บัตรเครดิตที่ดีที่สุดคะแนนสะสม (Reward Credit Cards) Thailand June 2019

154 บัตรเครดิต
20.00% ต่อปี
1,600 บาท ต่อปี ฟรีเมื่อใช้จ่าย 12 ครั้ง/ปี
25 บาท = 1 คะแนน
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2888-8888 
อีเมล์
Info@kasikornbank.com
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
20.00% ต่อปี
1,600 บาท ต่อปี ฟรีเมื่อใช้จ่าย 12 ครั้ง/ปี
25 บาท = 1 คะแนน
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2888-8888 
อีเมล์
Info@kasikornbank.com
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
97

KBank Air Asia Credit Card

20.00% ต่อปี
1,600 บาท ต่อปี
25 บาท = 1 คะแนน
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2888-8888 
อีเมล์
Info@kasikornbank.com
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
97

Air Asia-KBank Credit Card Platinum

20.00% ต่อปี
1,600 บาท ต่อปี
25 บาท = 1 คะแนน
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2888-8888 
อีเมล์
Info@kasikornbank.com
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
97

Bangkok Hospital-KBank Credit Card Gold

20.00% ต่อปี
1,600 บาท ต่อปี
25 บาท = 1 คะแนน
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2888-8888 
อีเมล์
Info@kasikornbank.com
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
97

Bangkok Hospital-KBank Credit Card Platinum

20.00% ต่อปี
1,600 บาท ต่อปี
25 บาท = 1 คะแนน
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2888-8888 
อีเมล์
Info@kasikornbank.com
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
97

His&Her-KBank Credit Card

 • บัตรเครดิตกสิกรไทย Kasikorn Bank Credit Cards
 • Kbank Reward Point ทุก 25 บาทของแต่ละรายการใช้จ่ายสามารถแลกรับของรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น บัตรของขวัญ, ไมล์สะสม Royal Orchid Plus, คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส (Flyer Bonus Point), เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต Kbank Instant Reward เป็นต้น
 • Kbank Instant Reward คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 100 บาท
20.00% ต่อปี
1,600 บาท ต่อปี
25 บาท = 1 คะแนน
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2888-8888 
อีเมล์
Info@kasikornbank.com
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
97

His&Her-KBank Credit Card Gold

 • บัตรเครดิตกสิกรไทย Kasikorn Bank Credit Cards
 • Kbank Reward Point ทุก 25 บาทของแต่ละรายการใช้จ่ายสามารถแลกรับของรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น บัตรของขวัญ, ไมล์สะสม Royal Orchid Plus, คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส (Flyer Bonus Point), เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต Kbank Instant Reward เป็นต้น
 • Kbank Instant Reward คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 100 บาท
20.00% ต่อปี
1,600 บาท ต่อปี
25 บาท = 1 คะแนน
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2888-8888 
อีเมล์
Info@kasikornbank.com
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
97

His&Her-KBank Credit Card Platinum

 • บัตรเครดิตกสิกรไทย Kasikorn Bank Credit Cards
 • Kbank Reward Point ทุก 25 บาทของแต่ละรายการใช้จ่ายสามารถแลกรับของรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น บัตรของขวัญ, ไมล์สะสม Royal Orchid Plus, คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส (Flyer Bonus Point), เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต Kbank Instant Reward เป็นต้น
 • Kbank Instant Reward คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 100 บาท
20.00% ต่อปี
1,600 บาท ต่อปี
25 บาท = 1 คะแนน
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2888-8888 
อีเมล์
Info@kasikornbank.com
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
97

Robinson KBank Credit Card

 • บัตรเครดิตกสิกรไทย Kasikorn Bank Credit Cards
 • Kbank Reward Point ทุก 25 บาทของแต่ละรายการใช้จ่ายสามารถแลกรับของรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น บัตรของขวัญ, ไมล์สะสม Royal Orchid Plus, คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส (Flyer Bonus Point), เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต Kbank Instant Reward เป็นต้น
 • Kbank Instant Reward คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 100 บาท
20.00% ต่อปี
1,600 บาท ต่อปี
25 บาท = 1 คะแนน
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2888-8888 
อีเมล์
Info@kasikornbank.com
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
97

Robinson KBank Credit Card Platinum

 • บัตรเครดิตกสิกรไทย Kasikorn Bank Credit Cards
 • Kbank Reward Point ทุก 25 บาทของแต่ละรายการใช้จ่ายสามารถแลกรับของรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น บัตรของขวัญ, ไมล์สะสม Royal Orchid Plus, คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส (Flyer Bonus Point), เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต Kbank Instant Reward เป็นต้น
 • Kbank Instant Reward คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 100 บาท
20.00% ต่อปี
1,600 บาท ต่อปี
25 บาท = 1 คะแนน
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2888-8888 
อีเมล์
Info@kasikornbank.com
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
112

American Express Card

 • บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส American Express Credit Cards
 • เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด ทุกๆ 25 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส สิทธิ์ในการโอนคะแนนสะสมไปยังรายการพิเศษ ผู้บินประจำ และรายการผู้พักประจำ เพื่อแลกรับของรางวัลฟรี หรือที่พักฟรี ด้วยค่าธรรมเนียมรายปีเพียง 500 บาท
20.00% ต่อปี
1,765.50 บาท ต่อปี
25 บาท = 1 คะแนน
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2273-5544
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
113

UOB Black

 • บัตรเครดิตยูโอบี UOB Credit Cards
 • รายการสะสมคะแนนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ทุก 25 บาท จะได้รับ 1 คะแนน ซึ่งสามารถนำคะแนนสะสมไปแลกของกำนัล หรือแลกไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส
20.00% ต่อปี
2,000 บาท ต่อปี ฟรีเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรต่อปีครบ 100,000 บาทขึ้นไป
25 บาท = 1 คะแนน
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2343-3000
อีเมล์
webmaster@uob.co.th
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
113

Citibank Big C VISA Platinum

 • บัตรเครดิตซิตี้แบงค์ Citibank Credit Cards
 • รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ดสำหรับทุกๆ การใช้จ่ายผ่านบัตรฯ (25 บาท = 1 คะแนน) * ยกเว้นการให้คะแนนสะสมฯ สำหรับการเบิกเงินสด Cash Advance on Phone/Online การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การใช้จ่าย ณ สถานีบริการน้ำมันอื่นๆ นอกเหนือจากเชลล์ การใช้จ่าย ณ ไฮเปอร์มาร์ทอื่นๆ นอกเหนือจากบิ๊กซี ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทุกประเภทและดอกเบี้ย, ไม่จำกัดจำนวนคะแนนสะสมฯ
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รวม 6,000 บาทขึ้นไป/รอบบัญชี รับคะแนนสะสมฯ 12.5 คะแนน (เทียบเท่ากับการได้รับส่วนลด 5%) สำหรับทุกๆ 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ ห้างบิ๊กซี หรือหากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รวมไม่ถึง 6,000 บาท/รอบบัญชีจะได้รับคะแนนสะสมฯ 5 คะแนน (เทียบเท่ากับการได้รับส่วนลด 2%)
 • ดูเพิ่มเติม
20.00% ต่อปี
2,000 บาท ต่อปีฟรีค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อใช้จ่าย 100,000 บ./ปี
25 บาท = 1 คะแนน
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
1588
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
115

Bangkok Bank Visa Platinum Toyota Credit Card

20.00% ต่อปี
3,000 บาท ต่อปีปีแรก: ฟรีปีถัดไป 3,000 บ./ปียกเว้น หากใช้จ่าย 5,000 บ./ปี ขึ้นไป
25 บาท = 1 คะแนน
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2638-4000
อีเมล์
info@bangkokbank.com
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
115

Bangkok Bank Visa Platinum Credit Card

 • บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ Bangkok Bank Credit Cards
 • ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ทั้งการใช้จ่ายภายในหรือต่างประเทศ เพื่อนำมาแลกรับของกำนัลได้ง่ายๆ และรวดเร็วกับรายการ Bualuang Thank You Rewards
20.00% ต่อปี
3,000 บาท ต่อปี
25 บาท = 1 คะแนน
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2638-4000
อีเมล์
info@bangkokbank.com
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
117

American Express Gold

 • บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส American Express Credit Cards
 • เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด: ทุกๆ 25 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส สิทธิ์ในการโอนคะแนนสะสมไปยังรายการพิเศษ ผู้บินประจำ และรายการผู้พักประจำ เพื่อแลกรับของรางวัลฟรี หรือที่พักฟรี ด้วยค่าธรรมเนียมรายปีเพียง 500 บาท
20.00% ต่อปี
3,210 บาท ต่อปี
25 บาท = 1 คะแนน
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2273-5544
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
118

KBank Mastercard Classic

20.00% ต่อปี
3,500 บาท ต่อปี
25 บาท = 1 คะแนน
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2888-8888 
อีเมล์
Info@kasikornbank.com
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
118

KBank Visa Classic

20.00% ต่อปี
3,500 บาท ต่อปี
25 บาท = 1 คะแนน
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2888-8888 
อีเมล์
Info@kasikornbank.com
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
118

KBank Mastercard Gold

20.00% ต่อปี
3,500 บาท ต่อปี
25 บาท = 1 คะแนน
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2888-8888 
อีเมล์
Info@kasikornbank.com
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ

จำกัดการค้นหาของคุณ