ในขณะที่โลกกำลังเริ่มต้นยุค 5G ทาง China Mobile และมหาวิทยาลัย Tsinghuaได้ร่วมมือกันเตรียมที่จะนำโลกเข้าสู่ยุค 6

China Mobile และ มหาวิทยาลัย Tsinghua ของประเทศจีนได้มีข้อตกลงร่วมกันในการก่อตั้งสถาบันวิจัยพัฒนา และนำจุดแข็งที่มีของแต่ละองค์กรมาศึกษาและทำการวิจัยพัฒนาร่วมกัน เพื่อคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ในการขับเคลื่อนโลกโลกจากยุค 5G ให้เข้าสู่ยุค 6G

ในขณะที่ทุกวันนี้ผู้คนทั่วโลกต่างเฝ้ารอที่จะสัมผัสความเป็นที่สุดของเทคโนโลยีในยุค 5G ที่กำลังจะมาถึง แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่ประเทศจีน ประเทศซึ่งเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี 5G ของโลกนั้น กลับมีการเริ่มต้นที่จะก้าวไปสู่เทคโนโลยีแห่งยุคใหม่อย่าง 6G กันแล้ว

มีรายงานข่าวว่าทาง China Mobile และ มหาวิทยาลัย Tsinghua ได้ประกาศถึงความร่วมมือของทั้งสองเกี่ยวกับการนำเอาจุดแข็งของทั้ง 2 องค์กรที่มีในเรื่องของการผลิตและการเรียนรู้ มาทำงานร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดการเร่งพัฒนานวัตกรรมต่างๆอันเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งรายละเอียดภายในข้อตกลงครั้งนี้ของทั้ง 2 ฝ่าย คือการให้ความร่วมมือกันทำการวิจัยและพัฒนาเรื่องของเครือข่ายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในอนาคต, การใช้อินเตอร์เน็ตเจนเนอเรชั่นถัดไป, ระบบ AI และสิ่งต่างๆทั้งหมดที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาสู่ยุค 6G โดยทั้ง 2 จะมีการก่อตั้งสถาบันวิจัยร่วมกันเพื่อทำการคิดค้นวิจัยเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นใหม่ๆ และนำสิ่งที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยร่วมกันไปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยี

ทั้งทาง China Mobile และมหาวิทยาลัย Tsinghua ล้วนแต่มีบุคลากรทีมีพรสวรรค์ มีความรู้ความสามารถมาทำงานร่วมกันพัฒนา บูรณาการนวัตกรรม และเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และขับเคลื่อนเทคโนโลยีไปสู่อนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง China Mobile เองมีบุคลากรในส่วนของงานวิจัยและพัฒนามากกว่า 10,000 คน มีการลงทุนในเรื่องวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 20,000,000,000 CNY หรือประมาณ 9,131,062,000 THB มีโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญมากถึง 172 โครงการ รวมถึงมีการยื่นขอจดสิทธิบัตรเกินกว่า 16,000 รายการ

ใครจะรู้ว่าการร่วมมือของทั้ง 2 องค์กรในครั้งนี้ อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีในยุค 5G เข้าสู่ยุค 6G นั้นใช้เวลาที่สั้นลงกว่าที่คาดคิดกันเอาไว้ก็เป็นได้ ณ เวลานี้เราอาจจะยังจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีของยุค 6G กันไม่ออก แต่เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุค 5G อย่างสมบูรณ์เราจะได้สัมผัสถึงกลิ่นอายความตื่นตาตื่นใจของเทคโนโลยีในยุค 6G อย่างแน่นอน