Apple iPhone 6s 16GB เช็คราคาล่าสุด ราคาถูก สเปค

ร้านค้าออนไลน์ 4,199 บาท - ราคา 100 รายการ
ร้านค้าทั่วไป 5,990 บาท ราคา 1 รายการ
สี
iPhone 6s features 4.7-inch Retina HD display, LTE advanced, 3D touch and powered by 64-bit A9 chip.
 • วันที่วางจำหน่าย: Sep 2015
 • Smartphone สมาร์ทโฟน, Gam...
รุ่นที่เกี่ยวข้อง
Apple iPhone 6s 16GB
รุ่นล่าสุด
Apple iPhone 11
24,900 บาท - (ราคา 3 รายการ)

เปรียบเทียบราคา

สเปค

รีวิว

เว็บบอร์ด

ข่าว

คูปอง1

Filter
 • รุ่น
  สี
  • All
  • Space Gray
  • Silver
  • Rose Gold
  • Gold
 • เงี่อนไข
  เงี่อนไข
  • ทั้งหมด
  • ใหม่
  • มือสอง
 • ประเภทร้านค้า
  ประเภทร้านค้า
  • ทั้งหมด
  • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • มีหน้าร้าน
  • ร้านค้าออนไลน์
  • ผู้ขายบุคคลทั่วไป
 • วิธีการชำระเงิน
  วิธีการชำระเงิน
  • ทั้งหมด
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • พื้นที่
  พื้นที่
  • ทั้งหมด
  • ภาคกลาง-กรุงเทพมหานคร
  • ภาคกลาง-พิษณุโลก
ร้านค้าออนไลน์
ร้านค้าทั่วไป
1

4,199 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
42 รายการเพิ่มเติม
 • Gold
 • Space Gray
 • Silver
 • Rose Gold
4,469 บาท -
1

4,469 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

4,499 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

4,529 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

4,539 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

4,696 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

4,709 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

4,729 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

4,799 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

4,889 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,150 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,150 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,229 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,255 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

Refurbished

1

5,390 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,499 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,589 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,690 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

Refurbished

1

5,850 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

6,319 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

6,499 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

6,500 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

7,290 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

Refurbished

1

7,490 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

Refurbished

1

7,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

7,790 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

Refurbished

1

7,800 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

7,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

8,190 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

8,199 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

8,409 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ร้านรับประกันตัวเครื่อง 3 เดือน
1

8,500 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

8,500 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

Refurbished

1

8,500 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน มีประกันจากร้าน 1 เดือน

Refurbished

1

8,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

8,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

9,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

9,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

10,390 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ร้านรับประกันตัวเครื่อง 3 เดือน
1

11,700 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

12,697 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

13,000 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

14,400 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกันศูนย์ Apple 1 ปี
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Gold
 • Space Gray
 • Silver
 • Rose Gold
4,469 บาท -
2

8,000 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

refurbished

38 รายการเพิ่มเติม
 • Gold
 • Space Gray
 • Rose Gold
 • Silver
8,000 บาท -
2

8,000 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

refurbished

2

8,827 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

9,099 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

10,500 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

refurbished

2

10,690 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

Refurbished

2

11,500 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

11,500 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

11,500 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

11,700 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

refurbished

2

11,700 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

refurbished

2

11,800 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

refurbished

2

11,800 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

refurbished

2

12,390 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

12,800 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

13,000 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

13,000 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

13,300 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

13,400 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

14,500 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

16,500 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

18,000 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

Refurbished

2

18,000 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

Refurbished

2

18,800 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

Refurbished

2

18,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

18,990 บาท

มือสอง

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

refurbished

2

18,999 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

19,400 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

19,400 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

19,400 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

19,400 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

20,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

21,400 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

21,400 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

21,400 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

23,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

23,690 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

24,599 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

25,190 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Gold
 • Space Gray
 • Rose Gold
 • Silver
8,000 บาท -
3

17,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
 • ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
6 รายการเพิ่มเติม
 • Silver
 • Gold
 • Space Gray
17,890 บาท -
3

17,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
 • ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

ประกัน MAC 1 ปี

3

17,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
 • ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

18,090 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
 • ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

20,200 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
 • ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

20,200 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
 • ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

20,200 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
 • ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Silver
 • Gold
 • Space Gray
17,890 บาท -
4

20,400 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งภายใน 1-3 วันทำการ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
5

26,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
5

26,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • อื่นๆ
4 รายการเพิ่มเติม
 • Gold
 • Silver
 • Space Gray
 • Rose Gold
26,900 บาท -
5

26,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • อื่นๆ
5

26,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • อื่นๆ
5

26,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • อื่นๆ
5

30,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Gold
 • Silver
 • Space Gray
 • Rose Gold
26,900 บาท -
7

28,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประเภทของการรับประกัน: สินค้ารับประกัน 1 ปี
2 รายการเพิ่มเติม
 • Gold
 • Space Gray
28,990 บาท -
7

28,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประเภทของการรับประกัน: สินค้ารับประกัน 1 ปี
7

28,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประเภทของการรับประกัน: สินค้ารับประกัน 1 ปี
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Gold
 • Space Gray
28,990 บาท -
8

30,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • กรณีที่มีสินค้าในสต็อก -จัดส่งภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะเวลา 2-4 วัน -จัดส่งในพื้นที่ต่างจังหวัดในระยะเวลา 4-8 วัน กรณีที่ไม่มีสินค้าในสต็อก -สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้า เราจะจัดส่งให้ภายใน ประมาณ 20-25 วัน -สำหรับต่างจังหวัด ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้า เราจะจัดส่งให้ภายใน 25-30 วัน...เพิ่มเติม ปิด
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกันศูนย์แมคอินทอชไทย 1 ปี
Official Price
 • Apple iPhone 6s 16GB 19,771 บาท($649)
 • * ราคาปรับปรุงเมื่อ 27/9/2019.
 • * ราคานี้เป็นราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากUSDเป็น THBเมื่อ 11/10/2019.

Apple iPhone 6s 16GB ในไทยราคาเริ่มต้นที่ 4,199 บาท

ราคาต่ำสุดของ Apple iPhone 6s 16GB คือ 4,199 บาท ที่ร้าน shopee, ซึ่งถูกกว่า iPhone 6s 16GB ของร้าน THAIMART, CMART (30,900 บาท) ถึง 86%. ราคาล่าสุดของ Apple iPhone 6s 16GB ถูกอัพเดทวันที่ 8/10/2019 08:51.

ราคาบางส่วนของ Apple iPhone 6s 16GB ในประเทศไทย

ชื่อร้านค้า ราคา ค่าบริการจัดส่งต่าง
shopee 4,199 บาท ติดต่อร้านค้า
Thai Mobile Phone 5,990 บาท มีค่าจัดส่ง
411estore โฟร์วันวัน(11streetTH) 8,827 บาท มีค่าจัดส่ง
SuperTstore 17,890 บาท มีค่าจัดส่ง
smtv 20,400 บาท ติดต่อร้านค้า

ราคา Apple iPhone 6s 16GB ในแต่ละประเทศ

ประเทศ ราคา ราคาไทยบาท
ไทย THB 4,199 4,199 บาท
ฟิลิปปินส์ PHP 8,564.99 5,062 บาท
อินโดนีเซีย IDR 2.150.000 4,636 บาท

อุปกรณ์มือถือ Apple iPhone 6s 16GB

วีดีโอของ Apple iPhone 6s 16GB

Apple iPhone 6 Unboxing & Hands-On (Gold)

Apple iPhone 6 Unboxing & Hands-On (Gold)

รายละเอียดสินค้าของ Apple iPhone 6s 16GB

ประเภท ประเภท
<สมาร์ทโฟน> สมาร์ทโฟนนั้นเปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวในระบบดิจิตอลหรือจะเรียกว่าเป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่ผิดนัก และสมาร์ทโฟนนั้นใช้ระบบปฏิบัติการพื้นฐานอย่าง Android, iOS, Symbian, BlackBerry OS, the Palm OS, Windows Mobileและอื่นๆ <ฟีเจอร์โฟน> ในด้านของฟีเจอร์โฟนนั้นเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าที่ไม่มีระบบปฏิบัติการOSในตัวเครื่อง <Phablet> ส่วนPhablet(แฟบเล็ต)ถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่อีกประเภทหนึ่งที่ถูกออกแบบมาโดยผสมผสานฟังก์ชั่นการทำงานของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Phabletถูกกำหนดประเภทโดยขนาดหน้าจอซึ่งยากที่จะให้คำจำกัดความในเรื่องของขนาดที่มีหลากหลาย แต่ในเว็บไซต์ของเราขอกำหนดความหมายของPhabletโดยจัดให้สมาร์ทโฟนที่มีขนาดหน้าจอขนาด5.5นิ้วขึ้นไปจัดอยู่ในสินค้าประเภทPhablet
Smartphone สมาร์ทโฟน , Gaming Phone โทรศัพท์เล่นเกม
รูปร่าง Bar
พื้นฐาน OS iOS
OS ver 10
SIM Nano SIM
CPU A9 chip with 64-bit architecture
Embedded M9 motion coprocessor
ความเร็วในการประมวลผล 1.84 GHz Dual-core
Storage 16GB
RAM 2GB
External Storage None
แบตเตอรี่ Non-removable Li-Ion 2750 mAh battery
Talk time: Up to 14 hours on 3G
Internet use: Up to 10 hours on 3G, up to 10 hours on 4G LTE, up to 11 hours on Wi‑Fi

HD video playback: Up to 11 hours
Audio playback: Up to 50 hours
Standby time: Up to 10 days
หน้าจอ ขนาดหน้าจอ 4.7 inches (~65.6% screen-to-body ratio)
ความละเอียดหน้าจอ 1334 x 750
เครือข่าย ประเภท 2G , 3G , 4G (LTE)
2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100
3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO
4G (LTE) LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) - A1688 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1687
Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
กล้องถ่ายรูป กล้องหลัก 12 MP
กล้องหน้า 5 MP
อื่นๆ จุดเด่น Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash
ขนาด ขนาด 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in)
น้ำหนัก 143 g (5.04 oz)

ข่าวล่าสุดของ Apple iPhone 6s 16GB

เกี่ยวกับApple iPhone 6s 16GB

สมาร์ทโฟนจากฝั่งอเมริกาที่ตีตลาดไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ กลับมาพร้อมกับ iPhone 6s ที่มีขนาด 4.7 นิ้ว ซึ่งทุกคนต่างก็รอคอย iPhone ใหม่นี้เพราะ สีที่มีให้เลืกมากขึ้นหนึ่งสี ก็คือ สี Rose Gold หรือสีชมพูนั้นเอง ถือว่า Apple เปิดตัวสีใหม่ให้เข้ากับความต้องการของผู้หยิงได้อย่างมากเพราะ สีสวยมากจริงๆ อีกทั้ง Apple ไม่ได้กลับมาเพียงแค่สีใหม่เท่านั้นยังกลับมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่ทุกคนจะต้องร้องโอโห้ ดีงาม!!! งั้นมาเริ่มดูกันเลยกว่าว่าคราวนี้ Apple ส่งอะไรใหม่ๆมาให้เราเล่นบ้าง

คุณสมบัติทั่วไป

มาพร้อมกับจอแสดงผล Retina Display 24-bit 16 ล้านสี มีระบบสัมผัส Multi-Touch หน้าจอแสดงผลกว้าง 4.7 นิ้ว เมื่อวัดจากแนวทะแยง ความละเอียดของหน้าจอ 1334 x 750 พิกเซล (326 ppi) เคลือบสารป้องกันรอยนิ้วมือ (Anti-fingerprint display coating) พร้อมด้วยระบบเซ็นเซอร์ (Sensor) ต่างๆ อย่าง ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ (Finger Print), ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ (Ambient light) , ตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง (Accelerometer), ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity), ระบบเซนเซอร์หมุนภาพ 3 แกน (Three-axis gyroscope), ระบบวัดความกดอากาศ (Barometer) พร้อมด้วยระบบปฏิบัติการ: iOS 9 หน่วยประมวลผล : Apple A9 (64-bit) หน่วยความจำ 32 GB (ตัวเครื่อง) RAM 2GB Assisted GPS Bluetooth 4.2 LE

3D Touch

หลายคนอาจไม่เข้าใจว่าอะไรคือ 3D Touch จริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้ Apple เพิ่งจะเริ่มใช้ใน iPhone 6s แต่จริงๆแล้วมันเคยถูกใช้มาก่อนใน Apple Watch โดยเรียกมันว่า Force Touch ซึ่งเจ้าตัว 3D Touch เรียกว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ให้กับ iPhone 6s โดยการใช้งานของเจ้า 3D Touch ก็ง่ายมากๆ เพียงกดไปที่แอพพลิเคชั่นแรง เช่น Facebook แต่อย่ากดเบาหากกดที่แอพพลิเคชั่นแรงๆ ละก็จะกลายเป็นการลากแอพพลิเคชั่นหรือการลบแอพพลิเคชั่นแทน แต่ถ้าหากกดเบาๆ แล้วจะมี Peek หรือป็อบอัพขึ้นมาโดยมีให้เราเลือกว่าต้องการเขียนโพสต์ ค้นหา และ แชร์ Facebook โดยป็อปอัพแต่ละอันจะขึ้นและแต่การทำงานของแอพพลิเคชั่น

วัสดุ และสี Rose Gold

สำหรับวัสดุที่ใช้ทำของเครื่อง iPhone 6s จะใช้เป็น 7000 Series Aluminum ซึ่งมีความแข็งแรงมากขึ้นอย่างชัดเจน แต่น้ำหนักอาจจะขึ้นมาเล็กน้อย มาพูดถึงเรื่องสีบ้างสี Rose Gold เป็นกรอบสีชมพูอ่อนๆ ที่เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าหวานเกินไป ทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็สามารถใช้ได้ จริงแล้วมันสวยในแบบเรียบซะมากกว่าจึงทำให้ไม่ว่าเพศใหนก็ใช้ได้

Touch ID Gen 2

จริงๆแล้ว Touch ID เนี่ยมีตั้งแต่ iPhone 5s เป็นครั้งซึ่งทำให้ผู้คนต่างสนใจกันอย่างมากมาย และทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งใน iPhone 6s ก็มี Touch ID เช่นกันซึ่งโดยในรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาแล้ว โดยรุ่นที่พัฒนาแล้วนั้นจะสามารถแสกนได้เร็วมากขึ้น เพียงแค่กดเบาๆ ก็ติดแล้ว

ภาพ Live

Apple ได้เพิ่มฟีเจอร์ Live ให้กับตัวกล้องเพื่อให้ผู้ใช้ได้สนุกกับฟีเจอร์ใหม่ๆ โดยภาพ Live ที่ว่านี้เป็นภาพแต่สามารถเคลื่อนไหวได้เมื่อกดค้างไปที่ภาพ ภาพจะเคลื่อนไหวคล้ายๆ กับวีดิโอสั้นๆ โดยภาพะบันทึกวีดิโอสั้ยที่ว่านี้ก่อนเพียงเล็กน้อย จึงทำให้เรารู้ได้ว่าก่อนที่จะได้รูปนี้มามีโมเม้นหลุดๆ หรือฉากฮาๆ ของแต่ละคนบนภาพยังไงบ้าง ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ทำให้เกิดโมเม้นเล็กๆ ให้กับผู้ใช้

กล้อง

เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจใน iPhone 6s โดยกล้องหลังมี ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล, 1.22 μm กล้องหน้ามี ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล, f/2.2 โดยภาพที่ได้จากการถ่ายด้วยกล้องของ iPhone 6s มีสด คมชัดมากขึ้น สามรถเห็นรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นรายละเอียดยิบย่อบได้อย่างชัดเจน สามารถโฟกัสง่ายและรวดเร็วมากขึ้นจากรุ่นก่อน และที่สำคัญคือให้สีที่เป็นธรรมชาติมาก ไม่จำเป็นต้องปรับสีหรือใส่ฟิลเตอร์ให้เสียเวลา แถมยังสามารถถ่ายวิดีโอที่ได้ในระดับ 4K อีกด้วย

01/02/2017

รีวิวของ Apple iPhone 6s 16GB

รีวิวโดยผู้ใช้ : 3รีวิว

ดีไซน์ 5.0
การพกพา 4.3
การป้อนข้อมูล 4.7
การตอบสนอง 5.0
จอแสดงผล 5.0
คุณภาพเสียงขณะโทร 5.0
แบตเตอรี่ 4.3
รวมทั้งหมด 4.8

รีวิวโดยผู้ใช้ชาวญี่ปุ่น

ผมซื้อมันมาให้เป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของภรรยา

ผมซื้อ 6S มาให้ภรรยาในราคาถูกหลัง 7 เปิดตัว ผมตั้งค่าทุกอย่าง เลยมาเขียนความประทับใจที่นี่ ตัวผมเองใช้ iPhone 7 ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 4.7
 • วันที่ : 19/2/2017
 • รีวิวโดยผู้ใช้ชาวญี่ปุ่น

รีวิวโดยผู้ใช้ชาวญี่ปุ่น

ผมได้มันมาในราคาที่ไม่แพง

ผมเปลี่ยนมาจาก iPhone5 ในตอนแรก ผมคิดว่าหน้าจอมันใหญ่เกินไป แต่ผมก็คุ้นเคยกับมันได้ในเวลาไม่นาน ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 4.6
 • วันที่ : 17/3/2015
 • รีวิวโดยผู้ใช้ชาวญี่ปุ่น

Benjaporn Oilskywalker

Iphone 6s

6s สีทองที่ศูนย์ไม่มีแล้ว ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 5.0
 • วันที่ : 29/11/2016
 • รีวิวโดย Benjaporn Oilskywalker

เว็บบอร์ดของ Apple iPhone 6s 16GB

Coutinho

เผื่อคนอยากเช็คราคามือถือเพิ่ม

เพิ่มราคามือถือ ไอโฟน ของ Central ไปเช็คราคากันนะครับ http://www.central.co.th/d/mobile-iphone

 • อัพเดทล่าสุด : 18/5/2016
 • โพสต์โดย Coutinho
 • ตอบกระทู้นี้ : 0 คำตอบ

คนส่วนใหญ่มักจะนำ Apple iPhone 6s 16GB ไปเปรียบเทียบกับ

Apple iPhone 6s 16GB Apple iPhone 6s 16GB Xiaomi MI-2 32GB Xiaomi MI-2 32GB Xiaomi MI-4 64GB Xiaomi MI-4 64GB Apple iPhone 6s Plus 16GB Apple iPhone 6s Plus 16GB nubia Z9 32GB nubia Z9 32GB Nokia N9-00 64GB Nokia N9-00 64GB
ราคาถูกที่สุด 4,199 บาท - - 5,000 บาท - -
OS ver 10 Android 4.1 Jelly Bean MIUI iOS 10 Android 5.0.2 Lollipop MeeGo OS v1.2 Harmattan
ความเร็วในการประมวลผล 1.84 GHz Dual-core Quad-core 1.5 GHz Krait 2.5GHz 1.84 GHz Dual-core - 1.0GHz
Storage 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB
RAM 2GB 2GB 3GB 2GB 3GB น้อยกว่า 0.5GB
ขนาดหน้าจอ 4.7 inches (~65.6% screen-to-body ratio) 4.3 inches (~342 ppi pixel density) 5inches 5.5 inches (~67.7% screen-to-body ratio) 5.2 inches 3.9inches
ความละเอียดหน้าจอ 1334 x 750 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 854 x 480
กล้องหลัก 12 MP 8 MP 13 MP 12 MP 16 MP 8 MP
วันที่วางจำหน่าย Sep 2015 Nov 2012 - Sep 2015 May 2015 -

Top5 โทรศัพท์มือถือ Apple

 • 1

  Apple iPhone XS Max

  ราคาถูกที่สุด : 34,269 บาท

  • Notch Phone โทรศัพท์หน้าจ...
 • 2

  Apple iPhone 7 Plus

  ราคาถูกที่สุด : 6,499 บาท

  • Phablet แฟบเล็ต, Smartpho...
  • 5.50 inches, 1920 x 1080 ...
  • 2G, 3G
 • 3

  Apple iPhone XR

  ราคาถูกที่สุด : 22,900 บาท

  • Notch Phone โทรศัพท์หน้าจ...
 • 4

  Apple iPhone 11

  ราคาถูกที่สุด : 24,900 บาท

  • Notch Phone โทรศัพท์หน้าจ...
  • รุ่นล่าสุด

 • 5

  Apple iPhone 8 Plus

  ราคาถูกที่สุด : 12,759 บาท

  • Smartphone สมาร์ทโฟน, Pha...
  • 5.50 inches, 1920 x 1080 ...
  • 2G

อุปกรณ์มือถือ

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ