Samsung Galaxy J5 (2016) เช็คราคาล่าสุด ราคาถูก สเปค

อันดับราคาถูกสุด 3,780 บาท ราคา 41 รายการ
ไปที่ร้านค้า Lazada ลาซาด้า
สี
5.2" display with Android 5.1 Lollipop, 1.2GHz Quad Core processor, and 16GB storage/ 2GB RAM.
 • วันที่วางจำหน่าย: Apr 2016
 • Smartphone สมาร์ทโฟน, And...
Samsung Galaxy J5 (2016)

เปรียบเทียบราคา

สเปค

รีวิว

เว็บบอร์ด

ข่าว

Filter
 • รุ่น
  สี
  • All
  • Black
  • White
  • Pink
  • Gold
 • เงี่อนไข
  เงี่อนไข
  • ทั้งหมด
  • ใหม่
  • มือสอง
 • ประเภทร้านค้า
  ประเภทร้านค้า
  • ทั้งหมด
  • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • มีหน้าร้าน
  • ร้านค้าออนไลน์
  • ผู้ขายบุคคลทั่วไป
 • วิธีการชำระเงิน
  วิธีการชำระเงิน
  • ทั้งหมด
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • พื้นที่
  พื้นที่
  • ทั้งหมด
  • ภาคกลาง-กรุงเทพมหานคร
  • ภาคใต้-กระบี่
  • ภาคใต้-ตรัง
  • ภาคใต้-สตูล
1

3,780 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Black
 • รับประกัน ประกัน Black
30 รายการเพิ่มเติม
 • White
 • Gold
 • Black
3,780 บาท -
1

3,780 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
 • รับประกัน ไม่มีประกัน
1

4,380 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold

refurbished

1

4,390 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
 • รับประกัน ไม่มีการรับประกันสินค้า
1

4,400 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White

refurbished

1

4,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
1

4,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
1

4,850 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
1

5,088 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
1

5,088 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
1

5,090 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
1

5,128 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
1

5,128 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
1

5,138 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
1

5,138 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
1

5,228 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
1

5,228 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
1

5,278 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
1

5,278 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
1

5,378 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
1

5,378 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
1

5,618 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
1

5,618 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
1

6,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
1

6,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Black
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
1

6,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
1

6,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน รับประกันศูนย์ Samsung ประเทศไทย 1 ปี / GodungIT
1

7,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
1

7,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
1

7,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Black
1

7,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • White
 • Gold
 • Black
3,780 บาท -
2

4,550 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

5,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1 รายการเพิ่มเติม
 • White
5,690 บาท -
3

5,690 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • White
5,690 บาท -
4

5,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกัน 1 ปี
5

6,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
 • ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Black
1 รายการเพิ่มเติม
 • White
6,590 บาท -
5

6,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
 • ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • White
6,590 บาท -
6

6,800 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และ มีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
 • ส่งภายใน 1-2 วัน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • Black
 • White
 • Pink
 • Gold
 • รับประกัน 1 ปี

เครื่องศูนย์ประกัน 1 ปี สอบถามรายละเอียด Line id: mobile.tarad โทร : 0926533247...เพิ่มเติม ปิด

7

6,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • อื่นๆ
8

6,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Black
 • White
 • Gold
1 รายการเพิ่มเติม 7,750 บาท -
8

7,750 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด 7,750 บาท -

Samsung Galaxy J5 (2016) ในไทยราคาเริ่มต้นที่ 3,780 บาท

ราคาต่ำสุดของ Samsung Galaxy J5 (2016) คือ 3,780 บาท ที่ร้าน Lazada ลาซาด้า, ซึ่งถูกกว่า Galaxy J5 (2016) ของร้าน Lazada ลาซาด้า (7,990 บาท) ถึง 53%. ราคาล่าสุดของ Samsung Galaxy J5 (2016) ถูกอัพเดทวันที่ 23/7/2019 08:44.

ราคาบางส่วนของ Samsung Galaxy J5 (2016) ในประเทศไทย

ชื่อร้านค้า ราคา ค่าบริการจัดส่งต่าง
Lazada ลาซาด้า 3,780 บาท ติดต่อร้านค้า
shopee 4,550 บาท ติดต่อร้านค้า
411estore โฟร์วันวัน(11streetTH) 5,590 บาท มีค่าจัดส่ง
Wemall 5,890 บาท มีค่าจัดส่ง
SuperTstore 6,590 บาท มีค่าจัดส่ง

ราคา Samsung Galaxy J5 (2016) ในแต่ละประเทศ

ประเทศ ราคา ราคาไทยบาท
ไทย THB 3,780 3,780 บาท
ฟิลิปปินส์ PHP 4,999 3,021 บาท
อินโดนีเซีย IDR 1.305.500 2,889 บาท

เคสสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy J5 (2016)

วีดีโอของ Samsung Galaxy J5 (2016)

Samsung Galaxy J5 (2016) Unboxing, Setup & First Look! (4K)

Samsung Galaxy J5 (2016) Unboxing, Setup & First Look! (4K)

Samsung Galaxy J5 2016 with 5.2 Inch HD Display, 2GB RAM Spotted || Pastimers

Samsung Galaxy J5 2016 with 5.2 Inch HD Display, 2GB RAM Spotted || Pastimers

รายละเอียดสินค้าของ Samsung Galaxy J5 (2016)

ประเภท ประเภท
<สมาร์ทโฟน> สมาร์ทโฟนนั้นเปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวในระบบดิจิตอลหรือจะเรียกว่าเป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่ผิดนัก และสมาร์ทโฟนนั้นใช้ระบบปฏิบัติการพื้นฐานอย่าง Android, iOS, Symbian, BlackBerry OS, the Palm OS, Windows Mobileและอื่นๆ <ฟีเจอร์โฟน> ในด้านของฟีเจอร์โฟนนั้นเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าที่ไม่มีระบบปฏิบัติการOSในตัวเครื่อง <Phablet> ส่วนPhablet(แฟบเล็ต)ถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่อีกประเภทหนึ่งที่ถูกออกแบบมาโดยผสมผสานฟังก์ชั่นการทำงานของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Phabletถูกกำหนดประเภทโดยขนาดหน้าจอซึ่งยากที่จะให้คำจำกัดความในเรื่องของขนาดที่มีหลากหลาย แต่ในเว็บไซต์ของเราขอกำหนดความหมายของPhabletโดยจัดให้สมาร์ทโฟนที่มีขนาดหน้าจอขนาด5.5นิ้วขึ้นไปจัดอยู่ในสินค้าประเภทPhablet
Smartphone สมาร์ทโฟน
รูปร่าง Bar
พื้นฐาน OS Android
OS ver Android OS, v5.1 (Lollipop)
SIM Micro SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby
CPU Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
ความเร็วในการประมวลผล Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53
Storage 16GB
RAM 2GB
External Storage microSD, up to 128 GB (dedicated slot)
แบตเตอรี่ Removable Li-Ion 3100 mAh battery
หน้าจอ ขนาดหน้าจอ 5.20 inches
ความละเอียดหน้าจอ 1280 x 720
เครือข่าย ประเภท 2G , 3G , 4G (LTE)
2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J510F, J510G, J510FN
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - J510Y, J510M
4G (LTE) LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - J510F, J510FN
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300) - J510F (India)
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300) - J510G
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700), 28(700) - J510Y, J510M
Speed HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
กล้องถ่ายรูป กล้องหลัก 13 MP
กล้องหน้า 5 MP
อื่นๆ จุดเด่น Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash
ขนาด ขนาด 145.8 x 72.3 x 8.1 mm (5.74 x 2.85 x 0.32 in)
น้ำหนัก 159 g (5.61 oz)

ข่าวล่าสุดของ Samsung Galaxy J5 (2016)

เกี่ยวกับSamsung Galaxy J5 (2016)

Samsung Galaxy J5 2016

เป็นซี่รี่ย์มือถือที่มีการทำต่อยอดออกมาทีละรุ่นหลังจากได้รับความนิยมในยอดการซื้อขาย จุดเด่นของซีรี่ย์ J คือ สายขุมพลังเซลฟี่ ที่ Galaxy J5 2016 ออกแบบมาในราคาที่ประหยัดแต่ได้ประสิทธิภาพพอๆกับรุ่นอื่นๆ โดยรูปร่างภายนอกอาจจะคล้ายกับกับมือถือรุ่นอื่นๆของทางค่ายซัมซุง แต่การประกอบของ J5 ก็ถือว่าทำมาได้ดีถ้าเปรียบเทียบกับราคา โดยจุดเด่นของมันคือขนาดที่พกพาสะดวกแต่คุณภาพครบครันในเครื่องเดียว

ลักษณะภายนอกของตัวเครื่อง

โดยรุ่นนี้จะมีขนาดอยู่ที่ 145.8x72.3x8.1 มิลลิเมตร ตัวเครื่องนั้นทำจากวัสดุประเภทโลหะ ซึ่งทำให้มีความทนทานมากขึ้น น้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่ 159 กรัมเท่านั้น การออดแบบของรุ่น 2016 ทำให้ตัวเครื่องทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีการพกพาที่สะดวกรุ่นนึง มาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED 16 ล้านสี ขนาดหน้าจอ 5.2 นิ้ว และความละเอียด 720P (720x1280 px) ด้วยความที่เป็น Super AMOLED จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบสีสันจัดจ้านและมีความคมชัดมากขึ้น รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด และตัวเครื่องรุ่นนี้มี 2 สีให้เลือกด้วยกัน ได้แก่ สีทองและสีขาว ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 7,990 บาท (ข้อมูลจาก กรกฎาคม 2558)

ระบบปฏิบัติการ

มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ: Android 6.0 (Marshmallow) และหน่วยประมวลผลใช้ชิปเซ็ตแบบ Quad-Core Processor ซึ่งมีความเร็วในการประมวลผล 1.2 GHz ที่การประมวลผลจะทำให้มีความเร็วและแรงหากเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆ มีหน่วยความจำ ROM 16GB และ RAM 2GB รองรับการเสริมการ์ดหน่วยความจำ microSD - สูงสุด 128 GB หน่วยความจำของตัวเครื่องให้มาถึง 16 GB รองรับระบบการใช้งานตั้งแต่ 2G 3G และ 4G

คุณสมบัติของการถ่ายนิ่งและการถ่ายภาพเคลื่อนไหว

สำหรับความสามารถของกล้องนั้น J5 ก็เหมาะสำหรับกลุ่มคนชอบเซลฟี่เหมือนกันไม่แพ้ไปกว่ารุ่นอื่นๆของซีรี่ย์ J ที่ผ่านมา มาพร้อมกล้องดิจิตอลความละเอียดที่ 13 ล้านพิกเซล มีขนาดรูรับแสง f/1.9 พร้อมแฟลช LED ปรับภาพเป็น มีฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติ และสามารถเลือกแตะจุดโฟกัส ฟังก์ชั่นถ่ายภาพต่อเนื่อง และโหมดอื่นๆตามมาตรฐานสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ทั่วไป สำหรับกล้องหน้านั้นมาพร้อมกับความละเอียด 5 MP มีขนาดรูรับแสงที่ f/1.9 ถือว่าทำออกมาได้ดีในระดับนึง มีโหมด Beauty ที่จะช่วยให้การถ่ายรูปเซลฟี่มีความฟรุ้งฟริ้ง สวยงามมากขึ้น และมีฟังก์ชั่นการถ่ายรูปตามมาตรฐานทั่วไปของสมาร์ทโฟน และการบันทึกวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว รูปแบบไฟล์วีดีโอที่รองรับ : MPEG-4, 3GP

ความจุของแบตเตอร์รี่

มาพร้อมกับแบตเตอรี่มาตรฐาน Li-ion 3,100 mAh ซึ่งถือว่ามีการเพิ่มความจุของแบตเตอร์รี่มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการเพิ่มระยะการใช้มากขึ้นให้เหมาะสมกับการใช้งานของคนยุคใหม่นี้ แต่ทั้งนี้ระยะการใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วย

จุดเด่น

ด้วยขนาดที่พกพาง่าย น้ำหนักหน้าจอที่ไม่ใหญ่จนเกินพอดี และคุณสมบัติครบถ้วนที่มีเหมือนกับรุ่นอื่นๆ เปรียบเทียบกับราคาแล้วนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจะตรงใจหลายๆคน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชอบถ่ายรูปสวยๆงามๆ Galaxy J5 2016 ก็สามารถเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีทีเดียว จากการทดสอบเปรียบเทียบกับหลายๆรุ่นในระดับเดียวกัน Galaxy J5 ก็มีคะแนนชนะนำมาหลายๆหัวข้อและบวกกับความคุ้มค่าของตัวเครื่องที่ประสิทธภาพนั้นทำออกมาได้คุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างมาก

ข้อควรพิจารณา

สำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระดับกลางนั้นมีข้อเสียเปรียบและได้เปรียบอย่างมากในแต่ละรุ่นเพราะมันก้ำกึ่งระหว่างแบบ High-end กับคุ้มราคา สำหรับประสิทธิภาพการใช้งานนั้นถือว่าอยู่ในระดับที่ดีแต่ก็มีการแข่งขันกันอยู่อย่างรวดเร็วในตลาดสมาร์ทโฟน

รีวิวของ Samsung Galaxy J5 (2016)

รีวิวโดยผู้ใช้ : 3รีวิว

ดีไซน์ 3.0
การพกพา 3.3
การป้อนข้อมูล 3.7
การตอบสนอง 3.0
จอแสดงผล 3.0
คุณภาพเสียงขณะโทร 3.7
แบตเตอรี่ 3.0
รวมทั้งหมด 3.2

Got The Sun

OS ด้อยไป ภาพไม่สวย

จอ 5.2 นิ้ว ดีครับแสดงผลหน้าจอถือว่าเต็มตา ติดแค่ Android 5.1 Lollipop, 1.2GHz Quad Core processor และ 16GB ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.1
 • วันที่ : 12/4/2018
 • รีวิวโดย Got The Sun

Number_got

สเปคเด่นกว่าตัวก่อนหน้านี้ ราคาดีใช้ได้

ซื้อเพราะ ROM 16GB และรองรับหน่วยความจำภายนอก MicroSD card ได้สูงสุด 256GB ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.3
 • วันที่ : 11/4/2018
 • รีวิวโดย Number_got

ChabG R

ในงบ 5000 ไม่เน้นเกมโอเคครับ

ถ้ามีงบ 5000 อยากได้เครื่องแบรนดที่ไว้ใจได้อะไหล่หาง่าย OS ไม่กาก ซื้อเลยครับ เล่นเกมไม่มันมากเท่านั้นเอง ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.3
 • วันที่ : 10/4/2018
 • รีวิวโดย ChabG R

เว็บบอร์ดของ Samsung Galaxy J5 (2016)

Preeyakamon Buabsod

Samaung

J5 มีสแกนลายนิ้วมือไหมอะ

 • อัพเดทล่าสุด : 18/6/2017
 • โพสต์โดย Preeyakamon Buabsod
 • ตอบกระทู้นี้ : 2 คำตอบ
 • 1 คำตอบดีๆ

คนส่วนใหญ่มักจะนำ Samsung Galaxy J5 (2016) ไปเปรียบเทียบกับ

Samsung Galaxy J5 (2016) Samsung Galaxy J5 (2016) Samsung Galaxy J5 (2015) Samsung Galaxy J5 (2015) Samsung Galaxy J5 Prime Samsung Galaxy J5 Prime Samsung Galaxy Core Plus Samsung Galaxy Core Plus Samsung Galaxy 5 i5503 Samsung Galaxy 5 i5503 Samsung Galaxy On7 2016 Samsung Galaxy On7 2016
ราคาถูกที่สุด 3,780 บาท 3,590 บาท 3,590 บาท - - -
OS ver Android OS, v5.1 (Lollipop) Android 5.1 Lollipop Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) Android 4.2 Jelly Bean Android 2.1 Eclair v6.0.1 (Marshmallow)
ความเร็วในการประมวลผล Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 1.2 GHz Quad Core 1.4 GHz 1.2 GHz dual core 600MHz 2 GHz
Storage 16GB 8GB 16GB 4GB - 32GB
RAM 2GB 1.5GB 2GB 0.75GB น้อยกว่า 0.5GB 3GB
ขนาดหน้าจอ 5.20 inches 5 inches 5 inches 4.3 inches (~217 ppi pixel density) 2.8inches 5.5 inches
ความละเอียดหน้าจอ 1280 x 720 1280 x 720 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) 800 x 480 320 x 240 1080 x 1920 pixels
กล้องหลัก 13 MP 13 MP 13 MP 5 MP 2 MP 13 MP
วันที่วางจำหน่าย Apr 2016 Jun 2015 - - - -

Top5 โทรศัพท์มือถือ Samsung

 • 1

  Samsung Galaxy A80

  ราคาถูกที่สุด : 19,990 บาท

  • Camera Phone โทรศัพท์กล้อ...
 • 2

  Samsung Galaxy A50

  ราคาถูกที่สุด : 8,399 บาท

  • Bezel-less Phone โทรศัพท์...
 • 3

  Samsung Galaxy Note9

  ราคาถูกที่สุด : 14,900 บาท

  • Smartphone สมาร์ทโฟน, Gam...
  • รุ่นล่าสุด

 • 4

  Samsung Galaxy A30

  ราคาถูกที่สุด : 5,789 บาท

  • Bezel-less Phone โทรศัพท์...
 • 5

  Samsung Galaxy A10

  ราคาถูกที่สุด : 3,129 บาท

  • Bezel-less Phone โทรศัพท์...

อุปกรณ์มือถือ

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ