บัตรเครดิตกรุงไทยและโปรโมชั่น (Krungthai Credit Cards) Thailand April 2019

87 บัตรเครดิต
37

KTC - Bangkok Airways World Rewards MasterCard

18.00% 18% ต่อปี
5,000 บาท/ปี
 • Reward
 • Mileage
 • Shopping
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2665- 5000
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
37

KTC - Bangkok Airways Visa Signature

18.00% 18% ต่อปี
5,000 บาท/ปี
 • Reward
 • Mileage
 • Shopping
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2665- 5000
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
37

KTC X - Bangkok Airways World Rewards MasterCard

18.00% 18% ต่อปี
5,000 บาท/ปี
 • Cashback
 • Reward
 • Mileage
 • Shopping
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2665- 5000
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
37

KTC X - Bangkok Airways Visa Signature

18.00% 18% ต่อปี
5,000 บาท/ปี
 • Reward
 • Mileage
 • Shopping
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2665- 5000
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
37

KTC World Rewards Mastercard

18.00% 18% ต่อปี
5,000 บาท/ปี
 • Reward
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2665- 5000
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
37

KTC X World Rewards Mastercard

 • บัตรเครดิตกรุงไทย Krungthai Credit Cards
 • รับคะแนน X3 สำหรับสกุลเงินต่างประเทศ
 • ที่สุดสำหรับใช้จ่ายเปลี่ยนเป็นคะแนนสะสม
 • ประกันภัยการซื้อของออนไลน์
18.00% 18% ต่อปี
5,000 บาท/ปี
 • Reward
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2665- 5000
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
44

KTC - Bangkok Airways JCB Platinum

18.00% 18% ต่อปี
ฟรี
 • Reward
 • Mileage
 • Shopping
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2665- 5000
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
44

KTC - Bangkok Airways Platinum MasterCard

18.00% 18% ต่อปี
ฟรี
 • Reward
 • Mileage
 • Shopping
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2665- 5000
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
44

KTC - Bangkok Airways Visa Platinum

18.00% 18% ต่อปี
ฟรี
 • Reward
 • Mileage
 • Shopping
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2665- 5000
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
48

KTC Triam Udom Suksa School Alumni Titanium Master Card

20.00% ต่อปี
ฟรีตลอดชีพ
 • Cashback
 • Reward
 • Fuel rebate
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2665- 5000
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
48

KTC Khon Kaen University Alumni Titanium Master Card

 • บัตรเครดิตกรุงไทย Krungthai Credit Cards
 • สิทธิพิเศษกับสมาคมสิทธิ์เก่าแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คุ้มสุดๆกับสิทธิประโยชน์มากมาย
 • มั่นใจในทุกการเดินทาง
20.00% ต่อปี
ฟรีตลอดชีพ
 • Cashback
 • Reward
 • Shopping
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2665- 5000
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
48

KTC Faculty of Engineering Chulalongkorn University Alumni Titanium Master Card

 • บัตรเครดิตกรุงไทย Krungthai Credit Cards
 • สิทธิพิเศษกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คุ้มสุดๆกับสิทธิประโยชน์มากมาย
 • ร่วมสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20.00% ต่อปี
ฟรีตลอดชีพ
 • Cashback
 • Reward
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2665- 5000
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
48

KTC Faculty of Commerce and Accountancy Chulalongkorn University Alumni Titanium Master Card

 • บัตรเครดิตกรุงไทย Krungthai Credit Cards
 • สิทธิพิเศษกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คุ้มสุดๆกับสิทธิประโยชน์มากมาย
 • ร่วมสนับสนุนสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20.00% ต่อปี
ฟรีตลอดชีพ
 • Cashback
 • Reward
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2665- 5000
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
48

KTC Chiang Mai University Alumni Titanium Master Card

 • บัตรเครดิตกรุงไทย Krungthai Credit Cards
 • คุ้มค่าทุกการใช้จ่ายกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คุ้มสุดๆกับสิทธิประโยชน์มากมาย
 • ร่วมสนับสนุนสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20.00% ต่อปี
ฟรีตลอดชีพ
 • Cashback
 • Reward
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2665- 5000
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
48

KTC Vajiravudh College Alumni Titanium Master Card

 • บัตรเครดิตกรุงไทย Krungthai Credit Cards
 • สิทธิพิเศษกับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
 • มั่นใจในทุกการเดินทาง
 • ร่วมสนับสนุนสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
20.00% ต่อปี
ฟรีตลอดชีพ
 • Cashback
 • Reward
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2665- 5000
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
48

KTC Personal Management Association Titanium Master Card

 • บัตรเครดิตกรุงไทย Krungthai Credit Cards
 • สิทธิพิเศษกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
 • มั่นใจในทุกการเดินทาง
 • ร่วมสนับสนุนสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
20.00% ต่อปี
ฟรีตลอดชีพ
 • Reward
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2665- 5000
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
48

KTC Royal Thai Armed Forces Titanium Master Card

20.00% ต่อปี
ฟรีตลอดชีพ
 • Reward
 • Fuel rebate
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2665- 5000
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
48

KTC the Thai Red Cross Society Titanium Master Card

 • บัตรเครดิตกรุงไทย Krungthai Credit Cards
 • สิทธิพิเศษกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 • มั่นใจในทุกการเดินทาง
 • ร่วมสนับสนุนการระดมทุนกับศุนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
20.00% ต่อปี
ฟรีตลอดชีพ
 
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2665- 5000
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
48

KTC the Royal College of Orthopaedic Surgeon of Thailand Titanium Master Card

 • บัตรเครดิตกรุงไทย Krungthai Credit Cards
 • สิทธิพิเศษกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
 • มั่นใจในทุกการเดินทาง
 • ร่วมสนับสนุนการระดมทุนกับราชวิทยาลัย
20.00% ต่อปี
ฟรีตลอดชีพ
 • Reward
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2665- 5000
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
48

KTC Thai Pilots Association VISA Platinum

20.00% ต่อปี
ฟรีตลอดชีพ
 • Cashback
 • Reward
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2665- 5000
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม

Page 1 of 5

KTC บัตรเครดิต โปรโมชั่นผ่อน 0%

ทำไมคนที่มีบัตรเครดิตจะได้รับโอกาสดีกว่า? บางครั้งไปเห็นสินค้าที่ราคาถูก โปรโมชั่นดีๆ อยากจะได้ ทำให้พลาดโอกาสนั้นไป เพราะแค่เราไม่บัตรนั้น ก่อนจะซื้ออะไรให้วางแผนกันก่อนนะ

29/3/2019

ช่วงปีใหม่ ผมได้ไปถามผ่อนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ร้านแห่งหนึ่ง ปรากฏว่าทางร้านไม่ให้ผ่อน จะผ่อนได้จะต้องมีบัตรเครดิตเท่านั้น ทำให้ผมพลาดโอกาสดีไปครับ คนที่มีบัตรเครดิตจะได้รับโอกาสดีกว่า บางครั้งไปเห็นสินค้าที่ราคาถูก อยากจะได้ ทำให้พลาดโอกาสนั้นไปครับ ปัจจุบันนี้ทางร้านค้าต่างๆ กับธนาคารจะประสานงานร่วมมือกัน เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับห้างสรรพสินค้าและดึงให้ผู้ถือของบัตรเครดิตตัดสินใจที่จะรูดบัตรซื้อสินค้าเงินผ่อน วันนี้มาดูโปรโมชั่น KTC Flexi ว่าเราควรจะซื้ออะไร? เมื่อไร? ถึงจะคุ้มค่าที่สุด

โปรโมชั่นเด็ดๆ จาก Big C

ทําบัตรเครดิตทั้งดี ต้องดูว่า ร้านไหนที่เราใช้บ่อย สิทธิพิเศษสำหรับบัตร KTC ที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นผ่อนชำระ KTC 0% นานสูงๆ 24 เดือน บางอย่าเท่านั้น แถมแลกรับเครดิตเงินคืน 12% จากคะแนนที่แลก เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER จากยอดใช้จ่าย แต่ ลงทะเบียนผ่านทาง SMS พิมพ์ BCF วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 อย่าลืมต้องลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 15 ก.พ.2019-30 มิ.ย. 2019 เลือกร้านที่เราสั่งบ่อยๆ มีโปรบ่อยๆ ตรงกับความต้องการ สมมุติว่าเราได้ผ่อน สินค้าราคาประมาณ 60,000 บาท มีโปรโมชั่นอยู่ที่ 0% ภายในใน 6 เดือน ดังนั้นท่านจะต้องผ่อนเดือน ละ 10,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยที่เราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยสักบาทก็เพราะ เงื่อนไข 0% ในเวลา 6 เดือน สิ่งที่สำคัญเราจะต้องรู้ว่าเรามีเงินอยู่ในบัตรเครดิตมียอดคงเหลือเท่าไหร่ และเงินที่เหลืออยู่ใน บัตรเครดิตจะถูกตัดออกไปตามราคาสินค้านับ ตั้ง.แต่วันที่เราได้ซื้อสินค้านั้น ยกตัวอย่างเช่นเรามี วงเงินที่เหลืออยู่ในบัตรเครดิต 10,000 บาท เมื่อเราผ่อนชำระสินค้าราคา 3,000 บาท และทางธนาคารก็จะตัดยอดเงินออกไปเลย 3,000 บาทครับ ดังนั้นเราจะมีเงินเหลืออยู่ 7,000 บาท จากนั้นทางธนาคารจะคืนเงินให้เมื่อเรามีการ ผ่อนชำระในแต่ละเดือน เงินจะขึ้นมาเดือนละ 10,000 บาท เมื่อครบ 6 เดือน เงินจะคืนมาที่ 60,000 บาท ในเดือนที่เราได้ชำระหมดแล้วครับ

โปรโมชั่นเด็ดๆ สำหรับผ่อนโทรศัพท์

Smartphone Festival สุดยอดโปร 0% กับบัตร KTC ผ่อนสมาร์ทโฟนนานสูงสุด 25 เดือน ยังไม่จบรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก ใช้คะแนนขั้นต่ำ 2,000 คะแนน อย่าลืมต้องลงทะเบียนร่วมรายการ โดยการส่ง SMS พิมพ์ TC2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ตามด้วย #และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 0613845000 ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2019-30 เม.ย. 2019 เร็วๆ อย่าช้า

ถ้าเราจะผ่อนซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต เทคนิคก็คือเราจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนครั้งเดียวเลยครับ การที่เราชำระเงินขั้นต่ำจะทำให้เราเสียประโยชน์ในดอกเบี้ย 0% และเรายังต้องมาเจอกับดอกเบี้ยที่ผิดชำระหนี้อีกมากมายหลายประการ ดังนั้นในการผ่อนสินค้าด้วยบัตรเครดิต เราควรตัดสินใจอยู่ในความรอบคอบ อย่าใช้จ่ายตามความอำเภอใจครับ

หัวข้ออื่น ๆ ที่กำลังนิยมเกี่ยวกับบัตรเครดิต Krungthai

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ

จำกัดการค้นหาของคุณ