สร้อยข้อมือ สำหรับผู้ชาย January 2018 ในประเทศไทย

หมวดหมู่

แฟชั่นผู้ชาย

ร้านค้า

ยี่ห้อ

ราคา

ลักษณะ

สี

ส่วนลด

วิธีการชำระเงิน

26,384 รายการ 5 ร้านค้า
เรียงลำดับตาม ความนิยม
 • ถูกที่สุด
 • บริสุทธิ์ทอมือแก้ว Hong พริกสร้อยข้อมือ

  บริสุทธิ์ทอมือแก้ว Hong พริกสร้อยข้อมือ

  88 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic Zhenyan ชุดชั้นในสัตว์ปีชายรุ่นนางสาวกำไลสร้อยข้อมือ

  Generic

  Zhenyan ชุดชั้นในสัตว์ปีชายรุ่นนางสาวกำไลสร้อยข้อมือ

  77 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic Zhenyan ชุดชั้นในสัตว์ปีชายรุ่นนางสาวกำไลสร้อยข้อมือ

  Generic

  Zhenyan ชุดชั้นในสัตว์ปีชายรุ่นนางสาวกำไลสร้อยข้อมือ

  66 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic Zhenyan ชุดชั้นในสัตว์ปีชายรุ่นนางสาวกำไลสร้อยข้อมือ

  Generic

  Zhenyan ชุดชั้นในสัตว์ปีชายรุ่นนางสาวกำไลสร้อยข้อมือ

  89 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic Zhenyan ชุดชั้นในสัตว์ปีชายรุ่นนางสาวกำไลสร้อยข้อมือ

  Generic

  Zhenyan ชุดชั้นในสัตว์ปีชายรุ่นนางสาวกำไลสร้อยข้อมือ

  89 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic Lingfei ชายและหญิงท้องฟ้าสีฟ้าหินทรายสีเหลืองไทเกอร์อายกำไลกรวดสร้อยข้อมือ

  Generic

  Lingfei ชายและหญิงท้องฟ้าสีฟ้าหินทรายสีเหลืองไทเกอร์อายกำไลกรวดสร้อยข้อมือ

  139 บาท 51% OFF

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic Lingfei ชายและหญิงท้องฟ้าสีฟ้าหินทรายสีเหลืองไทเกอร์อายกำไลกรวดสร้อยข้อมือ

  Generic

  Lingfei ชายและหญิงท้องฟ้าสีฟ้าหินทรายสีเหลืองไทเกอร์อายกำไลกรวดสร้อยข้อมือ

  122 บาท 57% OFF

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic 6-20mm สำหรับผู้ชายและผู้หญิงคู่ของแมว Hong เสือตากำไลสร้อยข้อมือ

  Generic

  6-20mm สำหรับผู้ชายและผู้หญิงคู่ของแมว Hong เสือตากำไลสร้อยข้อมือ

  531 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic 6-20mm สำหรับผู้ชายและผู้หญิงคู่ของแมว Hong เสือตากำไลสร้อยข้อมือ

  Generic

  6-20mm สำหรับผู้ชายและผู้หญิงคู่ของแมว Hong เสือตากำไลสร้อยข้อมือ

  1,092 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic 6-20mm สำหรับผู้ชายและผู้หญิงคู่ของแมว Hong เสือตากำไลสร้อยข้อมือ

  Generic

  6-20mm สำหรับผู้ชายและผู้หญิงคู่ของแมว Hong เสือตากำไลสร้อยข้อมือ

  683 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic 6-20mm สำหรับผู้ชายและผู้หญิงคู่ของแมว Hong เสือตากำไลสร้อยข้อมือ

  Generic

  6-20mm สำหรับผู้ชายและผู้หญิงคู่ของแมว Hong เสือตากำไลสร้อยข้อมือ

  980 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic 6-20mm สำหรับผู้ชายและผู้หญิงคู่ของแมว Hong เสือตากำไลสร้อยข้อมือ

  Generic

  6-20mm สำหรับผู้ชายและผู้หญิงคู่ของแมว Hong เสือตากำไลสร้อยข้อมือ

  756 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic 6-20mm สำหรับผู้ชายและผู้หญิงคู่ของแมว Hong เสือตากำไลสร้อยข้อมือ

  Generic

  6-20mm สำหรับผู้ชายและผู้หญิงคู่ของแมว Hong เสือตากำไลสร้อยข้อมือ

  851 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic 6-20mm สำหรับผู้ชายและผู้หญิงคู่ของแมว Hong เสือตากำไลสร้อยข้อมือ

  Generic

  6-20mm สำหรับผู้ชายและผู้หญิงคู่ของแมว Hong เสือตากำไลสร้อยข้อมือ

  363 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic 6-20mm สำหรับผู้ชายและผู้หญิงคู่ของแมว Hong เสือตากำไลสร้อยข้อมือ

  Generic

  6-20mm สำหรับผู้ชายและผู้หญิงคู่ของแมว Hong เสือตากำไลสร้อยข้อมือ

  307 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic 6-20mm สำหรับผู้ชายและผู้หญิงคู่ของแมว Hong เสือตากำไลสร้อยข้อมือ

  Generic

  6-20mm สำหรับผู้ชายและผู้หญิงคู่ของแมว Hong เสือตากำไลสร้อยข้อมือ

  475 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic 6-20mm สำหรับผู้ชายและผู้หญิงคู่ของแมว Hong เสือตากำไลสร้อยข้อมือ

  Generic

  6-20mm สำหรับผู้ชายและผู้หญิงคู่ของแมว Hong เสือตากำไลสร้อยข้อมือ

  587 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic Yingyunzhubao การเปิดตัวของไก่พระพุทธรูปสร้อยข้อมือ

  Generic

  Yingyunzhubao การเปิดตัวของไก่พระพุทธรูปสร้อยข้อมือ

  358 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic Yingyunzhubao การเปิดตัวของไก่พระพุทธรูปสร้อยข้อมือ

  Generic

  Yingyunzhubao การเปิดตัวของไก่พระพุทธรูปสร้อยข้อมือ

  302 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic Wangyuntang เต่าสร้อยข้อมือ

  Generic

  Wangyuntang เต่าสร้อยข้อมือ

  414 บาท 57% OFF

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic Wangyuntang เต่าสร้อยข้อมือ

  Generic

  Wangyuntang เต่าสร้อยข้อมือ

  358 บาท 55% OFF

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic เกาหลีชายรุ่นนางสาวกุหลาบทองคู่สร้อยข้อมือสร้อยข้อมือ

  Generic

  เกาหลีชายรุ่นนางสาวกุหลาบทองคู่สร้อยข้อมือสร้อยข้อมือ

  363 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic เกาหลีชายรุ่นนางสาวกุหลาบทองคู่สร้อยข้อมือสร้อยข้อมือ

  Generic

  เกาหลีชายรุ่นนางสาวกุหลาบทองคู่สร้อยข้อมือสร้อยข้อมือ

  363 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic เกาหลีชายรุ่นนางสาวกุหลาบทองคู่สร้อยข้อมือสร้อยข้อมือ

  Generic

  เกาหลีชายรุ่นนางสาวกุหลาบทองคู่สร้อยข้อมือสร้อยข้อมือ

  363 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic เสนห์ราศีม้าและหญิงสร้อยข้อมือ

  Generic

  เสนห์ราศีม้าและหญิงสร้อยข้อมือ

  481 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic เสนห์ราศีม้าและหญิงสร้อยข้อมือ

  Generic

  เสนห์ราศีม้าและหญิงสร้อยข้อมือ

  369 บาท

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic Shishang ลมพริกขนาดเล็กห้าแฉกดาวหลายชั้นสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือผู้ชาย

  Generic

  Shishang ลมพริกขนาดเล็กห้าแฉกดาวหลายชั้นสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือผู้ชาย

  88 บาท 19% OFF

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic Shishang ลมพริกขนาดเล็กห้าแฉกดาวหลายชั้นสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือผู้ชาย

  Generic

  Shishang ลมพริกขนาดเล็กห้าแฉกดาวหลายชั้นสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือผู้ชาย

  90 บาท 20% OFF

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic Shishang ลมพริกขนาดเล็กห้าแฉกดาวหลายชั้นสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือผู้ชาย

  Generic

  Shishang ลมพริกขนาดเล็กห้าแฉกดาวหลายชั้นสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือผู้ชาย

  88 บาท 19% OFF

  Lazada ลาซาด้า

 • Generic Shishang ลมพริกขนาดเล็กห้าแฉกดาวหลายชั้นสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือผู้ชาย

  Generic

  Shishang ลมพริกขนาดเล็กห้าแฉกดาวหลายชั้นสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือผู้ชาย

  88 บาท 19% OFF

  Lazada ลาซาด้า

โปรโมชั่น & รหัสคูปอง

 • โปรโมชั่น

  โปรโมชั่นช้อป NEW YEAR Resolutions 2018 ที่ Lazada

  โปรโมชั่นช้อป NEW YEAR Resolutions 2018 ที่ Lazada

  วันหมดอายุ: ต่อเนื่อง exclusive ดูวอเชอร์ทั้งหมด Lazada ลาซาด้า
 • โปรโมชั่น

  โปรโมชั่นช้อป Watches Sunglasses Jewellery ที่ Lazada

  โปรโมชั่นช้อป Watches Sunglasses Jewellery ที่ Lazada

  วันหมดอายุ: ต่อเนื่อง exclusive ดูวอเชอร์ทั้งหมด Lazada ลาซาด้า
 • โปรโมชั่น

  โปรโมชั่น ดีลลดเต็ม GOODBYE 2017 ชอปกระจาย ที่ Gearbest

  โปรโมชั่น ดีลลดเต็ม GOODBYE 2017 ชอปกระจาย ที่ Gearbest

  วันหมดอายุ: ต่อเนื่อง exclusive ดูวอเชอร์ทั้งหมด GearBest

เทคนิคเครื่องประดับและสร้อยคอมืออย่างมีสไตล์ ฉบับสุภาพบุรุษ

ไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงเท่านั้นที่ควรจะมีเครื่องประดับติดตัวสักเล็กน้อย คุณสุภาพบุรุษอย่างคุณก็เฉกกเช่นเดียวกัน การสวมสร้อยคอมือที่ดูมีสไตล์สักนิดนั้น หรือนาฬิกาข้อมือเท่ๆ สักเรือน ไม่ได้ทำให้คุณดูเหมือนเป็นเก้งหรือกวางมากขึ้นหรอกนะ ถ้าเลือกเครื่องประดับให้ถูกโฉลก เราต้องขอบอกเอาไว้ตรงนี้เลยว่า แบบนี้น่ะจะสามารช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้คุณให้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างมากมายเลยล่ะ

จะว่าไปแล้วสร้อยคอมือและนาฬิกาข้อมือนั้นก็มีให้เลือกมากมายหลากแบบหลายสไตล์ จนทำทำเอาหนุ่มๆ เลือกไม่ถูกเลยใช่ไหม ว่าวันนี้ควรจะหยิบอะไรมาใส่ดี ถ้าไปงานนั้นงานนี้ แล้วใส่สร้อยคอมืออะไรแบบนี้ จะเหมาะหรือเปล่า ถ้าเรื่องเหล่านี้เป็นปัญหาโลกแตกของคุณอยู่ล่ะก็ วันนี้ทุกปัญหาจะคลี่คลาย ด้วย Guideline ง่ายๆ จากทาง Priceprice ที่จะทำให้อะไรๆ ง่ายขึ้นอีกเยอะ

4 สิ่งที่ต้องท่องให้ขึ้นใจ ก่อนจะตัดสินใจซื้อสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาสักเรือน

แหมๆๆ เราเองก็รู้กันดีนะว่าเครื่องประดับสำหรับผู้ชายนั้น ส่วนใหญ่มักมีราคาสูงลิบลิ่ว สาเหตุหลักก็มาจากการที่ผู้ชายไม่ค่อยจะเปลี่ยนสไตล์การใส่สร้อยข้อมือหรือนาฬิกากันบ่อยๆ เพราะมีอะไรก็ใส่แต่แบบเดิมซ้ำๆ จึงทำให้เหล่าบรรดาดีไซน์เนอร์ต้องทำงานหนัก เพื่อให้สินค้ามีความคงทนและสามารถใช้ได้หลายโอกาส ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว เราลองมาดูกฎเหล็ก 4 ข้อ ก่อนจะเลือกซื้อเครื่องประดับสำหรับคุณสุภาพบุรุษกันเลยดีกว่า

Bracelets

ข้อแรก สีนั้นสำคัญไฉน

ถือเป็นโชคดีของคุณผู้ชายจริงๆ ที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะชอบโทนสีมืดๆ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งสีเข้มๆ แบบนี้นี่แหละที่จะช่วยให้คุณใช้งานมันได้บ่อยมากขึ้น จะจับมา Mix and Match กับเสื้อผ้าตัวไหนก็เข้ากันได้ง่าย แถมยังออกมาดูกลมกลืนเข้า Concept ตลอดเวลา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณสุภาพบุรุษจะไม่สามารถเลือกซื้อสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาที่มีสีสันสดใสได้หรอกนะ เราบอกเลยว่าคุณสามารถซื้อได้เหมือนกัน แต่ต้องบอกเลยว่า ถ้าคุณชอบสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาสไตล์นั้น ก็ต้องทำใจยอมรับนะ ว่ามันจะใส่ได้แค่บางโอกาสเท่านั้นแหละ

Bracelets

ข้อสอง ดีไซน์เรียบๆ แต่เฉียบขาด

ต้องออกตัวเอาไว้ก่อนเลยว่าเรื่องสีกับดีไซน์เป็นอะไรที่มาคู่กัน ข้อนี้ก็อาจจะดูคล้ายกับข้อแรกอยู่สักนิด เวลาเลือกสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาน่ะ เลือกแบบเรียบๆ เอาไว้หน่อยก็ดีนะ ถ้าหวือหวามาก สไตล์นั้นน่าจะหาโอกาสใส่ยาก แต่เราไม่ได้หมายความว่าคุณควรเลือกซื้อสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาที่เรียบจนไม่มีเอกลักษณ์อะไรเลยหรอกนะ การหาซื้อสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาสไตล์ที่คุณถูกใจ ก็เป็นการสนองความต้องการที่ดีอย่างหนึ่ง แถมยังบ่งบอกถึงความเป็นตัวของตัวคุณเองได้เช่นกัน แต่ยังไงซะ ก็ขอเอาไว้ตรงนี้เลยว่า อย่าให้มันเยอะเกินไป เดี๋ยวจะดูไม่เข้าที

Bracelets

ข้อสาม คุณภาพต้องดี

โตๆ กันแล้ว คงไม่อยากใส่สร้อยข้อมือหรือนาฬิกาเรือนละร้อยแล้วเปลี่ยนบ่อยๆ แทบทุกเดือนเหมือนเด็กน้อยหรอกใช่ไหม ไม่ใช่ว่าสร้อยข้อมือหรือนาฬิการาคาถูกจะไม่ดีเสมอไปหรอกนะ แต่ด้วยราคาที่เป็นข้อจำกัด ทำให้ผู้ผลิตต้องลดต้นทุนในด้านของวัสดุเช่นเดียวกัน อย่างสายสร้อยข้อมือหรือนาฬิการาคาหลักร้อย จำเป็นต้องใช้พลาสติกคุณภาพต่ำลงมา เวลาไปเจอความร้อนเข้าสักหน่อย ก็อาจจะทำให้เกิดยางเหนียว ทำให้ผิวบริเวณที่สวมใส่เครื่องประดับรู้สึกเหนอะหนะ แถมเวลาเก็บไว้นานๆ สายอาจจะเปราะหรือแตกหักได้ง่าย รวมไปถึงเวลาที่เดินไม่เที่ยงตรงเท่ากับสินค้าที่มีมาตรฐาน ดังนั้น เราว่าถ้าลงทุนกับสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาสักนิด เลือกใช้ของที่มีคุณภาพ คุณก็จะสามารถเก็บพวกมันเอาไว้ใช้ได้เป็นสิบปี ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาว เผลอๆ ราคาอาจจะขึ้น ส่งผลให้คุณขายทำกำไรต่อได้ในอนาคตอีกด้วย แต่ถ้าคุณยังยืนยันว่าชอบสร้อยข้อมือหรือนาฬิการาคาเบาๆ เพราะชอบเปลี่ยนแบบใหม่ตามแฟชั่นไปเรื่อยๆ ล่ะก็ เราก็ไม่ว่าอะไรนะ ของแบบนี้สไตล์ใครสไตล์มัน เราเข้าใจคุณ

Bracelets

ข้อสี่ ราคาสมเหตุสมผล

เราเองก็รู้นะว่าของแพงส่วนใหญ่มักจะมีคุณภาพที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจำเป็นต้องซื้อสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาในราคาแพงลิบลิ่วหรอกนะ เอาแค่พอประมาณ เท่าที่พอจะจ่ายได้ก็โอเคแล้ว เดี๋ยวนี้ของดีๆ ราคาปานกลางก็มีให้เลือกไม่น้อย ซึ่งก็มีสไตล์ที่น่าสนใจอยู่หลายแบรนด์เหมือนกัน ไม่อย่างนั้นก็รอช่วงปีใหม่ ตอนที่เขาลดราคาสินค้าในห้างกันเยอะๆ แบบนี้น่าจะช่วยประหยัดได้อีกมากโข

เอาล่ะ นี่ก็เป็นทริคเล็กๆ น้อยๆ ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ ถ้าคุณกำลังมองหาสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาที่มีสไตล์เหมาะกับผู้ชายมีระดับอย่างคุณอยู่ล่ะก็ ลองแวะมาชมสินค้าได้ที่ Priceprice.com กันดูนะ รับรองว่ามีแบบให้เลือกเยอะจุใจอย่างแน่นอน

ข่าวและเทรนด์

เว็บบอร์ด