Samsung Galaxy A7 (2016) เช็คราคาล่าสุด ราคาถูก สเปค

อันดับราคาถูกสุด 7,900 บาท ราคา 45 รายการ
ไปที่ร้านค้า Lazada ลาซาด้า
สี
Galaxy A7 (2016) ของ Samsung ขนาด 5 นิ้ว Exynos7 1.6GHz Octa-core RAM 3GB
 • วันที่วางจำหน่าย: Dec 2015
 • Smartphone สมาร์ทโฟน, Pha...
รุ่นที่เกี่ยวข้อง
Samsung Galaxy A7 (2016)
รุ่นล่าสุด
Samsung Galaxy A7 (2017)
3.9(3)
8,490 บาท - Used : 9,700 บาท - (ราคา 62 รายการ)

เปรียบเทียบราคา

สเปค

รีวิว

เว็บบอร์ด

Filter
 • รุ่น
  สี
  • All
  • Black
  • White
  • Pink
  • Gold
 • เงี่อนไข
  เงี่อนไข
  • ทั้งหมด
  • ใหม่
  • มือสอง
 • ประเภทร้านค้า
  ประเภทร้านค้า
  • ทั้งหมด
  • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • มีหน้าร้าน
  • ร้านค้าออนไลน์
  • ผู้ขายบุคคลทั่วไป
 • วิธีการชำระเงิน
  วิธีการชำระเงิน
  • ทั้งหมด
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • ข้อมูลของผู้ขาย
  ข้อมูลของผู้ขาย
  • ทั้งหมด
  • ภาคกลาง-กรุงเทพมหานคร
  • ภาคกลาง-นนทบุรี
  • ภาคกลาง-พิษณุโลก
  • ภาคกลาง-สมุทรปราการ
  • ภาคใต้-กระบี่
  • ภาคใต้-ตรัง
  • ภาคใต้-สตูล
1

7,400 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • Refurbished
  • Gold
26 รายการเพิ่มเติม
 • Black
 • White
 • Gold
7,800 บาท -
1

7,800 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • Refurbished
  • Black
1

7,800 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • Refurbished
  • White
1

7,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • White
1

8,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Gold
1

8,700 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Gold
1

9,290 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Black
1

9,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • White
1

11,100 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Gold
1

11,199 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • White
1

12,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • White
1

12,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • ไม่มีการรับประกัน
  • Gold
1

12,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Gold
1

13,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Gold
1

13,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • White
1

13,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Black
1

14,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Gold
1

14,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • White
1

14,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Gold
1

15,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Gold
1

15,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • White
1

15,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • ฟรี ฟิล์ม + เคส
  • Gold
1

16,100 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Gold
1

16,100 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • White
1

18,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Gold
1

19,999 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • White
1

19,999 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
  • Gold
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Black
 • White
 • Gold
7,800 บาท -
2

8,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เก็บเงินปลายทาง
 • เงื่อนไข:มือสอง
  • Gold
3

8,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และ มีหน้าร้าน
 • ภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร
 • จัดส่งฟรี, ส่งภายใน 1-2 วัน
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เก็บเงินปลายทาง
 • เครื่องศูนย์ประกัน 1 ปี สอบถามรายละเอียด Line id: mobile.tarad โทร ...
  เพิ่มเติม
 • 1 ปี
  • Black
  • White
  • Pink
  • Gold
4

9,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Black
5 รายการเพิ่มเติม
 • Gold
 • White
 • Black
9,490 บาท -
4

9,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Gold
4

9,690 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • White
4

11,150 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Gold
4

11,999 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Black
4

11,999 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • White
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Gold
 • White
 • Black
9,490 บาท -
5

10,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ค่าส่ง 90 บาทโดย EMS , ส่งภายใน 1 - 3 วัน โดย EMS
  • โอนผ่านธนาคาร
  • Black
6

11,840 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • กรณีที่มีสินค้าในสต็อก -จัดส่...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • Black
7

11,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
1 รายการเพิ่มเติม
 • Black
 • White
 • Gold
12,900 บาท -
7

12,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • Black
  • White
  • Gold
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Black
 • White
 • Gold
12,900 บาท -
8

12,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • ผ่อน
9

14,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งภายใน 1-3 วันทำการ
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • ผ่อน
 • Storage=16GB|RAM=3GB
10

15,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • White
2 รายการเพิ่มเติม
 • Black
 • Gold
15,900 บาท -
10

15,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • Black
10

15,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • Gold
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Black
 • Gold
15,900 บาท -
10

15,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • จัดส่งสินค้าแบบไปรษณีย์ด่วนพิเ..., แจ้งการโอนเงินก่อน 11.00 น. สิ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • อื่นๆ
  • Black
  • White
  • Gold

Samsung Galaxy A7 (2016) ในไทยราคาเริ่มต้นที่ 7,900 บาท

ราคาต่ำสุดของ Samsung Galaxy A7 (2016) คือ 7,900 บาท ที่ร้าน Lazada ลาซาด้า, ซึ่งถูกกว่า Galaxy A7 (2016) ของร้าน Lazada ลาซาด้า (19,999 บาท) ถึง 60%. ราคาล่าสุดของ Samsung Galaxy A7 (2016) ถูกอัพเดทวันที่ 22/3/2018 08:07.

วีดีโอของ Samsung Galaxy A7 (2016)

Samsung Galaxy A7 (2016 Model) Unboxing & Overview

Samsung Galaxy A7 (2016 Model) Unboxing & Overview

Samsung Galaxy A7 (2016) Unboxing [4K]

Samsung Galaxy A7 (2016) Unboxing [4K]

รายละเอียดสินค้าของ Samsung Galaxy A7 (2016)

ประเภท

 • ประเภท: Smartphone สมาร์ทโฟน, Phablet แฟบเล็ต
 • รูปร่าง: Bar

พื้นฐาน

 • OS: Android
 • OS ver: Android 5.1 lolipop
 • SIM: Nano SIM, Dual SIM, Dual Standby
 • CPU: Exynos7
 • ความเร็วในการประมวลผล: 1.6GHz Octa-core Cortex-A53
 • Storage: 16GB
 • RAM: 3GB
 • External Storage: microSD upto128GB
 • แบตเตอรี่: Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery

หน้าจอ

 • ขนาดหน้าจอ: 5.5 inches
 • ความละเอียดหน้าจอ: 1920x1080pix

เครือข่าย

 • ประเภท: 2G, 3G, 4G (LTE)
 • 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) , * May differ by markets and mobile operators
 • 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 , * May differ by markets and mobile operators
 • 4G (LTE): LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) , * May differ by markets and mobile operators
 • Speed: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps

กล้องถ่ายรูป

 • กล้องหลัก: 13.00 MP
 • กล้องหน้า: 5.00 MP

อื่นๆ

 • จุดเด่น: WiFi, Hotspot/Tethering, GPS, Bluetooth, Flash

ขนาด

 • ขนาด: 151.5×74.1×7.3mm(5.96 x 2.92 x 0.29 in)
 • น้ำหนัก: 172g(6.07oz)

เกี่ยวกับSamsung Galaxy A7 (2016)

Samsung Galaxy A7 2016

SamsungGalaxy A7 2016 เป็นรุ่นที่อัพเกรดขึ้นมามากจากปีที่แล้ว โดย SamsungGalaxy A7 2016 จะเป็นรุ่นที่มีความความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงวัสดุที่ใช้สำหรับทำตัวเครื่อง โดยรูปร่างของตัวเครื่องมีดีไซน์ที่สวยและหรูหรามากยิ่งขึ้น และหน้าจอแสดงผลก็เป็นแบบระดับ Full HD ที่จะทำให้การรับชมของคุณดียิ่งขึ้น เป็นรุ่นที่หน้าจับตามองอย่างมาก

คุณสมบัติทั่วไป

ระบบปฎิบัติการ Android 5.1 lolipop ใช้ซิมแบบ Nano SIM โดยสามารถใส่ได้สองซิม CPU เป็นแบบ Exynos7 ความเร็วในการประมวลผล 1.6GHz Octa-core Cortex-A53 ความจำที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง 16GB RAM 3GB พร้อมทั้งสามารถเพิ่มความจำแบบ Micro SD card ได้มากถึง 128GB ขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้ว ความละเอียด 1920x1080 พิกเซล แบตเตอรี่ Non-removable Li-Ion 3300 mAh

Multi Windows

เจ้าฟีเจอร์ Multi Window นี้เป็นฟีเจอร์ที่พัฒนามาเพื่อ Samsung Galaxy A7 2016 โดยฟีเจอร์นี้จะทำให้เปิดสองแอปพลิเคชั่นในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะทำให้คุณสามารถแชทและดูวีดิโอได้ในเวลาเดียวกันทำให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสารที่ต้องไลน์คุยกับเพื่อน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหน้าจ่างไปมาให้เสียอารมณ์อีกต่อไป โดยวิธีใช้นั้นให้กดปุ่ม Recent Apps ค้างไว้หลังจากนั้นเราก็เลือกแอปพลิเคชั่นที่เราต้องการที่จะใช้ในหน้าต่างด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ อีกทั้งผู้ใช้สามารถย่อหรือขยายหน้าจอหรือสลับไปมาได้อีกด้วยถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เหมาะกับคนยุคเรามากๆ

Smart Manager

เจ้าตัว Smart manager ตัวนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเพราะ ฟีเจอร์นี้จะทำงานในส่วนของแบตเตอรี่, ความจำ, แรม, ของปลอดภัย โดยทั้งหมดนี้จะอยู่ในหมวดของฟีเจอร์นี้ และการทำงานของฟีเจอร์นี้ก็จะช่วยให้แบตเตอรี่หมดช้าขึ้นหรือประหยัดพลังงานนั้นเอง ส่วนเรื่องของความจำนั้นเราสามารถดูได้เลยว่าเครื่องของเรานั้นใช้เนื้อที่ไปเท่าไหร่แล้วอีกทั้งยังสามารถลบอีเมล์ขยะออกได้เลยอีกด้วย ในส่วนของแรมก็เหมือนกัน แอปพลิเคชั่นใหนที่ใช้แรมเยอะเราก็สามารถจัดการกับมันได้เลย สุดท้ายนั้นเป็นเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงโดยที่คุณไม่อนุญาติรึเปล่า รวมไปถึง KNOX ตัวช่วยรักษาความปลอดภัยของ software และ hardware ก็อยู่ในหมวดนี้ด้วยเช่นกัน

สแกนลายนิ้วมือ

ระบบสแกนลายนิ้วมือก็อยู่ในเครื่องนี้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้มากขึ้นโดยปุ่มสแกนลายนิ้วมือจะอยู่ที่ปุ่มโฮมคุณผู้ใช้สามารถสแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อคได้ง่ายดาย

S Health

แอปพลิเคชั่นที่ช่วยดูแลสุขภาพ โดยการใช้งานนั้นง่ายมากๆ สามารถบันทึกจำนวนของการก้าวเดิน, วิ่ง, ปริมาณแคลอรี่ของที่รับประทาน หรือรูปแบบการนอนหลับ ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าสุขภาพของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้าง

Galaxy Gift

เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชั่นที่สำคัญมากๆ ที่ทาง Samsung ให้เพราะเจ้าแอปนี้จัดสิทธิพิเศษสำหรับคนที่ทีสมาร์ทโฟนของ Samsung เท่านั้น และสิทธิพิเศษก็มีหลากหลายรูปแบบโดยที่พิเศษที่สุดคงจะเป็นเรื่องของอาหาร และยังมีในส่วนของของใช้และสถานที่พักมากมายให้คุณผู้ใช้ได้เลือกสรรค์

กล้องดิจิตอล

กล้องดิจิติอลเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณผู้ใช้สามารถตัดสินใจซื้อหรือไม่ โดย Samsung A7 2016 ให้กล้องหลังที่มีความละเอียดมากถึง 13 ล้านพิกเซล พร้อมเทคโนโลยีที่สามารถกันสั่นได้ หรือ OIS และ F/1.9 ซึ่งเป็นค่ารูรับแสงที่เทียบเท่ากับรุ่น Samsung Galaxy S6 Edge ได้ เครื่องนี้มี ฟีเจอร์ Double Tab หรือการปุ่มโฮมสองครั้งติดกัน เพื่อใช้งานกล้องถ่ายรูป นอกจากนี้ยังมีโหมดถ่ายภาพอื่นๆ ที่สามารถใช้งานง่ายมากๆ โดยเมื่อเปิดโหมดกล้องแล้ว ทัชหน้าจอจากด้านซ้ายมาขวา ก็จะมีโหมดถ่ายภาพมากมายขึ้นมาให้ผู้ใช้ได้เลือกอย่าง โหมดโปรตั้งค่าเอง, พานอราม่า, ถ่ายต่อเนื่อง, HDR, กลางคืน นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดโหมดอื่นๆ จาก Samsung ได้อีกด้วย

รีวิวของ Samsung Galaxy A7 (2016)

รีวิวโดยผู้ใช้ : 3รีวิว

ดีไซน์ 3.7
การพกพา 3.3
การป้อนข้อมูล 4.0
การตอบสนอง 4.0
จอแสดงผล 3.7
คุณภาพเสียงขณะโทร 4.0
แบตเตอรี่ 3.7
รวมทั้งหมด 3.8

Sew

เครื่องสวย สเปกใช้ได้ ราคาถูกใจมาก

ซัมซุงรุ่นหลังๆ นี่ไม่เคยทำให้ผิดหวัง ยิ่งรุ่นนี้เขาชูความเด่นเรื่องรูปลักษณ์ที่เรียกว่าเป็น Signature ของทางค่าย ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 4.0
 • วันที่ : 16/12/2017
 • รีวิวโดย Sew

Kai Number9

เครื่องสวย สเปคดี

มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยการใช้วัสดุอย่างโลหะและกระจกเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันดูสวยงามหรูหราดี ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.9
 • วันที่ : 14/12/2017
 • รีวิวโดย Kai Number9

BamBaa34

หน้าจอกว้างแต่จับถนัดดีครับ ฟีเจอร์เด็ดๆเยอะ

ส่วนตัวผมชอบรุ่นนี้มากเลยนะในเรื่องของดีไซน์เพราะเป็นคนชอบหน้าจอมือถือกว้างๆ ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.4
 • วันที่ : 12/12/2017
 • รีวิวโดย BamBaa34

เว็บบอร์ดของ Samsung Galaxy A7 (2016)

Onlada

เทียบกับไอโฟนแล้วรุ่นนี้เป็นไงอ่ะ

ราคาแค่นี้เห็นแล้วอยากได้มาก แต่จะใช้ดีกว่าไอโฟนไหม?

 • อัพเดทล่าสุด : 14/12/2017
 • โพสต์โดย Onlada
 • ตอบกระทู้นี้ : 1 คำตอบ

เปรียบเทียบกับ Samsung Galaxy A7 (2016)

OPPO R9s

 • ราคาที่ถูกกว่า
 • คุณสมบัติที่ดีกว่า

OPPO R9s

ราคาถูกที่สุด : 2,990 บาท

Coolpad Cool S1

 • ราคาที่ถูกกว่า
 • คุณสมบัติที่ดีกว่า

Coolpad Cool S1

ราคาถูกที่สุด : 4,369 บาท

 • รุ่นล่าสุด

ASUS ZenFone 2 Deluxe ZE551ML 32GB

 • ราคาที่ถูกกว่า
 • คุณสมบัติที่ดีกว่า

ASUS ZenFone 2 Deluxe ZE551ML 32GB

ราคาถูกที่สุด : 4,522 บาท

Xiaomi Redmi Note 4X

 • ราคาที่ถูกกว่า
 • คุณสมบัติที่ดีกว่า

Xiaomi Redmi Note 4X

ราคาถูกที่สุด : 4,681 บาท

 • รุ่นล่าสุด

Meizu M5 Note

 • ราคาที่ถูกกว่า
 • คุณสมบัติที่ดีกว่า

Meizu M5 Note

ราคาถูกที่สุด : 4,790 บาท

Top5 โทรศัพท์มือถือ Samsung

1

Samsung Galaxy J7 Pro (2017)

ราคาถูกที่สุด : 3,900 บาท

 • Phablet แฟบเล็ต, Smartpho...
 • 5.50 inches, FHD 1920 x 1...
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 64GB, 32GB
2

Samsung Galaxy S8

ราคาถูกที่สุด : 16,700 บาท มือสอง

 • Smartphone สมาร์ทโฟน, Pha...
 • 5.8 inches, 2960 x 1440 p...
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 64GB, 4GB
3

Samsung Galaxy J2 Prime

ราคาถูกที่สุด : 3,100 บาท

 • Smartphone สมาร์ทโฟน, And...
 • 5 inches, 540 x 960 pixels
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 8GB, 1.5GB
4

Samsung Galaxy J7 Prime

ราคาถูกที่สุด : 5,850 บาท

 • Phablet แฟบเล็ต, Smartpho...
 • 5.5 inches, 1080 x 1920 p...
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 32GB, 3GB
5

Samsung Galaxy J7+

ราคาถูกที่สุด : 7,900 บาท

 • Phablet แฟบเล็ต, Smartpho...
 • 5.5 inches, 1080x1920 pixels
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 32GB, 4GB

อุปกรณ์มือถือ

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ