TOSHIBA GR-B145Z เปรียบเทียบราคา เช็คราคาล่าสุด

เปรียบเทียบราคา

สเปค

รีวิว

เว็บบอร์ด

คูปอง6

Filter
 • รุ่น
  สี
  • All
  • Silver
  • Pink
  • Orange
  • Green
  • Blue
 • เงี่อนไข
  เงี่อนไข
  • ทั้งหมด
  • ใหม่
  • มือสอง
 • ประเภทร้านค้า
  ประเภทร้านค้า
  • ทั้งหมด
  • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • มีหน้าร้าน
  • ร้านค้าออนไลน์
  • ผู้ขายบุคคลทั่วไป
 • วิธีการชำระเงิน
  วิธีการชำระเงิน
  • ทั้งหมด
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • พื้นที่
  พื้นที่
  • ทั้งหมด
  • ภาคกลาง-กรุงเทพมหานคร
  • ภาคกลาง-กำแพงเพชร
  • ภาคกลาง-นครปฐม
  • ภาคกลาง-นครสวรรค์
  • ภาคกลาง-นนทบุรี
  • ภาคกลาง-ปทุมธานี
  • ภาคกลาง-พิษณุโลก
  • ภาคกลาง-ลพบุรี
  • ภาคกลาง-สมุทรปราการ
  • ภาคกลาง-สมุทรสงคราม
  • ภาคกลาง-สมุทรสาคร
  • ภาคกลาง-สุพรรณบุรี
  • ภาคกลาง-สุโขทัย
  • ภาคกลาง-อยุธยา
  • ภาคกลาง-อ่างทอง
  • ภาคกลาง-เพชรบูรณ์
  • ภาคตะวันตก-กาญจนบุรี
  • ภาคตะวันตก-ตาก
  • ภาคตะวันตก-ประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคตะวันตก-ราชบุรี
  • ภาคตะวันตก-เพชรบุรี
  • ภาคตะวันออก-จันทบุรี
  • ภาคตะวันออก-ฉะเชิงเทรา
  • ภาคตะวันออก-ชลบุรี
  • ภาคตะวันออก-ปราจีนบุรี
  • ภาคตะวันออก-ระยอง
  • ภาคตะวันออก-สระแก้ว
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-กาฬสินธุ์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ขอนแก่น
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ชัยภูมิ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครพนม
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บุรีรัมย์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-มหาสารคาม
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-มุกดาหาร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ยโสธร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ร้อยเอ็ด
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ศรีสะเกษ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สกลนคร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สุรินทร์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อำนาจเจริญ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุดรธานี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุบลราชธานี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-เลย
  • ภาคเหนือ-ลำปาง
  • ภาคเหนือ-ลำพูน
  • ภาคเหนือ-เชียงราย
  • ภาคเหนือ-เชียงใหม่
  • ภาคเหนือ-แพร่
  • ภาคใต้-กระบี่
  • ภาคใต้-ชุมพร
  • ภาคใต้-ตรัง
  • ภาคใต้-นครศรีธรรมราช
  • ภาคใต้-ปัตตานี
  • ภาคใต้-ภูเก็ต
  • ภาคใต้-สงขลา
  • ภาคใต้-สตูล
  • ภาคใต้-สุราษฎร์ธานี
1

4,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
14 รายการเพิ่มเติม
 • Silver
 • Blue
 • Orange
4,890 บาท -
1

4,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

4,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Silver
1

4,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,090 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,390 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,390 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Blue
1

5,421 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Blue
1

5,529 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Silver
1

9,045 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

9,527 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

9,654 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Orange
1

9,654 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Silver
 • Blue
 • Orange
4,890 บาท -
2

4,880 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • จัดส่งฟรี
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2 รายการเพิ่มเติม 5,579 บาท -
2

5,579 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • จัดส่งฟรี
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

5,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • จัดส่งฟรี
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด 5,579 บาท -
3

4,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และ มีหน้าร้าน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Silver
 • Pink
 • Orange
 • Green
 • Blue

ลงสินค้ามีขายจริง ของใหม่แกะกล่อง มีปัญหา 7 วัน เปลี่ยนเครื่องใหม่ ราคาถูกกว่าห้าง โทรสอบถามที่ 086-996-8666 Hotline 088-376-6565 email : unionhient2015@gmail.com...เพิ่มเติม ปิด

3

4,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
2 รายการเพิ่มเติม
 • Blue
5,790 บาท -
3

5,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
 • Blue
3

5,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Blue
5,790 บาท -
3

4,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งภายใน 1-3 วันทำการ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

4,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Orange
2 รายการเพิ่มเติม
 • Silver
4,890 บาท -
3

4,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Silver
3

4,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Silver
4,890 บาท -
7

4,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • Pink
 • Orange
 • Green
 • Blue
1 รายการเพิ่มเติม 4,900 บาท -
7

4,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด 4,900 บาท -
8

5,050 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รับประกัน รับประกันสินค้า 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
9

5,290 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • จัดส่งฟรี
 • ส่งภายใน 1-3 วัน
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Silver
 • Pink
 • Orange
 • Green
 • Blue
10

5,390 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Silver
 • รับประกัน รับประกันสินค้า 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
2 รายการเพิ่มเติม
 • Orange
 • Blue
5,390 บาท -
10

5,390 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Orange
 • รับประกัน รับประกันสินค้า 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
10

5,390 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Blue
 • รับประกัน รับประกันสินค้า 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Orange
 • Blue
5,390 บาท -
10

5,390 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
12

5,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และ มีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
 • ส่งภายใน 1-2 วัน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Silver
 • Pink
 • Orange
 • Green
 • Blue
 • รับประกัน 1 ปี
12

5,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
 • ส่งภายใน 3-5 วันในกทม./ ตจว. ภายใน 7 วัน
  • Credit Card
  • อื่นๆ
14

5,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
15

6,628 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Orange
 • รับประกัน รับประกันตัวสินค้า 1 ปี/รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
1 รายการเพิ่มเติม
 • Silver
6,628 บาท -
15

6,628 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Silver
 • รับประกัน รับประกันตัวสินค้า 1 ปี/รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Silver
6,628 บาท -
 • * ราคาปรับปรุงเมื่อ 23/9/2020.
 • * ราคานี้เป็นราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากUSDเป็น THBเมื่อ 23/9/2020.

รายละเอียดสินค้าของ TOSHIBA GR-B145Z

ประเภท ประเภท ตู้เย็นแบบประตูเดียว
ขนาด ขนาด 556x1026x562mm
น้ำหนัก 32 kg
ความจุ ความจุ 140 L
ช่องแช่แข็ง 31 L
ช่องแช่เย็น 109 L

TOSHIBA GR-B145Z ในไทยราคาเริ่มต้นที่ 4,790 บาท

ราคาต่ำสุดของ TOSHIBA GR-B145Z คือ 4,790 บาท ที่ร้าน Lazada ลาซาด้า, ซึ่งถูกกว่า GR-B145Z ของร้าน Lazada ลาซาด้า (9,654 บาท) ถึง 50%. ราคาล่าสุดของ TOSHIBA GR-B145Z ถูกอัพเดทวันที่ 23/9/2020 16:03.

ราคาบางส่วนของ TOSHIBA GR-B145Z ในประเทศไทย

ชื่อร้านค้า ราคา ค่าบริการจัดส่งต่าง
Lazada ลาซาด้า 4,790 บาท ติดต่อร้านค้า
Power buy, เพาเวอร์บาย 4,880 บาท จัดส่งฟรี
ยูเนี่ยน ไฮเอนท์ 4,890 บาท ติดต่อร้านค้า
LazMall 4,890 บาท ติดต่อร้านค้า
smtv 4,890 บาท ติดต่อร้านค้า

รีวิวของ TOSHIBA GR-B145Z

รีวิวโดยผู้ใช้ : 31รีวิว

ดีไซน์ 4.0
การใช้งานง่าย 4.1
ความเงียบ 3.7
ขนาด 3.9
ฟังค์ชั่น 3.9
รวมทั้งหมด 3.9

Aim MooIm

ขนาดกำลังดี ใช้งานได้ไม่มีปัญหา

กับบ้านที่มีกันสามคนพ่อแม่ลูกตู้เย็นรุ่นนี้ถือว่ากำลังพอดีกับการใช้งานที่บ้านเราค่ะ เพราะสามารถแช่ของได้ทั้งของสด ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 4.0
 • วันที่ : 19/9/2019
 • รีวิวโดย Aim MooIm

Wut Wuttichai

กระจายความเย็นได้ดี

ตู้เย็นกระจายความเย็นได้ดีมากครับ ดูเหมือนจะเล็ก แต่ว่าด้านในจุของได้มากกว่าที่คิดครับ ชั้นวางของมีความคงทนแข็งแรง ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 4.0
 • วันที่ : 20/7/2019
 • รีวิวโดย Wut Wuttichai

Fronter P

ชั้นวางกว้าง จุของได้เยอะ

ชั้นวางผมว่ากว้างดีคับ เพราะว่ารุ่นก่อนที่เคยซื้อ เวลาที่วางเครื่องดื่มที่เป็นกระป๋องจะวางแนวตั้งไม่ได้ ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 4.0
 • วันที่ : 22/5/2019
 • รีวิวโดย Fronter P

เว็บบอร์ดของ TOSHIBA GR-B145Z

Nokangka Nokangka

TOSHIBA GR-B145Z

TOSHIBA GR-B145Z ราคา 2990.- บาท ซื้อราคานีั้ได้จริงหรือค่ะ สินค้า มือ 1 หรือ มือ 2 ค่ะ

 • อัพเดทล่าสุด : 29/10/2019
 • โพสต์โดย Nokangka Nokangka
 • ตอบกระทู้นี้ : 0 คำตอบ

PanG Chu

ใช้ดีมั้ยอ่ะคะ ใครเจอปัญหาบ้างป่าว

ใช้ดีมั้ยอ่ะคะ ใครเจอปัญหาบ้างป่าว

 • อัพเดทล่าสุด : 25/10/2019
 • โพสต์โดย PanG Chu
 • ตอบกระทู้นี้ : 9 คำตอบ
 • 1 คำตอบดีๆ

เจ วิทวัทย์

รุ่นนี้เป็นไงบ้าง ประหยัดไฟไหมครับ

อยากได้เอาไว้ในห้องพักคับสัก 20 เครื่อง รุ่นนี้เป็นไงบ้าง ประหยัดไฟไหมครับ

 • อัพเดทล่าสุด : 25/7/2019
 • โพสต์โดย เจ วิทวัทย์
 • ตอบกระทู้นี้ : 9 คำตอบ

Surapa23

มีระบบกำจัดกลิ่นมั้ยคะ

มีระบบกำจัดกลิ่นมั้ยคะ

 • อัพเดทล่าสุด : 17/2/2019
 • โพสต์โดย Surapa23
 • ตอบกระทู้นี้ : 3 คำตอบ

nina ning

ประหยัดไฟมั้ย มอเตอร์ดังมั้ย

ประหยัดไฟมั้ย มอเตอร์ดังมั้ย

 • อัพเดทล่าสุด : 1/2/2019
 • โพสต์โดย nina ning
 • ตอบกระทู้นี้ : 3 คำตอบ

Top5 ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง TOSHIBA

 • 1

  TOSHIBA GR-B145Z

  ราคาถูกที่สุด : 4,790 บาท

  • ตู้เย็นแบบประตูเดียว
  • 140 L
 • 2

  TOSHIBA GR-T41KBZ

  ราคาถูกที่สุด : 8,245 บาท

  • ตู้เย็นแบบมีช่องแช่แข็งด้...
  • 363 L
 • 3

  TOSHIBA GR-B189

  ราคาถูกที่สุด : 3,817 บาท

  • ตู้เย็นแบบประตูเดียว
  • 181.6 L
 • 4

  TOSHIBA GR-R41KD

  ราคาถูกที่สุด : 11,990 บาท

  • ตู้เย็นแบบมีช่องแช่แข็งด้...
  • 340 L
 • 5

  TOSHIBA GR-A906Z

  ราคาถูกที่สุด : 4,450 บาท

  • ตู้เย็นแบบประตูเดียว
  • 88.6 L

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ TOSHIBA GR-B145Z

TOSHIBA GR-B145Z ราคาถูกที่สุดเท่าไหร่ ?

TOSHIBA GR-B145Z มีความจุเท่าไหร่ ?

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ