Fujifilm instax mini 8 เช็คราคาล่าสุด ราคาถูก สเปค

อันดับราคาถูกสุด 1,490 บาท ราคา 31 รายการ
ไปที่ร้านค้า Lazada ลาซาด้า
สี
Cute and compact body design - instant photos, instant fun!
 • วันที่วางจำหน่าย: Nov 2012
 • Compact
Fujifilm instax mini 8

เปรียบเทียบราคา

สเปค

รีวิว

เว็บบอร์ด

Filter
 • รุ่น
  สี
  • All
  • Black
  • White
  • Rasberry,Pink
  • Yellow
  • Blue
  • GRAPE
 • เงี่อนไข
  เงี่อนไข
  • ทั้งหมด
  • ใหม่
  • มือสอง
 • ประเภทร้านค้า
  ประเภทร้านค้า
  • ทั้งหมด
  • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • มีหน้าร้าน
  • ร้านค้าออนไลน์
  • ผู้ขายบุคคลทั่วไป
 • วิธีการชำระเงิน
  วิธีการชำระเงิน
  • ทั้งหมด
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ผ่อน
  • อื่นๆ
 • ข้อมูลของผู้ขาย
  ข้อมูลของผู้ขาย
  • ทั้งหมด
  • ภาคกลาง-กรุงเทพมหานคร
  • ภาคกลาง-นนทบุรี
  • ภาคกลาง-ปทุมธานี
1

1,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Blue
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
26 รายการเพิ่มเติม
 • Yellow
 • Pink
 • Blue
 • Black
 • White
 • GRAPE
1,590 บาท -
1

1,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Yellow
1

1,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Pink
 • รับประกัน ประกันศูนย์ Fujifilm
1

1,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน รับประกัน 1ปี
1

1,850 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Blue
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
1

1,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Black
1

1,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
1

2,000 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Pink
1

2,290 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกันศูนย์ 1 ปี
1

2,373 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

2,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Yellow
1

2,750 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

Gudetama

1

2,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน มีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ 1 ปี
1

3,099 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • GRAPE
1

3,190 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

3,190 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Yellow
1

3,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ

Gudetama 

1

3,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Pink
1

3,800 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

3,874 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

3,882 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Blue
1

3,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • รับประกัน ประกันศูนย์ 1 ปี
1

3,926 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

3,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • White
1

3,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

4,952 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
1

5,212 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 - 10 วันทำการ
  • ผ่อนชำระ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Yellow
 • Pink
 • Blue
 • Black
 • White
 • GRAPE
1,590 บาท -
2

1,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Blue
2 รายการเพิ่มเติม 1,590 บาท -
2

1,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
2

2,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • ผ่อนชำระ
  • Credit Card
  • อื่นๆ
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด 1,590 บาท -
3

2,690 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งภายใน 1-2 วันทำการ
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Credit Card
  • อื่นๆ
 • Black
 • White
 • Pink
 • Yellow
 • Blue
 • รับประกัน ประกันศูนย์

Fujifilm instax mini 8 ในไทยราคาเริ่มต้นที่ 1,490 บาท

ราคาต่ำสุดของ Fujifilm instax mini 8 คือ 1,490 บาท ที่ร้าน Lazada ลาซาด้า, ซึ่งถูกกว่า instax mini 8 ของร้าน Lazada ลาซาด้า (5,212 บาท) ถึง 71%. ราคาล่าสุดของ Fujifilm instax mini 8 ถูกอัพเดทวันที่ 18/10/2018 08:13.

ราคาบางส่วนของ Fujifilm instax mini 8 ในประเทศไทย

ชื่อร้านค้า ราคา ค่าบริการจัดส่งต่าง
Lazada ลาซาด้า 1,490 บาท ติดต่อร้านค้า
JD CENTRAL 1,590 บาท ติดต่อร้านค้า
ecmall 2,690 บาท ติดต่อร้านค้า

วีดีโอของ Fujifilm instax mini 8

Fujifilm instax mini 8 ( Mini review )

Fujifilm instax mini 8 ( Mini review )

FUJIFILM instax mini 8 PV

OfficialFUJIFILM instax mini 8 PV

รายละเอียดสินค้าของ Fujifilm instax mini 8

ประเภท

 • ประเภทกล้องดิจิตอล: Compact

รายละเอียดสินค้าเบื้องต้น - Common

 • ความเร็วชัตเตอร์: 1/60 sec.
 • ระยะโฟกัส: 0.6m - ∞
 • ประเภทแบตเตอรี่: alkaline batteries
 • หมายเลขรุ่นแบตเตอรี่: Two LR6/AA-size 1.5V

อื่นๆ - SLR

 • แฟลชภายใน: yes

ขนาด

 • ขนาด (กว้างxสูงxลึก): 116 x 118.3 x 68.2 mm
 • น้ำหนัก: 307g (without batteries, strap and film pack)

รีวิวของ Fujifilm instax mini 8

รีวิวโดยผู้ใช้ : 4รีวิว

ดีไซน์ 4.8
คุณภาพของภาพ 3.0
การควบคุมการทำงาน 4.0
แบตเตอรี่ 4.0
การพกพา 3.8
ฟังก์ชั่นการใช้งาน 3.5
จอแสดงผล 3.0
ความถนัดมือ 4.7
รวมทั้งหมด 3.8

รีวิวโดยผู้ใช้ชาวญี่ปุ่น

ทำให้นึกถึงกล้องโพลารอยด์

ดีไซน์ มันเล็กกว่าที่ฉันคิดไว้ ฉันคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้ การแสดงผล สำหรับคนที่ใช้กล้อง Polaroid มาก่อน ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 4.0
 • วันที่ : 1/5/2015
 • รีวิวโดยผู้ใช้ชาวญี่ปุ่น

รีวิวโดยผู้ใช้ชาวญี่ปุ่น

หวังว่าจะทำ printer สำหรับมันออกมา

ฉันมีอยู่ 2-3 ตัวเพื่อใช้ที่ร้านอาหาร มันเหมาะมากสำหรับวันเกิดลูกค้า หรืองานฉลองของพวกเด็กๆ ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 3.3
 • วันที่ : 21/8/2015
 • รีวิวโดยผู้ใช้ชาวญี่ปุ่น

รีวิวโดยผู้ใช้ชาวญี่ปุ่น

เป็นกล้องที่สร้างการแข่งขัน เป็นกล้องที่เป็นอุปกรณ์การสื่อสารที่ดีที่สุด

แรงจูงใจ: ผมคิดว่ามันอาจจะดีที่ซื้อกล้องนี้โดยที่ไม่มีแรงจูงใจ ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 4.0
 • วันที่ : 11/11/2012
 • รีวิวโดยผู้ใช้ชาวญี่ปุ่น

เว็บบอร์ดของ Fujifilm instax mini 8

Palita66

ทำไมสีชมพูหาไม่ได้เลย

ทำไมสีชมพูหาไม่ได้เลยหามาหลายที่ไม่มีเลยอยากได้ๆ

 • อัพเดทล่าสุด : 16/5/2018
 • โพสต์โดย Palita66
 • ตอบกระทู้นี้ : 1 คำตอบ

Top5 กล้องดิจิตอล Fujifilm

1

Fujifilm X-A10 Kit

ราคาถูกที่สุด : 9,850 บาท

 • Mirrorless, 16.30 MP
2

Fujifilm X-A2 Kit

ราคาถูกที่สุด : 20,000 บาท

 • DSLR - with Lens, 16.3 mi...
 • ISO200 - 6400
3

Fujifilm X-A3 Kit

ราคาถูกที่สุด : 11,500 บาท มือสอง

 • Mirrorless, 24.2 MP
 • 6400, 25600(Extended)
 • 4 sec. to 1/4000 sec(Mech...
4

Fujifilm X-A5 Kit

ราคาถูกที่สุด : 14,900 บาท มือสอง

 • Mirrorless, 24.2 MP
 • ISO 200-12800(Extendable ...
 • 4 sec. to 1/4000.(Mechani...
 • รุ่นล่าสุด
5

Fujifilm X-T100 Kit

ราคาถูกที่สุด : 20,900 บาท

 • Mirrorless, 24.2 MP
 • ISO200 to 12800 (Extended...
 • 1/32000
 • รุ่นล่าสุด

อุปกรณ์กล้อง

แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ