Google Play มียอดดาวน์โหลด 28.3 พันล้านครั้งในไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 มากกว่า App Store ถึง 3 เท่า

Google Play มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ล่าสุดแซงหน้า App Store ของแอปเปิ้ลไปถึง 3 เท่าตัว

แน่นอนว่าในปัจจุบันนั้นอุปกรณ์ที่ขาดไปไม่ได้เลยสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันก็คือสมาร์ทโฟนนั่นเอง และในปี 2020 นี้ ก็ได้มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเพิ่มขึ้นโดยผู้คนนับล้านซึ่งใช้เวลาในการอยู่บ้านและใช้เวลาออนไลน์กันมากขึ้น ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเขตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 นั่นเอง ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 ก็พบว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนในระบบ Android นั้น มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเพิ่มมากขึ้นเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียว

สำหรับยอดดาวน์โหลดใน Google Play เมื่อเทียบกับปีต่อปีแล้วก็พบว่าเพิ่มขึ้นสูงถึง 31% โดยในไตรมาสแรกของปี 2017 มียอดดาวน์โหลด Google Play อยู่ที่ 16.7 พันล้านครั้ง ในขณะที่ยอดดาวน์โหลดของ App Store ก็จะอยู่ที่ 6.5 พันล้านครั้งในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งน้อยกว่ายอดดาวน์โหลดของ Google Play อยู่ถึง 2.5 เท่า และในช่วง 12 เดือนต่อมาตัวเลขดาวน์โหลดเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 17.4 พันล้านและ 7.7 พันล้าน ตามลำดับ

ยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนในระบบ Android ก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2018 ยอดดาวน์โหลดของ Google Play ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 20.1 พันล้านครั้ง ในขณะที่ยอดดาวน์โหลดของ App Store ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2018 ก็ลดลงมา ลดลง 5% โดยมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ 7.2 พันล้านครั้ง และในไตรมาสที่ 4 ของปี 2019 จำนวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทั้ง Google Play และ App Store รวมกันแล้วสูงถึง 28.7 พันล้านครั้ง โดยยอดดาวน์โหลดของ Google Play คิดเป็นเกือบ 73% ของตัวเลขดังกล่าวเลยทีเดียว

และในปี 2020 ยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Google Play และ App Store ก็เพิ่มมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งก็เนื่องมาจากการกักตัวอยู่กับบ้านในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั่นเอง โดยในไตรมาสแรกของปี 2020 ยอดดาวน์โหลดของ Google Play นั้นเพิ่มขึ้นมาเป็น 24.3 พันล้าน และเพิ่มขึ้นมาเป็น 28.3 พันล้าน เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 ซึ่งเมื่อเทียบกันเป็นรายปีแล้วก็พบว่ามียอดดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นสูงถึง 31% ในขณะที่ยอดดาวน์โหลด App Store ก็พุ่งแตะ 9.3 พันล้านในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2020 แต่ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 จำนวนการดาวน์โหลดนั้นได้ลดลงมาอยู่ที่ 8.2 พันล้าน

และนอกเหนือจากการเป็นผู้นำในด้านจำนวนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้ว Google Play ก็ยังเป็นตัวแทนของร้านค้าจำหน่ายแอปพลิเคชันที่มีให้เลือกมากที่สุด โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 ก็มี แอปพลิเคชันให้เลือกถึงกว่า 2.7 ล้านแอป ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.85% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และในส่วนของ App Store ของ Apple ก็เรียกได้ว่าเป็นร้านค้าแอปพลิเคชันอันดับ 2 ที่มีแอปพลิเคชันให้เลือกใช้งาน เกือบ 1.82 ล้านแอปสำหรับ iOS ซึ่งลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2020 ในขณะที่ Windows Store และ Amazon Store ก็มีแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานให้เลือกถึง 669,000 และ 450,000 แอป ตามลำดับ

จากสถิติการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็จะพบว่าแอปเกมนั้นเป็นหมวดหมู่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน Google Play Store โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 ก็มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในหมวดหมู่เกมคิดเป็น 13.49% ของแอปที่พร้อมใช้งาน ในขณะที่แอปในหมวดหมู่เพื่อการศึกษาก็มียอดดาวน์โหลดรองลงมาเป็นอันดับ 2 ซึ่งคิดเป็น 9.11% โดยมีแอปสำหรับธุรกิจและเครื่องมือตามมาด้วยส่วนแบ่ง 6.95% และ 5.98% ตามลำดับ