TCL 32 in. LED32S62 เปรียบเทียบราคา เช็คราคาล่าสุด

อันดับราคาถูกสุด 5,490 บาท ราคา 24 รายการ
ไปที่ร้านค้า Lazada ลาซาด้า
รุ่นที่เกี่ยวข้อง
TCL 32 in. LED32S62

เปรียบเทียบราคา

สเปค

รีวิว

เว็บบอร์ด

Filter
 • เงี่อนไข
  เงี่อนไข
  • ทั้งหมด
  • ใหม่
  • มือสอง
 • ประเภทร้านค้า
  ประเภทร้านค้า
  • ทั้งหมด
  • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • มีหน้าร้าน
  • ร้านค้าออนไลน์
  • ผู้ขายบุคคลทั่วไป
 • วิธีการชำระเงิน
  วิธีการชำระเงิน
  • ทั้งหมด
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • พื้นที่
  พื้นที่
  • ทั้งหมด
  • ภาคกลาง-กรุงเทพมหานคร
  • ภาคกลาง-นครสวรรค์
  • ภาคกลาง-นนทบุรี
  • ภาคกลาง-ปทุมธานี
  • ภาคกลาง-พิษณุโลก
  • ภาคกลาง-ลพบุรี
  • ภาคกลาง-สมุทรปราการ
  • ภาคกลาง-สมุทรสาคร
  • ภาคกลาง-สุพรรณบุรี
  • ภาคกลาง-อยุธยา
  • ภาคตะวันตก-กาญจนบุรี
  • ภาคตะวันตก-ประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคตะวันตก-ราชบุรี
  • ภาคตะวันออก-จันทบุรี
  • ภาคตะวันออก-ชลบุรี
  • ภาคตะวันออก-ระยอง
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ขอนแก่น
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บุรีรัมย์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สกลนคร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สุรินทร์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุดรธานี
  • ภาคเหนือ-ลำปาง
  • ภาคเหนือ-เชียงราย
  • ภาคเหนือ-เชียงใหม่
  • ภาคใต้-ตรัง
  • ภาคใต้-ภูเก็ต
  • ภาคใต้-สงขลา
  • ภาคใต้-สุราษฎร์ธานี
1

5,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกันศูนย์ 1 ปี
17 รายการเพิ่มเติม 5,500 บาท -
1

5,500 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกันศูนย์ 1 ปี
1

5,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,889 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,938 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,950 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,958 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

6,028 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

6,138 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

6,198 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

6,290 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน รับประกันศูนย์ 1 ปี
1

6,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

6,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

6,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

9,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด 5,500 บาท -
2

5,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • จัดส่งฟรี
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

5,650 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
4

6,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00น.
  • Credit Card
4

6,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1 รายการเพิ่มเติม 6,990 บาท -
4

6,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด 6,990 บาท -
4

6,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งภายใน 1-3 วันทำการ
  • Credit Card
  • อื่นๆ

TCL 32 in. LED32S62 ในไทยราคาเริ่มต้นที่ 5,490 บาท

ราคาต่ำสุดของ TCL 32 in. LED32S62 คือ 5,490 บาท ที่ร้าน Lazada ลาซาด้า, ซึ่งถูกกว่า 32 in. LED32S62 ของร้าน Lazada ลาซาด้า (9,990 บาท) ถึง 45%. ราคาล่าสุดของ TCL 32 in. LED32S62 ถูกอัพเดทวันที่ 19/3/2019 08:54.

ราคาบางส่วนของ TCL 32 in. LED32S62 ในประเทศไทย

ชื่อร้านค้า ราคา ค่าบริการจัดส่งต่าง
Lazada ลาซาด้า 5,490 บาท ติดต่อร้านค้า
Power buy, เพาเวอร์บาย 5,590 บาท จัดส่งฟรี
Topvalue 5,650 บาท ติดต่อร้านค้า
HomePro (โฮมโปร) 6,490 บาท มีค่าจัดส่ง
JD CENTRAL 6,490 บาท ติดต่อร้านค้า

รายละเอียดสินค้าของ TCL 32 in. LED32S62

ประเภท ประเภททีวี LED แอลอีดี , Smart TV
รายละเอียดสินค้า ขนาดหน้าจอ 32 inches
ความละเอียดหน้าจอ 1366x768
LED Backlight yes
Contrast Ratio 3,000,000:1
ความสว่าง 300 cd/m2
อัตราความเร็วในการตอบสนองภาพ 6.5 ms
การเชื่อมต่อ HDMI 3 x
ขนาด ขนาด (กว้างxสูงxลึก) 43.5 x 8.1 x 73.4 cm
48.2 x 8.16 x 73.4 cm with stand
น้ำหนัก 4.5 kg

รีวิวของ TCL 32 in. LED32S62

เชิญเขียนคำถามของคุณเกี่ยวกับสินค้านี้ คุณอาจได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสมาชิกคนอื่นๆ

เขียนรีวิว

เว็บบอร์ดของ TCL 32 in. LED32S62

เชิญเขียนคำถามของคุณเกี่ยวกับสินค้านี้ คุณอาจได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสมาชิกคนอื่นๆ

Start a new topic

เปรียบเทียบกับ TCL 32 in. LED32S62

TCL 32 in. LED32S62 TCL 32 in. LED32S62 Samsung 32 in. UA32N4003 Samsung 32 in. UA32N4003 Haier 32 in. LE32B9000T Haier 32 in. LE32B9000T Philips 32 in. 32PHA4100S/67 Philips 32 in. 32PHA4100S/67 Panasonic VIERA 32 in. TH-32ES500T Panasonic VIERA 32 in. TH-32ES500T TCL 32 in. LED32D2930 TCL 32 in. LED32D2930
ราคาถูกที่สุด 5,490 บาท 4,990 บาท 4,990 บาท 4,994 บาท 4,994 บาท 5,180 บาท
ประเภททีวี LED แอลอีดี, Smart TV LED แอลอีดี LED แอลอีดี LED แอลอีดี LCD แอลซีดี, LED แอลอีดี, Smart TV LCD แอลซีดี, LED แอลอีดี
ขนาดหน้าจอ 32 inches 32 inches 32 inches 32.00 inches 32 inches 32 inches
ความละเอียดหน้าจอ 1366x768 1366x768 1366x768 1366x768 1366x768 1366x768
HDMI 3 x 2 x 3 x 1.00 x 3 x 2 x
Wall-mounted - yes - - yes -
ขนาด (กว้างxสูงxลึก) 43.5 x 8.1 x 73.4 cm
48.2 x 8.16 x 73.4 cm with stand
Set Size with Stand (WxHxD): 732.9 x 462.8 x 163.7 mm
Set Size without Stand (WxHxD): 732.9 x 440.3 x 78.5 mm
72.7 x 42.55 x 8.5 cm 220(D)*480(H)*730(W))(mm) (with stand)
75(D)*430(H)*730(W)(mm) (with stand)
Dimensions (W x H x D) (w/o stand):733 x 437 x 85 mm
Dimensions (W x H x D) (with stand):733 x 476 x 179 mm
-
น้ำหนัก 4.5 kg 4.3 kg ± 0.3 kg, (Set Weight without Stand 4.2±0.3 kg) 3.6 kg 4 kg(with stand)/3.6kg(without stand) With stand:6.50 kg/Without stand: 6.0kg 4.5 kg with stand, 4.4 kg without stand

Top5 ทีวี TCL

 • 1

  TCL 65 in. LED65P6US

  ราคาถูกที่สุด : 21,689 บาท

  • LED แอลอีดี, Smart TV
  • 65 inches
  • 3840x2160
 • 2

  TCL 32 in. LED32D2900

  ราคาถูกที่สุด : 3,550 บาท

  • LCD แอลซีดี, LED แอลอีดี
  • 32 inches
  • 1366x768
 • 3

  TCL 55 in. LED55S62

  ราคาถูกที่สุด : 12,370 บาท

  • LED แอลอีดี, Smart TV
  • 55 inches
  • 1920x1080
 • 4

  TCL 32 in. LED32S62

  ราคาถูกที่สุด : 5,490 บาท

  • LED แอลอีดี, Smart TV
  • 32 inches
  • 1366x768
 • 5

  TCL 40 in. LED40D2940

  ราคาถูกที่สุด : 5,790 บาท

  • LED แอลอีดี
  • 40 inches
  • 1920x1080

ทีวี, เครื่องเสียงและอุปกรณ์กล้องวิดีโอ

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ