Hatari HT-S18M2 เปรียบเทียบราคา เช็คราคาล่าสุด

เปรียบเทียบราคา

สเปค

รีวิว

เว็บบอร์ด

คูปอง3

Filter
 • รุ่น
  สี
  • All
  • Red
  • Pink
  • Orange
  • Green
  • Blue
  • Purple
  • Brown
 • เงี่อนไข
  เงี่อนไข
  • ทั้งหมด
  • ใหม่
  • มือสอง
 • ประเภทร้านค้า
  ประเภทร้านค้า
  • ทั้งหมด
  • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • มีหน้าร้าน
  • ร้านค้าออนไลน์
  • ผู้ขายบุคคลทั่วไป
 • วิธีการชำระเงิน
  วิธีการชำระเงิน
  • ทั้งหมด
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • พื้นที่
  พื้นที่
  • ทั้งหมด
  • ภาคกลาง-กรุงเทพมหานคร
1

1,035 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
4 รายการเพิ่มเติม
 • Green
1,068 บาท -
1

1,068 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Green
1

1,098 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

1,118 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Green
1

1,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Green
1,068 บาท -
2

1,080 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งภายใน 1-3 วันทำการ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

1,120 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
4

1,128 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Blue
5 รายการเพิ่มเติม
 • Green
 • Pink
 • Red
 • Purple
1,128 บาท -
4

1,128 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Green
4

1,128 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Pink
4

1,128 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Red
4

1,128 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Purple
4

1,128 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Green
 • Pink
 • Red
 • Purple
1,128 บาท -
4

1,128 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
 • ส่งภายใน 3-5 วันในกทม./ ตจว. ภายใน 7 วัน
  • Credit Card
  • อื่นๆ
6

1,178 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
9 รายการเพิ่มเติม
 • Green
 • Purple
1,178 บาท -
6

1,178 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Green
6

1,180 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
6

1,188 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Purple
6

1,258 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
6

1,258 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Green
6

1,258 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Purple
6

1,298 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
6

1,298 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Green
6

1,298 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Purple
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Green
 • Purple
1,178 บาท -
7

1,228 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1 รายการเพิ่มเติม 1,940 บาท -
7

1,940 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด 1,940 บาท -
8

1,250 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
9

1,390 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน https://store.weloveshopping.com/mplus
4 รายการเพิ่มเติม 1,458 บาท -
9

1,458 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน https://store.weloveshopping.com/homeoutlet
9

1,538 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน https://store.weloveshopping.com/homeoutlet
9

1,548 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน https://store.weloveshopping.com/homeoutlet
9

1,638 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน https://store.weloveshopping.com/homeoutlet
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด 1,458 บาท -
 • * ราคาปรับปรุงเมื่อ 8/7/2020.
 • * ราคานี้เป็นราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากUSDเป็น THBเมื่อ 10/7/2020.

รายละเอียดสินค้าของ Hatari HT-S18M2

ประเภท ประเภท พัดลมตั้งพื้น
ขนาด ขนาด 18 inch
อื่นๆ กำลังไฟฟ้า 78 W
คุณสมบัติ ขนาด 18 นิ้ว/ ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ/ ปรับระดับความสูงได้ 5 ระดับ

Hatari HT-S18M2 ในไทยราคาเริ่มต้นที่ 1,035 บาท

ราคาต่ำสุดของ Hatari HT-S18M2 คือ 1,035 บาท ที่ร้าน shopee, ซึ่งถูกกว่า HT-S18M2 ของร้าน JD CENTRAL (1,940 บาท) ถึง 47%. ราคาล่าสุดของ Hatari HT-S18M2 ถูกอัพเดทวันที่ 7/7/2020 16:53.

ราคาบางส่วนของ Hatari HT-S18M2 ในประเทศไทย

ชื่อร้านค้า ราคา ค่าบริการจัดส่งต่าง
shopee 1,035 บาท ติดต่อร้านค้า
smtv 1,080 บาท ติดต่อร้านค้า
Sripiboon 1,120 บาท ติดต่อร้านค้า
surajit 1,128 บาท ติดต่อร้านค้า
siamworachak 1,128 บาท มีค่าจัดส่ง

รีวิวของ Hatari HT-S18M2

เชิญเขียนคำถามของคุณเกี่ยวกับสินค้านี้ คุณอาจได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสมาชิกคนอื่นๆ

เขียนรีวิว

เว็บบอร์ดของ Hatari HT-S18M2

เชิญเขียนคำถามของคุณเกี่ยวกับสินค้านี้ คุณอาจได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสมาชิกคนอื่นๆ

Start a new topic

Top5 พัดลม Hatari

 • 1

  Hatari HT-T16M4

  ราคาถูกที่สุด : 400 บาท

  • พัดลมตั้งโต๊ะ
 • 2

  Hatari HE-S18M1

  ราคาถูกที่สุด : 790 บาท

  • พัดลมตั้งพื้น
 • 3

  Hatari HE-T14M3

  ราคาถูกที่สุด : 569 บาท

  • พัดลมตั้งโต๊ะ
 • 4

  Hatari HT-S18M2

  ราคาถูกที่สุด : 1,035 บาท

  • พัดลมตั้งพื้น
 • 5

  Hatari HB-S16M4

  ราคาถูกที่สุด : 790 บาท

  • พัดลมตั้งพื้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Hatari HT-S18M2

Hatari HT-S18M2 ราคาถูกที่สุดเท่าไหร่ ?

Hatari HT-S18M2 ใช้พลังงานเท่าไหร่ ?

Hatari HT-S18M2 มีคุณสมบัติอะไรบ้าง ?

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ