Aconatic 32 in. AN-32DH800SM เปรียบเทียบราคา เช็คราคาล่าสุด

เปรียบเทียบราคา

สเปค

รีวิว

เว็บบอร์ด

คูปอง5

Filter
 • เงี่อนไข
  เงี่อนไข
  • ทั้งหมด
  • ใหม่
  • มือสอง
 • ประเภทร้านค้า
  ประเภทร้านค้า
  • ทั้งหมด
  • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • มีหน้าร้าน
  • ร้านค้าออนไลน์
  • ผู้ขายบุคคลทั่วไป
 • วิธีการชำระเงิน
  วิธีการชำระเงิน
  • ทั้งหมด
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • พื้นที่
  พื้นที่
  • ทั้งหมด
  • ภาคกลาง-กรุงเทพมหานคร
  • ภาคกลาง-กำแพงเพชร
  • ภาคกลาง-นครปฐม
  • ภาคกลาง-นครสวรรค์
  • ภาคกลาง-นนทบุรี
  • ภาคกลาง-ปทุมธานี
  • ภาคกลาง-พิษณุโลก
  • ภาคกลาง-ลพบุรี
  • ภาคกลาง-สมุทรปราการ
  • ภาคกลาง-สมุทรสงคราม
  • ภาคกลาง-สมุทรสาคร
  • ภาคกลาง-สุพรรณบุรี
  • ภาคกลาง-สุโขทัย
  • ภาคกลาง-อยุธยา
  • ภาคกลาง-อ่างทอง
  • ภาคกลาง-เพชรบูรณ์
  • ภาคตะวันตก-กาญจนบุรี
  • ภาคตะวันตก-ตาก
  • ภาคตะวันตก-ประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคตะวันตก-ราชบุรี
  • ภาคตะวันตก-เพชรบุรี
  • ภาคตะวันออก-จันทบุรี
  • ภาคตะวันออก-ฉะเชิงเทรา
  • ภาคตะวันออก-ชลบุรี
  • ภาคตะวันออก-ปราจีนบุรี
  • ภาคตะวันออก-ระยอง
  • ภาคตะวันออก-สระแก้ว
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-กาฬสินธุ์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ขอนแก่น
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ชัยภูมิ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครพนม
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บุรีรัมย์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-มหาสารคาม
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-มุกดาหาร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ยโสธร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ร้อยเอ็ด
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ศรีสะเกษ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สกลนคร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สุรินทร์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อำนาจเจริญ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุดรธานี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุบลราชธานี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-เลย
  • ภาคเหนือ-ลำปาง
  • ภาคเหนือ-ลำพูน
  • ภาคเหนือ-เชียงราย
  • ภาคเหนือ-เชียงใหม่
  • ภาคเหนือ-แพร่
  • ภาคใต้-กระบี่
  • ภาคใต้-ชุมพร
  • ภาคใต้-ตรัง
  • ภาคใต้-นครศรีธรรมราช
  • ภาคใต้-ปัตตานี
  • ภาคใต้-ภูเก็ต
  • ภาคใต้-สงขลา
  • ภาคใต้-สตูล
  • ภาคใต้-สุราษฎร์ธานี
1

3,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกัน 3 ปี
15 รายการเพิ่มเติม 4,290 บาท -
1

4,290 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
1

4,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

4,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
1

4,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกันหน้าจอ 3 ปี
1

5,190 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
1

5,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

6,290 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
1

6,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
1

7,159 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

9,966 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

10,919 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

10,978 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

11,580 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด 4,290 บาท -
2

4,639 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • จัดส่งฟรี
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

5,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • รับประกัน ประกัน 1 ปี
4

6,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
5

7,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งภายใน 1-3 วันทำการ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
6

7,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00น.
  • Credit Card
 • รับประกัน สินค้ารับประกัน 1 ปี
6

7,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

Aconatic 32 in. AN-32DH800SM ในไทยราคาเริ่มต้นที่ 3,990 บาท

ราคาต่ำสุดของ Aconatic 32 in. AN-32DH800SM คือ 3,990 บาท ที่ร้าน Lazada ลาซาด้า, ซึ่งถูกกว่า 32 in. AN-32DH800SM ของร้าน Lazada ลาซาด้า (11,580 บาท) ถึง 66%. ราคาล่าสุดของ Aconatic 32 in. AN-32DH800SM ถูกอัพเดทวันที่ 22/8/2019 09:49.

ราคาบางส่วนของ Aconatic 32 in. AN-32DH800SM ในประเทศไทย

ชื่อร้านค้า ราคา ค่าบริการจัดส่งต่าง
Lazada ลาซาด้า 3,990 บาท ติดต่อร้านค้า
Power buy, เพาเวอร์บาย 4,639 บาท จัดส่งฟรี
Topvalue 5,990 บาท ติดต่อร้านค้า
Big C บิ๊กซี 6,990 บาท ติดต่อร้านค้า
smtv 7,900 บาท ติดต่อร้านค้า

รายละเอียดสินค้าของ Aconatic 32 in. AN-32DH800SM

ประเภท ประเภททีวี LED แอลอีดี , Smart TV
รายละเอียดสินค้า ขนาดหน้าจอ 32 inches
ความละเอียดหน้าจอ 1366x768
LED Backlight yes
ความสว่าง 200 cd/m2
การเชื่อมต่อ HDMI 2 x
Component terminal yes
ขนาด ขนาด (กว้างxสูงxลึก) 72.7x8.3x46.6(cm)

รีวิวของ Aconatic 32 in. AN-32DH800SM

รีวิวโดยผู้ใช้ : 1รีวิว

ดีไซน์ 4.0
การควบคุมการทำงาน 3.0
คุณภาพของภาพ 4.0
คุณภาพเสียง 4.0
ประสิทธิภาพในการตอบสนอง 3.0
ฟังก์ชั่นการใช้งาน 4.0
ขนาด 4.0
ช่องต่ออุปกรณ์input-output 5.0
ความเงียบ 3.0
รวมทั้งหมด 3.8

เรื่องมันเศร้า เหล้าเลยหวาน

สมาร์ททีวีขนาดจอ 32 นิ้ว ใช้งานง่ายและภาพชัดเจน

ตัวนี้เป็นสมาร์ททีวีขนาด 32 นิ้วที่ คิดว่าขนาดกำลังพอดีค่ะ เพราะเอาไว้ดูในห้องที่ไม่ได้ใหญ่มาก หน้าจอเป็น D-LED ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.8
 • วันที่ : 5/9/2017
 • รีวิวโดย เรื่องมันเศร้า เหล้าเลยหวาน

เว็บบอร์ดของ Aconatic 32 in. AN-32DH800SM

Piper S

ภาพสวยไหมครับ ใช้แล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่า

รุ่นนี้ภาพสวยไหมครับ ใช้แล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่า

 • อัพเดทล่าสุด : 18/11/2017
 • โพสต์โดย Piper S
 • ตอบกระทู้นี้ : 1 คำตอบ

Natni Char

ตัวนี้กินไฟมากหรือเปล่าคะ

เห็นว่าเป็นทีวี LED ตัวนี้กินไฟมากหรือเปล่าคะ

 • อัพเดทล่าสุด : 5/9/2017
 • โพสต์โดย Natni Char
 • ตอบกระทู้นี้ : 0 คำตอบ

เปรียบเทียบกับ Aconatic 32 in. AN-32DH800SM

Aconatic 32 in. AN-32DH800SM Aconatic 32 in. AN-32DH800SM ProVision 32 in. LT-32G33 ProVision 32 in. LT-32G33 Aconatic 32 in. AN-32DH800NS Aconatic 32 in. AN-32DH800NS Samsung 32 in. UA32J4100AK Samsung 32 in. UA32J4100AK TCL 32 in. LED32D2900 TCL 32 in. LED32D2900 TCL 32 in. LED32D2940 TCL 32 in. LED32D2940
ราคาถูกที่สุด 3,990 บาท 3,790 บาท 3,794 บาท 3,900 บาท 3,900 บาท 3,989 บาท
ประเภททีวี LED แอลอีดี, Smart TV LED แอลอีดี LED แอลอีดี LED แอลอีดี LCD แอลซีดี, LED แอลอีดี LED แอลอีดี
ขนาดหน้าจอ 32 inches 32 inch 32 inches 32 inches 32 inches 32 inches
ความละเอียดหน้าจอ 1366x768 1366x768 1366x768 1366x768 1366x768 1366x768
HDMI 2 x 3x 2 x 2x 2 x 2 x
Wall-mounted - - - yes - -
ขนาด (กว้างxสูงxลึก) 72.7x8.3x46.6(cm) 735x495 mm (With Stand) 46.6 x 72.7 x 83.4 ขนาดเครื่องรวมขาตั้ง (ซม.) 735.9 x 481.6 x 151.1 mm ( Set with Stand ) - With Stand 731.9 x 482.5 x 172 mm
Without Stand 731.9 x 431.5 x 77.8 cm
น้ำหนัก - 10 Kg. - 5.4 kg 4.5 kg (Net Weight With Stand), 4.4 kg (Net Weight Without Stand) -

Top5 ทีวี Aconatic

 • 1

  Aconatic 32 in. AN-32DH800SM

  ราคาถูกที่สุด : 3,990 บาท

  • LED แอลอีดี, Smart TV
  • 32 inches
  • 1366x768
 • 2

  Aconatic 40 in. 40HS522AN

  ราคาถูกที่สุด : 5,790 บาท

  • Smart TV, LED แอลอีดี
  • 40 inches
  • 1920x1080
 • 3

  Aconatic 43 in. AN-43DF800SM

  ราคาถูกที่สุด : 8,500 บาท

  • LED แอลอีดี, Smart TV
  • 43 inches
  • 1920x1080
 • 4

  Aconatic 43 in. AN-LT4301

  ราคาถูกที่สุด : 5,490 บาท

  • LED แอลอีดี, Smart TV
  • 43 inches
  • 1920x1080
 • 5

  Aconatic 55 in. 55UR542AN

  ราคาถูกที่สุด : 7,994 บาท

  • LED แอลอีดี, Smart TV
  • 55 inches
  • 3840x2160

ทีวี, เครื่องเสียงและอุปกรณ์กล้องวิดีโอ

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ