Sony BRAVIA 49 in. KD-49X7000F เปรียบเทียบราคา เช็คราคาล่าสุด

อันดับราคาถูกสุด 13,939 บาท ราคา 26 รายการ
ไปที่ร้านค้า Lazada ลาซาด้า
SONY TV รุ้น Bravia X700F Series หน้าจอ 49 นิ้ว 4K HDR พร้อมการเพิ่มสเกลภาพและเข้าถึง YouTube โดยตรงอย่างง่ายดาย
 • LED แอลอีดี, LCD แอลซีดี,...
 • 49 inches
รุ่นที่เกี่ยวข้อง
Sony BRAVIA 49 in. KD-49X7000F

เปรียบเทียบราคา

สเปค

รีวิว

เว็บบอร์ด

คูปอง5

Filter
 • เงี่อนไข
  เงี่อนไข
  • ทั้งหมด
  • ใหม่
  • มือสอง
 • ประเภทร้านค้า
  ประเภทร้านค้า
  • ทั้งหมด
  • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • มีหน้าร้าน
  • ร้านค้าออนไลน์
  • ผู้ขายบุคคลทั่วไป
 • วิธีการชำระเงิน
  วิธีการชำระเงิน
  • ทั้งหมด
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • พื้นที่
  พื้นที่
  • ทั้งหมด
  • ภาคกลาง-กรุงเทพมหานคร
  • ภาคกลาง-นครสวรรค์
  • ภาคกลาง-นนทบุรี
  • ภาคกลาง-ปทุมธานี
  • ภาคกลาง-พิษณุโลก
  • ภาคกลาง-ลพบุรี
  • ภาคกลาง-สมุทรปราการ
  • ภาคกลาง-สมุทรสาคร
  • ภาคกลาง-สุพรรณบุรี
  • ภาคกลาง-อยุธยา
  • ภาคตะวันตก-กาญจนบุรี
  • ภาคตะวันตก-ประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคตะวันตก-ราชบุรี
  • ภาคตะวันออก-จันทบุรี
  • ภาคตะวันออก-ชลบุรี
  • ภาคตะวันออก-ระยอง
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ขอนแก่น
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บุรีรัมย์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สกลนคร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สุรินทร์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุดรธานี
  • ภาคเหนือ-ลำปาง
  • ภาคเหนือ-เชียงราย
  • ภาคเหนือ-เชียงใหม่
  • ภาคใต้-ตรัง
  • ภาคใต้-ภูเก็ต
  • ภาคใต้-สงขลา
  • ภาคใต้-สุราษฎร์ธานี
1

13,939 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
18 รายการเพิ่มเติม 14,880 บาท -
1

14,880 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

14,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

15,390 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

15,400 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

15,690 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
1

15,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

16,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน รับประกันศูนย์โซนี่ 1 ปี
1

16,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

17,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

18,029 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

18,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

20,400 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

20,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

22,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

23,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

24,985 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

26,090 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

35,275 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด 14,880 บาท -
2

15,390 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • จัดส่งฟรี
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

16,000 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และ มีหน้าร้าน
 • รับประกัน ประกันศูนย์ โซนี่ ไทย 1 ปี 3 เดือน
4

16,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1 รายการเพิ่มเติม 25,600 บาท -
4

25,600 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด 25,600 บาท -
5

19,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
6

20,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00น.
  • Credit Card
7

24,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และ มีหน้าร้าน
 • จัดส่งฟรี
 • ส่งภายใน 1-2 วัน
  • อื่นๆ
 • รับประกัน 1 ปี
Official Price
 • Sony BRAVIA BRAVIA 49 in. KD-49X7000F24,990 บาท

Sony BRAVIA 49 in. KD-49X7000F ในไทยราคาเริ่มต้นที่ 13,939 บาท

ราคาต่ำสุดของ Sony BRAVIA 49 in. KD-49X7000F คือ 13,939 บาท ที่ร้าน Lazada ลาซาด้า, ซึ่งถูกกว่า BRAVIA 49 in. KD-49X7000F ของร้าน Lazada ลาซาด้า (35,275 บาท) ถึง 60%. ราคาล่าสุดของ Sony BRAVIA 49 in. KD-49X7000F ถูกอัพเดทวันที่ 21/8/2019 12:08.

ราคาบางส่วนของ Sony BRAVIA 49 in. KD-49X7000F ในประเทศไทย

ชื่อร้านค้า ราคา ค่าบริการจัดส่งต่าง
Lazada ลาซาด้า 13,939 บาท ติดต่อร้านค้า
Power buy, เพาเวอร์บาย 15,390 บาท จัดส่งฟรี
บริษัท เอวี ดิจิตอล เซ็นเตอร์ จำกัด 16,000 บาท ติดต่อร้านค้า
411estore โฟร์วันวัน(11streetTH) 16,990 บาท มีค่าจัดส่ง
akihabara 19,990 บาท ติดต่อร้านค้า

วีดีโอของ Sony BRAVIA 49 in. KD-49X7000F

Sony - BRAVIA - X70F/XF70 Series - 4K HDR TV

OfficialSony - BRAVIA - X70F/XF70 Series - 4K HDR TV

Unbox LED 4K SONY รุ่นKD-49X7000F (New2018)

Unbox LED 4K SONY รุ่นKD-49X7000F (New2018)

รายละเอียดสินค้าของ Sony BRAVIA 49 in. KD-49X7000F

ประเภท ประเภททีวี LCD แอลซีดี , LED แอลอีดี , Smart TV
รายละเอียดสินค้า ขนาดหน้าจอ 49 inches
ความละเอียดหน้าจอ 3840x2160
Full HD 4K UHD
LED Backlight yes
การเชื่อมต่อ HDMI 3 x
เครือข่าย LAN terminal yes
อื่นๆ Wall-mounted yes
ขนาด ขนาด (กว้างxสูงxลึก) Approx. 1101 x 645 x 58 mm (without stand)
Approx. 1101 x 705 x 279 mm (with stand)
น้ำหนัก Approx. 12.6 kg (Approx. 12 kg without stand)

รีวิวของ Sony BRAVIA 49 in. KD-49X7000F

เชิญเขียนคำถามของคุณเกี่ยวกับสินค้านี้ คุณอาจได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสมาชิกคนอื่นๆ

เขียนรีวิว

เว็บบอร์ดของ Sony BRAVIA 49 in. KD-49X7000F

เชิญเขียนคำถามของคุณเกี่ยวกับสินค้านี้ คุณอาจได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสมาชิกคนอื่นๆ

Start a new topic

เปรียบเทียบกับ Sony BRAVIA 49 in. KD-49X7000F

Sony BRAVIA 49 in. KD-49X7000F Sony BRAVIA 49 in. KD-49X7000F TOSHIBA REGZA 49 in. 49U4750VT TOSHIBA REGZA 49 in. 49U4750VT TOSHIBA REGZA 49 in. 49L3750VT TOSHIBA REGZA 49 in. 49L3750VT LG 49 in. 49UH600T LG 49 in. 49UH600T Panasonic VIERA 49 in. TH-49FX600T Panasonic VIERA 49 in. TH-49FX600T LG 49 in. 49LH511T LG 49 in. 49LH511T
ราคาถูกที่สุด 13,939 บาท 12,690 บาท 12,890 บาท 12,894 บาท 12,900 บาท 13,290 บาท
ประเภททีวี LCD แอลซีดี, LED แอลอีดี, Smart TV LED แอลอีดี, Smart TV LED แอลอีดี LED แอลอีดี, Smart TV LCD แอลซีดี, LED แอลอีดี, Smart TV LED แอลอีดี
ขนาดหน้าจอ 49 inches 49 inches 49 inches 49.00 inches 49 inches 49.00 inches
ความละเอียดหน้าจอ 3840x2160 3840x2160 1920x1080 3840x2160 3840x2160 1,920 x 4 x 1,080
HDMI 3 x 3 x 3 x 2 x 3 x 2.00 x
Wall-mounted yes - - - yes -
ขนาด (กว้างxสูงxลึก) Approx. 1101 x 645 x 58 mm (without stand)
Approx. 1101 x 705 x 279 mm (with stand)
ขนาด (ก x ส x ล) มม. (ไม่รวมขาตั้ง) 1104 x 679 x 91
ขนาด (ก x ส x ล) มม. (รวมขาตั้ง) 1104 x 726 x 255
ขนาด (ก x ส x ล) มม. (ไม่รวมขาตั้ง) 1104.2 x 90.6 x 679
ขนาด (ก x ส x ล) มม.(รวมขาตั้ง) 1104.2 x 254.5 x 726.1
- 1106 x 644 x 81 mm (without stand)
1106 x 701 x 242 mm (with stand)
-
น้ำหนัก Approx. 12.6 kg (Approx. 12 kg without stand) - 11.52 kg (น้ำหนัก (กก.) ไม่รวมขาตั้ง11.22 kg) - 14.5 kg with stand (14.0 kg without stand) -

Top5 ทีวี Sony

 • 1

  Sony BRAVIA 65 in. KD-65X8500F

  ราคาถูกที่สุด : 21,885 บาท

  • LCD แอลซีดี, Smart TV, LE...
  • 65 inches
  • 3840x2160
 • 2

  Sony BRAVIA 75 in. KD-75X8500F

  ราคาถูกที่สุด : 21,885 บาท

  • LCD แอลซีดี, Smart TV, LE...
  • 75 inches
  • 3840x2160
 • 3

  Sony BRAVIA 55 in. KD-55X7000F

  ราคาถูกที่สุด : 13,990 บาท

  • LED แอลอีดี, LCD แอลซีดี,...
  • 55 inches
  • 3840x2160
 • 4

  Sony BRAVIA 55 in. KD-55X8500F

  ราคาถูกที่สุด : 25,990 บาท

  • LCD แอลซีดี, Smart TV, LE...
  • 55 inches
  • 3840x2160
 • 5

  Sony BRAVIA 55 in. KD-55X7500F

  ราคาถูกที่สุด : 16,580 บาท

  • LCD แอลซีดี, Smart TV, LE...
  • 55 inches
  • 3840x2160

ทีวี, เครื่องเสียงและอุปกรณ์กล้องวิดีโอ

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ