Samsung Galaxy J5 (2016) เช็คราคาล่าสุด ราคาถูก สเปค

อันดับราคาถูกสุด 4,380 บาท ราคา 39 รายการ
ไปที่ร้านค้า Lazada ลาซาด้า
สี
5.2" display with Android 5.1 Lollipop, 1.2GHz Quad Core processor, and 16GB storage/ 2GB RAM.
 • วันที่วางจำหน่าย: Apr 2016
 • Smartphone สมาร์ทโฟน, And...
รุ่นที่เกี่ยวข้อง
Samsung Galaxy J5 (2016)

เปรียบเทียบราคา

สเปค

รีวิว

เว็บบอร์ด

ข่าว

Filter
 • รุ่น
  สี
  • All
  • Black
  • White
  • Pink
  • Gold
 • เงี่อนไข
  เงี่อนไข
  • ทั้งหมด
  • ใหม่
  • มือสอง
 • ประเภทร้านค้า
  ประเภทร้านค้า
  • ทั้งหมด
  • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • มีหน้าร้าน
  • ร้านค้าออนไลน์
  • ผู้ขายบุคคลทั่วไป
 • วิธีการชำระเงิน
  วิธีการชำระเงิน
  • ทั้งหมด
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • ข้อมูลของผู้ขาย
  ข้อมูลของผู้ขาย
  • ทั้งหมด
  • ภาคกลาง-กรุงเทพมหานคร
  • ภาคใต้-กระบี่
  • ภาคใต้-ตรัง
  • ภาคใต้-สตูล
1

4,380 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
 • รับประกัน ไม่มีการประกัน 1 ปี
24 รายการเพิ่มเติม
 • Gold
 • White
 • Black
4,590 บาท -
1

4,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ให้บริการ 1 ปี
1

4,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
1

4,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
1

4,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
1

4,850 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
1

5,090 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
1

5,138 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
1

5,188 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
1

5,238 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
1

5,288 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
1

5,338 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
1

5,340 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
1

5,340 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
1

5,378 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
1

5,388 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
1

5,428 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
1

5,478 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
1

5,528 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
1

5,578 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
1

5,628 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
1

6,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
1

6,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Black
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
1

6,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
1

6,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Gold
 • White
 • Black
4,590 บาท -
2

5,108 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ทุกวัน 09:00 น. - 21:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
4 รายการเพิ่มเติม
 • Gold
 • White
5,128 บาท -
2

5,128 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ทุกวัน 09:00 น. - 21:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
2

5,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ทุกวัน 09:00 น. - 21:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

5,690 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ทุกวัน 09:00 น. - 21:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
2

6,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ทุกวัน 09:00 น. - 21:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Gold
 • White
5,128 บาท -
3

5,190 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
1 รายการเพิ่มเติม
 • White
5,190 บาท -
3

5,190 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • White
5,190 บาท -
4

5,368 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Gold
 • รับประกัน ประกันศูนย์ไทย 1 ปี
2 รายการเพิ่มเติม
 • Black
 • White
 • Gold
6,990 บาท -
4

6,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Black
 • White
 • Gold
4

7,750 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Black
 • White
 • Gold
6,990 บาท -
5

6,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
 • ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Black
1 รายการเพิ่มเติม
 • White
6,590 บาท -
5

6,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
 • ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • White
6,590 บาท -
6

6,800 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และ มีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
 • ส่งภายใน 1-2 วัน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • Black
 • White
 • Pink
 • Gold
 • รับประกัน 1 ปี

เครื่องศูนย์ประกัน 1 ปี สอบถามรายละเอียด Line id: mobile.tarad โทร : 0926533247...เพิ่มเติม ปิด

7

6,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • อื่นๆ

Samsung Galaxy J5 (2016) ในไทยราคาเริ่มต้นที่ 4,380 บาท

ราคาต่ำสุดของ Samsung Galaxy J5 (2016) คือ 4,380 บาท ที่ร้าน Lazada ลาซาด้า, ซึ่งถูกกว่า Galaxy J5 (2016) ของร้าน WELOVESHOPPING (7,750 บาท) ถึง 43%. ราคาล่าสุดของ Samsung Galaxy J5 (2016) ถูกอัพเดทวันที่ 22/6/2018 16:45.

ราคาบางส่วนของ Samsung Galaxy J5 (2016) ในประเทศไทย

ชื่อร้านค้า ราคา ค่าบริการจัดส่งต่าง
Lazada ลาซาด้า 4,380 บาท ติดต่อร้านค้า
11street อีเลฟเว่น สตรีท 5,108 บาท ติดต่อร้านค้า
surajit 5,190 บาท ติดต่อร้านค้า
WELOVESHOPPING 5,368 บาท มีค่าจัดส่ง
SuperTstore 6,590 บาท มีค่าจัดส่ง

วีดีโอของ Samsung Galaxy J5 (2016)

Samsung Galaxy J5 (2016) With NFC

Samsung Galaxy J5 (2016) With NFC

Samsung Galaxy J5 2016 with 5.2 Inch HD Display, 2GB RAM Spotted || Pastimers

Samsung Galaxy J5 2016 with 5.2 Inch HD Display, 2GB RAM Spotted || Pastimers

รายละเอียดสินค้าของ Samsung Galaxy J5 (2016)

ประเภท

 • ประเภท: Smartphone สมาร์ทโฟน
 • รูปร่าง: Bar

พื้นฐาน

 • OS: Android
 • OS ver: Android OS, v5.1 (Lollipop)
 • SIM: Micro SIM, Single SIM, Dual SIM, Dual Standby
 • CPU: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
 • ความเร็วในการประมวลผล: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53
 • Storage: 16GB
 • RAM: 2GB
 • External Storage: microSD, up to 128 GB (dedicated slot)
 • แบตเตอรี่: Removable Li-Ion 3100 mAh battery

หน้าจอ

 • ขนาดหน้าจอ: 5.20 inches
 • ความละเอียดหน้าจอ: 1280 x 720

เครือข่าย

 • ประเภท: 2G, 3G, 4G (LTE)
 • 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
 • 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J510F, J510G, J510FN , HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - J510Y, J510M
 • 4G (LTE): LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - J510F, J510FN , LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300) - J510F (India) , LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300) - J510G , LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700), 28(700) - J510Y, J510M
 • Speed: HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps

กล้องถ่ายรูป

 • กล้องหลัก: 13 MP
 • กล้องหน้า: 5 MP

อื่นๆ

 • จุดเด่น: WiFi, Hotspot/Tethering, GPS, Bluetooth, Flash

ขนาด

 • ขนาด: 145.8 x 72.3 x 8.1 mm (5.74 x 2.85 x 0.32 in)
 • น้ำหนัก: 159 g (5.61 oz)

ข่าวล่าสุด

Samsung เปิดตัว Galaxy J5 & J7 (2016) แล้ว ที่ประเทศจีน!

Samsung เปิดตัวสมาชิกใหม่ในตระกูล J คือ J7 & J5 (2016) ที่ทำสเปคออกมาใช้ได้เลยสำหรับสมาร์ทโฟนที่ถูกวางตัวในตลาดโซนราคาย่อมเยาว์

4/4/2016

Samsung เปิดตัวสมาร์ทโฟน Galaxy J ซีรีส์ รุ่นใหม่ล่าสุด Galaxy J5(SM-J5108) และ Galaxy J7(SM-J7108) โมเดลปี 2016 อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยยังคงคอนเซ็ปต์เอาใจผู้ที่ต้องการมือถือราคาไม่สูงมากแต่มีสเปคที่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน คราวนี้ Samsung ทำออกมาไม่ผิดหวัง ครบครันเหลือเฟือครับ

pic1

โดยสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่แกะกล่องในซีรีส์ J มีกรอบเป็นโลหะ มากับ AMOLED ดิสเพลย์ กล้องหลังมีเลนส์ที่มีขนาดรูรับแสง F1.9 ถ่ายภาพในที่มีแสงน้อยได้สบายๆ และทั้งกล้องหน้าและหลังติดตั้งแฟลช LED รองรับ NFC และ HD Voice

pic2

งั้นเราไปดูสเปคของแต่ละรุ่นกันเลยครับ!

Samsung Galaxy J7 (2016)

 • ดิสเพลย์ 5.5 นิ้ว Super AMOLED Full HD (1080 x 1920 พิกเซล)
 • Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Octa-core 1.6GHz
 • RAM 3GB
 • กล้องหน้า 5 ล้านพิกเซล / กล้องหลัง ล้านพิกเซล + LED flashความจำตัวเครื่อง 16GB, รองรับ microSD เพิ่มได้สูงสุด 128GB
 • รองรับ 4G LTE, USB 2.0, Bluetooth v4.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n, NFC
 • ขนาดตัวเครื่อง 151.7 x 76 x 7.8 มิลลิเมตร น้ำหนัก 170 กรัม
 • มี 3 สี คือ สีชมพู, สีทอง และสีขาว
 • แบตเตอรี่ 3,300mAh
 • ระบบปฏิบัติการ Android 6.0 Marshmallow

Samsung Galaxy J5 (2016)

 • ดิสเพลย์ 5.2 นิ้ว Super AMOLED HD (720x1280 พิกเซล)
 • Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Quad-Core 1.2GHz
 • RAM 2GB
 • ความจำตัวเครื่อง 16GB, รองรับ microSD เพิ่มได้สูงสุด 128GB
 • กล้องหน้า 5 ล้านพิกเซล / กล้องหลัง 13ล้านพิกเซล + LED flash
 • รองรับ 4G LTE, USB 2.0, Bluetooth v4.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n, NFC
 • ขนาดตัวเครื่อง 145.8 x 72.3 x 8.1 มิลลิเมตร น้ำหนัก 159 กรัม
 • มี 3 สี คือ สีชมพู, สีทอง และสีขาว
 • แบตเตอรี่ 3,100mAh
 • ระบบปฏิบัติการ Android 5.1 Lollipop

คาดว่าน่าจะวางจำหน่ายที่ประเทศจีนก่อนใครเพื่อน สำหรับราคายังไม่ได้ประกาศออกมา ถ้ามีอะไรอัพเดตเพิ่มเติมจะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับ

เกี่ยวกับSamsung Galaxy J5 (2016)

Samsung Galaxy J5 2016

เป็นซี่รี่ย์มือถือที่มีการทำต่อยอดออกมาทีละรุ่นหลังจากได้รับความนิยมในยอดการซื้อขาย จุดเด่นของซีรี่ย์ J คือ สายขุมพลังเซลฟี่ ที่ Galaxy J5 2016 ออกแบบมาในราคาที่ประหยัดแต่ได้ประสิทธิภาพพอๆกับรุ่นอื่นๆ โดยรูปร่างภายนอกอาจจะคล้ายกับกับมือถือรุ่นอื่นๆของทางค่ายซัมซุง แต่การประกอบของ J5 ก็ถือว่าทำมาได้ดีถ้าเปรียบเทียบกับราคา โดยจุดเด่นของมันคือขนาดที่พกพาสะดวกแต่คุณภาพครบครันในเครื่องเดียว

ลักษณะภายนอกของตัวเครื่อง

โดยรุ่นนี้จะมีขนาดอยู่ที่ 145.8x72.3x8.1 มิลลิเมตร ตัวเครื่องนั้นทำจากวัสดุประเภทโลหะ ซึ่งทำให้มีความทนทานมากขึ้น น้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่ 159 กรัมเท่านั้น การออดแบบของรุ่น 2016 ทำให้ตัวเครื่องทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีการพกพาที่สะดวกรุ่นนึง มาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED 16 ล้านสี ขนาดหน้าจอ 5.2 นิ้ว และความละเอียด 720P (720x1280 px) ด้วยความที่เป็น Super AMOLED จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบสีสันจัดจ้านและมีความคมชัดมากขึ้น รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด และตัวเครื่องรุ่นนี้มี 2 สีให้เลือกด้วยกัน ได้แก่ สีทองและสีขาว ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 7,990 บาท (ข้อมูลจาก กรกฎาคม 2558)

ระบบปฏิบัติการ

มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ: Android 6.0 (Marshmallow) และหน่วยประมวลผลใช้ชิปเซ็ตแบบ Quad-Core Processor ซึ่งมีความเร็วในการประมวลผล 1.2 GHz ที่การประมวลผลจะทำให้มีความเร็วและแรงหากเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆ มีหน่วยความจำ ROM 16GB และ RAM 2GB รองรับการเสริมการ์ดหน่วยความจำ microSD - สูงสุด 128 GB หน่วยความจำของตัวเครื่องให้มาถึง 16 GB รองรับระบบการใช้งานตั้งแต่ 2G 3G และ 4G

คุณสมบัติของการถ่ายนิ่งและการถ่ายภาพเคลื่อนไหว

สำหรับความสามารถของกล้องนั้น J5 ก็เหมาะสำหรับกลุ่มคนชอบเซลฟี่เหมือนกันไม่แพ้ไปกว่ารุ่นอื่นๆของซีรี่ย์ J ที่ผ่านมา มาพร้อมกล้องดิจิตอลความละเอียดที่ 13 ล้านพิกเซล มีขนาดรูรับแสง f/1.9 พร้อมแฟลช LED ปรับภาพเป็น มีฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติ และสามารถเลือกแตะจุดโฟกัส ฟังก์ชั่นถ่ายภาพต่อเนื่อง และโหมดอื่นๆตามมาตรฐานสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ทั่วไป สำหรับกล้องหน้านั้นมาพร้อมกับความละเอียด 5 MP มีขนาดรูรับแสงที่ f/1.9 ถือว่าทำออกมาได้ดีในระดับนึง มีโหมด Beauty ที่จะช่วยให้การถ่ายรูปเซลฟี่มีความฟรุ้งฟริ้ง สวยงามมากขึ้น และมีฟังก์ชั่นการถ่ายรูปตามมาตรฐานทั่วไปของสมาร์ทโฟน และการบันทึกวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว รูปแบบไฟล์วีดีโอที่รองรับ : MPEG-4, 3GP

ความจุของแบตเตอร์รี่

มาพร้อมกับแบตเตอรี่มาตรฐาน Li-ion 3,100 mAh ซึ่งถือว่ามีการเพิ่มความจุของแบตเตอร์รี่มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการเพิ่มระยะการใช้มากขึ้นให้เหมาะสมกับการใช้งานของคนยุคใหม่นี้ แต่ทั้งนี้ระยะการใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วย

จุดเด่น

ด้วยขนาดที่พกพาง่าย น้ำหนักหน้าจอที่ไม่ใหญ่จนเกินพอดี และคุณสมบัติครบถ้วนที่มีเหมือนกับรุ่นอื่นๆ เปรียบเทียบกับราคาแล้วนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจะตรงใจหลายๆคน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชอบถ่ายรูปสวยๆงามๆ Galaxy J5 2016 ก็สามารถเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีทีเดียว จากการทดสอบเปรียบเทียบกับหลายๆรุ่นในระดับเดียวกัน Galaxy J5 ก็มีคะแนนชนะนำมาหลายๆหัวข้อและบวกกับความคุ้มค่าของตัวเครื่องที่ประสิทธภาพนั้นทำออกมาได้คุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างมาก

ข้อควรพิจารณา

สำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระดับกลางนั้นมีข้อเสียเปรียบและได้เปรียบอย่างมากในแต่ละรุ่นเพราะมันก้ำกึ่งระหว่างแบบ High-end กับคุ้มราคา สำหรับประสิทธิภาพการใช้งานนั้นถือว่าอยู่ในระดับที่ดีแต่ก็มีการแข่งขันกันอยู่อย่างรวดเร็วในตลาดสมาร์ทโฟน

รีวิวของ Samsung Galaxy J5 (2016)

รีวิวโดยผู้ใช้ : 3รีวิว

ดีไซน์ 3.0
การพกพา 3.3
การป้อนข้อมูล 3.7
การตอบสนอง 3.0
จอแสดงผล 3.0
คุณภาพเสียงขณะโทร 3.7
แบตเตอรี่ 3.0
รวมทั้งหมด 3.2

Got The Sun

OS ด้อยไป ภาพไม่สวย

จอ 5.2 นิ้ว ดีครับแสดงผลหน้าจอถือว่าเต็มตา ติดแค่ Android 5.1 Lollipop, 1.2GHz Quad Core processor และ 16GB ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.1
 • วันที่ : 12/4/2018
 • รีวิวโดย Got The Sun

Number_got

สเปคเด่นกว่าตัวก่อนหน้านี้ ราคาดีใช้ได้

ซื้อเพราะ ROM 16GB และรองรับหน่วยความจำภายนอก MicroSD card ได้สูงสุด 256GB ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.3
 • วันที่ : 11/4/2018
 • รีวิวโดย Number_got

ChabG R

ในงบ 5000 ไม่เน้นเกมโอเคครับ

ถ้ามีงบ 5000 อยากได้เครื่องแบรนดที่ไว้ใจได้อะไหล่หาง่าย OS ไม่กาก ซื้อเลยครับ เล่นเกมไม่มันมากเท่านั้นเอง ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.3
 • วันที่ : 10/4/2018
 • รีวิวโดย ChabG R

เว็บบอร์ดของ Samsung Galaxy J5 (2016)

Preeyakamon Buabsod

Samaung

J5 มีสแกนลายนิ้วมือไหมอะ

 • อัพเดทล่าสุด : 18/6/2017
 • โพสต์โดย Preeyakamon Buabsod
 • ตอบกระทู้นี้ : 2 คำตอบ
 • 1 คำตอบดีๆ

เปรียบเทียบกับ Samsung Galaxy J5 (2016)

HUAWEI Y7 Pro (2018)

 • ราคาที่ถูกกว่า
 • คุณสมบัติที่ดีกว่า

HUAWEI Y7 Pro (2018)

ราคาถูกที่สุด : 490 บาท

 • รุ่นล่าสุด

Xiaomi Redmi S2

 • ราคาที่ถูกกว่า
 • คุณสมบัติที่ดีกว่า

Xiaomi Redmi S2

ราคาถูกที่สุด : 1,490 บาท

 • รุ่นล่าสุด

NOVA PHONE Venus

 • ราคาที่ถูกกว่า
 • คุณสมบัติที่ดีกว่า

NOVA PHONE Venus

ราคาถูกที่สุด : 2,990 บาท

Lenovo ZUK Z1

 • ราคาที่ถูกกว่า
 • คุณสมบัติที่ดีกว่า

Lenovo ZUK Z1

ราคาถูกที่สุด : 3,126 บาท

i-mobile IQ Z BRIGHT

 • ราคาที่ถูกกว่า
 • คุณสมบัติที่ดีกว่า

i-mobile IQ Z BRIGHT

ราคาถูกที่สุด : 3,190 บาท

 • รุ่นล่าสุด

Top5 โทรศัพท์มือถือ Samsung

1

Samsung Galaxy S8

ราคาถูกที่สุด : 14,700 บาท

 • Smartphone สมาร์ทโฟน, Pha...
 • 5.8 inches, 2960 x 1440 p...
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 64GB, 4GB
2

Samsung Galaxy J2 Prime

ราคาถูกที่สุด : 3,000 บาท

 • Smartphone สมาร์ทโฟน, And...
 • 5 inches, 540 x 960 pixels
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 8GB, 1.5GB
3

Samsung Galaxy J7 Pro (2017)

ราคาถูกที่สุด : 4,900 บาท

 • Phablet แฟบเล็ต, Smartpho...
 • 5.50 inches, FHD 1920 x 1...
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 64GB, 32GB
4

Samsung Galaxy J7 (2016)

ราคาถูกที่สุด : 6,000 บาท มือสอง

 • Phablet แฟบเล็ต, Smartpho...
 • 5.5 inches, 720 x 1280 pi...
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 16GB, 2GB
 • รุ่นล่าสุด
5

Samsung Galaxy S7 edge

ราคาถูกที่สุด : 9,900 บาท มือสอง

 • Phablet แฟบเล็ต, Smartpho...
 • 5.50 inches, 2560×1440 Su...
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 32GB, 6...

อุปกรณ์มือถือ

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ