Apple iPhone 6s 16GB เปรียบเทียบราคา เช็คราคาล่าสุด

อันดับราคาถูกสุด 12,790 บาท ราคา 56 รายการ
ไปที่ร้านค้า Lazada ลาซาด้า
สี
iPhone 6s features 4.7-inch Retina HD display, LTE advanced, 3D touch and powered by 64-bit A9 chip.
 • วันที่วางจำหน่าย: Sep 2015
 • Smartphone สมาร์ทโฟน, 10
รุ่นที่เกี่ยวข้อง
Apple iPhone 6s 16GB
รุ่นล่าสุด
Apple iPhone 7
22,900 บาท - Used : 23,500 บาท - (ราคา 197 รายการ)

เปรียบเทียบราคา

สเปค

รีวิว

เว็บบอร์ด

ข่าว

Filter
 • รุ่น
  สี
  • All
  • Space Gray
  • Silver
  • Rose Gold
  • Gold
 • เงี่อนไข
  เงี่อนไข
  • ทั้งหมด
  • ใหม่
  • มือสอง
 • ประเภทร้านค้า
  ประเภทร้านค้า
  • ทั้งหมด
  • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • มีหน้าร้าน
  • ร้านค้าออนไลน์
  • ผู้ขายบุคคลทั่วไป
 • วิธีการชำระเงิน
  วิธีการชำระเงิน
  • ทั้งหมด
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ระบบผ่อนชำระ
  • อื่นๆ
 • ข้อมูลของผู้ขาย
  ข้อมูลของผู้ขาย
  • ทั้งหมด
  • ภาคกลาง-กรุงเทพมหานคร
  • ภาคกลาง-พิษณุโลก
1

11,970 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:16GB
 • REFURBISHED
 • 2 อาทิตย์
  • Gold
30 รายการเพิ่มเติม
 • Space Gray
 • Silver
 • Rose Gold
 • Gold
12,200 บาท -
1

12,200 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:16GB 2GB
 • REFURBISHED
 • ไม่มีการรับประกัน
  • Space Gray
1

12,254 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:16GB
 • REFURBISHED
 • 2 อาทิตย์
  • Rose Gold
1

12,400 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:16GB
 • REFURBISHED
 • 1 เดือน
  • Gold
1

12,400 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • REFURBISHED
 • ไม่มีการรับประกัน
  • Rose Gold
1

12,500 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:16GB
 • REFURBISHED/Free Mini Selfie stick
 • 3 เดือน
  • Gold
1

12,500 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:16GB 2GB
 • REFURBISHED
 • 1 เดือน
  • Space Gray
1

12,500 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:16GB 2GB
 • REFURBISHED/Free Mini Selfie stick
 • 3 เดือน
  • Silver
1

12,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:16GB 1GB
 • แถมฟรีฟิลม์กระจกมูลค่า 150 บาท
 • 1 เดือน
  • Rose Gold
1

12,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:16GB 1GB
 • แถมฟรีฟิลม์กระจกมูลค่า 150 บาท/Refurbished
 • 1 เดือน
  • Gold
1

12,790 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:16GB 1GB
 • แถมฟรีฟิลม์กระจกมูลค่า 150 บาท/Refurbished
 • 1 เดือน
  • Silver
1

12,799 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:16GB
 • 1 เดือน
  • Rose Gold
1

12,799 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:16GB
 • 1 เดือน
  • Gold
1

12,799 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:16GB
 • 1 เดือน
  • Silver
1

12,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:16GB 2GB
 • REFURBISHED/Free Mini Selfie stick
 • 3 เดือน
  • Rose Gold
1

12,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:16GB 1GB
 • ฟรีฟิลม์กระจก 150 บาท
 • 1 เดือน
  • Rose Gold
1

12,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:16GB
 • ฟรีฟิลม์กระจก 150 บาท/Refurbished
 • 1 เดือน
  • Gold
1

12,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:16GB 1GB
 • ฟรีฟิลม์กระจก 150 บาท/Refurbished
 • 1 เดือน
  • Silver
1

12,999 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:16GB
 • REFURBISHED
 • 1 เดือน
  • Silver
1

12,999 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:16GB
 • REFURBISHED
 • 1 เดือน
  • Rose Gold
1

12,999 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:16GB
 • REFURBISHED
 • 1 เดือน
  • Gold
1

13,400 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • AP067ELAA3YWTVANTH-8501268
  • Space Gray
1

13,600 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • AP067ELAA4NRFHANTH-10011460
 • 3 เดือน
  • Gold
1

13,750 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • AP067ELAA4N02WANTH-9965253
 • 3 เดือน
  • Rose Gold
1

18,590 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:16GB 2GB
 • AP067ELAA4N03DANTH-9965274
 • 3 เดือน
  • Silver
1

18,999 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:16GB 2GB
 • ประเภทของการรับประกัน: 1 year ...
  เพิ่มเติม
  • Silver
1

19,290 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • AP067ELAA3WAO5ANTH-8329079
  • Space Gray
1

22,500 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:16GB
 • REFURBISHED
 • 2 อาทิตย์
  • Rose Gold
1

22,500 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • เงื่อนไข:มือสอง
 • รุ่น:16GB
 • REFURBISHED
 • 2 อาทิตย์
  • Gold
1

23,490 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:16GB
 • รับประกัน 1 เดือน
  • Gold
1

28,290 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งเริ่มที่ 69 บาท , กทม.: 2 - 5 วันทำการ/ ตจว.: 5 ...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • อื่นๆ
 • รุ่น:16GB
 • รับประกัน 1 เดือน
  • Rose Gold
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Space Gray
 • Silver
 • Rose Gold
 • Gold
12,200 บาท -
2

13,600 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และ มีหน้าร้าน
 • ภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร
 • จัดส่งฟรี, ส่งภายใน 1-2 วัน
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Space Gray
  • Silver
  • Rose Gold
  • Gold
3

17,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Space Gray
6 รายการเพิ่มเติม
 • Space Gray
 • Silver
 • Gold
17,890 บาท -
3

17,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
 • ประกัน MAC 1 ปี
  • Silver
3

17,890 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Gold
3

18,090 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Gold
3

20,200 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Space Gray
3

20,200 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Silver
3

20,200 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • ส่งฟรีทั่วประเทศ, ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • Gold
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Space Gray
 • Silver
 • Gold
17,890 บาท -
4

18,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
7 รายการเพิ่มเติม
 • Space Gray
 • Silver
 • Rose Gold
 • Gold
19,500 บาท -
4

19,500 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ประกันศูนย์ไทย 1 ปี
  • Gold
4

19,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
4

19,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
4

21,800 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • Gold
4

28,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ประเภทของการรับประกัน: สินค้ารับป...
  เพิ่มเติม
  • Silver
4

28,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ประเภทของการรับประกัน: สินค้ารับป...
  เพิ่มเติม
  • Gold
4

28,990 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ประเภทของการรับประกัน: สินค้ารับป...
  เพิ่มเติม
  • Space Gray
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Space Gray
 • Silver
 • Rose Gold
 • Gold
19,500 บาท -
5

19,000 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และ มีหน้าร้าน
 • ภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร
 • 100, 3-5 วัน
  • โอนผ่านธนาคาร
 • เครื่องศูนย์ประกัน 1 ปีเต็ม Model TH สนใจติดต่อได้ที่ 0847600500 ...
  เพิ่มเติม
  • Space Gray
  • Silver
  • Rose Gold
  • Gold
6

25,700 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
 • ค่าส่งฟรีทั่วประเทศ
  • ระบบผ่อนชำระ
  • Space Gray
  • Silver
  • Rose Gold
  • Gold
7

26,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
4 รายการเพิ่มเติม
 • Space Gray
 • Silver
 • Rose Gold
 • Gold
26,900 บาท -
7

26,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • Gold
7

26,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • Silver
7

26,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • Space Gray
7

30,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
  • Rose Gold
ดูราคาเพิ่มเติมอีก ดูราคาเพิ่มเติมอีก
ปิด
 • Space Gray
 • Silver
 • Rose Gold
 • Gold
26,900 บาท -
7

26,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์
  • Space Gray
  • Silver
  • Rose Gold
  • Gold
9

30,900 บาท

 • ร้านค้าออนไลน์และมีหน้าร้าน
 • กรณีที่มีสินค้าในสต็อก -จัดส่...
  • เครดิต/เดบิต
  • โอนผ่านธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เก็บเงินปลายทาง
  • ระบบผ่อนชำระ
 • ประกันศูนย์แมคอินทอชไทย 1 ปี
  • Rose Gold
Official Price
 • Apple iPhone 6s 16GB 22,326 บาท($649.00)

Apple iPhone 6s 16GB ในไทยราคาเริ่มต้นที่ 12,790 บาท

ราคาต่ำสุดของ Apple iPhone 6s 16GB คือ 12,790 บาท ที่ร้าน Lazada ลาซาด้า, ซึ่งถูกกว่า iPhone 6s 16GB ของร้าน THAIMART, CMART (30,900 บาท) ถึง 59%. ราคาล่าสุดของ Apple iPhone 6s 16GB ถูกอัพเดทวันที่ 23/5/2017 07:50.

วีดีโอของ Apple iPhone 6s 16GB

Apple iPhone 6 Unboxing & Hands-On (Gold)

Apple iPhone 6 Unboxing & Hands-On (Gold)

รายละเอียดสินค้าของ Apple iPhone 6s 16GB

ประเภท

 • ประเภท: Smartphone สมาร์ทโฟน
 • รูปร่าง: Bar

พื้นฐาน

 • OS: iOS
 • OS ver: 10
 • SIM: Nano SIM
 • CPU: A9 chip with 64-bit architecture , Embedded M9 motion coprocessor
 • ความเร็วในการประมวลผล: 1.84 GHz Dual-core
 • Storage: 16GB
 • RAM: 2GB
 • External Storage: None
 • แบตเตอรี่: Non-removable Li-Ion 2750 mAh battery , Talk time: Up to 14 hours on 3G , Internet use: Up to 10 hours on 3G, up to 10 hours on 4G LTE, up to 11 hours on Wi‑Fi , , HD video playback: Up to 11 hours , Audio playback: Up to 50 hours , Standby time: Up to 10 days

หน้าจอ

 • ขนาดหน้าจอ: 4.7 inches (~65.6% screen-to-body ratio)
 • ความละเอียดหน้าจอ: 1334 x 750

เครือข่าย

 • ประเภท: 2G, 3G, 4G (LTE)
 • 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100
 • 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO
 • 4G (LTE): LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) - A1688 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1687
 • Speed: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps

กล้องถ่ายรูป

 • กล้องหลัก: 12 MP
 • กล้องหน้า: 5 MP

อื่นๆ

 • จุดเด่น: WiFi, Hotspot/Tethering, GPS, Bluetooth, Flash

ขนาด

 • ขนาด: 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in)
 • น้ำหนัก: 143 g (5.04 oz)

ข่าวล่าสุด

ร้านขาย iPhone มือสองโดย Apple พร้อมเปิดจำหน่ายแล้ว

ล่าสุดร้านค้าออนไลน์มือสองของ Apple ก็เพิ่มไลน์สินค้าที่เป็น iPhone แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีวางจำหน่ายแค่ iPad และ สินค้า Mac มือสองเท่านั้น

10/11/2016

ข่าวล่าสุดจาก Apple อัพเดทว่าบริษัทเตรียมเปิดร้านค้าออนไลน์สำหรับสินค้าสมาร์ทโฟน iPhone มือสองแล้ว โดยสินค้าภายในร้านประกอบด้วยสินค้าสมาร์ทโฟน iPhone หลายๆรุ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ลูกค้าที่สนใจซื้อสมาร์ทโฟน iPhone มือสองในสภาพดีจากร้านค้าที่ได้รับการรับรองและจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมโดยตรงจากบริษัท Apple

ซึ่งขณะนี้สินค้ามือสองจาก Apple ที่ปรากฏขึ้นบนเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์มีทั้งรุ่น iPhone 6s และรุ่น iPhone 6s Plus ในหลายสีและหลายหน่วยความจำให้คุณลูกค้าได้เลือกสรร สนนราคาเริ่มต้นสำหรับ iPhone 6s ที่หน่วยความจำ 16GB เริ่มที่ $449 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 15,715 บาท ขณะที่ iPhone 6s Plus หน่วยความจำต่ำสุด 16GB ก็สามารถเป็นเจ้าของได้ที่ราคา $529 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 18,515 บาท

โดยราคาที่กล่าวมานี้จะถูกกกว่าสมาร์ทโฟน iPhone 6s และ iPhone 6s Plus เครื่องใหม่เอี่ยมจาก Apple อยู่ที่ประมาณ $100 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3,500 บาท ถึง $120 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 4,200 บาท ซึ่งเครื่องใหม่มีราคาอยู่ที่ $549 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 19,215 บาท and $649 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 22,715 บาท สำหรับที่หน่วยความจำขนาด 32GB นอกจากนี้สมาร์ทโฟน iPhone 6s และ iPhone 6s Plus ที่ถูกวางจำหน่ายบนร้านค้าออนไลน์สินค้า iPhone มือสองจาก Apple นี้จะเป็นโทรศัพท์ที่ปลดล๊อคแล้วและ SIM-Free ทั้งหมด ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้ที่ซื้อไปสามารถที่จะนำไปใช้กับเครือข่ายผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เจ้าไหนก็ได้

ขณะที่ก่อนหน้านี้ทาง Apple ได้เปิดร้านค้าขายของมือสองสภาพดีที่เสนอขายสินค้า iPad และสินค้าคอมพิวเตอร์ Mac เท่านั้น ยังไม่เคยวางจำหน่านสินค้า iPhone มาก่อน โดยปกติแล้วลูกค้าคนไหนที่ต้องการ iPhone ราคาถูกจะต้องรอดีลเลอร์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามหรือร้านค้ามือสองเท่านั้น และนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกที่ Apple ได้จำหน่าย iPhone มือสองบนร้านค้าออนไลน์ของบริษัทเอง ทั้งนี้ทาง Apple กล่าวว่าสินค้ามือสองทั้งหมดที่จัดจำหน่ายโดยร้านค้าออนไลน์มือสองจาก Apple ทุกเครื่องจะผ่านการทดสอบ, การรับรอง, การทำความสะอาดและการันตีรับประกัน 1 ปีเช่นเดียวกับกับสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เลย นอกจากนี้สำหรับสินค้าที่เป็น iPhone ยังได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่และทำความสะอาดและตรวจสอบกรอบของโทรศัพท์ให้อีกด้วย เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจได้ว่าไม่มีรอยขีดข่วนหรือร่องรอยอื่นๆบนตัวโทรศัพท์แน่นอน

เกี่ยวกับApple iPhone 6s 16GB

สมาร์ทโฟนจากฝั่งอเมริกาที่ตีตลาดไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ กลับมาพร้อมกับ iPhone 6s ที่มีขนาด 4.7 นิ้ว ซึ่งทุกคนต่างก็รอคอย iPhone ใหม่นี้เพราะ สีที่มีให้เลืกมากขึ้นหนึ่งสี ก็คือ สี Rose Gold หรือสีชมพูนั้นเอง ถือว่า Apple เปิดตัวสีใหม่ให้เข้ากับความต้องการของผู้หยิงได้อย่างมากเพราะ สีสวยมากจริงๆ อีกทั้ง Apple ไม่ได้กลับมาเพียงแค่สีใหม่เท่านั้นยังกลับมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่ทุกคนจะต้องร้องโอโห้ ดีงาม!!! งั้นมาเริ่มดูกันเลยกว่าว่าคราวนี้ Apple ส่งอะไรใหม่ๆมาให้เราเล่นบ้าง

คุณสมบัติทั่วไป

มาพร้อมกับจอแสดงผล Retina Display 24-bit 16 ล้านสี มีระบบสัมผัส Multi-Touch หน้าจอแสดงผลกว้าง 4.7 นิ้ว เมื่อวัดจากแนวทะแยง ความละเอียดของหน้าจอ 1334 x 750 พิกเซล (326 ppi) เคลือบสารป้องกันรอยนิ้วมือ (Anti-fingerprint display coating) พร้อมด้วยระบบเซ็นเซอร์ (Sensor) ต่างๆ อย่าง ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ (Finger Print), ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ (Ambient light) , ตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง (Accelerometer), ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity), ระบบเซนเซอร์หมุนภาพ 3 แกน (Three-axis gyroscope), ระบบวัดความกดอากาศ (Barometer) พร้อมด้วยระบบปฏิบัติการ: iOS 9 หน่วยประมวลผล : Apple A9 (64-bit) หน่วยความจำ 32 GB (ตัวเครื่อง) RAM 2GB Assisted GPS Bluetooth 4.2 LE

3D Touch

หลายคนอาจไม่เข้าใจว่าอะไรคือ 3D Touch จริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้ Apple เพิ่งจะเริ่มใช้ใน iPhone 6s แต่จริงๆแล้วมันเคยถูกใช้มาก่อนใน Apple Watch โดยเรียกมันว่า Force Touch ซึ่งเจ้าตัว 3D Touch เรียกว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ให้กับ iPhone 6s โดยการใช้งานของเจ้า 3D Touch ก็ง่ายมากๆ เพียงกดไปที่แอพพลิเคชั่นแรง เช่น Facebook แต่อย่ากดเบาหากกดที่แอพพลิเคชั่นแรงๆ ละก็จะกลายเป็นการลากแอพพลิเคชั่นหรือการลบแอพพลิเคชั่นแทน แต่ถ้าหากกดเบาๆ แล้วจะมี Peek หรือป็อบอัพขึ้นมาโดยมีให้เราเลือกว่าต้องการเขียนโพสต์ ค้นหา และ แชร์ Facebook โดยป็อปอัพแต่ละอันจะขึ้นและแต่การทำงานของแอพพลิเคชั่น

วัสดุ และสี Rose Gold

สำหรับวัสดุที่ใช้ทำของเครื่อง iPhone 6s จะใช้เป็น 7000 Series Aluminum ซึ่งมีความแข็งแรงมากขึ้นอย่างชัดเจน แต่น้ำหนักอาจจะขึ้นมาเล็กน้อย มาพูดถึงเรื่องสีบ้างสี Rose Gold เป็นกรอบสีชมพูอ่อนๆ ที่เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าหวานเกินไป ทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็สามารถใช้ได้ จริงแล้วมันสวยในแบบเรียบซะมากกว่าจึงทำให้ไม่ว่าเพศใหนก็ใช้ได้

Touch ID Gen 2

จริงๆแล้ว Touch ID เนี่ยมีตั้งแต่ iPhone 5s เป็นครั้งซึ่งทำให้ผู้คนต่างสนใจกันอย่างมากมาย และทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งใน iPhone 6s ก็มี Touch ID เช่นกันซึ่งโดยในรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาแล้ว โดยรุ่นที่พัฒนาแล้วนั้นจะสามารถแสกนได้เร็วมากขึ้น เพียงแค่กดเบาๆ ก็ติดแล้ว

ภาพ Live

Apple ได้เพิ่มฟีเจอร์ Live ให้กับตัวกล้องเพื่อให้ผู้ใช้ได้สนุกกับฟีเจอร์ใหม่ๆ โดยภาพ Live ที่ว่านี้เป็นภาพแต่สามารถเคลื่อนไหวได้เมื่อกดค้างไปที่ภาพ ภาพจะเคลื่อนไหวคล้ายๆ กับวีดิโอสั้นๆ โดยภาพะบันทึกวีดิโอสั้ยที่ว่านี้ก่อนเพียงเล็กน้อย จึงทำให้เรารู้ได้ว่าก่อนที่จะได้รูปนี้มามีโมเม้นหลุดๆ หรือฉากฮาๆ ของแต่ละคนบนภาพยังไงบ้าง ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ทำให้เกิดโมเม้นเล็กๆ ให้กับผู้ใช้

กล้อง

เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจใน iPhone 6s โดยกล้องหลังมี ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล, 1.22 μm กล้องหน้ามี ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล, f/2.2 โดยภาพที่ได้จากการถ่ายด้วยกล้องของ iPhone 6s มีสด คมชัดมากขึ้น สามรถเห็นรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นรายละเอียดยิบย่อบได้อย่างชัดเจน สามารถโฟกัสง่ายและรวดเร็วมากขึ้นจากรุ่นก่อน และที่สำคัญคือให้สีที่เป็นธรรมชาติมาก ไม่จำเป็นต้องปรับสีหรือใส่ฟิลเตอร์ให้เสียเวลา แถมยังสามารถถ่ายวิดีโอที่ได้ในระดับ 4K อีกด้วย

01/02/2017

รีวิวของ Apple iPhone 6s 16GB

รีวิวโดยผู้ใช้ : 2รีวิว

ดีไซน์ 5.0
การพกพา 4.5
การป้อนข้อมูล 5.0
การตอบสนอง 5.0
จอแสดงผล 5.0
คุณภาพเสียงขณะโทร 5.0
แบตเตอรี่ 4.0
รวมทั้งหมด 4.8

รีวิวโดยผู้ใช้ชาวญี่ปุ่น

ผมได้มันมาในราคาที่ไม่แพง

ผมเปลี่ยนมาจาก iPhone5 ในตอนแรก ผมคิดว่าหน้าจอมันใหญ่เกินไป แต่ผมก็คุ้นเคยกับมันได้ในเวลาไม่นาน ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 4.6
 • วันที่ : 17/3/2015
 • รีวิวโดยผู้ใช้ชาวญี่ปุ่น

Benjaporn Oilskywalker

Iphone 6s

6s สีทองที่ศูนย์ไม่มีแล้ว ...อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 • เรตติ้ง : 5.0
 • วันที่ : 29/11/2016
 • รีวิวโดย Benjaporn Oilskywalker

เว็บบอร์ดของ Apple iPhone 6s 16GB

Coutinho

เผื่อคนอยากเช็คราคามือถือเพิ่ม

เพิ่มราคามือถือ ไอโฟน ของ Central ไปเช็คราคากันนะครับ http://www.central.co.th/d/mobile-iphone

 • อัพเดทล่าสุด : 18/5/2016
 • โพสต์โดย Coutinho
 • ตอบกระทู้นี้ : 0 คำตอบ

เปรียบเทียบกับ Apple iPhone 6s 16GB

Apple iPhone SE

 • ราคาที่ถูกกว่า

Apple iPhone SE

ราคาถูกที่สุด : 5,699 บาท มือสอง

Top5 โทรศัพท์มือถือ Apple

1

Apple iPhone 6 16GB

ราคาถูกที่สุด : 8,113 บาท มือสอง

 • Smartphone สมาร์ทโฟน, iOS 8
 • 4.7inches (~326 ppi pixel...
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 16GB
2

Apple iPhone 6 64GB

ราคาถูกที่สุด : 9,681 บาท มือสอง

 • Smartphone สมาร์ทโฟน, iOS 8
 • 4.7inches (~326 ppi pixel...
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 64GB
3

Apple iPhone 5s 16GB

ราคาถูกที่สุด : 5,400 บาท มือสอง

 • Smartphone สมาร์ทโฟน, iOS 7
 • 4.0 inches (~326 ppi pixe...
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 16GB
4

Apple iPhone 5 32GB

ราคาถูกที่สุด : 4,940 บาท มือสอง

 • Smartphone สมาร์ทโฟน, iOs 6
 • 4inches, 1136 x 640
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 32GB, 1GB
5

Apple iPhone SE

ราคาถูกที่สุด : 5,699 บาท มือสอง

 • Smartphone สมาร์ทโฟน, iOS...
 • 4.00 inches, 640 x 1136 p...
 • 2G, 3G, 4G (LTE), 16GB, 6...

Top5 อุปกรณ์มือถือ

1
WristSmart Smart Watch GT08

WristSmart Smart Watch GT08

365 บาท

 • อื่นๆ
2
WristSmart Smart Watch GT88

WristSmart Smart Watch GT88

1,429 บาท

 • อื่นๆ
3
WristSmart Smart Watch W8

WristSmart Smart Watch W8

328 บาท

 • อื่นๆ
4
WristSmart Smart Watch DZ09

WristSmart Smart Watch DZ09

269 บาท

 • อื่นๆ
5
Apple สายชาร์จ iPhone

Apple สายชาร์จ iPhone

390 บาท

 • ที่ชาร์จมือถือ
แสดงผลบน: คอมพิวเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ