องค์การอนามัยโลกประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า "การติดเกม" เป็นโรคชนิดหนึ่ง

ทางองค์การอนามัยโลกได้ทำการเพิ่มรายชื่อ "โรคติดเกม" เข้าไปเป็นโรคชนิดหนึ่งในคู่มือแนวทางการจำแนกโรคฉบับล่าสุด แม้ว่าจะมีการคัดค้านจากกลุ่มผู้ค้าเกมก็ตาม

ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณเดือนมิถุนายนปี 2018 ทางองค์กรอนามัยโลกได้เพิ่มเรื่องของการติดการเล่นเกมไปเป็นส่วนหนึ่งในหมวดหมู่ของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ได้รวมถึงเรื่องของการใช้อินเตอร์เน็ต, คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนมากเกินไปอยู่ในหมวดหมู่นี้ด้วยเช่นกัน แต่มาคราวนี้ทางองค์กรอนามัยโลกได้ทำการปรับเพิ่มเรื่องของ "โรคติดเกม" เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือแนวทางการจำแนกโรคเป็นที่เรียบร้อย หรือที่เรียกว่า International Classification of Diseases (ICD)

ถึงแม้ว่าการบรรจุเรื่อง "โรคติดเกม" ขององค์กรอนามัยโลกในครั้งนี้ จะได้รับแรงต้านจากสมาคมผู้ค้าเกมก็ตามที เพราะวงการอุตสาหกรรมเกมอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของยอดขายเกมหากทางองค์กรอนามัยโลกทำการประกาศว่าการติดเกมเป็นโรคที่ต้องรักษา แต่ทว่าการทักท้วงในครั้งนี้นั้นไม่เป็นผลทางองค์กรอนามัยโลกยังคงอนุมัติที่จะบรรจุ "โรคติดเกม" เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ ICD

"โรคติดเกม" จะอยู่ในหมวดหัวข้อ "ความผิดปกติอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการเสพติด" ของ ICD ซึ่งได้อธิบายในเรื่องพฤติกรรมการเสพติดนี้ไว้ว่า เป็นรูปแบบของการเล่นเกมแบบต่อเนื่องซ้ำๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมในรูปแบบของออนไลน์ หรือว่าออฟไลน์ก็ตามที โดยอาการของโรคนี้จะค่อยๆให้ความสำคัญของการเล่นเกมมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งการเล่นเกมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากว่าเรื่องอื่นๆในชีวิต และจะเพิ่มเวลาในการเล่นเกมต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆ จนส่งผลเสียกับชีวิต สำหรับเรื่อง "โรคติดเกม" นี้ไม่ใช่ปัญหาใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้น สมาคมจิตแพทย์ของอเมริกันได้มองเห็นปัญหาของเรื่องนี้ และพยายามจะแก้ไขปัญหานี้ตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมาแล้ว

อันที่จริงถึงแม้ว่าการติดเกม จะไม่ถูกบรรจุในรายชื่อการจำแนกโรค ICD ก็ตามที แต่พฤติกรรมดังกล่าว ก็เป็นที่น่าห่วงของสังคมอยู่ดี ซึ่งทุกคนในสังคมล้วนแต่ต้องช่วยกันให้ผู้ที่ติดเกมมากจนเกินไปนั้น สามารถที่จะหลุดพ้นจากอาการดังกล่าวให้ได้ เพราะมันจะไม่ได้ส่งผลเสียเฉพาะผู้ที่ติดเกมเท่านั้น มันยังส่งผลกระทบสู่สังคมในวงกว้างด้วยเช่นกัน การเล่นเกมไม่ใช่สิ่งไม่ดี แต่การเล่นเกมมากจนเกินไป จนละเลยการทำกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตต่างหากที่เป็นสิ่งไม่ดี ก่อให้เกิดปัญหา ดังนั้นเราทุกคนต้องร่วมมือช่วยกัน โดยเริ่มจากการดูแลคนใกล้ชิด หากพบว่าเขาเหล่านั้นกำลังที่จะเป็นโรคติดเกม

  • รูปภาพจาก  xbox.com