Sony α6500 ILCE-6500 Body เช็คราคาล่าสุด ราคาถูก สเปค

อันดับราคาถูกสุด 42,590 บาท ราคา 18 รายการ
ไปที่ร้านค้า Lazada ลาซาด้า
ILCE-6500 comes with 24.2 MP, Exmor CMOS image sensor, fast Hybrid AF for stills and movies, one-touch remote/one-touch sharing.
Sony α6500 ILCE-6500 Body

เปรียบเทียบราคา

สเปค

รีวิว

เว็บบอร์ด

ข่าว

Filter
 • เงี่อนไข
  เงี่อนไข
  • ทั้งหมด
  • ใหม่
  • มือสอง
 • ประเภทร้านค้า
  ประเภทร้านค้า
  • ทั้งหมด
  • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • มีหน้าร้าน
  • ร้านค้าออนไลน์
  • ผู้ขายบุคคลทั่วไป
 • วิธีการชำระเงิน
  วิธีการชำระเงิน
  • ทั้งหมด
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • ข้อมูลของผู้ขาย
  ข้อมูลของผู้ขาย
  • ทั้งหมด
  • ภาคกลาง-กรุงเทพมหานคร
  • ภาคกลาง-กำแพงเพชร
  • ภาคกลาง-นครปฐม
  • ภาคกลาง-นครสวรรค์
  • ภาคกลาง-นนทบุรี
  • ภาคกลาง-ปทุมธานี
  • ภาคกลาง-พิษณุโลก
  • ภาคกลาง-ลพบุรี
  • ภาคกลาง-สมุทรปราการ
  • ภาคกลาง-สมุทรสาคร
  • ภาคกลาง-สระบุรี
  • ภาคกลาง-สิงห์บุรี
  • ภาคกลาง-สุพรรณบุรี
  • ภาคกลาง-สุโขทัย
  • ภาคกลาง-อยุธยา
  • ภาคกลาง-เพชรบูรณ์
  • ภาคตะวันตก-กาญจนบุรี
  • ภาคตะวันตก-ตาก
  • ภาคตะวันตก-ประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคตะวันตก-ราชบุรี
  • ภาคตะวันออก-จันทบุรี
  • ภาคตะวันออก-ฉะเชิงเทรา
  • ภาคตะวันออก-ชลบุรี
  • ภาคตะวันออก-ระยอง
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-กาฬสินธุ์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ขอนแก่น
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ชัยภูมิ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บุรีรัมย์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-มหาสารคาม
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ยโสธร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ศรีสะเกษ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สกลนคร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สุรินทร์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-หนองคาย
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อำนาจเจริญ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุดรธานี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุบลราชธานี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-เลย
  • ภาคเหนือ-พะเยา
  • ภาคเหนือ-ลำปาง
  • ภาคเหนือ-ลำพูน
  • ภาคเหนือ-เชียงราย
  • ภาคเหนือ-เชียงใหม่
  • ภาคใต้-กระบี่
  • ภาคใต้-ชุมพร
  • ภาคใต้-ตรัง
  • ภาคใต้-นครศรีธรรมราช
  • ภาคใต้-พังงา
  • ภาคใต้-ภูเก็ต
  • ภาคใต้-สงขลา
  • ภาคใต้-สุราษฎร์ธานี
1

42,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
13 รายการเพิ่มเติม 46,990 บาท -
1

46,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • 1 ปี
1

46,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
1

47,500 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
1

48,400 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
1

48,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
1

49,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
1

51,480 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • 3 ปี
1

51,480 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
1

54,430 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
1

59,430 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
1

64,190 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
1

66,750 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • 3 ปี
1

66,750 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด 46,990 บาท -
2

45,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ค่าส่งฟรี
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เก็บเงินปลายทาง
3

46,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • เครดิต/เดบิต
4

51,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ค่าส่งเริ่มที่ 50 บาท , ส่งภายใน 1-3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • ผ่อน
4

51,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน

Sony α6500 ILCE-6500 Body ในไทยราคาเริ่มต้นที่ 42,590 บาท

ราคาต่ำสุดของ Sony α6500 ILCE-6500 Body คือ 42,590 บาท ที่ร้าน Lazada ลาซาด้า, ซึ่งถูกกว่า α6500 ILCE-6500 Body ของร้าน Lazada ลาซาด้า (66,750 บาท) ถึง 36%. ราคาล่าสุดของ Sony α6500 ILCE-6500 Body ถูกอัพเดทวันที่ 18/4/2018 14:43.

วีดีโอของ Sony α6500 ILCE-6500 Body

Sony | α | α6500 -Ultra resolution 4K movie in Super 35mm

OfficialSony | α | α6500 -Ultra resolution 4K movie in Super 35mm

Force Sony α6500

Force Sony α6500

รายละเอียดสินค้าของ Sony α6500 ILCE-6500 Body

ประเภท

 • ประเภทกล้องดิจิตอล: Mirrorless

เซลล์รับภาพ

 • Valid Pixels: 24.20 MP
 • ประเภท/ขนาดของออปติคอลเซ็นเซอร์: APS-C type (23.5 x 15.6 mm), Exmor CMOS sensor

รายละเอียดสินค้าเบื้องต้น - Common

 • ความเร็วชัตเตอร์: 1/4000 to 30 sec, Bulb, Movies: 1/4000 to 1/4 (1/3 steps), up to 1/60 in AUTO mode (up to 1/30 in Auto slow shutter mode)
 • ความไวแสง: ISO 100-25600 (ISO numbers up to ISO 51200 can be set as expanded ISO range.), AUTO (ISO 100-6400, selectable lower limit and upper limit), Movies: ISO 100-25600 equivalent, AUTO (ISO 100-6400, selectable lower limit and upper limit)
 • สื่อบันทึกที่รองรับ: Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro(M2), SD memory card, SDHC memory card (UHS-I compliant), SDXC memory card (UHS-I compliant), microSD memory card, microSDHC memory card, microSDXC memory card
 • รูปแบบไฟล์ที่บันทึก: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.31, MPF Baseline compliant), RAW (Sony ARW 2.3 format)
 • ขนาดจอแอลซีดี: 3.00 inches
 • ประเภทแบตเตอรี่: One rechargeable battery pack
 • หมายเลขรุ่นแบตเตอรี่: NP-FW50
 • การเชื่อมต่อ: HDMI micro connector (Type-D), BRAVIA Sync(Control for HDMI), PhotoTV HD, 4K movie output/4K still image PB, NFC, Wifi, Bluetooth

รายละเอียดสินค้าโดยละเอียด- Compact

 • ซูมดิจิตอล: L: Approx. 4x, M: Approx. 5.7x, S: Approx. 8x, Digital zoom (Movie): Approx. 4x
 • ช่องมองภาพ: yes

รายละเอียดสินค้าเบื้องต้น- SLR

 • ประเภทช่องมองภาพ: 0.39 type (1.0 cm) electronic viewfinder (color), XGA OLED
 • ระยะครอบคลุมการมองภาพ: FIELD COVERAGE 100%
 • Lens mount: Sony E-mount lenses

การถ่ายภาพเคลื่อนไหว

 • ความละเอียด: 1920x1080 (Full HD), 1280x720, 3840x2160
 • รูปแบบไฟล์วีดีโอ: XAVC S, AVCHD format Ver. 2.0 compliant, MP4 , VIDEO COMPRESSION , XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264, MP4: MPEG-4 AVC/H.264
 • ระยะเวลาบันทึกสูงสุด: Movies (actual recording):Approx. 65 min (Viewfinder) / Approx. 70 min (LCD monitor) , (CIPA standard)
 • อัตราเฟรม: 120 fps

อื่นๆ - Common

 • ระบบป้องกันภาพสั่นไหว: yes
 • การตรวจหาใบหน้า: yes
 • ตั้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติ: yes
 • ถ่ายต่อเนื่อง: Hi+: 11 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3fps
 • Bulb: yes

อื่นๆ - SLR

 • ระบบกำจัดฝุ่นในตัว: yes
 • Live View: yes
 • แฟลชภายใน: yes
 • RAW+JPEG: yes

ขนาด

 • ขนาด (กว้างxสูงxลึก): Approx. 120.0 mm x 66.9 mm x 53.3 mm, Approx. 4 3/4 x 2 3/4 x 2 1/8 inches
 • น้ำหนัก: Approx. 453 g

ข่าวล่าสุด

Sony เปิดตัวกล้อง A6500 มาพร้อมแกนกันสั่นแบบ 5 แกน และหน้าจอสัมผัส

รวดเร็วปานจรวจครับ เพราะเพิ่งเปิดตัว A6300 มาเมื่อต้นปี ล่าสุดทาง Sony ก็ปิดตัวกล้องรุ่นใหม่ที่อัพเกรดขึ้นจากเดิมอีกรุ่น คนที่เพิ่งซื้อไปมีน้อยใจแน่ๆแบบนี้

12/10/2016

ถ้าใครที่ติดตามข่าวสารของวงการกล้องถ่ายรูปคงจำกันได้ว่าทาง Sony เพิ่งเปิดตัวกล้อง A6300 ไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดย A6300 เป็นกล้อง Mirrorless ที่มีระบบ Autofocus ที่ทำงานร่วมกันกับระบบ Fast Hybrid AF System แต่ยังขาดระบบป้องกันภาพสั่นไหวภายในตัวเครื่อง ซึ่งปกติแล้วกล้อง Mirrorless ของค่ายอื่นๆจะมีระบบกันสั่นแล้วทั้งนั้น โดยการมาของ A6500 นอกจากจะเพิ่มระบบกันสั่นแบบ 5 แกนเข้ามาแล้ว ยังมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนซึ่งช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้นมากอีกด้วย

สำหรับกล้องรุ่น A6500 ใหม่จากทางค่าย Sony นี้จะมาพร้อมการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ผ่านมาทั้งหมดด้วยการรวมเอาหน่วยประมวลผลแบบใหม่ที่ Sony กล่าวว่าจะตอบสนองการถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอได้มากกว่า ด้วยหน่วยความจำภายในที่เพิ่มขึ้นทำให้ถ่ายภาพได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแบตเตอรี่ที่อึดมากกว่า โดยจากรุ่น A6300 หากถ่ายด้วยการมองผ่านช่อง Viewfinder จะถ่ายได้ 310 รูปและจากการมองจอ LCD จะถ่ายได้ 350 ส่วนในรุ่น A6500 จะถ่ายได้มากขึ้นคือ 350 และ 400 รูป ตามลำดับ

ระบบ Aotofocus ของ A6500 นั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยระบบ sensor หรือ Image processor จะอยู่ที่ 11 เฟรมต่อวินาที บันทึกวีดีโอความละเอียดในระดับ 4K และ ตัวเครื่องภายนอกก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง A6500 มีปุ่มฟังก์ชั่นที่เลือกได้โหมดการถ่ายภาพได้ถึง 3 โหมด และยังสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายด้วยการสแกน QR code อีกด้วย นอกจากนี้ทาง Sony ได้เพิ่มส่วนของ Memory และ Secondary processor เพื่อเพิ่มสปีดในการจัดเก็บข้อมูลระหว่างตัวกล้องและเมมโมรีการ์ด โดยความละเอียดภาพถ่ายแบบ RAM file จะถ่ายได้ 107 รูป และความละเอียดแบบ JPEG สูงสุดจะบันทึกภาพได้ 233 รูป ซึ่งในปัจจุบันเทรนด์การถ่ายภาพด้วยกล้อง Mirrorless กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งค่ายอื่นๆต่างก็หันมาพัฒนาระบบของตัวเองกันอย่างจริงจัง

สำหรับระบบกันภาพสั่นไหวของ A6500 ประกอบด้วยแกน Sensor ทั้งหมด 5 แกนทำงานประสานกับตัวเลนส์เพื่อให้เกิดการทำงานที่ดีที่สุด สำหรับระบบหน้าจอที่สนับสนุนการจับภาพแบบ Autofocus นี้เริ่มมีการใช้ครั้งแรกในกล้อง Olympus โดยเมื่อมองผ่านช่องมองภาพ เราสามารถใช้จอ LCD เพื่อเลือกตำแหน่งที่เราต้องการโฟกัส ซึ่งรวมถึงการบันทึกภาพวีดีโอด้วย ข้อดีของระบบใหม่นี้คือทำให้ผู้ใช้สามารถโฟกัสภาพได้อย่างรวดเร็วและลดการสั่นไหวได้เป็นอย่างดี

A6500 มีกำหนดวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเป็นที่แรกในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ โดยราคาไม่รวมเลนส์อยู่ที่ 1400 เหรียญหรือประมาณ 49,000 บาท ส่วนบ้านเราก็คงช้ากว่าที่อื่นเป็นปกติครับ คืบหน้ายังไงทางทีมงานจะรีบนำมาเสนอครับ

ภาพประกอบ

Sony α6500-Ultra resolution 4K movie in Super 35mm

 • รูปภาพจาก  sony.com

รีวิวของ Sony α6500 ILCE-6500 Body

รีวิวโดยผู้ใช้ : 1รีวิว

ดีไซน์ 3.0
คุณภาพของภาพ 4.0
การควบคุมการทำงาน 3.0
แบตเตอรี่ 3.0
การพกพา 4.0
ฟังก์ชั่นการใช้งาน 3.0
จอแสดงผล 3.0
ความถนัดมือ 4.0
รวมทั้งหมด 3.4

Thor thunder

ซื้อเฉพาะกล้องก็ดีครับ

ไม่เอาเลนส์ก็ดีครับเพราะบางคนไม่ได้ใช้เลนส์ตัวที่มากับกล้องเท่าไหร่ ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.4
 • วันที่ : 14/4/2018
 • รีวิวโดย Thor thunder

เว็บบอร์ดของ Sony α6500 ILCE-6500 Body

เชิญเขียนคำถามของคุณเกี่ยวกับสินค้านี้ คุณอาจได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสมาชิกคนอื่นๆ

Start a new topic

เปรียบเทียบกับ Sony α6500 ILCE-6500 Body

Fujifilm X-T20 Body

 • ราคาที่ถูกกว่า
 • คุณสมบัติที่ดีกว่า

Fujifilm X-T20 Body

ราคาถูกที่สุด : 25,900 บาท

Sony α7 II ILCE-7M2 Body

 • ราคาที่ถูกกว่า
 • คุณสมบัติที่ดีกว่า

Sony α7 II ILCE-7M2 Body

ราคาถูกที่สุด : 39,375 บาท

Sony α6000 ILCE-6000L with SELP1650 Lens

 • ราคาที่ถูกกว่า

Sony α6000 ILCE-6000L with SELP1650 Lens

ราคาถูกที่สุด : 14,500 บาท มือสอง

Sony α5100 ILCE-5100L with SELP1650 Lens

 • ราคาที่ถูกกว่า

Sony α5100 ILCE-5100L with SELP1650 Lens

ราคาถูกที่สุด : 14,990 บาท

Sony α5100 ILCE-5100 Body

 • ราคาที่ถูกกว่า

Sony α5100 ILCE-5100 Body

ราคาถูกที่สุด : 15,548 บาท

Top5 กล้องดิจิตอล Sony

1

Sony α5100 ILCE-5100L with SELP1650 Lens

ราคาถูกที่สุด : 14,990 บาท

 • Mirrorless, Approx. 24.3 ...
 • ISO 100-25600 (1/3 EV ste...
2

Sony Cybershot DSC-H300

ราคาถูกที่สุด : 6,490 บาท

 • Compact, Approx. 20.1MP
 • Still Image: Auto(80/100/...
3

Sony Cybershot DSC-RX100 IV

ราคาถูกที่สุด : 23,470 บาท

 • Compact, 20.1 MP
 • ISO 125-12800
 • รุ่นล่าสุด
4

Sony Cybershot DSC-W830

ราคาถูกที่สุด : 3,790 บาท

 • Compact, Approx. 20.1 Meg...
 • Auto / 80 / 100 / 200 / 4...
 • iAuto(2" - 1/1,600) / Pro...
5

Sony Cybershot DSC-W810

ราคาถูกที่สุด : 2,939 บาท

 • Compact, Approx. 20.1 Meg...
 • ISO 100-3200
 • iAuto(2 - 1/1500) / Progr...

อุปกรณ์กล้อง

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ