บัตรเครดิตที่ดีที่สุดและโปรโมชั่น (Credit Cards) Thailand January 2018

239 บัตรเครดิต
1

TMB So Chill

 • บัตรเครดิตทหารไทย TMB Credit Cards
 • โซ ชิลล์ ดอกถูก ไม่มีค่ากด
 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB
 • อุ่นใจทุกการเดินทาง พร้อมเบิกเงินสดทันใจ
9.50%
ฟรีแรกเข้า
 • Cashback
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
1558
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
2

American Express Credit Card

15.00% ต่อปี
1,800 บาท ต่อปี
 • Reward
 • Fuel rebate
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2273-5544
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
3

Platinum Royal Ochid American Express

15.00% ต่อปี
4,280 บาท ต่อปี
 • Cashback
 • Reward
 • Mileage
 • Shopping
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2273-5544
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
4

ICBC VISA

 • บัตรเครดิตไอซีบีซี ICBC Credit Cards
 • บัตรเดียวสำหรับการบริหารจัดการเงิน
 • พิเศษระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด
 • บริการเหนือระดับสำหรับกลุ่มธนาคารไอซีบีซีเท่านั้น
18.00% ต่อปี
500 บาท บัตรหลัก: 500 บ./ปี
 
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2629-5588 
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
4

ICBC Union Pay

 • บัตรเครดิตไอซีบีซี ICBC Credit Cards
 • ยูเนี่ยนเพย์หยวนและบาทในบัตรเดียว
 • พิเศษระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด
 • บริการเหนือระดับสำหรับกลุ่มธนาคารไอซีบีซีเท่านั้น
18.00% ต่อปี
500 บาท บัตรหลัก: 500 บ./ปี
 
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2629-5588 
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
6

ICBC VISA Gold

 • บัตรเครดิตไอซีบีซี ICBC Credit Cards
 • บัตรเดียวสำหรับการบริหารจัดการเงิน
 • พิเศษระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด
 • บริการเหนือระดับสำหรับกลุ่มธนาคารไอซีบีซีเท่านั้น
18.00% ต่อปี
1,000 บาท บัตรหลัก:1,000 บ./ปี
 
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2629-5588 
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
6

ICBC Union Pay Gold

 • บัตรเครดิตไอซีบีซี ICBC Credit Cards
 • ยูเนี่ยนเพย์หยวนและบาทในบัตรเดียว
 • พิเศษระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด
 • บริการเหนือระดับสำหรับกลุ่มธนาคารไอซีบีซีเท่านั้น
18.00% ต่อปี
1,000 บาท บัตรหลัก:1,000 บ./ปี
 
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2629-5588 
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
8

UOB YOLO Platinum Card

 • บัตรเครดิตยูโอบี UOB Credit Cards
 • พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรยูโอบี โยโล่ แพลทินัม
 • พิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรยูโอบี โยโล่ แพลทินัม
 • แบ่งชำระรายเดือน ดอกเบี้ยพิเศษ 0% 3 เดือน สำหรับหมวดท่องเที่ยวและออนไลน์
18.00% ต่อปี
2000 บาท ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี 2,000 บาท/ปี เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 บาท/ปี
 • Cashback
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2343-3000
อีเมล์
webmaster@uob.co.th
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
9

UOB PRIVI MILES Card

 • บัตรเครดิตยูโอบี UOB Credit Cards
 • สิทธิพิเศษบัตรเครดิต ยูโอบี พรีวิไมลส์
 • สิทธิพิเศษ ยูโอบี พรีวิไมลส์ สำหรับนักเดินทาง
 • สิทธิพิเศษบัตรเครดิต ยูโอบี พรีวิไมลส์
18.00% ต่อปี
4000 บาท แรกเข้า: ฟรีมีเงื่อนไข
 • Reward
 • Fuel rebate
 • Mileage
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2343-3000
อีเมล์
webmaster@uob.co.th
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
9

ICBC VISA Platinum

 • บัตรเครดิตไอซีบีซี ICBC Credit Cards
 • แพลตินัมบัตรเดียวสำหรับการบริหารจัดการเงิน
 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรแพลทินัม
 • บริการเหนือระดับสำหรับกลุ่มธนาคารไอซีบีซีเท่านั้น
18.00% ต่อปี
4,000 บาท บัตรหลัก:4,000 บ./ปี
 
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2629-5588 
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
9

ICBC Union Pay Platinum

 • บัตรเครดิตไอซีบีซี ICBC Credit Cards
 • ยูเนี่ยนเพย์หยวนและบาทในบัตรเดียว
 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรแพลทินัม
 • บริการเหนือระดับสำหรับกลุ่มธนาคารไอซีบีซีเท่านั้น
18.00% ต่อปี
4,000 บาท บัตรหลัก:4,000 บ./ปี
 
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2629-5588 
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
12

Krungsri JCB Platinum

 • บัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา Krungsri Credit Cards
 • J Shopping เพลิดเพลินการใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมรับคะแนนสะสมพิเศษ
 • J Dining อิ่มอร่อยด้วยส่วนลด พร้อม รับคะแนนสะสมพิเศษ
 • โปรแกรม J Japan และ J Travel และ J Service และ J Privilege
20.00% ต่อปี
ฟรีปีแรก (ปีที่ 2 ฟรีเมื่ิอมียอดใช้จ่ายครบตามที่ธนาคารกำหนด)
 
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2646-3333
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
12

Great Wall International Master Platinum

20.00% ต่อปี
ฟรี หากมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 5 ครั้งต่อปี
 • Reward
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2679-5566
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
12

Great Wall International Master Gold

20.00% ต่อปี
ฟรี หากมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 5 ครั้งต่อปี
 • Reward
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2679-5566
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
12

Great Wall International Master Classic

20.00% ต่อปี
ฟรี หากมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 5 ครั้งต่อปี
 • Reward
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2679-5566
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
12

Great Wall International Union Pay Platinum

20.00% ต่อปี
ฟรี หากมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 5 ครั้งต่อปี
 • Reward
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2679-5566
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
12

Great Wall International Union Pay Gold

20.00% ต่อปี
ฟรี หากมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 5 ครั้งต่อปี
 • Reward
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2679-5566
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
12

Great Wall International Union Pay Classic

20.00% ต่อปี
ฟรี หากมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 5 ครั้งต่อปี
 • Reward
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2679-5566
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
12

Standard Chartered Master Card Titanium

20.00% ต่อปี
ฟรีตลอดชีพ เพียงมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตร 6,500 บาท ต่อเดือน (หรือ 78,000 บาทต่อปี)
 • Cashback
 • Reward
 • Fuel rebate
 • Mileage
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2724-7171
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม
12

Standard Chartered VISA Platinum Liverpool

20.00% ต่อปี
ฟรีตลอดชีพ เพียงมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตร 6,500 บาท ต่อเดือน (หรือ 78,000 บาทต่อปี)
 • Reward
 • Fuel rebate
 • Mileage
สมัครบัตร
ติดต่อ
โทรศัพท์
0-2724-7171
ออนไลน์
ไปที่หน้าติดต่อสอบถาม

Page 1 of 12

บริษัท เจ ฟินเทค (J Fintech) จำกัด เพื่อนรู้ใจในเรื่องสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ

สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยทางการเงิน ที่มีความยืดหยุ่นและตอบโจทย์ทางด้านการเงินของคุณได้เป็นอย่างดี ลองมาทำความรู้จักกับ J Fintech กันดูว่าทำไมบริษัทนี้ถึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายในการเลือกให้เป็นเพื่อนรู้ใจทางการเงิน

17/1/2018

เมื่อพูดถึง เจ ฟินเทค (J Fintech) หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูกันมากนัก แต่ถ้าบอกว่านี่คือบริษัทที่ก่อตั้งโดยประธานเจ้าหน้าบริหารของทาง กลุ่มบริษัทเจมาร์ท คือคุณ อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ก็คงจะถึงบางอ้อกัน ซึ่ง บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด (หรือชื่อเดิม บริษัท เจเอ็มที พลัส จำกัด) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2554 มีเป้าหมายในการขยายฐานกิจการเข้าไปสู่ธุรกิจทางด้านการเงินในส่วนของธุรกิจค้าปลีก เพียงเวลาไม่นานบริษัทนี้ก็เติบโตมากขึ้นและได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจคือ Shinsei Financial เพื่อพัฒนาระบบการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลให้ได้มาตรฐานระดับโลก รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ยืดหยุ่น เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ด้วย

บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด ตั้งใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การใช้จ่าย พร้อมๆ ไปกับการยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ในการตอบแทนสู่สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการที่กำกับดูแล หรือแม้แต่คู่แข่งทางการค้าก็ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่จะดำเนินการแข่งขันในแบบที่ตรงไปตรงมา นั่นทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับในวงกว้างได้ในเวลาที่ไม่นานนัก

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ของบริษัท เจ ฟินเทค จำกัด

สำหรับบริการสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลของทาง J Fintech นั้นมีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน กล่าวง่ายๆ คือเป็นการให้กู้ยืมเงินแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำเงินสดไปใช้จ่ายตามความต้องการของตัวเอง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่รับอนุมัติ ส่วนการชำระเงินคืนนั้นก็สามารถทำได้ทั้งแบบขอชำระขั้นต่ำหรือมากกว่าก็ได้ ซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งของบริการสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลจากทาง J Fintech ก็คือหลังจากมีการหักค่าธรรมเนียมแล้ว วงเงินที่ชำระไปก็จะกลับมาเป็นวงเงินที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้อีก เรียกว่าจ่ายมาก จ่ายครบ วงเงินก็กลับมาเร็วขึ้นตามไปด้วย

ข้อดีของบริการสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลจากทาง J Fintech

อย่างที่บอกเอาไว้ตอนต้นว่าทาง J Fintech นั้นต้องการพัฒนามาตรฐานบริการให้เป็นระดับสากล เราจึงได้เห็นรูปแบบของสินเชื่อที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องของรูปแบบการให้บริการต่างๆ และวงเงินที่สามารถหมุนเวียนได้ตามการใช้จ่ายและการชำระคืนของลูกค้า ซึ่งขุดเด่นของบริการจาก J Fintech ก็คือ

 • สมัครครั้งเดียวสามารถใช้วงเงินอนุมัติได้จนถึงอายุ 60 ปี บริบูรณ์
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือ 500,000 บาท
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • สามารถเบิกถอนเงินสด ผ่านบริการโทรสั่งเงินสด(Tele Cashing)
 • ไม่กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระ

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับพนักงานประจำ

 1. อายุ 20 – 55 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)
 2. รายได้ประจำ 7,000 บาท ขึ้นไป
 3. พนักงานประจำ อายุการทำงาน 4 เดือน ขึ้นไป
 4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
 5. มีสัญชาติไทย

สำหรับเจ้าของกิจการ/ธุรกิจ

 1. อายุ 20 – 55 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)
 2. มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่สามารถติดต่อได้
 3. ประกอบธุรกิจตั้งแต่ 6.เดือนขึ้นไปโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานการประกอบกิจการ
 4. มีรายการเดินบัญชีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป + หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้โอนเงิน

เอกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.เอกสารแสดงรายได้

 • สลิปเงินเดือนตัวจริงหรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง
 • สำเนาบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

สำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. เอกสารแสดงรายได้สมุดเดินบัญชี 6 เดือนล่าสุด+หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้โอนเงิน
 3. เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ/กิจการส่วนตัว เช่น ทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ เช่น เอกสารเช่าพื้นที่/เช่าแผง (ถ้ามี)

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

1.ดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี

 • ดอกเบี้ย 15% ต่อปี
 • ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ 13% ต่อปี
 • ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุ

2.ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

 • ค่าอากรสแตมป์ 1 บาท ทุกๆ เงินกู้ 2,000 บาท หรือเศษของเงินกู้ 2,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น

 • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน (ชำระที่จุดบริการชำระ) 10-30 บาท ต่อครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ตามจริงไม่เกิน 12 บาท ต่อครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท ต่องวด

ช่องทางการสมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจบริการสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลของทาง J Fintech สามารถสมัครและถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Jaymart, Singer และ Jay Insurance Broker ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนหมายเลข 1258

การเบิกถอนเงิน

ลูกค้าสามารถโทรสั่งเงินเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ ผ่านบริการโทรสั่งเงินโอนเข้าบัญชี (Tele Cashing) เพียงโทรศัพท์มาที่ 1258 กด 1 ซึ่งบริการนี้มีความสะดวกสบาย, สามารถรับเงินได้ง่ายๆ, ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชี, รวดเร็ว ทันใจ โดยสามารถรับเงินได้ใน 1 วันทำการถัดไป ผ่านทางบัญชีได้ทุกธนาคาร (ยกเว้นบัญชีธนาคาร ธอส. / ธกส. / ออมสิน/ เกียรตินาคิน)

ช่องทางการจ่ายชำระ

ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ได้หลากหลายคือ

 • เคาน์เตอร์ Jay Mart Pay-Point
 • บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์(Com.Code:3525)
 • บมจ. ธนาคารกรุงไทย(Com.Code:6336)
 • บมจ. กสิกรไทย
 • บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.No.135)(Com.Code:83088)
 • บมจ. ธนาคารทหารไทย
 • บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(Com.Code:33306)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย(Payment SYS.)
 • เทสโก้ โลตัส
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ในกรณีที่ไม่มีเอกสารแจ้งชำระ สามารถใช้บัตรประชาชนหรือเลขที่สัญญาชำระได้ที่สาขาเจมาร์ท ทั่วประเทศ หรือชำระผ่านช่องทาง Internet banking และหน้าเว็บไซต์ของธนาคารตามที่บริษัทกำหนด

สำหรับใครที่กำลังมองหาเพื่อนรู้ใจทางการเงินที่พร้อมเดินทางไปกับคุณทุกการเติบโตในชีวิต และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความเป็นคุณได้อย่างครบถ้วน J Fintech คืออีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับมืออาชีพที่พร้อมเคียงข้างคุณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1258

หัวข้ออื่น ๆ ที่กำลังนิยมเกี่ยวกับบัตรเครดิต

 • โปรโมชั่นบัตรเครดิตกรุงไทย KTC 2017

  โปรโมชั่นเดือนนี้โปรเด่นๆ ที่ทางบัตรเครดิตกรุงไทย KTC ก็จัดมา อาทิ เช่น ส่วนลดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง หคะแนนสะสม Forever Rewards สรุปมาให้แล้ว เชิญชมค่ะ  อ่านต่อ

  3/2/2017
 • สุดยอด 3 อันดับบัตรเครดิตเอาไว้รูดเติมน้ำมัน

  ใครที่ต้องใช้รถส่วนตัวเดินทางกันเป็นประจำ เดือน ๆ หนึ่งก็คงเสียค่าน้ำมันกันไปไม่ใช่น้อย ทราบหรือไม่คะว่า การใช้บัตรเครดิตเอาไว้รูดเติมน้ำมันแทนการจ่ายด้วยเงินสด สามารถช่วยให้เราประหยัดค่าน้ำมันไปได้เยอะเลยเชียวค่ะ  อ่านต่อ

  6/11/2017
 • เปรียบเทียบคะแนนสะสมของบัตรเครดิต

  คนที่ใช้บัตรเครดิตคงรู้ข้อดีของบัตรเครดิตที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนอกเหนือจากการใช้แทนเงินสดเพื่อรูดสำหรับจ่ายค่าสินค้าหรือบริการและได้รับเครดิตสูงสุดถึง 55 วัน เป็นระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยแล้ว คะแนนสะสมรีวอร์ด การแลกของรางวัล  อ่านต่อ

  15/11/2016
แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ

จำกัดการค้นหาของคุณ