผู้ประสงค์จะซื้อสินค้ากรุณาอย่าชำระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าแก่ผู้ขายที่ไม่รู้จัก
(2)ผู้ประสงค์จะซื้อสินค้ากรุณาใช้ความระมัดระวังในการถูกล่อลวงให้ติดเบ็ด (Phishing)
หมายเหตุ - การล่อลวงให้ติดเบ็ด (Phishing) หมายถึง การที่มีใครสักคนพยายามที่จะวางกับดักให้ผู้ขายตกหลุมพรางและแจ้งข้อมูลที่เป็นความลับ อาทิ รหัสลับ (Password) หมายเลขบัญชีธนาคาร, ข้อมูลบัตรเครดิต เป็นต้น จำเป็นต้องระวังอีเมล์ (หรือลิงค์) ที่แจ้งให้คีย์ข้อมูลรหัสลับ (Password) อันเกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อีเมล์ (หรือลิงค์) ที่อ้างชื่อธนาคาร สถาบันการเงิน หรือ เว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงนั้น ไม่ควรคลิกจะดีกว่า กรุณาเปิดเว็บไซต์ของธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆ โดยตรง
(3)เมื่อผู้ขายเร่งรัดให้ชำระเงินทั้งหมดโดยเร็ว หรือระบุให้แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต  จำเป็นต้องระมัดระวังไว้ก่อน
(4)กรณีที่ผู้ขายระบุให้ผู้ซื้อชำระเงินค่าสินค้าก่อนดำเนินการ กรุณาตรวจสอบบัตรประชาชน ใบขับขี่ ตลอดจนข้อมูลธนาคารนั้นๆ ว่าตรงกับผู้ขายจริงหรือไม่

3 อื่นๆ
(1)บริษัทฯไม่ประสงค์ให้ท่านแจ้งหมายเลขบัญชีของท่านแต่อย่างใด
(2)กรุณาระมัดระวัง หากมีเมล์หรือการสื่อสารรูปแบบอื่นๆที่อ้างชื่อบริษัทฯ แล้วสอบถามข้อมูลจากท่าน
(3)กรณีพบว่ามีพฤติกรรมหรือการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯทราบ

ขข้อ 5 การแก้ไข/การเพิ่มเติมง
1. บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ การแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางบริษัท
2. ในกรณีตามวรรคก่อนหน้า บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงเนื้อหาในการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว และวันที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่เหมาะสม แต่ไม่ต่ำกว่า 1 เดือนก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะลดเวลาในการแจ้งเตือนในกรณีที่บริษัทเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขหรือการเพิ่มเติมนั้นมีผลกระทบในทางที่เสียหายต่อผู้ใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
3. ข้อความในวรรคก่อนหน้านี้จะไม่บังคับใช้ในกรณีที่การปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้มี