Samsung Galaxy A9 Pro 2016 เช็คราคาล่าสุด ราคาถูก สเปค

อันดับราคาถูกสุด 9,994 บาท ราคา 29 รายการ
ไปที่ร้านค้า Power buy, เพาเวอร์บาย
สี
Samsung Galaxy A9 Pro is a 6inch (1920 x 1080) of display, 32GB of storage, 16MP of main camera.
 • Phablet แฟบเล็ต, Smartpho...
 • 6.00 inches, 1080x1920 pi...
Samsung Galaxy A9 Pro 2016

เปรียบเทียบราคา

สเปค

รีวิว

เว็บบอร์ด

ข่าว

Filter
 • รุ่น
  สี
  • All
  • Midnight Black
  • Pearl White
  • Pink
  • Champagne Gold
 • เงี่อนไข
  เงี่อนไข
  • ทั้งหมด
  • ใหม่
  • มือสอง
 • ประเภทร้านค้า
  ประเภทร้านค้า
  • ทั้งหมด
  • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • มีหน้าร้าน
  • ร้านค้าออนไลน์
  • ผู้ขายบุคคลทั่วไป
 • วิธีการชำระเงิน
  วิธีการชำระเงิน
  • ทั้งหมด
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • ข้อมูลของผู้ขาย
  ข้อมูลของผู้ขาย
  • ทั้งหมด
  • ภาคกลาง-กรุงเทพมหานคร
  • ภาคกลาง-นครปฐม
  • ภาคกลาง-นครสวรรค์
  • ภาคกลาง-นนทบุรี
  • ภาคกลาง-ปทุมธานี
  • ภาคกลาง-พิษณุโลก
  • ภาคกลาง-ลพบุรี
  • ภาคกลาง-สมุทรปราการ
  • ภาคกลาง-สมุทรสาคร
  • ภาคกลาง-สระบุรี
  • ภาคกลาง-สิงห์บุรี
  • ภาคกลาง-สุพรรณบุรี
  • ภาคกลาง-อยุธยา
  • ภาคตะวันตก-กาญจนบุรี
  • ภาคตะวันตก-ตาก
  • ภาคตะวันตก-ประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคตะวันตก-ราชบุรี
  • ภาคตะวันตก-เพชรบุรี
  • ภาคตะวันออก-จันทบุรี
  • ภาคตะวันออก-ฉะเชิงเทรา
  • ภาคตะวันออก-ชลบุรี
  • ภาคตะวันออก-ตราด
  • ภาคตะวันออก-ระยอง
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ขอนแก่น
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครพนม
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บุรีรัมย์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-มหาสารคาม
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ร้อยเอ็ด
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ศรีสะเกษ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สกลนคร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สุรินทร์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-หนองคาย
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-หนองบัวลำภู
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุดรธานี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุบลราชธานี
  • ภาคเหนือ-ลำปาง
  • ภาคเหนือ-อุตรดิตถ์
  • ภาคเหนือ-เชียงราย
  • ภาคเหนือ-เชียงใหม่
  • ภาคเหนือ-แพร่
  • ภาคใต้-กระบี่
  • ภาคใต้-ตรัง
  • ภาคใต้-นครศรีธรรมราช
  • ภาคใต้-ภูเก็ต
  • ภาคใต้-สงขลา
  • ภาคใต้-สตูล
  • ภาคใต้-สุราษฎร์ธานี
1

7,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และ มีหน้าร้าน
 • ภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร
 • เงื่อนไข:มือสอง - สภาพดีมาก
 • สินค้าทุกตัวประกันร้านให้1เดือนคร...
  เพิ่มเติม
  • Champagne Gold
2

9,994 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ค่าส่งฟรี
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Champagne Gold
3

11,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Champagne Gold
10 รายการเพิ่มเติม
 • Midnight Black
 • Pearl White
 • Champagne Gold
13,800 บาท -
3

13,800 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Midnight Black
3

14,350 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Pearl White
3

15,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • ประกันศูนย์ Samsung 1 Year
  • Pearl White
3

15,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
3

15,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Midnight Black
3

15,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Champagne Gold
3

15,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Champagne Gold
3

15,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Pearl White
3

15,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Midnight Black
3

18,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Midnight Black
 • Pearl White
 • Champagne Gold
13,800 บาท -
4

12,200 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และ มีหน้าร้าน
 • ภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร
 • จัดส่งฟรี, ส่งภายใน 1-2 วัน
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เก็บเงินปลายทาง
 • เครื่องศูนย์ประกัน 1 ปี สอบถามรายละเอียด Line id: mobile.tarad โทร...
  เพิ่มเติม
 • 1 ปี
  • Midnight Black
  • Pearl White
  • Pink
  • Champagne Gold
5

12,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Champagne Gold
5 รายการเพิ่มเติม
 • Midnight Black
 • Pearl White
 • Champagne Gold
12,890 บาท -
5

12,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Midnight Black
5

12,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Pearl White
5

13,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Champagne Gold
5

13,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Pearl White
5

13,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Midnight Black
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Midnight Black
 • Pearl White
 • Champagne Gold
12,890 บาท -
6

13,400 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Pearl White
1 รายการเพิ่มเติม
 • Champagne Gold
13,500 บาท -
6

13,500 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Champagne Gold
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Champagne Gold
13,500 บาท -
7

13,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • แล้วแต่ร้านค้า, วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • อื่นๆ
  • Champagne Gold
1 รายการเพิ่มเติม
 • Midnight Black
 • Pearl White
 • Champagne Gold
17,190 บาท -
7

17,190 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • แล้วแต่ร้านค้า, วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • อื่นๆ
  • Midnight Black
  • Pearl White
  • Champagne Gold
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Midnight Black
 • Pearl White
 • Champagne Gold
17,190 บาท -
8

15,300 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ค่าส่งฟรี
  • โอนผ่านธนาคาร
  • Midnight Black
9

15,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ค่าส่งเริ่มที่ 100 บาท/ซื้อครบ..., ส่งภายใน 3 - 5 วันทำการ
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
  • Midnight Black
  • Pearl White
  • Pink
  • Champagne Gold
1 รายการเพิ่มเติม
 • Midnight Black
 • Pearl White
 • Champagne Gold
15,900 บาท -
9

15,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ค่าส่งเริ่มที่ 100 บาท/ซื้อครบ..., ส่งภายใน 3 - 5 วันทำการ
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
  • Midnight Black
  • Pearl White
  • Champagne Gold
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Midnight Black
 • Pearl White
 • Champagne Gold
15,900 บาท -
9

15,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • จัดส่งสินค้าแบบไปรษณีย์ด่วนพิเ..., แจ้งการโอนเงินก่อน 11.00 น. สิ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • อื่นๆ
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
  • Midnight Black
  • Pearl White
  • Champagne Gold
9

15,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • ผ่อน

Samsung Galaxy A9 Pro 2016 ในไทยราคาเริ่มต้นที่ 9,994 บาท

ราคาต่ำสุดของ Samsung Galaxy A9 Pro 2016 คือ 9,994 บาท ที่ร้าน Power buy, เพาเวอร์บาย, ซึ่งถูกกว่า Galaxy A9 Pro 2016 ของร้าน Lazada ลาซาด้า (18,900 บาท) ถึง 47%. ราคาล่าสุดของ Samsung Galaxy A9 Pro 2016 ถูกอัพเดทวันที่ 24/4/2018 09:58.

วีดีโอของ Samsung Galaxy A9 Pro 2016

Samsung Galaxy A9 Pro (2016) - Unboxing & First Look! (4K)

Samsung Galaxy A9 Pro (2016) - Unboxing & First Look! (4K)

Samsung Galaxy A9 Pro Unboxing and Hands-on Impressions

Samsung Galaxy A9 Pro Unboxing and Hands-on Impressions

รายละเอียดสินค้าของ Samsung Galaxy A9 Pro 2016

ประเภท

 • ประเภท: Smartphone สมาร์ทโฟน, Phablet แฟบเล็ต
 • รูปร่าง: Bar

พื้นฐาน

 • OS: Android
 • OS ver: Android OS,v6.0.1(Marshmallow)
 • SIM: Nano SIM, Single SIM, Dual SIM, Dual Standby
 • CPU: Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652
 • ความเร็วในการประมวลผล: Quad-core 1.8 GHz Cortex-A72 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A53
 • Storage: 32GB
 • RAM: 4GB
 • External Storage: microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot)
 • แบตเตอรี่: Non-removable Li-Ion 5000 mAh battery

หน้าจอ

 • ขนาดหน้าจอ: 6.00 inches
 • ความละเอียดหน้าจอ: 1080x1920 pixels(~367 ppi pixel density)

เครือข่าย

 • ประเภท: 2G, 3G, 4G (LTE)
 • 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
 • 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
 • 4G (LTE): LTE
 • Speed: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat7 350/50 Mbps , *May differ by markets and mobile operators

กล้องถ่ายรูป

 • กล้องหลัก: 16.00 MP
 • กล้องหน้า: 8.00 MP

อื่นๆ

 • จุดเด่น: WiFi, Hotspot/Tethering, GPS, Bluetooth, Flash

ข่าวล่าสุด

มาจนได้ Samsung Galaxy A9 Pro พร้อมขายแล้ว จอใหญ่ แบตอึด ไม่นานเกินรอ

หลังจากเปิดขายที่ประเทศจีนไปก่อนหน้านี้ ล่าสุด Galaxy A9 Pro พร้อมลุยตลาดทั่วโลก บ้านเราน่าจะรออีกไม่นาน

4/7/2016

Samsung Galaxy A9 Pro คือ มือถือราคาระดับกลางๆของค่าย Samsung ในซีรีส์นี้ประกอบด้วย Galaxy A3,A5,A7,A9 ซึ่ง Galaxy A9 ได้วางจำหน่ายไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ส่วน Galaxy A9 Pro วางขายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งรุ่น Galaxy A9 Pro จะแตกต่างจากเดิมโดยมาพร้อม RAM 4 GB ส่วนรุ่นธรรมดาจะมี RAM 3 GB ส่วนรุ่นที่เป็น International นั้น จะวางขายทั่วโลกในเร็วๆนี้

หลังจาก Galaxy A9 Pro ได้วางจำหน่ายก่อนในประเทศจีนก็เป็นที่เฝ้ารอว่าในฝั่งอังกฤษและอเมริการุ่นนี้จะวางขายหรือไม่ ซึ่งหลังจากผ่านการรับรองเรื่อง Bluetooth SIG และ FCG แล้วสุดท้าย Galaxy A9 Pro จึงได้ฤกษ์วางจำหน่ายได้เสียที ซึ่งทางมาเลเซียได้วางจำหน่ายไปก่อนล่วงหน้าในราคา 500 เหรียญ โดยมีจำหน่ายเฉพาะในร้านตัวแทนของ Samsung เท่านั้น สำหรับรุ่นที่จะวางจำหน่ายทั่วโลกนั้น มีสเปคคล้ายกับที่จำหน่ายไปในประเทศจีน

สเปค Samsung Galaxy A9 Pro

สเปครายละเอียด
บอดี้โลหะกระจก Gorilla Glass4 ที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง
ขนาดหน้าจอSuper AMOLED ขนาด 6 นิ้ว full HD (1920 x 1080)
ขนาดRAM 4GB
ROM 32GB
หน่วยประมวลผลQualcomm Snapdragon 652 64-bit Octa-core
กล้องกล้องหน้า 8 ล้านพิกเซล
กล้องหลัง 16 ล้านพิกเซล
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 6.0.1 Marshmallow
แบตเตอรี่ขนาด5000 mAh
เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ปุ่มโฮม

ส่วนในเรื่องของวันจำหน่ายและราคาขายในบ้านเราคงต้องรอการอัพเดตจากทางผู้ผลิตคือ Samsung ว่าจะประกาศออกมาเมื่อไหร่แต่คาดว่าไม่นานเกินรอครับ

เกี่ยวกับSamsung Galaxy A9 Pro 2016

Samsung Galaxy A9 Pro 2016

เป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นของ A-Series ที่ภายนอกออกแบบมาคล้ายๆรุ่นอื่นๆของ Samsung แต่ Galaxy A9 Pro มีลักษณะพิเศษตรงที่มีสเปคแรงสูงสุดในบรรดาโทรศัพท์ใน A-series และมีจุดเด่นตรงที่แบตเตอร์พันธ์อึด พร้อมหน้าจอแสดงผลที่ใหญ่คือกว้างถึง 6 นิ้ว การออกแบบตัวเครื่องทำมาจากวัสดุ Metal-Glass ที่จะช่วยในเรื่องของความแข็งแรง ทนทานและดูแลง่าย

ลักษณะทั่วไปของตัวเครื่อง

ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนจอใหญ่อีกรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการโทรศัพท์ที่เป็นกึ่งแท็บแล็ตไปในตัวด้วยความที่ขนาดหน้าจอที่ไม่ใหญ่จนเกินไป เจ้าตัว A9 มีหน้าจอแสดงผลกว้าง 6.0 นิ้ว ในแบบ Super AMOLED Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1920 x 1080 พิกเซล (367 ppi) ที่จะทำให้ภาพออกมามีสีคมชัด ตัวเครื่องทำมาด้วยบอดี้ตัวเครื่องแบบ Metal-Glass Unibody ผสานกระจก Gorilla Glass 4 ทั้งด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่อง ซึ่งทำให้ตัวเครื่องดูสวยงาม และมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ แต่ก็เกิดรอยนิ้วได้ง่าย มีสีให้เลือกทั้งหมด 3 สีได้แก่ สีดำ สีขาวและสีทอง ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 15,900 บาท

ระบบปฏิบัติการ

มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 6.0.1 (Marshmallow) และหน่วยประมวลผล Qualcomm Snapdragon 652 Octa Core ซึ่งถือว่าแรงและเร็วพอสมควร ความเร็ว : 1.8 GHz หน่วยความจำภายในตัวเครื่อง 32GB , RAM 4GB และสามารถใส่การ์ดหน่วยความจำแบบ microSD ได้ สูงสุด 200 GB ตัวเครื่องมีฟังก์ชั่นสแกนลายนิ้วมือที่ปุ่มโฮมโดยการสแกนลายนิ้วมือนั้นทำเป็นแบบลากจากบนลงล่างแตกต่างจากตัว iphone รองรับคลื่นความถี่แบบ 4G

คุณสมบัติของกล้องถ่ายรูปและการถ่ายภาพเคลื่อนไหว

มารพ้มอกับกล้องดิจิตอลที่ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล กับรูรับแสงขนาด f/1.9 พร้อมแฟลช LED รองรับขนาดภาพสูงสุดที่ 3456 x 4608 พิกเซล มีฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติและสามารถแตะเลือกจุดโฟกัส เองได้ มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอล โหมดถ่ายภาพช่วงการรับแสงสูงที่จะช่วยในการปรับรูปให้มีความคมชัดมากกว่าเดิม กล้องหน้าที่ความละเอียด 8 MP สามารถบันทึกวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว รองรับความละเอียด 1080 x 1920 พิกเซล และรองรับรูปแบบไฟล์วีดีโอ : MPEG-4 สามารถเล่นวิดิโอและรองรับรูปแบบไฟล์ MPEG-4, 3GP, WMV, FLV, ASF, 3G2, M4V, AVI, MKV

แบตเตอร์รี่

ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้สำหรับแบตเตอร์รี่ที่ทางซัมซุงออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการของคนสมัยใหม่ เพราะไม่ว่างจะใช้งานหนักแค่ไหน แบตก็คงจะไม่มีทางหมดได้ง่ายๆเพราะใส่มาให้ถึง 5000 mAh ซึ่งในปกติมือถือทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 2000-3000 mAh เท่านั้น

จุดเด่นของ Samsung Galaxy A9 Pro

บอดี้ตัวเครื่องแบบ Metal-Glass Unibody ผสานกระจกแบบ Gorilla Glass 4 ที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องที่จะทำให้ตัวเครื่องมีความแวววาวและหน้าจอแสดงผลกว้าง 6.0 นิ้ว ที่มาพร้อมกับความเร็วในการประมวลถือว่าทำได้ดีมาก สามารถเล่นเกมและรองรับคลิปวิดิโอที่มีความละเอียดเยอะๆได้ รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด มีระบบเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ปุ่ม Home รองรับการใช้งานเครือข่าย 4G LTE Cat.6 ที่สำคัญมีขนาดแบตเตอรี่ที่ 5000 mAh

จุดที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม

ด้วยบอดี้ตัวเครื่องที่มีขนาดใหญ่ ทำให้ไม่สะดวกต่อการพกพา ไม่สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ ตัวเครื่องเกิดรอยนิ้วมือได้ง่าย ไม่มีไฟ LED แจ้งเตือนสถานะการทำงานต่าง ๆ เช่น ข้อความเข้า, สายที่ไม่ได้รับ หรือสถานะของแบตเตอรี่ การใช้งานสแกนนิ้วมือนั้นอาจจะทำได้ยากหากเปรียบเทียบกับโทรศัพทย์จากทางค่าย iPhone แต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่หรือแตกต่างจากกันมากนัก

รีวิวของ Samsung Galaxy A9 Pro 2016

รีวิวโดยผู้ใช้ : 3รีวิว

ดีไซน์ 4.0
การพกพา 3.3
การป้อนข้อมูล 3.7
การตอบสนอง 3.7
จอแสดงผล 4.0
คุณภาพเสียงขณะโทร 4.0
แบตเตอรี่ 4.3
รวมทั้งหมด 3.9

B-Min

รุ่นนี้แบตอึด สเปกดี ดีไซน์สวย

ดีไซน์เครื่องนี้สวยระดับพรีเมี่ยม หน้าจอกว้าง 6 นิ้ว สีสันของจอสบายตาและให้ความละเอียดที่ดี เด่นเรื่องแบตเตอรี่ ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.6
 • วันที่ : 16/12/2017
 • รีวิวโดย B-Min

Guitar Crd

สวย แรง และอึด

รุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนตัวท๊อปของซีรี่ย์ A กันเลยทีเดียว หน้าจอใหญ่ถึง 6 นิ้ว แถมขอบบางมาก ดูเต็มจอดี ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 4.0
 • วันที่ : 16/12/2017
 • รีวิวโดย Guitar Crd

Hest Small

นอกจากซีรีส์ S ของซัมซุงก็มี A เนี่ยแหละที่ตอบโจทย

หัวข้อ : นอกจากซีรีส์ S ของซัมซุงก็มี A เนี่ยแหละที่ตอบโจทย์ เป็นสมาร์ทโฟน 2 ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 4.0
 • วันที่ : 12/12/2017
 • รีวิวโดย Hest Small

เว็บบอร์ดของ Samsung Galaxy A9 Pro 2016

B Best

A9 Pro ในช่วงราคาขนาดนี้น่าคบหามั้ย?

A9 Pro ในช่วงราคาขนาดนี้น่าคบหามั้ย?

 • อัพเดทล่าสุด : 15/12/2017
 • โพสต์โดย B Best
 • ตอบกระทู้นี้ : 1 คำตอบ

เปรียบเทียบกับ Samsung Galaxy A9 Pro 2016

ASUS ZenFone Zoom ZX551ML 64GB

 • ราคาที่ถูกกว่า
 • คุณสมบัติที่ดีกว่า

ASUS ZenFone Zoom ZX551ML 64GB

ราคาถูกที่สุด : 3,690 บาท

Coolpad Cool S1

 • ราคาที่ถูกกว่า
 • คุณสมบัติที่ดีกว่า

Coolpad Cool S1

ราคาถูกที่สุด : 4,093 บาท

 • รุ่นล่าสุด

ASUS ZenFone 2 Deluxe ZE551ML 32GB

 • ราคาที่ถูกกว่า
 • คุณสมบัติที่ดีกว่า

ASUS ZenFone 2 Deluxe ZE551ML 32GB

ราคาถูกที่สุด : 4,408 บาท

Xiaomi Redmi Note 4X

 • ราคาที่ถูกกว่า
 • คุณสมบัติที่ดีกว่า

Xiaomi Redmi Note 4X

ราคาถูกที่สุด : 4,723 บาท

 • รุ่นล่าสุด

ASUS ZenFone 2 Deluxe ZE551ML 64GB

 • ราคาที่ถูกกว่า
 • คุณสมบัติที่ดีกว่า

ASUS ZenFone 2 Deluxe ZE551ML 64GB

ราคาถูกที่สุด : 4,733 บาท

Top5 โทรศัพท์มือถือ Samsung

1

Samsung Galaxy J7 Pro (2017)

ราคาถูกที่สุด : 3,900 บาท

 • Phablet แฟบเล็ต, Smartpho...
 • 5.50 inches, FHD 1920 x 1...
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 64GB, 32GB
2

Samsung Galaxy S8

ราคาถูกที่สุด : 16,200 บาท มือสอง

 • Smartphone สมาร์ทโฟน, Pha...
 • 5.8 inches, 2960 x 1440 p...
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 64GB, 4GB
3

Samsung Galaxy J2 Prime

ราคาถูกที่สุด : 2,980 บาท

 • Smartphone สมาร์ทโฟน, And...
 • 5 inches, 540 x 960 pixels
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 8GB, 1.5GB
4

Samsung Galaxy J7 (2016)

ราคาถูกที่สุด : 6,994 บาท

 • Phablet แฟบเล็ต, Smartpho...
 • 5.5 inches, 720 x 1280 pi...
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 16GB, 2GB
 • รุ่นล่าสุด
5

Samsung Galaxy A8 (2018)

ราคาถูกที่สุด : 11,800 บาท

 • Smartphone สมาร์ทโฟน, Pha...
 • 5.6 inches, 1080x2220
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 64GB, 3...
 • รุ่นล่าสุด

อุปกรณ์มือถือ

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ