Samsung 43 in. UA43MU6100 เปรียบเทียบราคา เช็คราคาล่าสุด

อันดับราคาถูกสุด 12,790 บาท ราคา 17 รายการ
ไปที่ร้านค้า ร้าน ป่าน 34
รุ่นที่เกี่ยวข้อง
Samsung 43 in. UA43MU6100

เปรียบเทียบราคา

สเปค

รีวิว

เว็บบอร์ด

Filter
 • เงี่อนไข
  เงี่อนไข
  • ทั้งหมด
  • ใหม่
  • มือสอง
 • ประเภทร้านค้า
  ประเภทร้านค้า
  • ทั้งหมด
  • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • มีหน้าร้าน
  • ร้านค้าออนไลน์
  • ผู้ขายบุคคลทั่วไป
 • วิธีการชำระเงิน
  วิธีการชำระเงิน
  • ทั้งหมด
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • ข้อมูลของผู้ขาย
  ข้อมูลของผู้ขาย
  • ทั้งหมด
  • ภาคกลาง-กรุงเทพมหานคร
  • ภาคกลาง-กำแพงเพชร
  • ภาคกลาง-นครปฐม
  • ภาคกลาง-นครสวรรค์
  • ภาคกลาง-นนทบุรี
  • ภาคกลาง-ปทุมธานี
  • ภาคกลาง-พิษณุโลก
  • ภาคกลาง-ลพบุรี
  • ภาคกลาง-สมุทรปราการ
  • ภาคกลาง-สมุทรสงคราม
  • ภาคกลาง-สมุทรสาคร
  • ภาคกลาง-สุพรรณบุรี
  • ภาคกลาง-สุโขทัย
  • ภาคกลาง-อยุธยา
  • ภาคกลาง-อ่างทอง
  • ภาคกลาง-เพชรบูรณ์
  • ภาคตะวันตก-กาญจนบุรี
  • ภาคตะวันตก-ตาก
  • ภาคตะวันตก-ประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคตะวันตก-ราชบุรี
  • ภาคตะวันตก-เพชรบุรี
  • ภาคตะวันออก-จันทบุรี
  • ภาคตะวันออก-ฉะเชิงเทรา
  • ภาคตะวันออก-ชลบุรี
  • ภาคตะวันออก-ปราจีนบุรี
  • ภาคตะวันออก-ระยอง
  • ภาคตะวันออก-สระแก้ว
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-กาฬสินธุ์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ขอนแก่น
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ชัยภูมิ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครพนม
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บุรีรัมย์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-มหาสารคาม
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-มุกดาหาร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ยโสธร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ร้อยเอ็ด
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ศรีสะเกษ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สกลนคร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สุรินทร์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อำนาจเจริญ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุดรธานี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุบลราชธานี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-เลย
  • ภาคเหนือ-ลำปาง
  • ภาคเหนือ-ลำพูน
  • ภาคเหนือ-เชียงราย
  • ภาคเหนือ-เชียงใหม่
  • ภาคเหนือ-แพร่
  • ภาคใต้-กระบี่
  • ภาคใต้-ชุมพร
  • ภาคใต้-ตรัง
  • ภาคใต้-นครศรีธรรมราช
  • ภาคใต้-ปัตตานี
  • ภาคใต้-ภูเก็ต
  • ภาคใต้-สงขลา
  • ภาคใต้-สตูล
  • ภาคใต้-สุราษฎร์ธานี
1

12,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และ มีหน้าร้าน
 • รับประกัน ประกันศูนย์ 1 ปี
2

12,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • รับประกัน ประกันศุนย์ 1 ปี ติดต่อสอบถาม โทร. 02-156-9200 อัตโมมัติ 10 คู่สาย
3

13,190 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
7 รายการเพิ่มเติม 13,390 บาท -
3

13,390 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
3

13,555 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

13,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

13,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน มีการรับประกัน 1 ปี
3

14,190 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

14,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
3

21,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด 13,390 บาท -
4

13,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และ มีหน้าร้าน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกัน 1 ปี
1 รายการเพิ่มเติม 13,900 บาท -
4

13,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และ มีหน้าร้าน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกัน 1 ปี
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด 13,900 บาท -
5

14,800 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • จัดส่งฟรี
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
6

15,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00น.
  • Credit Card
1 รายการเพิ่มเติม 21,990 บาท -
6

21,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • มีค่าจัดส่ง
 • จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00น.
  • Credit Card
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด 21,990 บาท -
6

15,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และ มีหน้าร้าน
 • มีค่าจัดส่ง
 • ประมาณ 1 วัน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน 1 ปีเต็ม

สินค้าใหม่แกะกล่อง ประกันบริษัทโดยตรง ราคาเงินสดราคารวม VAT แล้ว มีหน้าร้าน มีปัญหา 7 วันเปลี่ยนเครื่อง ( ตามเงื่อนไขบริษัท ) มีบริการจัดส่ง ทั่วประเทศ ค่าใช่จ่ายตามระยะทาง รับเสนองานโปรเจค งานโรงเรียน งานราชการ สอบถาม 092-246-8033 สายด่วน 092-246-8039 ดูเพิ่มเติม www.avvalue.com...เพิ่มเติม ปิด

8

19,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card

Samsung 43 in. UA43MU6100 ในไทยราคาเริ่มต้นที่ 12,790 บาท

ราคาต่ำสุดของ Samsung 43 in. UA43MU6100 คือ 12,790 บาท ที่ร้าน ร้าน ป่าน 34, ซึ่งถูกกว่า 43 in. UA43MU6100 ของร้าน Lazada ลาซาด้า, HomePro (โฮมโปร) (21,990 บาท) ถึง 42%. ราคาล่าสุดของ Samsung 43 in. UA43MU6100 ถูกอัพเดทวันที่ 22/9/2018 11:56.

ราคาบางส่วนของ Samsung 43 in. UA43MU6100 ในประเทศไทย

ชื่อร้านค้า ราคา ค่าบริการจัดส่งต่าง
ร้าน ป่าน 34 12,790 บาท ติดต่อร้านค้า
Lucky Digital Co.,Ltd 12,990 บาท ติดต่อร้านค้า
Lazada ลาซาด้า 13,190 บาท ติดต่อร้านค้า
INDRASOUND 13,900 บาท ติดต่อร้านค้า
Power buy, เพาเวอร์บาย 14,800 บาท จัดส่งฟรี

รายละเอียดสินค้าของ Samsung 43 in. UA43MU6100

ประเภท

 • ประเภททีวี: LED แอลอีดี, Smart TV

รายละเอียดสินค้า

 • ขนาดหน้าจอ: 43 inches
 • ความละเอียดหน้าจอ: 3840x2160
 • Full HD: 4K UHD
 • LED Backlight: yes

การเชื่อมต่อ

 • HDMI: 3.00 x
 • Component terminal: yes

เครือข่าย

 • LAN terminal: yes
 • DLNA: yes

อื่นๆ

 • Wall-mounted: yes

ขนาด

 • ขนาด (กว้างxสูงxลึก): Set Size with Stand (WxHxD):975.8x637.0x288.1 mm , Set Size without Stand (WxHxD):975.8x569.0x62.6 mm
 • น้ำหนัก: Set Weight with Stand : 9.6 kg / Set Weight without Stand:8.6 kg

รีวิวของ Samsung 43 in. UA43MU6100

รีวิวโดยผู้ใช้ : 1รีวิว

ดีไซน์ 5.0
การควบคุมการทำงาน 4.0
คุณภาพของภาพ 4.0
คุณภาพเสียง 3.0
ประสิทธิภาพในการตอบสนอง 3.0
ฟังก์ชั่นการใช้งาน 4.0
ขนาด 5.0
ช่องต่ออุปกรณ์input-output 3.0
ความเงียบ 4.0
รวมทั้งหมด 3.9

Sew

สมาร์ททีวีที่ไม่ต้องใหญ่มาก แต่เจ๋งด้วยการใช้งาน

กำลังมองหาสมาร์ททีวีที่ไม่จำเป็นต้องใหญ่มาก แต่เจ๋งเรื่องการใช้งาน ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.9
 • วันที่ : 18/9/2017
 • รีวิวโดย Sew

เว็บบอร์ดของ Samsung 43 in. UA43MU6100

Noey Jarin

สมาร์ททีวีจอ 43 นิ้วรุ่นไหนน่าสนใจบ้างคะ

สมาร์ททีวีจอ 43 นิ้วรุ่นไหนน่าสนใจบ้างคะ

 • อัพเดทล่าสุด : 20/9/2018
 • โพสต์โดย Noey Jarin
 • ตอบกระทู้นี้ : 3 คำตอบ

เปรียบเทียบกับ Samsung 43 in. UA43MU6100

Aconatic 43 in. AN-LT4301

 • ราคาที่ถูกกว่า

Aconatic 43 in. AN-LT4301

ราคาถูกที่สุด : 6,980 บาท

TCL 43 in. LED43P2US

 • ราคาที่ถูกกว่า

TCL 43 in. LED43P2US

ราคาถูกที่สุด : 8,789 บาท

Aconatic 43 in. AN-43DF800SM

 • ราคาที่ถูกกว่า

Aconatic 43 in. AN-43DF800SM

ราคาถูกที่สุด : 8,900 บาท

LG 43 in. 43LJ550T

 • ราคาที่ถูกกว่า

LG 43 in. 43LJ550T

ราคาถูกที่สุด : 9,590 บาท

LG 43 in. 43LV340C

 • ราคาที่ถูกกว่า

LG 43 in. 43LV340C

ราคาถูกที่สุด : 9,950 บาท

Top5 ทีวี Samsung

1

Samsung 32 in. UA32J4003

ราคาถูกที่สุด : 6,390 บาท

 • Smart TV
 • 32 inch
 • 1366x768
2

Samsung 24 in. UA24H4003

ราคาถูกที่สุด : 3,990 บาท

 • LED แอลอีดี
 • 24 inches (60.96cm)
 • 1366x768
3

Samsung 40 in. UA40J5100AK

ราคาถูกที่สุด : 9,490 บาท

 • LED แอลอีดี
 • 40 inch
 • 1920x1080
4

Samsung 55 in. UA55NU7100

ราคาถูกที่สุด : 15,990 บาท

 • Smart TV, LED แอลอีดี
 • 55 inches
 • 3840x2160
5

Samsung 55 in. UA55MU6100

ราคาถูกที่สุด : 17,590 บาท

 • Smart TV, LED แอลอีดี
 • 55 inches
 • 3840x2160

ทีวี, เครื่องเสียงและอุปกรณ์กล้องวิดีโอ

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ