Samsung Galaxy S7 เช็คราคาล่าสุด ราคาถูก สเปค

อันดับราคาถูกสุด 8,500 บาท ราคา 65 รายการ
ไปที่ร้านค้า Lazada ลาซาด้า
Storage
 • ALL
 • 32GB
 • 64GB
สี
5.1" Quad HD Super AMOLED display with Snapdragon 820 / Exynos 8890 processor, 4GB RAM and Android 6.0 Marshmallow.
 • Smartphone สมาร์ทโฟน, And...
 • 5.10 inches, 2560×1440 Su...
รุ่นที่เกี่ยวข้อง
Samsung Galaxy S7

เปรียบเทียบราคา

สเปค

รีวิว

เว็บบอร์ด

ข่าว

Filter
 • รุ่น
  Storage
  • ทั้งหมด
  • 32GB
  • 64GB
  สี
  • All
  • Black Onyx
  • Silver Titanium
  • White Pearl
  • Pink Gold
  • Gold Platinum
  Narrow
 • เงี่อนไข
  เงี่อนไข
  • ทั้งหมด
  • ใหม่
  • มือสอง
 • ประเภทร้านค้า
  ประเภทร้านค้า
  • ทั้งหมด
  • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • มีหน้าร้าน
  • ร้านค้าออนไลน์
  • ผู้ขายบุคคลทั่วไป
 • วิธีการชำระเงิน
  วิธีการชำระเงิน
  • ทั้งหมด
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • ข้อมูลของผู้ขาย
  ข้อมูลของผู้ขาย
  • ทั้งหมด
  • ภาคกลาง-กรุงเทพมหานคร
  • ภาคกลาง-นครปฐม
  • ภาคกลาง-นครสวรรค์
  • ภาคกลาง-นนทบุรี
  • ภาคกลาง-ปทุมธานี
  • ภาคกลาง-พิษณุโลก
  • ภาคกลาง-ลพบุรี
  • ภาคกลาง-สมุทรปราการ
  • ภาคกลาง-สมุทรสาคร
  • ภาคกลาง-สุพรรณบุรี
  • ภาคกลาง-อยุธยา
  • ภาคตะวันตก-กาญจนบุรี
  • ภาคตะวันตก-ประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคตะวันตก-ราชบุรี
  • ภาคตะวันออก-จันทบุรี
  • ภาคตะวันออก-ชลบุรี
  • ภาคตะวันออก-ระยอง
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ขอนแก่น
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บุรีรัมย์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สกลนคร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สุรินทร์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุดรธานี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุบลราชธานี
  • ภาคเหนือ-ลำปาง
  • ภาคเหนือ-เชียงราย
  • ภาคเหนือ-เชียงใหม่
  • ภาคใต้-ตรัง
  • ภาคใต้-ภูเก็ต
  • ภาคใต้-สงขลา
  • ภาคใต้-สุราษฎร์ธานี
1

8,500 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
41 รายการเพิ่มเติม
 • Silver Titanium
 • Black Onyx
 • Gold Platinum
 • White Pearl
 • Pink Gold
12,690 บาท -
1

12,690 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:32GB
 • refurbished
  • Silver Titanium
1

12,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Black Onyx
1

12,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Black Onyx
1

13,450 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Gold Platinum
1

14,700 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Gold Platinum
1

14,999 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:32GB
 • Refurbished
  • Gold Platinum
1

14,999 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:32GB
 • Refurbished
  • Black Onyx
1

14,999 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • White Pearl
1

16,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Silver Titanium
1

16,690 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:32GB
 • 3 เดือน
1

16,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Black Onyx
1

16,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Gold Platinum
1

17,399 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Black Onyx
1

17,399 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Silver Titanium
1

17,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
 • 3 เดือน
  • Gold Platinum
1

17,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Gold Platinum
1

17,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Silver Titanium
1

17,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Black Onyx
1

17,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Silver Titanium
  • Gold Platinum
1

18,999 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Gold Platinum
1

19,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Gold Platinum
1

20,980 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Gold Platinum
1

21,191 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Gold Platinum
1

21,426 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Silver Titanium
1

21,484 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Gold Platinum
1

21,602 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Black Onyx
1

21,800 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
1

21,800 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Black Onyx
1

23,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Gold Platinum
1

23,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • White Pearl
1

23,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Silver Titanium
1

24,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Silver Titanium
1

25,100 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Gold Platinum
1

25,100 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Silver Titanium
1

25,100 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Black Onyx
1

25,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:32GB
 • Refurbished
  • Gold Platinum
1

26,000 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Silver Titanium
1

28,000 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Gold Platinum
1

28,577 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Pink Gold
1

29,800 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Pink Gold
1

35,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • White Pearl
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Silver Titanium
 • Black Onyx
 • Gold Platinum
 • White Pearl
 • Pink Gold
12,690 บาท -
2

11,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และ มีหน้าร้าน
 • ภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร
 • จัดส่งฟรี, ส่งภายใน 1-2 วัน
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เก็บเงินปลายทาง
 • รุ่น:32GB
 • 1 ปี
  • Black Onyx
  • Silver Titanium
  • Gold Platinum
3

14,300 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ทุกวัน 09:00 น. - 21:00 น.
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • Refurbished
5 รายการเพิ่มเติม
 • Black Onyx
 • Pink Gold
14,500 บาท -
3

14,500 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ทุกวัน 09:00 น. - 21:00 น.
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:32GB
 • Refurbished
  • Black Onyx
3

14,500 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ทุกวัน 09:00 น. - 21:00 น.
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:32GB
 • Refurbished
  • Pink Gold
3

16,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ทุกวัน 09:00 น. - 21:00 น.
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
3

17,300 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ทุกวัน 09:00 น. - 21:00 น.
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Pink Gold
3

18,200 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ทุกวัน 09:00 น. - 21:00 น.
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Black Onyx
 • Pink Gold
14,500 บาท -
4

15,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
 • (รีเฟอร์บิช)
  • Silver Titanium
5 รายการเพิ่มเติม
 • Gold Platinum
 • Black Onyx
 • Silver Titanium
15,990 บาท -
4

15,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
 • (รีเฟอร์บิช)
  • Gold Platinum
4

15,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
 • (รีเฟอร์บิช)
  • Black Onyx
4

16,390 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Silver Titanium
4

16,390 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Gold Platinum
4

16,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Black Onyx
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Gold Platinum
 • Black Onyx
 • Silver Titanium
15,990 บาท -
5

17,500 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • แล้วแต่ร้านค้า, วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Black Onyx
  • White Pearl
6

19,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งภายใน 1-3 วันทำการ
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • ผ่อน
 • รุ่น:32GB
  • Black Onyx
  • Silver Titanium
  • White Pearl
  • Gold Platinum
7

20,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ค่าส่งเริ่มที่ 100 บาท/ซื้อครบ..., ส่งภายใน 3 - 5 วันทำการ
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB
  • Black Onyx
  • Gold Platinum
2 รายการเพิ่มเติม
 • Black Onyx
 • Silver Titanium
 • White Pearl
 • Pink Gold
 • Gold Platinum
20,900 บาท -
7

20,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ค่าส่งเริ่มที่ 100 บาท/ซื้อครบ..., ส่งภายใน 3 - 5 วันทำการ
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
  • Black Onyx
  • Silver Titanium
  • White Pearl
  • Pink Gold
  • Gold Platinum
7

20,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ค่าส่งเริ่มที่ 100 บาท/ซื้อครบ..., ส่งภายใน 3 - 5 วันทำการ
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • รุ่น:32GB 2GB
  • Black Onyx
  • Silver Titanium
  • Gold Platinum
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Black Onyx
 • Silver Titanium
 • White Pearl
 • Pink Gold
 • Gold Platinum
20,900 บาท -
7

20,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ค่าส่งฟรี
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เก็บเงินปลายทาง
1 รายการเพิ่มเติม
 • Black Onyx
20,900 บาท -
7

20,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ค่าส่งฟรี
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Black Onyx
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Black Onyx
20,900 บาท -
9

23,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • Black Onyx
2 รายการเพิ่มเติม
 • Gold Platinum
 • Silver Titanium
23,900 บาท -
9

23,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • Gold Platinum
9

23,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • Silver Titanium
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Gold Platinum
 • Silver Titanium
23,900 บาท -

Samsung Galaxy S7 ในไทยราคาเริ่มต้นที่ 8,500 บาท

ราคาต่ำสุดของ Samsung Galaxy S7 คือ 8,500 บาท ที่ร้าน Lazada ลาซาด้า, ซึ่งถูกกว่า Galaxy S7 ของร้าน Lazada ลาซาด้า (35,890 บาท) ถึง 76%. สมาร์ทโฟนมีความจุภายในให้เลือก 32GB, 64GB. ราคาล่าสุดของ Samsung Galaxy S7 ถูกอัพเดทวันที่ 23/5/2018 12:50.

วีดีโอของ Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 and S7 Edge first look

Samsung Galaxy S7 and S7 Edge first look

Samsung Galaxy S7 Review

Samsung Galaxy S7 Review

รายละเอียดสินค้าของ Samsung Galaxy S7

ประเภท

 • ประเภท: Smartphone สมาร์ทโฟน
 • รูปร่าง: Bar

พื้นฐาน

 • OS: Android
 • OS ver: Android 6.0 (Marshmallow)
 • SIM: Nano SIM, Dual SIM
 • CPU: Samsung Exynos 8890 Octa core (2.3GHz Quad + 1.6GHz Quad), 64 bit, 14 nm process / Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 Quad core (2.15GHz Dual + 1.6GHz Dual), 64 bit, 14 nm process , * May differ by markets and mobile operators
 • ความเร็วในการประมวลผล: Octa core(2.3GHz Quad + 1.6GHz Quad), / Quad core(2.15GHz Dual + 1.6GHz Dual)
 • Storage: 32GB, 64GB
 • RAM: 4GB
 • External Storage: microSD upto 200GB
 • แบตเตอรี่: 3000mAh non removable battery

หน้าจอ

 • ขนาดหน้าจอ: 5.10 inches
 • ความละเอียดหน้าจอ: 2560×1440 Super AMOELD

เครือข่าย

 • ประเภท: 2G, 3G, 4G (LTE)
 • 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 , * May differ by markets and mobile operators
 • 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 , HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 , * May differ by markets and mobile operators
 • 4G (LTE): LTE
 • Speed: LTE Cat.9(450/50Mbps)

กล้องถ่ายรูป

 • กล้องหลัก: 12.00MP(F1.7)
 • กล้องหน้า: 5.00MP(F1.7)

อื่นๆ

 • จุดเด่น: WiFi, Hotspot/Tethering, GPS, Bluetooth, Image Stabilization, Flash, Waterproof

ขนาด

 • ขนาด: 142.4 x 69.6 x 7.9mm
 • น้ำหนัก: 152.00 g

ข่าวล่าสุด

Samsung เตรียมแถมการ์ด microSD ความจุ 256GB มาในสมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy S7

Samsung ปล่อยแคมเปญแถมฟรีการ์ด microSD ความจุ 256GB สมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy S7 หรือรุ่น Samsung Galaxy S7 edge ด่วนก่อน 21 กพ นี้

13/2/2017

เจ้าพ่อแห่งการทำการตลาดจริงๆสำหรับแบรนด์สมาร์ทโฟนชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ ไม่ว่าจะปล่อยแคมเปญสีใหม่ๆสุเอ๊กซ์คลูซีฟซึ่งเรียกเสียงฮือฮาให้กับสมาร์ทโฟนที่วางขายเป็นเวลานานแล้วในตลาดได้เป็นอย่างดี และกระตุ้นยอดขายให้กลับมาอีกครั้ง และสำหรับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่น Galaxy S7 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเบอร์ต้นๆของแบรนด์หลังจากเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วด้วยความโดดเด่นทั้งการออกแบบและคุณสมบัติก็ทำให้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้มียอดขายที่สูงมากๆ เคียงคู่มาพร้อมกับสมาร์ทโฟนซีรี่ย์เดียวกันอย่างรุ่น Galaxy S7 edge และตอนนี้หลายๆคนก็ยังรอการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงซีรี่ย์เดียวกันสำหรับปี 2017 ซึ่งก็คือรุ่น Galaxy S8 นั่นเอง และตอนนี้เราก็ได้รับการรายงานค่อนข้างจะเป็นที่ยืนยันแล้วว่าสำหรับสมาร์ทโฟนเรือธง Galaxy S8 นี้เตรียมจะเปิดตัวในวันที่ 29 มีนาคมหรืออีกไม่ถึงสองเดือนข้างหน้านี้และจะออกวางจำหน่ายในช่วงเดือนเมษายน ชักจะตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมละ

แต่ตอนนี้สำหรับคนไหนที่ยังมีความต้องการอยากจะสอยสมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy S7 หรือใครที่ไม่อยากรอสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่างรุ่น Galaxy S8 แล้วล่ะก็ตอนนี้ถือเป็นโอกาสดีนาทีทองเลยทีเดียว เพราะว่าทางบริษัท Samsung มีของขวัญสุดพิเศษส่งท้ายสำหรับใครก็ตามที่ซื้อสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy S7 หรือรุ่น Samsung Galaxy S7 edge ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้รับไปเลยทันทีการ์ด microSD ความจุ 256GB ที่ไม่ใช่เป็นการ์ดบันทึกเท่านั้นแต่มันเป็นการ์ดรุ่นที่มีการอัพเกรดความเร็วในกาเขียนบันทึกและการอ่านความจำที่เร็วขึ้นขณะที่บันทึกวิดีโอ UHD แต่ที่ต้องกาดอกจันตัวโตๆก็คือดีลนี้สำหรับใครที่ซื้อในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น โถ่ !!! อปป้า Samsung ทำไมทำกับน้องได้ ดังนั้นสำหรับใครที่อยากได้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้และไปเที่ยวแถวๆอเมริกาอยู่แล้วนี่คือโอกาสดีค่ะคุณขา

และสำหรับใครที่ซื้อสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy S7 หรือรุ่น Samsung Galaxy S7 edge ผ่านร้านของผู้ให้บริการสัญญาณมือถือก็จะมีระยะเวลาที่ยืดไปอีกหน่อยจนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ โดยสำหรับแคมเปญนี้ทาง Samsung ได้เตรียมของแถมเอาไว้ 75,000 ชิ้นเชียวล่ะ

เกี่ยวกับSamsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 ราคา 23,900 บาท ทำไรได้มั่ง คงเป็นคำถามที่หลายๆ คนมีเหมือนกันราคามือถือตั้งหลายหมื่นทำอะไรได้บ้าง Samsung Galaxy S7 สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่จากค่ายสมาร์ทโฟนยักษ์ใหญ่แห่งเกาหลีที่มาพร้อมกับดีไซน์โฉมใหม่แบบ 3D Glass พร้อมด้วยคุณสมบัติพิเศษสามารถกันน้ำกันฝุ่นเป็นอย่างดี และกล้องแบบ Dual Pixel

คุณสมบัติทั่วไป

หน้าจอแสดงผลกว้าง 5.1 นิ้ว แบบ Super AMOLED Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 2560 x 1440 พิกเซล (577 ppi) ชิปเซ็ต 64-bit Exynos 8 Octa 8890 ความเร็ว 2.3 GHz (ประกอบด้วย ซีพียู Quad-Core Exynos M1 Mongoose 2.3 GHz และซีพียู Quad-Core Cortex-A53 1.6 GHz) หน่วยประมวลผลภาพ Mali-T880 MP12 พร้อมรองรับ API กราฟิกแบบ Vulkan หน่วยความจำ RAM ขนาด 4 GB หน่วยความจำภายในขนาด 32 GB รองรับ microSD Card สูงสุด 200GB กล้องด้านหน้า ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล กล้องด้านหลัง ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล พร้อมระบบโฟกัสภาพแบบ Phase Detection Autofocus แบตเตอรี่ขนาด 3000 mAh รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด คุณสมบัติในการป้องกันน้ำ และป้องกันฝุ่น ตามมาตรฐาน IP68 ป้องกันน้ำได้ลึก 1 เมตร นานต่อเนื่อง 30 นาที และสามารถกันน้ำได้ โดยไม่ต้องอาศัยฝาปิดตามช่องเชื่อมต่อต่างๆ ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 6.0.1 (Marshmallow)

คุณสมบัติพิเศษที่ทาง Samsung เคลมไว้

ทาง Samsung ตั้งใจเพิ่มจุดขายใหม่ให้กับสมร์าทโฟนรุ่นใหม่นี้ Samsung Galaxy S7 เพิ่มความสามารถให้กับตัวเครื่องให้สามารถกันน้ำ กันฝุ่น โดยมีมาตรฐาน IP68 เป็นตัววัด ในเรื่องของกันน้ำตัวเครื่องสามารถอยู่ในน้ำระดับความลึกไม่เกิน 1 เมตรโดยสามารถอยู่ได้นานต่อเนื่องมากถึง 30 นาทีและไม่จำเป็นที่จะต้องมีฝาปิดตรงเสียมหูฟังหรือแม้กระทั้งตามรอยต่อต่างๆ โดยคุณสามารถพิสูจน์ความสามารถในการกันน้ำของตัวเครื่องได้จากวิดีโอต่างๆในเว็บไซต์ Youtube

กล้อง Dual Pixel

กล้องด้านหน้าจะให้ความละเอียดอยู่ที่ 5 ล้านพิกเซล ส่วนกล้องด้านหลังจะให้ความละเอียดมากถึง 12 ล้านพิกเซล ซึ่งหลายๆ คนอาจสงสัยว่า Dual Pixel คืออะไร มันคือระบบเซ็นเซอร์แบบใหม่ที่ใส่ลงไปใหน Samsung Galaxy S7 ที่มันมีความสามารถรับแสงได้มากกว่าเดิม ช่วยให้โฟกัสได้เร็วขึ้น และยังมาพร้อมกับฟังก์ชั่นมากมายในการใช้หมวดถ่ายรูปอย่าง โหมดถ่ายภาพตนเอง, ถ่ายภาพตนเองแบบกว้าง, วีดีโอคอลลาจ, Live Broadcast และช็อตเสมือนจริง โดยโหมดถ่ายภาพตนเองนั้น จะมีลูกเล่นที่มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเลือกปรับสีผิวได้ถึง 8 ระดับแล้ว ยังมีโหมดสปอตไลท์ ที่สามารถให้ผู้ใช้เลือกได้ว่า จะให้ต้องการใบหน้าสว่างด้านซ้าย, ด้านขวา หรือให้สว่างเท่ากันทั้งหน้า นอกจากนี้ยังมีไฟแฟลชที่กล้องด้านหน้าอีกด้วย โดยจะใช้แสงสว่างของหน้าจอแบบ Super AMOLED ซึ่งเป็นไฟแฟลชนั่นเอง

Game Launcher

เป็นฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ชื่นชอบในเกมโดยการรวบรวมเกมทั้งหมดของเครื่องคุณมาไว้ในที่เดียวกัน อีกทั้งยังอัพเดทเวอชั่นของเกมส์โดยอัติโนมัติอีกด้วย สามารถเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนต่างๆ หรือการปรับค่าต่างๆ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่อีกด้วยเพื่อให้ผู้ใช้ได้เพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมส์ได้อย่างไม่มีสะดุด โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปเปิดใช้ในที่ตั้งค่าได้

Game Tools

เป็นฟังก์ชั่นทางลัดในขณะที่คุณกำลังเล่นเกมส์ อย่างเช่น No Alert During Game หรือไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ ในขณที่ผู้ใช้กำลังเล่นเกมส์เพื่อให้ผู้ใช้มีสมาธิและเพลอดเพลินไปกับเกมส์ที่คุณสนใจ, Lock Recent and Back Keys หรือ การล็อคไม่ให้ปุ่ม Recents และปุ่มย้อนกลับทำงาน ป้องกันมือไปโดนแล้วเกมเด้งออกอย่างไม่ตั้งใจ, Minimize Game หรือการย่อหน้าจอให้เล็กลงเพื่อให้ถนัดในการเล่นเกมส์, Screenshot หรือแคปภาพหน้าจอ, Record หรือการบันทึกวิด๊ดอขณะเล่นเกมส์โดยผู้ใช้สามารถบันทึกวิด๊โอและนำไปอวดเพื่อนได้หรือทำเป็นรีวิวก็ยังได้

รีวิวของ Samsung Galaxy S7

รีวิวโดยผู้ใช้ : 3รีวิว

ดีไซน์ 3.3
การพกพา 3.3
การป้อนข้อมูล 3.3
การตอบสนอง 3.3
จอแสดงผล 3.0
คุณภาพเสียงขณะโทร 3.3
แบตเตอรี่ 3.0
รวมทั้งหมด 3.2

Itsara Jop

กล้องเด่น แต่ดีไซด์ไม่ค่อยหรู

กล้องดี ทั้งหน้าเเละหลัง จอใหญ่ตัวเครื่องเล็กเพียว กันน้ำได้ ถ่ายโอนไฟล์สะดวก ชอบมัลติวินโดว์ ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.3
 • วันที่ : 12/4/2018
 • รีวิวโดย Itsara Jop

Ton2012

อุปกรณ์เสริม อะไหล่แพง

ขอดีเรื่องสเปคครับ ยอมรับว่าโดนแต่องค์ประกอบอื่่นๆต้องขอคอมเม้นครับ ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.0
 • วันที่ : 11/4/2018
 • รีวิวโดย Ton2012

Fi Fo Fiew

สเปก CPU กับ OS ก็พอกับการตัดสินใจแล้ว

Exynos 8890 processor, 4GB RAM and Android 6.0 Marshmallow แค่นี้ก็ตัดสินใจได้แล้วครับ เพระาใช้ซัมซุงมาตลอด ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.4
 • วันที่ : 10/4/2018
 • รีวิวโดย Fi Fo Fiew

เว็บบอร์ดของ Samsung Galaxy S7

Ben Chonlaton

ยังน่าซื้ออยู่มั้ยครับ

ยังน่าซื้ออยู่มั้ยครับแล้วควรซื้อในราคาประมาณเท่าไหร่ครับ

 • อัพเดทล่าสุด : 25/4/2018
 • โพสต์โดย Ben Chonlaton
 • ตอบกระทู้นี้ : 2 คำตอบ

เปรียบเทียบกับ Samsung Galaxy S7

Coolpad Cool S1

 • ราคาที่ถูกกว่า
 • คุณสมบัติที่ดีกว่า

Coolpad Cool S1

ราคาถูกที่สุด : 5,069 บาท

 • รุ่นล่าสุด

Xiaomi Redmi Pro

 • ราคาที่ถูกกว่า
 • คุณสมบัติที่ดีกว่า

Xiaomi Redmi Pro

ราคาถูกที่สุด : 7,500 บาท

ASUS ZenFone Zoom ZX551ML 128GB

 • ราคาที่ถูกกว่า
 • คุณสมบัติที่ดีกว่า

ASUS ZenFone Zoom ZX551ML 128GB

ราคาถูกที่สุด : 7,825 บาท

ASUS ZenFone Zoom ZX551ML 64GB

 • ราคาที่ถูกกว่า

ASUS ZenFone Zoom ZX551ML 64GB

ราคาถูกที่สุด : 3,690 บาท

Gionee A1 Plus

 • ราคาที่ถูกกว่า

Gionee A1 Plus

ราคาถูกที่สุด : 5,990 บาท

Top5 โทรศัพท์มือถือ Samsung

1

Samsung Galaxy J7 Pro (2017)

ราคาถูกที่สุด : 6,450 บาท

 • Phablet แฟบเล็ต, Smartpho...
 • 5.50 inches, FHD 1920 x 1...
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 64GB, 32GB
2

Samsung Galaxy J2 Prime

ราคาถูกที่สุด : 2,980 บาท มือสอง

 • Smartphone สมาร์ทโฟน, And...
 • 5 inches, 540 x 960 pixels
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 8GB, 1.5GB
3

Samsung Galaxy S8

ราคาถูกที่สุด : 16,200 บาท มือสอง

 • Smartphone สมาร์ทโฟน, Pha...
 • 5.8 inches, 2960 x 1440 p...
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 64GB, 4GB
4

Samsung Galaxy J7 (2016)

ราคาถูกที่สุด : 5,500 บาท

 • Phablet แฟบเล็ต, Smartpho...
 • 5.5 inches, 720 x 1280 pi...
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 16GB, 2GB
 • รุ่นล่าสุด
5

Samsung Galaxy S7 edge

ราคาถูกที่สุด : 12,790 บาท มือสอง

 • Phablet แฟบเล็ต, Smartpho...
 • 5.50 inches, 2560×1440 Su...
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 32GB, 6...

อุปกรณ์มือถือ

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ