ประกาศยุติการให้บริการ

Priceprice.com จะยุติการให้บริการในวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2021 (ตามกำหนดการ)

เกี่ยวกับการสร้างบัญชีใหม่

ไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2021 (ตามกำหนดการ)

เกี่ยวกับการลงขายสินค้า

ยุติการลงขายสินค้าลงทะเบียนใหม่
ไม่สามารถลงขาย สินค้าลงทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2021 (ตามกำหนดการ)
สำหรับสินค้าที่ลงขายก่อนหน้าวันที่ 17 พฤษภาคม 2021
จะแสดงอยู่บนเว็บไซต์เป็นเวลา 30 วัน หลังจากนั้นจะถูกลบออกจากหน้าเว็บไซต์อย่างถาวร
ยุติการลงขายซ้ำ สำหรับสินค้าที่ถูกลงทะเบียนไว้
หลังจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2021 (ตามกำหนดการ) สินค้าที่ถูกวางขายเกิน 30 วัน จะไม่สามารถลงขายซ้ำได้อีก
คุณยังสามารถแก้ไขและเรียกดูสินค้าที่ลงขายได้ต่อไป

การโพสต์รีวิวและเว็บบอร์ด

ยุติบริการลงโพสต์ใหม่สำหรับรีวิวและเว็บบอร์ด
ไม่สามารถโพสต์รีวิวและเว็บบอร์ด ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2021 (ตามกำหนดการ)
ยุติบริการโพสต์เก่าสำหรับรีวิวและเว็บบอร์ด
รีวิวและเว็บบอร์ดจะสามารถเข้าชมได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2021 หลังจากนั้นจะถูกลบออกไปอย่างถาวร
หากมีข้อความหรือข้อมูลใดๆที่มีความสำคัญ กรุณาทำการบันทึกข้อมูลไว้ล่วงหน้า

กำหนดการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2021

ยุติการให้บริการดังต่อไปนี้:

  1. ยุติการลงทะเบียนบัญชีใหม่
  2. ยุติการลงขายสินค้าลงทะเบียนใหม่ และ ยุติการลงขายซ้ำสำหรับสินค้าที่เคยลงทะเบียนไว้
  3. ยุติการโพสต์รีวิวและเว็บบอร์ด
วันที่ 30 มิถุนายน ปี 2021

ยุติการให้บริการเว็บไซต์

เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Priceprice

แอพพลิเคชั่น Priceprice จะยุติการให้บริการตามกำหนดการเดียวกับเว็บไซต์ Priceprice.com

วันที่ 17 พฤษภาคม 2021

ยุติการให้บริการดังต่อไปนี้:

  1. ยุติการลงทะเบียนบัญชีใหม่
  2. ยุติการลงขายสินค้าลงทะเบียนใหม่ และ ยุติการลงขายซ้ำสำหรับสินค้าที่เคยลงทะเบียนไว้
  3. ยุติการโพสต์รีวิวและเว็บบอร์ด
วันที่ 30 มิถุนายน ปี 2021

ยุติการให้บริการแอพพลิเคชั่น
*แอพพลิเคชั่นจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้ในวันดังกล่าว

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวที่ทำการลงทะเบียนไว้ จะถูกลบออกจากระบบหลังจากที่เว็บไซต์ยุติการให้บริการ เนื่องโดยนโยบายความเป็นส่วนตัว

กราบขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนมาอย่างยาวนาน

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ