Sony α6500 ILCE-6500 Kit เช็คราคาล่าสุด ราคาถูก สเปค

อันดับราคาถูกสุด 33,790 บาท ราคา 24 รายการ
ไปที่ร้านค้า Lazada ลาซาด้า
ILCE-6500 comes with 24.2 MP, Exmor CMOS image sensor, fast hybrid AF for stills and movies, one-touch remote/one-touch sharing.
Sony α6500 ILCE-6500 Kit

เปรียบเทียบราคา

สเปค

รีวิว

เว็บบอร์ด

คูปอง11

Filter
 • เงี่อนไข
  เงี่อนไข
  • ทั้งหมด
  • ใหม่
  • มือสอง
 • ประเภทร้านค้า
  ประเภทร้านค้า
  • ทั้งหมด
  • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • มีหน้าร้าน
  • ร้านค้าออนไลน์
  • ผู้ขายบุคคลทั่วไป
 • วิธีการชำระเงิน
  วิธีการชำระเงิน
  • ทั้งหมด
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • พื้นที่
  พื้นที่
  • ทั้งหมด
  • ภาคกลาง-กรุงเทพมหานคร
  • ภาคกลาง-กำแพงเพชร
  • ภาคกลาง-นครปฐม
  • ภาคกลาง-นครสวรรค์
  • ภาคกลาง-นนทบุรี
  • ภาคกลาง-ปทุมธานี
  • ภาคกลาง-พิษณุโลก
  • ภาคกลาง-ลพบุรี
  • ภาคกลาง-สมุทรปราการ
  • ภาคกลาง-สมุทรสาคร
  • ภาคกลาง-สระบุรี
  • ภาคกลาง-สิงห์บุรี
  • ภาคกลาง-สุพรรณบุรี
  • ภาคกลาง-สุโขทัย
  • ภาคกลาง-อยุธยา
  • ภาคกลาง-เพชรบูรณ์
  • ภาคตะวันตก-กาญจนบุรี
  • ภาคตะวันตก-ตาก
  • ภาคตะวันตก-ประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคตะวันตก-ราชบุรี
  • ภาคตะวันออก-จันทบุรี
  • ภาคตะวันออก-ฉะเชิงเทรา
  • ภาคตะวันออก-ชลบุรี
  • ภาคตะวันออก-ระยอง
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-กาฬสินธุ์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ขอนแก่น
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ชัยภูมิ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บุรีรัมย์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-มหาสารคาม
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ยโสธร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ศรีสะเกษ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สกลนคร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สุรินทร์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-หนองคาย
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อำนาจเจริญ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุดรธานี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุบลราชธานี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-เลย
  • ภาคเหนือ-พะเยา
  • ภาคเหนือ-ลำปาง
  • ภาคเหนือ-ลำพูน
  • ภาคเหนือ-เชียงราย
  • ภาคเหนือ-เชียงใหม่
  • ภาคใต้-กระบี่
  • ภาคใต้-ชุมพร
  • ภาคใต้-ตรัง
  • ภาคใต้-นครศรีธรรมราช
  • ภาคใต้-พังงา
  • ภาคใต้-ภูเก็ต
  • ภาคใต้-สงขลา
  • ภาคใต้-สุราษฎร์ธานี
1

33,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกันAVCENTERSHOP

16-50 mm

20 รายการเพิ่มเติม 45,190 บาท -
1

45,190 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกันพิเศษจาก Allianz คุ้มครอง 3 ปี
1

46,980 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

47,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

18-135mm

1

48,440 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

48,800 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกันพิเศษจาก Allianz คุ้มครอง 3 ปี
1

49,190 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกันพิเศษจาก Allianz คุ้มครอง 3 ปี
1

50,940 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกันพิเศษจาก Allianz คุ้มครอง 3 ปี
1

50,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกันพิเศษจาก Allianz คุ้มครอง 3 ปี

8-135mm

1

53,980 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกันพิเศษจาก Allianz คุ้มครอง 3 ปี
1

56,690 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

58,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกันพิเศษจาก Allianz คุ้มครอง 3 ปี
1

61,980 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
1

64,180 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

65,980 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

66,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกันพิเศษจาก Allianz คุ้มครอง 3 ปี
1

71,980 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
1

81,980 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกันพิเศษจาก Allianz คุ้มครอง 3 ปี
1

85,260 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกันพิเศษจาก Allianz คุ้มครอง 3 ปี
1

85,980 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
1

101,980 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด 45,190 บาท -
2

36,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

44,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • จัดส่งฟรี
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
4

50,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • Credit Card

18-135

 • * ราคาปรับปรุงเมื่อ 27/9/2019.
 • * ราคานี้เป็นราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากUSDเป็น THBเมื่อ 28/1/2020.

รายละเอียดสินค้าของ Sony α6500 ILCE-6500 Kit

ประเภท ประเภทกล้องดิจิตอล Mirrorless
เซลล์รับภาพ Valid Pixels 24.20 MP
ประเภท/ขนาดของออปติคอลเซ็นเซอร์ APS-C type (23.5 x 15.6 mm), Exmor CMOS sensor
เลนส์ ทางยาวโฟกัส 5/8-2"
รูรับแสง F3.5–5.6
รายละเอียดสินค้าเบื้องต้น - Common ความเร็วชัตเตอร์ 1/4000 to 30 sec, Bulb, Movies: 1/4000 to 1/4 (1/3 steps), up to 1/60 in AUTO mode (up to 1/30 in Auto slow shutter mode)
ความไวแสง ISO 100-25600 (ISO numbers up to ISO 51200 can be set as expanded ISO range.), AUTO (ISO 100-6400, selectable lower limit and upper limit), Movies: ISO 100-25600 equivalent, AUTO (ISO 100-6400, selectable lower limit and upper limit)
ระยะโฟกัส 0.82-1 ft (0.25-0.3 m)
สื่อบันทึกที่รองรับ Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro(M2), SD memory card, SDHC memory card (UHS-I compliant), SDXC memory card (UHS-I compliant), microSD memory card, microSDHC memory card, microSDXC memory card
รูปแบบไฟล์ที่บันทึก JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.31, MPF Baseline compliant), RAW (Sony ARW 2.3 format)
ขนาดจอแอลซีดี 3.00 inches
ประเภทแบตเตอรี่ One rechargeable battery pack
หมายเลขรุ่นแบตเตอรี่ NP-FW50
การเชื่อมต่อ HDMI micro connector (Type-D), BRAVIA Sync(Control for HDMI), PhotoTV HD, 4K movie output/4K still image PB, NFC, WiFi, Bluetooth
รายละเอียดสินค้าโดยละเอียด- Compact ซูมดิจิตอล L: Approx. 4x, M: Approx. 5.7x, S: Approx. 8x, Digital zoom (Movie): Approx. 4x
ช่องมองภาพ yes
รายละเอียดสินค้าเบื้องต้น- SLR ประเภทช่องมองภาพ 0.39 type (1.0 cm) electronic viewfinder (color), XGA OLED
ระยะครอบคลุมการมองภาพ 100%
Lens mount Sony E-mount lenses
การถ่ายภาพเคลื่อนไหว ความละเอียด 1920x1080 (Full HD) , 1280x720 , 3840x2160
รูปแบบไฟล์วีดีโอ XAVC S, AVCHD format Ver. 2.0 compliant, MP4
VIDEO COMPRESSION
XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264, MP4: MPEG-4 AVC/H.264
ระยะเวลาบันทึกสูงสุด Movies (actual recording):Approx. 65 min (Viewfinder) / Approx. 70 min (LCD monitor) , (CIPA standard)
อัตราเฟรม 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps
อื่นๆ - Common ระบบป้องกันภาพสั่นไหว yes
การตรวจหาใบหน้า yes
ตั้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติ yes
ถ่ายต่อเนื่อง Hi+: 11 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3fps
Bulb yes
อื่นๆ - SLR ระบบกำจัดฝุ่นในตัว yes
Live View yes
แฟลชภายใน yes
RAW+JPEG yes
ขนาด ขนาด (กว้างxสูงxลึก) Approx. 120.0 mm x 66.9 mm x 53.3 mm, Approx. 4 3/4 x 2 3/4 x 2 1/8 inches
น้ำหนัก Approx. 453 g

Sony α6500 ILCE-6500 Kit ในไทยราคาเริ่มต้นที่ 33,790 บาท

ราคาต่ำสุดของ Sony α6500 ILCE-6500 Kit คือ 33,790 บาท ที่ร้าน Lazada ลาซาด้า, ซึ่งถูกกว่า α6500 ILCE-6500 Kit ของร้าน Lazada ลาซาด้า (101,980 บาท) ถึง 67%. ราคาล่าสุดของ Sony α6500 ILCE-6500 Kit ถูกอัพเดทวันที่ 24/12/2019 08:45.

ราคาบางส่วนของ Sony α6500 ILCE-6500 Kit ในประเทศไทย

ชื่อร้านค้า ราคา ค่าบริการจัดส่งต่าง
Lazada ลาซาด้า 33,790 บาท ติดต่อร้านค้า
JD CENTRAL 36,990 บาท ติดต่อร้านค้า
Power buy, เพาเวอร์บาย 44,990 บาท จัดส่งฟรี
BIG camera 50,990 บาท ติดต่อร้านค้า

ราคา Sony α6500 ILCE-6500 Kit ในแต่ละประเทศ

ประเทศ ราคา ราคาไทยบาท
ไทย THB 33,790 33,790 บาท
ฟิลิปปินส์ PHP 35,000 21,262 บาท
อินโดนีเซีย IDR 15.524.000 35,112 บาท

กระเป๋ากล้อง Sony α6500 ILCE-6500 Kit

Previous

Next

วีดีโอของ Sony α6500 ILCE-6500 Kit

Sony | α | α6500 -Ultra resolution 4K movie in Super 35mm

OfficialSony | α | α6500 -Ultra resolution 4K movie in Super 35mm

Force Sony α6500

Force Sony α6500

รีวิวของ Sony α6500 ILCE-6500 Kit

รีวิวโดยผู้ใช้ : 3รีวิว

ดีไซน์ 3.7
คุณภาพของภาพ 3.7
การควบคุมการทำงาน 3.7
แบตเตอรี่ 3.7
การพกพา 3.0
ฟังก์ชั่นการใช้งาน 4.0
จอแสดงผล 3.7
ความถนัดมือ 3.0
รวมทั้งหมด 3.5

Boom Balaga

ราคาสมเหตุผลใกล้เคียงกับยี่ห้ออื่น

โฟกัสอัตโนมัติไม่สั่นไหว และหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายออกแบบให้พอดีกับฝ่ามือตัวเครื่องเล็กเป็นจุดเด่นเลยครับ ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.8
 • วันที่ : 25/4/2018
 • รีวิวโดย Boom Balaga

Jack KH

ระบบป้องกันภาพสั่นดีครับถ่ายต่อเนื่องได้รัวๆ

การป้องกันภาพสั่นไหวแบบ 5 แกนเอฟเฟกต์การชดเชยการสั่นของกล้องรองรับการถ่ายภาพต่อเนื่องประมาณ 36 วินาที/307 ช็อต ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.6
 • วันที่ : 22/4/2018
 • รีวิวโดย Jack KH

Sony Rote

ซื้อเครื่องอย่างเดียวประหยัดกว่า

น่าจะซื้อเฉพาะ Body ครับเลนส์ไม่แพงมากถ้าซื้อข้างนอกแต่ซื้อมาแล้วก็มั่นใจว่าได้เลนส์แท้คุณภาพดีครับ ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.3
 • วันที่ : 15/4/2018
 • รีวิวโดย Sony Rote

เว็บบอร์ดของ Sony α6500 ILCE-6500 Kit

เชิญเขียนคำถามของคุณเกี่ยวกับสินค้านี้ คุณอาจได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสมาชิกคนอื่นๆ

Start a new topic

เปรียบเทียบกับ Sony α6500 ILCE-6500 Kit

Sony α6500 ILCE-6500 Kit Sony α6500 ILCE-6500 Kit Fujifilm X-T3 Kit Fujifilm X-T3 Kit Fujifilm X-Pro2 Body Fujifilm X-Pro2 Body Sony α7 II ILCE-7M2K Kit Sony α7 II ILCE-7M2K Kit Sony α7R II ILCE-7RM2 Body Sony α7R II ILCE-7RM2 Body Canon EOS RP Body Canon EOS RP Body
ราคาถูกที่สุด 33,790 บาท 32,000 บาท 32,994 บาท 32,900 บาท 35,990 บาท 30,700 บาท
Valid Pixels 24.20 MP 26.10 MP 24.30 MP Approx. 24.3mp 42.40 MP 26.20 MP
ประเภท/ขนาดของออปติคอลเซ็นเซอร์ APS-C type (23.5 x 15.6 mm), Exmor CMOS sensor (APS-C) X-Trans CMOS 4 with primary color filter 23.6mm x 15.6mm(APS-C)X-Trans CMOS III with primary color filter. 35 mm full frame (35.8 x 23.9 mm) Exmor CMOS Sensor 35mm full frame (35.9 x 24.0mm), Exmor R CMOS sensor Full-Frame CMOS
ความไวแสง ISO 100-25600 (ISO numbers up to ISO 51200 can be set as expanded ISO range.), AUTO (ISO 100-6400, selectable lower limit and upper limit), Movies: ISO 100-25600 equivalent, AUTO (ISO 100-6400, selectable lower limit and upper limit) ISO 160 - 51200 AUTO1 / AUTO2 / AUTO3(up to ISO12800) / ISO200 to 12800(1/3 step)(Standard Output Sensitivity) Extended output sensitivity : ISO100 / 25600 / 51200 ISO 100-25600 (expandable to 50-51200) ISO 100–25600 (expandable to ISO 50–102400), AUTO (ISO 100–6400) ISO 100 - 40,000 (L:50, H1:51,200, H1:102,400)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/4000 to 30 sec, Bulb, Movies: 1/4000 to 1/4 (1/3 steps), up to 1/60 in AUTO mode (up to 1/30 in Auto slow shutter mode) 1/32000sec 1/32000-30 1/8000 to 30 sec 1/8000-30 30 - 1/4000
ถ่ายต่อเนื่อง Hi+: 11 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3fps - Approx. 8.0 fps(JPEG : 83 frames Lossless compression RAW : 33 frames Uncompressed RAW : 27 frames)
Approx 3.0 fps(JPEG : endless Lossless Compression RAW : endless Uncompressed RAW : 36 frames)
Continuous shooting: Hi: max. 5 fps,
Lo: max. 2.5 fps
Continuous shooting Hi : Max. 5fps
Continuous shooting Lo: Max. 2.5fps
5 (One-Shot AF) / 4 (Servo AF)
ขนาดจอแอลซีดี 3.00 inches 3 inches 3.0 inches 3 inches 3.0 inches 3 inches
การถ่ายภาพเคลื่อนไหว ความละเอียด 1920x1080 (Full HD), 1280x720, 3840x2160 1920x1080 (Full HD), 1280x720, 3840x2160 1920x1080 (Full HD), 1280x720 1920x1080 (Full HD) 1920x1080 (Full HD), 1280x720, 3840x2160 1920x1080 (Full HD), 1280x720, 3840x2160
Lens mount Sony E-mount lenses FUJIFILM X mount FUJIFILM X mount Sony E-mount lenses Sony E-mount lenses Canon RF
ขนาด (กว้างxสูงxลึก) Approx. 120.0 mm x 66.9 mm x 53.3 mm, Approx. 4 3/4 x 2 3/4 x 2 1/8 inches 132.5 x 92.8 x 58.8 mm 140.5mm(W)x82.8mm(H)x45.9mm(D)
5.5in.(W)x3.3in.(H)x1.8in. (D)
(Minimum depth: 34.8mm/1.4 in.)
Approx. 126.9 x 95.7 x 59.7mm(Approx. 5 x 3 7/8 x 2 3/8inches) 126.9 x 95.7 x 60.3 mm Approx. 132.5 x 85.0 x 70.0 mm
น้ำหนัก Approx. 453 g Approx. 489g (excluding battery and SD memory card) Approx. 495g (including battery and memory card) Approx., 445g (excluding accessories, battery and memory card) 556 g (Body Only)/599 g (With battery and media) 582 g (Body Only)/625 g (With battery and media) Approx. 440 g (body only), Approx. 485 g (including battery, SD memory card; without body cap)

Top5 กล้องดิจิตอล Sony

 • 1

  Sony α5100 ILCE-5100 Kit

  ราคาถูกที่สุด : 7,990 บาท

  • Mirrorless, Approx. 24.3 ...
  • ISO 100-25600 (1/3 EV ste...
 • 2

  Sony Cybershot DSC-RX100 V

  ราคาถูกที่สุด : 450 บาท

  • Compact, Approx. 20.1 Meg...
  • Auto (ISO 125-12800)
 • 3

  Sony Cybershot DSC-W830

  ราคาถูกที่สุด : 2,500 บาท

  • Compact, Approx. 20.1 Meg...
  • Auto / 80 / 100 / 200 / 4...
  • iAuto(2" - 1/1,600) / Pro...
 • 4

  Sony Cybershot DSC-H300

  ราคาถูกที่สุด : 4,500 บาท

  • Compact, Approx. 20.1MP
  • Still Image: Auto(80/100/...
 • 5

  Sony Cybershot DSC-HX90V

  ราคาถูกที่สุด : 11,300 บาท

  • Compact, 18.2 MP
  • 80-12800
  • 1 - 1/2000

อุปกรณ์กล้อง

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ