Sharp AQUOS 40 in. LC40SA5200X เปรียบเทียบราคา เช็คราคาล่าสุด

เปรียบเทียบราคา

สเปค

รีวิว

เว็บบอร์ด

คูปอง14

Filter
 • เงี่อนไข
  เงี่อนไข
  • ทั้งหมด
  • ใหม่
  • มือสอง
 • ประเภทร้านค้า
  ประเภทร้านค้า
  • ทั้งหมด
  • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • มีหน้าร้าน
  • ร้านค้าออนไลน์
  • ผู้ขายบุคคลทั่วไป
 • วิธีการชำระเงิน
  วิธีการชำระเงิน
  • ทั้งหมด
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • พื้นที่
  พื้นที่
  • ทั้งหมด
  • ภาคกลาง-กรุงเทพมหานคร
  • ภาคกลาง-กำแพงเพชร
  • ภาคกลาง-นครปฐม
  • ภาคกลาง-นครสวรรค์
  • ภาคกลาง-นนทบุรี
  • ภาคกลาง-ปทุมธานี
  • ภาคกลาง-พิษณุโลก
  • ภาคกลาง-ลพบุรี
  • ภาคกลาง-สมุทรปราการ
  • ภาคกลาง-สมุทรสงคราม
  • ภาคกลาง-สมุทรสาคร
  • ภาคกลาง-สุพรรณบุรี
  • ภาคกลาง-สุโขทัย
  • ภาคกลาง-อยุธยา
  • ภาคกลาง-อ่างทอง
  • ภาคกลาง-เพชรบูรณ์
  • ภาคตะวันตก-กาญจนบุรี
  • ภาคตะวันตก-ตาก
  • ภาคตะวันตก-ประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคตะวันตก-ราชบุรี
  • ภาคตะวันตก-เพชรบุรี
  • ภาคตะวันออก-จันทบุรี
  • ภาคตะวันออก-ฉะเชิงเทรา
  • ภาคตะวันออก-ชลบุรี
  • ภาคตะวันออก-ปราจีนบุรี
  • ภาคตะวันออก-ระยอง
  • ภาคตะวันออก-สระแก้ว
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-กาฬสินธุ์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ขอนแก่น
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ชัยภูมิ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครพนม
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บุรีรัมย์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-มหาสารคาม
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-มุกดาหาร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ยโสธร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ร้อยเอ็ด
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ศรีสะเกษ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สกลนคร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สุรินทร์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อำนาจเจริญ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุดรธานี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุบลราชธานี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-เลย
  • ภาคเหนือ-ลำปาง
  • ภาคเหนือ-ลำพูน
  • ภาคเหนือ-เชียงราย
  • ภาคเหนือ-เชียงใหม่
  • ภาคเหนือ-แพร่
  • ภาคใต้-กระบี่
  • ภาคใต้-ชุมพร
  • ภาคใต้-ตรัง
  • ภาคใต้-นครศรีธรรมราช
  • ภาคใต้-ปัตตานี
  • ภาคใต้-ภูเก็ต
  • ภาคใต้-สงขลา
  • ภาคใต้-สตูล
  • ภาคใต้-สุราษฎร์ธานี
1

4,465 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
31 รายการเพิ่มเติม 4,519 บาท -
1

4,519 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

4,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

4,845 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

4,888 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

4,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

4,994 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,090 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,378 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

6,200 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

6,390 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

6,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

6,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

7,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

7,798 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

8,190 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

8,388 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน รับประกันศูนย์ 1 ปี
1

8,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

8,784 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

8,945 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

8,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

9,390 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

9,619 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

9,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

10,685 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

10,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

10,980 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

10,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

11,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

11,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

18,980 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด 4,519 บาท -
2

4,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งภายใน 1-3 วันทำการ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

5,290 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
7 รายการเพิ่มเติม 5,308 บาท -
3

5,308 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

5,390 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

5,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

7,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

9,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

10,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

11,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด 5,308 บาท -
4

5,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และ มีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
 • 1-2
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกันร้าน 7 วัน ศูนย์ 1 ปี

www.thedigitaldc.com facebook : DIGITAL DC line id : @thedigitaldc ...เพิ่มเติม ปิด

5

5,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และ มีหน้าร้าน
 • รับประกัน รับประกันผู้ผลิต 1 ปี
6

6,089 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • จัดส่งฟรี
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน รับประกันตัวเครื่อง(ปี) : 1
7

6,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
8

8,290 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
9

9,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
10

10,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน https://store.weloveshopping.com/mplus
 • * ราคาปรับปรุงเมื่อ 28/10/2020.
 • * ราคานี้เป็นราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากUSDเป็น THBเมื่อ 28/10/2020.

รายละเอียดสินค้าของ Sharp AQUOS 40 in. LC40SA5200X

ประเภท ประเภททีวี LED แอลอีดี , CRT , Smart TV
รายละเอียดสินค้า ขนาดหน้าจอ 40 inches
ความละเอียดหน้าจอ 1920x1080
Full HD Full HD
LED Backlight yes
การเชื่อมต่อ HDMI 2 x
อื่นๆ Recording External HDD
ขนาด ขนาด (กว้างxสูงxลึก) Without Stand: 911 x 567 x 75 mm
With Stand: 911 x 633 x 239 mm
น้ำหนัก 7.6 kg with stand, 7.4 kg without stand

Sharp AQUOS 40 in. LC40SA5200X ในไทยราคาเริ่มต้นที่ 4,465 บาท

ราคาต่ำสุดของ Sharp AQUOS 40 in. LC40SA5200X คือ 4,465 บาท ที่ร้าน Lazada ลาซาด้า, ซึ่งถูกกว่า AQUOS 40 in. LC40SA5200X ของร้าน Lazada ลาซาด้า (18,980 บาท) ถึง 76%. ราคาล่าสุดของ Sharp AQUOS 40 in. LC40SA5200X ถูกอัพเดทวันที่ 6/10/2020 14:11.

ราคาบางส่วนของ Sharp AQUOS 40 in. LC40SA5200X ในประเทศไทย

ชื่อร้านค้า ราคา ค่าบริการจัดส่งต่าง
Lazada ลาซาด้า 4,465 บาท ติดต่อร้านค้า
smtv 4,990 บาท ติดต่อร้านค้า
JD CENTRAL 5,290 บาท ติดต่อร้านค้า
DIGITAL DC 5,490 บาท มีค่าจัดส่ง
Lucky Digital Co.,Ltd 5,990 บาท ติดต่อร้านค้า

รีวิวของ Sharp AQUOS 40 in. LC40SA5200X

รีวิวโดยผู้ใช้ : 20รีวิว

ดีไซน์ 4.2
การควบคุมการทำงาน 4.2
คุณภาพของภาพ 4.1
คุณภาพเสียง 4.2
ประสิทธิภาพในการตอบสนอง 4.1
ฟังก์ชั่นการใช้งาน 4.1
ขนาด 4.4
ช่องต่ออุปกรณ์input-output 3.4
ความเงียบ 4.1
รวมทั้งหมด 4.1

Leafe the one

เรื่องภาพชาร์ปเขาดีจริง

ต้องยอมรับเลยครับว่าเรื่องความคมชัดของภาพทีวียี่ห้อนี้ทำออกมาได้อย่างน่าพอใจมาก ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 4.2
 • วันที่ : 19/4/2020
 • รีวิวโดย Leafe the one

Zom_Jarinpon

ขนาดกำลังดีภาพสวย

ทีวีชาร์ปรุ่นนี้สำหรับแล้วถือว่าขนาดสี่สิบนิ้วนี่กำลังดีเลยค่ะเอามาใช้ในห้องนอนไม่รบกวนสายตาจนเกินไป ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 4.1
 • วันที่ : 19/4/2020
 • รีวิวโดย Zom_Jarinpon

Oummijji

ใช้ดีมากค่ะ

ไม่ผิดหวังเลยค่ะที่ตัดสินใจซื้อทีวีเครื่องนี้มาใช้ ตอนแรกก็กะเอามาเ็นทีวีทั่วไปนี่ล่ะ ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.9
 • วันที่ : 12/3/2020
 • รีวิวโดย Oummijji

เว็บบอร์ดของ Sharp AQUOS 40 in. LC40SA5200X

Nacha Nicha

เอามาไว้หอพักเหมาะมั้ย

เอามาไว้หอพักเหมาะมั้ย ชอบราคาไม่แพงเกินไป

 • อัพเดทล่าสุด : 14/3/2020
 • โพสต์โดย Nacha Nicha
 • ตอบกระทู้นี้ : 3 คำตอบ

Aom Prapat

อยากได้ไว้ที่ห้องคาราโอเกะ

ถ้าเอามาใช้ในห้องคาราโอเกะที่ร้านตัวนี้ดีไหมคะ

 • อัพเดทล่าสุด : 22/1/2020
 • โพสต์โดย Aom Prapat
 • ตอบกระทู้นี้ : 3 คำตอบ

GolfGapcup

ใครใช้ทีวีรุ่นนี้อยู่บ้าง

ใครใช้ทีวีรุ่นนี้อยู่บ้างครับ ขอคำแนะนำหน่อยว่าใช้ดีป่าว

 • อัพเดทล่าสุด : 21/12/2019
 • โพสต์โดย GolfGapcup
 • ตอบกระทู้นี้ : 15 คำตอบ

Feast Fest

น่าลงทุนด้วยมั้ยครับรุ่นนี้ ภาพและเสียงเป็นยังไงบ้

น่าลงทุนด้วยมั้ยครับรุ่นนี้ ภาพและเสียงเป็นยังไงบ้าง

 • อัพเดทล่าสุด : 24/10/2019
 • โพสต์โดย Feast Fest
 • ตอบกระทู้นี้ : 5 คำตอบ

Top5 ทีวี Sharp

ทีวี, เครื่องเสียงและอุปกรณ์กล้องวิดีโอ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Sharp AQUOS 40 in. LC40SA5200X

Sharp AQUOS 40 in. LC40SA5200X ราคาถูกที่สุดเท่าไหร่ ?

Sharp AQUOS 40 in. LC40SA5200X มีหน้าจอประเภทไหน ?

Sharp AQUOS 40 in. LC40SA5200X มีหน้าจอกี่นิ้ว ?

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ