Hatari HF-T18M2 เปรียบเทียบราคา เช็คราคาล่าสุด

เปรียบเทียบราคา

สเปค

รีวิว

เว็บบอร์ด

คูปอง7

Filter
 • รุ่น
  สี
  • All
  • Gray
  • White
  • Red
  • Pink
  • Orange
  • Yellow
  • Green
  • Blue
  • Purple
  • Brown
 • เงี่อนไข
  เงี่อนไข
  • ทั้งหมด
  • ใหม่
  • มือสอง
 • ประเภทร้านค้า
  ประเภทร้านค้า
  • ทั้งหมด
  • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • มีหน้าร้าน
  • ร้านค้าออนไลน์
  • ผู้ขายบุคคลทั่วไป
 • วิธีการชำระเงิน
  วิธีการชำระเงิน
  • ทั้งหมด
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • พื้นที่
  พื้นที่
  • ทั้งหมด
  • ภาคกลาง-กรุงเทพมหานคร
  • ภาคกลาง-กำแพงเพชร
  • ภาคกลาง-นครปฐม
  • ภาคกลาง-นครสวรรค์
  • ภาคกลาง-นนทบุรี
  • ภาคกลาง-ปทุมธานี
  • ภาคกลาง-พิษณุโลก
  • ภาคกลาง-ลพบุรี
  • ภาคกลาง-สมุทรปราการ
  • ภาคกลาง-สมุทรสงคราม
  • ภาคกลาง-สมุทรสาคร
  • ภาคกลาง-สุพรรณบุรี
  • ภาคกลาง-สุโขทัย
  • ภาคกลาง-อยุธยา
  • ภาคกลาง-อ่างทอง
  • ภาคกลาง-เพชรบูรณ์
  • ภาคตะวันตก-กาญจนบุรี
  • ภาคตะวันตก-ตาก
  • ภาคตะวันตก-ประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคตะวันตก-ราชบุรี
  • ภาคตะวันตก-เพชรบุรี
  • ภาคตะวันออก-จันทบุรี
  • ภาคตะวันออก-ฉะเชิงเทรา
  • ภาคตะวันออก-ชลบุรี
  • ภาคตะวันออก-ปราจีนบุรี
  • ภาคตะวันออก-ระยอง
  • ภาคตะวันออก-สระแก้ว
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-กาฬสินธุ์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ขอนแก่น
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ชัยภูมิ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครพนม
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บุรีรัมย์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-มหาสารคาม
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-มุกดาหาร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ยโสธร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ร้อยเอ็ด
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ศรีสะเกษ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สกลนคร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สุรินทร์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อำนาจเจริญ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุดรธานี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุบลราชธานี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-เลย
  • ภาคเหนือ-ลำปาง
  • ภาคเหนือ-ลำพูน
  • ภาคเหนือ-เชียงราย
  • ภาคเหนือ-เชียงใหม่
  • ภาคเหนือ-แพร่
  • ภาคใต้-กระบี่
  • ภาคใต้-ชุมพร
  • ภาคใต้-ตรัง
  • ภาคใต้-นครศรีธรรมราช
  • ภาคใต้-ปัตตานี
  • ภาคใต้-ภูเก็ต
  • ภาคใต้-สงขลา
  • ภาคใต้-สตูล
  • ภาคใต้-สุราษฎร์ธานี
1

959 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3 รายการเพิ่มเติม
 • Red
 • Purple
978 บาท -
1

978 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Red
1

1,018 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Purple
1

1,018 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Red
 • Purple
978 บาท -
2

980 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งภายใน 1-3 วันทำการ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

998 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1 รายการเพิ่มเติม 1,578 บาท -
3

1,578 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด 1,578 บาท -
4

1,020 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
5

1,028 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Blue
5 รายการเพิ่มเติม
 • Green
 • Pink
 • Red
 • Purple
1,028 บาท -
5

1,028 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Green
5

1,028 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Pink
5

1,028 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Red
5

1,028 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Purple
5

1,028 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Green
 • Pink
 • Red
 • Purple
1,028 บาท -
5

1,028 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
 • ส่งภายใน 3-5 วันในกทม./ ตจว. ภายใน 7 วัน
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1 รายการเพิ่มเติม 1,578 บาท -
5

1,578 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
 • ส่งภายใน 3-5 วันในกทม./ ตจว. ภายใน 7 วัน
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด 1,578 บาท -
7

1,100 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
8

1,237 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Purple
4 รายการเพิ่มเติม
 • Pink
 • Gray
1,800 บาท -
8

1,800 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
8

1,800 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Pink
8

2,620 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gray
8

3,480 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Pink
 • Gray
1,800 บาท -
9

1,358 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Red
 • รับประกัน https://store.weloveshopping.com/homeoutlet
3 รายการเพิ่มเติม
 • Purple
 • Pink
1,358 บาท -
9

1,358 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Purple
 • รับประกัน https://store.weloveshopping.com/homeoutlet
9

1,358 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน https://store.weloveshopping.com/homeoutlet
9

1,438 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Pink
 • รับประกัน https://store.weloveshopping.com/homeoutlet
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Purple
 • Pink
1,358 บาท -
10

1,578 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
10

1,578 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
10

1,578 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • จัดส่งฟรี
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • * ราคาปรับปรุงเมื่อ 30/10/2020.
 • * ราคานี้เป็นราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากUSDเป็น THBเมื่อ 30/10/2020.

รายละเอียดสินค้าของ Hatari HF-T18M2

ประเภท ประเภท พัดลมตั้งโต๊ะ
ขนาด ขนาด 18 inch
อื่นๆ กำลังไฟฟ้า 78 W
คุณสมบัติ 18 นิ้ว
ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
ปรับส่ายซ้ายขวา และหยุดส่ายได้ตามต้องการ
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่นอัตโนมัติซินเทอร์ริ่งเมทัล (SINTERING METAL)
เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติเทอร์โมฟิวส์ (THERMAL FUSE)

Hatari HF-T18M2 ในไทยราคาเริ่มต้นที่ 959 บาท

ราคาต่ำสุดของ Hatari HF-T18M2 คือ 959 บาท ที่ร้าน shopee, ซึ่งถูกกว่า HF-T18M2 ของร้าน Lazada ลาซาด้า (3,480 บาท) ถึง 72%. ราคาล่าสุดของ Hatari HF-T18M2 ถูกอัพเดทวันที่ 27/10/2020 09:08.

ราคาบางส่วนของ Hatari HF-T18M2 ในประเทศไทย

ชื่อร้านค้า ราคา ค่าบริการจัดส่งต่าง
shopee 959 บาท ติดต่อร้านค้า
smtv 980 บาท ติดต่อร้านค้า
JD CENTRAL 998 บาท ติดต่อร้านค้า
Sripiboon 1,020 บาท ติดต่อร้านค้า
surajit 1,028 บาท ติดต่อร้านค้า

รีวิวของ Hatari HF-T18M2

รีวิวโดยผู้ใช้ : 3รีวิว

ดีไซน์ 4.0
การใช้งานง่าย 3.7
ความแรงของลม 3.7
ความเงียบ 3.0
ฟังค์ชั่นลมธรรมชาติ 4.0
ขนาด 3.0
รวมทั้งหมด 3.6

Natni Char

ให้ลมเย็นสบาย

มีให้เลือกหลายสีดี ลมเย็นสบายดี ถอดทำความสะอาดง่ายเครื่องไม่หนัก ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.5
 • วันที่ : 12/5/2018
 • รีวิวโดย Natni Char

แพร'วา

คุ้มค่าดี

ใช้ทน ใช้ได้นานไม่มีปัญหา ลมแรงเย็นพัดได้กว้างและไกลสรุปคุ้มค่าดี ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.7
 • วันที่ : 11/5/2018
 • รีวิวโดย แพร'วา

Sata_413

ราคาประหยัดใช้งานดี

ราคาประหยัดและคุณภาพดีมากครับ ไม่เลือกที่ดีไซน์ครับเพราะสวยไม่ทนคือไม่เย็นนะครับ ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.5
 • วันที่ : 10/5/2018
 • รีวิวโดย Sata_413

เว็บบอร์ดของ Hatari HF-T18M2

Vitaya Saradach

พัดลมไม่หมุน เหมือนไฟไม่เข้า

มีวิธีแก้มั้ยครับ ในภาพคือตัวอะไรครับ

 • อัพเดทล่าสุด : 2/6/2017
 • โพสต์โดย Vitaya Saradach
 • ตอบกระทู้นี้ : 0 คำตอบ

Vitaya Saradach

พัดลมไม่หมุน เหมือนไฟไม่เข้า

นี่คือตัวอะไรครับ พัดลมไม่หมุนเหมือนไฟไม่เข้า เกิดจากอะไรครับ

 • อัพเดทล่าสุด : 2/6/2017
 • โพสต์โดย Vitaya Saradach
 • ตอบกระทู้นี้ : 0 คำตอบ

Vitaya Saradach

พัดลมไม่หมุน เหมือนไฟไม่เข้า

นี่คือตัวอะไรครับ พัดลมไม่หมุนเหมือนไฟไม่เข้า เกิดจากอะไรครับ

 • อัพเดทล่าสุด : 2/6/2017
 • โพสต์โดย Vitaya Saradach
 • ตอบกระทู้นี้ : 0 คำตอบ

Top5 พัดลม Hatari

 • 1

  Hatari HT-T16M4

  ราคาถูกที่สุด : 728 บาท

  • พัดลมตั้งโต๊ะ
 • 2

  Hatari HE-T14M3

  ราคาถูกที่สุด : 569 บาท

  • พัดลมตั้งโต๊ะ
 • 3

  Hatari HE-S18M1

  ราคาถูกที่สุด : 1,128 บาท

  • พัดลมตั้งพื้น
 • 4

  Hatari HT-S18M2

  ราคาถูกที่สุด : 1,035 บาท

  • พัดลมตั้งพื้น
 • 5

  Hatari HB-S16M4

  ราคาถูกที่สุด : 768 บาท

  • พัดลมตั้งพื้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Hatari HF-T18M2

Hatari HF-T18M2 ราคาถูกที่สุดเท่าไหร่ ?

Hatari HF-T18M2 ใช้พลังงานเท่าไหร่ ?

Hatari HF-T18M2 มีคุณสมบัติอะไรบ้าง ?

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ